ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

پیامدهای بحران هویت در جوانان


03.04.2006 20:33

مرتضی معراج

هویت، خودشناسی و استقلال فکری و فرهنگی، در پیشرفت و سعادت فرد و جامعه، نقش ویژه‌ای داشته و داشتن این صفات، ارزش بزرگ، به حساب می‌آید، زیرا در سایه هویت است که عزت و سربلندی، نصیب انسان گردیده و در پرتو آن، دیده‌ها، سود و زیان را بهتر و شفاف‌تر می‌بینند.
وقتی افراد جامعه از نعمت هویت و خویش‌شناسی بهره‌منداند، چشم‌های‌شان با دیدن تجملات و زیبایی‌های زندگی دیگران، خیره نشده و از سرمایه‌ها، افتخارات و داشته‌های خویش، غفلت نمی‌ورزند.
همچنان، بی‌هویتی، خودباختگی و پیروی کورکورانه از دیگران و فرهنگ‌های دیگر، موریانه‌ای است که وارد عرصه زندگی فردی و اجتماعی می‌شود، زیرا با پدیدار شدن این پدیده شوم، درخت زندگی، آسیب‌مند گردیده و سرانجام از درون، می‌پوسد.
انسان بی‌هویت و جامعه خودباخته، حتی از افتخارات و سرمایه‌های موجود و گنج‌های نهفته خویش، غافل مانده و برق صنعت، تکنالوژی و فرهنگ‌های دیگر، دیده‌های حقیقت‌بین‌اش را خیره می‌سازد.
جامعه بی‌هویت و شهروندان تقلیدگر، همواره سایه دیگران به حساب می‌آیند و تمام همت بلندشان آن است که خوبی‌ها و بدی‌های دیگران را بدون تجزیه و تحلیل و تفکر در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خویش، فتوکاپی کرده و خود و جامعه خویش را آینه تمام‌نمای زندگی فردی و اجتماعی دیگران سازند.
جامعه ما از دیرباز، از طوفان زیان‌آور و تخریب‌گر بی‌هویتی و خودباختگی آسیب‌مند گردیده و چهره‌های زیادی در عصرهای اخیر، با پیروی کورکورانه از فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی حاکم در کشورهای دیگر، کوشیده‌اند تا نظام و فرهنگ‌ کشور خود را همسان و همرنگ آنان قرار دهند.
ترویج فرهنگ برهنگی یا لغو حجاب توسط یکی از شاهان گذشته و برداشتن روسری از سر خانمش و سپس حضور وی با سر عریان در اجتماعات عمومی، یکی از نمونه‌های بارز تقلید کور شمرده می‌شود و نشان می‌دهد که شخصیت درجه اول در یک کشور تا چه اندازه از دانش سیاسی، اجتماعی، فاصله داشته و چقدر نسنجیده، عمل کرده است.
در جامعه سنتی افغانی که از یک سو با رواج‌های روستایی و فرهنگ قبیله‌ای، از بردن خانمش به پیش داکتر مرد، خجالت می‌کشند و آن را خلاف غیرت مردی می‌شمارند و از سوی دیگر خود را تابع عقاید دینی و مذهبی می‌دانند، چنین رفتار کودکانه و ابلهانه نشان‌دهنده شدت ناآگاهی و بی‌خبری شخصیت‌های طراز اول مملکت می‌باشد.
همچنان، الگوبرداری و فتوکاپی‌‌گیری احزاب خلق و پرچم در دوره‌های بعدی و ترویج فرهنگ کمونیستی و مارکسیستی و سرانجام تطبیق نظام کمونیزم و سوسیالیزم در کشور ما، یکی دیگر از پیامدهای شوم فرهنگ خود باختگی و تقلید کورکورانه شمرده می‌شود.
اجرای فرمان‌های چند شماره‌ای توسط نور محمد تره‌کی، بازداشت و دستگیری چهره‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و راه‌اندازی گورهای دسته‌جمعی توسط تره‌کی و حفیظ‌الله امین و سایر همفکران‌شان به وضوح نشان می‌دهد که در این طوفان فکری و عقیدتی، آن هم در عصری که بسیاری را کشورها راه‌های کمال، پیشرفت و تکنالوژی را می‌پیمایند و هر روز، روزنه‌های جدیدی در عرصه‌های زندگی انفرادی و اجتماعی‌شان گشوده می‌شود، جوانان تحصیل‌یافته و خارج‌دیده میهن، تا چه اندازه از بحران هویت آسیب دیده و چگونه در چنگ بی‌رحم فرهنگ خودباختگی قرار گرفته‌اند.
این تحصیل یافتگان تا چه اندازه شیفته نظام و فرهنگ کشور دیگر قرار گرفته بودند و تا چه سر حد از خردورزی، تفکر و تأمل فاصله گرفته بودند که برای رسیدن به رؤیا و هدف‌شان، یک شبه، ره صد ساله را می‌پیمودند
روزنامه نجات

·

جوانان      
جوان افغان برنده طلاي مسابقات بين‌المللي كامپيوتر ·
كجا درس بخوانيم ·
پیامدهای بحران هویت در جوانان ·
رابطه دختر و پسر، عوامل زمينه‌ساز و آسيب‌ها ·
رقص و پايکوبى جوانان در مزار ايجاد نگرانى کرده ·
جوانان ، نسل سرگردان افغانستان ·
افتتاح ریاست جوانان دربامیان ·
سلامت روانی بلوغ در نوجوانان ·

Login »