گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند بتاریخ 28.04.2019 در کتابخانه مولوپورو هلسینکی برنامه مشترک کانون افغانستانی های فنلند ، مونی هیلی و دیاک در رابطه با امور تحصیلی مهاجرین با حضور ماریا ویرولاینن (Marja Virolainen)مدیراجرایی نهاد مونی هیلی برگزار گردید.

این برنامه با سخنان آقای نبی قانع زاده مسئول کانون در رابطه با شکل گیری این سیمینارها توضیحات کوتاهی ارائه نمود و یادآور شد که این برنامه ها در سه مرحله اجرایی گردید که ما امروز در اخرین قسمت آن قرار داریم و از عزیزان که در پیشبرد این برنامه فرهنگی صادقانه همکاری کرده اند تا افغانستانی های فنلند جایگاه خویش پیدا نمایند و در آینده در جامعه مفید واقع شوند صمیمانه تشکر نمود.

سپس آقای خادمی نماینده کانون در نهاد مونی هیلی در رابطه به اجرای این پروژه نکاتی را یاداور شد و گفت: این پروژه در شش زبان ارائه میگردد که بخش زبان دری آنرا کانون اجرا مینماید خوشبختانه ما در این بخش توانسته ایم به خوبی طبق برنامه های از پیش تعین شده این برنامه ها را اجرا نماییم.

سپس خانم ماریا ویرولاینن هدف از برگزاری این پروژه را توضیح داد و یادآورگردید ؛ بخش مهم این پروژه برای خانواده هاست تا به انها معلومات داده شود و از فرصت های تحصیلی برای فرزندان شان استفاده نمایند و اجراکنندگان پروژه روشهای خودرا دارند همانطوریکه کانون به شکل که خودشان برنامه ریزی کرده اند و این برنامه را پیش برده اند.

سپس آقای حامد شفایی مشاور امور مهاجرین در شهرداری هلسینکی در رابطه با چگونگی تحصیلات عالی در فنلند بطور مشروح و مفصل برای حاضران معلومات ارائه نمود و در آخر سوالات که از طرف حاضرین در جلسه مطرح گردید حتی المقدور جواب داده شد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 23
  • ثور
  • 1400
  • 13
  • May
  • 2021
  • 1
  • شوال
  • 1442

عضویت در کانون