dari    english    suomi   
ADCO logo
    Etusivu     Artikkelit     Keitä olemme     Teidän mielipiteenne     Yhteystiedot     Linkkejä     Arkisto     Uutiset     Vieraskirja
·

      Turvallisuus
· Sotatilasta rauhan rakentamiseen

Sotatilasta rauhan rakentamiseen


31.12.2005 03:25

Ulkoasiainministeriö
Kehitysyhteistyö
Taustatietoa Afganistanista
Kiertävä suurlähettiläs Tarja Laitiainen
KSL-06 17.11.2004

Sotatilasta rauhan rakentamiseen

Poliittinen tilanne Afganistanissa on muuttunut dramaattisesti syksyn 2001 jälkeen. New Yorkin ja Washingtonin 11.9.2001 terrori-iskujen seurauksena Yhdysvallat aloitti ilmaiskut Afganistaniin lokakuussa 2001. Tämä "sota terrorismia vastaan" johti Afganistania käytännössä vuodesta 1996 hallinneen ääri-islamilaisen taliban-hallinnon kukistumiseen ja sitä vastaan taistelleen Pohjoisen liiton voitonmarssiin Kabuliin marraskuussa 2001.

YKn avustuksella afgaaniosapuolet neuvottelivat maansa tulevaisuudesta loppusyksyllä 2001. Neuvottelujen lopputuloksena allekirjoitettiin 5.12.2001 Bonnin sopimus, jossa määritellään miten Afganistanin tulisi siirtyä yli kaksi vuosikymmentä kestäneestä sotatilasta demokraattiseen järjestelmään. Väliaikainen hallitus otti 21.12.2001 ohjat käsiinsä kuudeksi kuukaudeksi ja järjesti kansainvälisen yhteisön avustuksella suunnitelmien mukaan suuren heimokokouksen (Emergency Loya Jirga) kesäkuussa 2002. Maan presidentiksi valittiin väliaikaista hallitusta johtanut Hamid Karzai ja hallitus uudistui ja laajentui muuttuen samalla siirtymäkauden hallitukseksi.

Kevään ja kesän 2003 kuluessa Afganistanille on luonnosteltu uutta perustuslakia, joka tuli suuren heimokokouksen (Constitutional Loya Jirga) käsittelyyn joulukuussa 2003 ja joka hyväksyttiin 4.1.2004. Presidentinvaalit järjestettiin 9.10.2004. Siirtymäkauden presidentti Hamid Karzai tuli valituksi suoran kansanvaalin ensimmäisellä kierroksella 55,4 %:illa äänistä. Vaalit sujuivat rauhallisesti. Äänioikeutetuista yli 70% äänesti ja heistä 40% oli naisia. Parlamentti- ja paikallisvaalit on tarkoitus järjestää loppukeväällä 2005.

Turvallisuustilanne edelleen heikko

Afganistan on edelleen sotariskialuetta mm. vakuutusyhtiöiden luokituksessa. Pääkaupunki Kabul on paljolti normalisoitunut viimeisten puolentoista vuoden aikana. Yli 20 vuotta voimassa ollut ulkonaliikkumiskielto Kabulissa kumottiin toistaiseksi 3.11.2002. Yksittäisiä terrori-iskuja on kuitenkin tapahtunut ja niiden vaara on jatkuvasti olemassa. Turvallisuustilannetta Kabulissa rauhoittaa YKn turvallisuusneuvoston 20.12.2001 tehdyllä päätöksellä lähetetty rauhanturvajoukko ISAF (International Security Assistance Force), johon myös Suomi osallistuu. Eri puolille maata on perustettu pääosin ulkomaisista sotilaista koostuvia ryhmiä (Provincial Reconstruction Teams), joiden tarkoituksena on lisätä vakautta ja turvallisuutta. Suomi osallistuu Maimanassa Pohjois-Afganistanissa sijaitsevaan PRT-ryhmään.

Muualla Afganistanissa taisteluita, levottomuuksia ja terrori-iskuja esiintyy erityisesti maan etelä- ja kaakkoisosissa, ajoittain muuallakin. Yhdysvaltain johtaman koalition Enduring Freedom-operaatio jatkuu.

Jälleenrakennus

Afganistan on pitkälti raunioina yli kaksi vuosikymmentä jatkuneiden levottomuuksien ja sotatilan johdosta. Tammikuussa 2002 järjestettiin Tokiossa kansainvälinen kokous, jossa eri avunantajatahot lupasivat tukea Afganistanin jälleenrakennusta yhteensä 4,5 miljardilla dollarilla, josta 1,8 miljardia osoitettiin vuodelle 2002. Euroopan unionin eli jäsenmaiden ja komission yhteenlaskettu apulupaus oli yksittäisten avunantajatahojen suurin ja monien EU-maiden apu nousi lupausta korkeammaksi vuonna 2002. Tästä huolimatta monet afganistanilaiset kokevat, että hankkeiden toteuttaminen on ollut hidasta ja vähäistä.

Suomi lupasi tukea Afganistania noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain kaudella 2002-2004. Vuonna 2002 Suomen yhteenlaskettu jälleenrakennus- ja humanitaarinen apu nousi 13,2 meuroon. Humanitaarista apua on annettu suunniteltua enemmän, koska Afganistaniin erityisesti Pakistanista palaavien pakolaisten määrä oli huomattavasti suurempi kuin keväällä 2002 ennakoitiin. Alkuvuonna 2003 laadittiin yhteistyöstrategia vuosille 2003-2007 (näillä sivuilla), jossa Suomen apua esitetään jatkettavan vähintään 10 meuron vuositasolla. Maksatukset olivat hieman yli 10 meuroa vuonna 2003, kuluvana vuonna päästäneen samaan. Huhtikuussa 2004 järjestettiin Berliinissä kokous, jossa eri tahot, suurimpana Yhdysvallat, lupasivat Afganistanille 4,5 miljoonaa USD kuluvalle vuodelle. Vuosille 2004-2008 lupauksia annettiin yli kahdeksan miljoonaa. Monet maat eivät voi antaa monivuotisia lupauksia. Suomi lupasi jatkaa tukeaan Afganistanille n. 10 meurolla vuodessa vuoteen 2007 saakka.

Suomen apu painottuu Afganistanin hallitukselle annettuun tukeen. Toimiva keskushallinto ja turvallisuusrakenteet ovat edellytys maan vakautumiselle. Korostamme erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamista. Suomalaiset ISAF sotilaat toteuttavat pienimuotoisia CIMIC (civil-military cooperation) projekteja, kuten koulujen kunnostamista.

Suomen läsnäolo Kabulissa

Suomen ja Afganistanin välillä ei juurikaan ollut kanssakäymistä 1980- ja 1990-luvuilla. Tilanteen muututtua syksyllä 2001 ja Suomen päätettyä osallistumisestaan Afganistanin jälleenrakennukseen päätettiin myös Suomen edustautumisesta, ensin va.asiainhoitajatasolla ja alkusyksystä 2002 kiertävän suurlähettilään toimesta. Syyskuusta 2002 lähtien Suomella on ollut Kabulissa yhteystoimisto.

Yhteystiedot:
Kiertävä suurlähettiläs Tarja Laitiainen (Afganistan ja Pakistan)
puh. (09) 1605 6050
sähköposti: ksl-06@formin.fi

Sihteeri Eila Julku
puh. (09) 1605 6051
fax: (09) 1605 5576
sähköposti: ksl-06@formin.fi

Suomen yhteystoimisto, Kabul (Afganistan)
Päivi Joki-Kyyny
Liaison Office of Finland
Street 10, Lane 1, House 39
Wazir Akbar Khan, Kabul
Afghanistan

Puh. + 93 20 210 3051
Gsm: + 93 70 284 034
Fax: + 93 20 210 3051
Sähköposti: finkabul@hotmail.com

Virka-aika: su-to klo 9.00-17.00
Aikaero: kesäisin +1,5h, talvisin +2,5h


18.11.2004


Login »