پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

10 May 2024


پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

6 April 2024


قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

22 March 2024


به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

اعلامیه هزاره های اهل سنت و اسماعیله در رابطه با دانشنامه هزاره

اعلامیه هزاره های اهل سنت و اسماعیله در رابطه با دانشنامه هزاره

28 February 2024


اعلامیه هزاره های اهل سنت و اسماعیله در رابطه با دانشنامه هزاره

کلاس های داستان نویسی کانون!

کلاس های داستان نویسی کانون!

25 October 2023


کلاس های داستان نویسی کانون!

هفتمین مراسم نکو داشت در سویدن

هفتمین مراسم نکو داشت در سویدن

25 October 2023


هفتمین مراسم نکو داشت در سویدن

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

14 October 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

2 October 2023


سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

29 September 2023


دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

22 September 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان