ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند


19.11.2005 23:52


موضع پاکستان در قبال خشونت عليه زنان بارها مورد اعتراض و انتقاد بوده است. اين کشور اخيرا اجازه نداد مختار مای، زنی که سه سال پيش مورد تجاوز جنسی (ظاهرا طبق دستور شورای روستا) قرار گرفت، در کنفرانسی در همين زمينه در آمريکا شرکت کند.

مختار مای با پافشاری بر مجازات متجاوزين خود به مظهر مبارزه برای احقاق حقوق زنان در يک جامعه سنتی تبديل شده است.

چندی پيش هم رئيس جمهور پاکستان در واکنش به انتقادات بين المللی از وضعيت زنان در اين کشور و اين که خشونت عليه آنان در سطح بسيار گسترده ای صورت می گيرد، اظهاراتی مطرح کرد و از جمله گفته بود که برخی از زنان پاکستانی برای جلب نظر خارجيان و کسب ويزای پناهندگی مدعی می شوند که قربانی تجاوز جنسی بوده اند. اين اظهارات خشم بسياری از زنان پاکستان را به دنبال داشته است.

وبسايت خبری بی بی سی در گفتگو با تعدادی از زنان در نقاط مختلف پاکستان جويای نظر آنها درباره اين موضوع جنجالی، حقوق زنان، قوانين اسلامی و سازمان های غيردولتی شده است.

اسما سعيد

برای لغو قانون مجازات اسلامی "حد" مبارزه می کند. طبق اين قانون اسلامی رابطه جنسی خارج از پيمان تاهل به هر شکلی نامشروع و غيرقانونی است.

او پيامد اين قانون را چنين توضيح می دهد:

حد شرع ابزاری شده در دستان مردان تا به زنان تجاوز کنند بدون اين که از مجازات بيم داشته باشند. قانون مجازات اسلامی حد می گويد زنی که مدعی است مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است بايد چهار شاهد مرد متدين داشته باشد. در غير اين صورت خود او را به جرم زنا محاکمه خواهند کرد.

شرطی که اين قانون تعيين کرده زن شاکی را در وضعيت مضحکی قرار می دهد. چطور می شود که چهار مرد متدين تجاوز جنسی به او را نظاره کرده باشند!

قريب به 60 درصد از زنان زندانی ما به دلايل مرتبط با قانون حد حبس شده اند.من زنانی را می شناسم که شوهرشان به طمع طلاق و ازدواج مجدد به آنها تهمت زنا زده و راهی زندانشان کرده است. به اعتقاد من، لغو قانون مجازات اسلامی حد امری حياتی است.

من سرگرم کار روی اولين برنامه نظارت قانونی در پاکستان هستم. ما برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل حقوقی و پيامد قانونهايی مانند حد شرع حيطه فعاليت خود را به مجلس پاکستان، رسانه ها و احزاب سياسی بسط داده ايم.

در جريان اين کار با روحانيون مناطق روستايی هم در ارتباط هستيم و به جای اين که در برابر گروه های افراطی جبهه گيری کنيم در قلمرو خودشان با آنها گفتگو می کنيم.

بسياری از علمای مذهبی با نشر گزارشهای تحقيقی گفته اند که قانون هايی مانند حد شرع با گفته های قرآن مطابقتی ندارد. قانونی مانند حد شرع ابزاری سياسی برای محدود کردن و کنترل زنان در پاکستان است.

روبينا نواب

در يک شبکه راديويی که در مورد مسائل زنان برنامه توليد می کند سرگرم به کار است. وی معتقد است که گزارش های خبری در مورد تجاوز جنسی به زنان باعث شده که دستاوردهای زنان پاکستان تحت الشعاع قرار بگيرد. من در برنامه ای به نام "صدای من را بشنو" کار می کنم.

ما درباره قربانيان تجاوز جنسی، کار اجباری، کارگران معدن، اعتياد و موضوعات مرتبط با زنان و کودکان برنامه تهيه می کنيم. ما به مناطق روستايی می رويم و پای صحبت زنان نواحی دورافتاده در مورد زندگی و سخت های آن می نشينيم.

من به خاطر شغلم با مشکلات در نقاط مختلف پاکستان آشنا شده ام و می توانم بگويم که موضوع تجاوز جنسی بيش از حد بزرگنمايی شده است.

اين گونه مشکلات در همه جای دنيا وجود دارد و به نظر من از زنان پاکستان تصوير غلطی در جامعه بين المللی ترسيم شده است.

مزاحمت های خيابانی زياد رخ می دهد و جزئی از تجربه روزانه من است. من بايد هر روز نگاه خيره مردان، شکلک درآوردن و حتی گاهی دست زدن آنها را تحمل کنم. اما من با رفتارم به آنها می فهمانم که از آنها نمی ترسم.

مشکل زنان پاکستان ميزان بالای تجاوز جنسی نيست بلکه قوانينی است که مانع از مراجعه زنان به مراجع قانونی و نهايتا باعث زندانی شدن آنها می شود. اما من يقين دارم که دولت درصدد است اين مشکل را حل کند و سرانجام اين وضع تغيير خواهد کرد. تا آن موقع من به زندگی مستقلم در شهر روالپيندی ادامه می دهم.

سعديا سهيل

مامور امداد حقوقی در زندان زنان کراچی است. او همچنين با زندانيان بی بضاعتی در تماس است که به اتهام زنا زندانی شده اند. تجاوز جنسی موضوع حادی در پاکستان نيست بلکه غيرقانونی بودن رابطه جنسی خارج از تاهل مشکل اصلی است. دفتر ما داخل ساختمان زندان زنان کراچی است. دو تا از پنجره های دفتر رو به محوطه زندان باز می شود. تقريبا در هيچ جای دنيا وکلا نمی توانند همزمان هم در دفتر کار خود باشند و هم با زندانی ملاقات کنند.

نزديک به نيمی از زنان زندانی به جرم زنا زندانی شده اند. برخی هم به خاطر ترغيب زن ديگری به زنا محکوم شده اند. بيشتر محکومها تبرئه شده اند يا اين که اتهام عليه آنها کذب است.

شماری از اين زنان، دختران جوانی هستند که از خانه فرار کرده اند تا با پسر مورد علاقه شان ازدواج کنند. خانواده ها هم برای تنبيه آنها با ارائه قباله ازدواج جعلی مدعی شده اند که دخترشان قبلا ازدواج کرده، پس ازدواج با محبوبش زناست. اما مشکل اين است که اثبات بيگناهی اين دختران گاه سالها طول می کشد و آنها اين زمان را در زندان سپری می کنند. خيلی از اينهاف دختران بی پناهی هستند که قربانی توطئه خانواده های خود شده اند.

زونيرا محفوظ

معتقد است که سازمان های غيردولتی موضوع تجاوز جنسی زنان در پاکستان را وخيم جلوه می دهند تا کمک های خارجی بيشتری دريافت کنند. وقتی افراد از داخل پاکستان خبر ندارند خيلی راحت می توانند از آن انتقاد کنند.

تجاوز جنسی زنان در مناطق روستايی به صورت يک مشکل درآمده که بايد توسط مسئولان همين کشور و در داخل حل شود. به نظر من سازمان های غيردولتی پاکستان کمک چندانی در رفع اين مشکل نکرده اند. نقش آنها روشن نيست و من مطمئن نيستم که آنها به زنان توان بيشتری داده باشند.

آنها دستور کار خود را دنبال می کنند. امور سازمان های غيردولتی به دست افراد ثروتمندی است که در کمک به مردم خيلی جدی نيستند.

تجاوز جنسی در همه جای دنيا رخ می دهد اما اگر در رفع آن مصمم هستيم بايد قوانين خود را بهتر کنيم و وضعيت دادگاه های روستايی را روشن کنيم. در بوق و کرنا کردن اين مشکل در صحن جهانی کمکی به رفع آن نمی کند.

موسرت شفيع

در مرکز زنان بی پناه می گويد اگر می خواهيم وضعيت زنان پاکستان را درک کنيم بايد طرز فکر روستائيان و بخش های کوچک اين کشور را بشناسيم.

تجاوز و آزار جنسی مشکل عمده ما در اين بخش نيست. ما در اين مرکز با مسائلی مانند خشونت خانگی، شکنجه جسمی، ارعاب، محبوس شدن، قتل و فرار برای ازدواج روبرو هستيم. فقر مشکل بزرگی است که باعث خشونت عليه زنان می شود.در سال 2002 فقط يک مورد زنا داشتيم. اما در هشت ماه گذشته دو مورد قتل ناموسی به ما ارجاع شده است.

مشکل اصلی سنتی و متعصب بودن جامعه پاکستان است. زنان در سطح جامعه سرکوب و محدود می شوند و خيلی ها موضوع زنا را علنی نمی کنند.

بافت اجتماعی در اين بخش از پاکستان متفاوت است. رهبران مذهبی محلی از راه های مختلف از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند حمايت می کنند. برخی از آنها مسلح هستند.

محلی ها همچنين نگاه منفی نسبت به سازمان های غيردولتی دارند و فکر می کنند که اين سازمان ها از سوی آمريکا و خارجيان حمايت و تامين مالی می شوند. به نظر محلی ها ما جامعه ای اسلامی هستيم و سازمان های غير دولتی وابسته به غرب عليه سنن و ارزشهای اسلامی اقدام می کنند. اما ما کم کم اعتماد آنها را به خود جلب می کنيم و به محلی ها گفته ايم که اين مرکز به آنها تعلق دارد و برای حل مشکلات آنها برپا شده است.
·

زنان      
'وضع زنان در افغانستان تغييری نيافته است' ·
ترور یکی از مدافعین حقوق زنان در قندهار ·
نيمى از مهاجران زنان هستند ·
ممنوعيت چاپ تصاوير زنان در روزنامه‌هاي عربستان ·
خشونت خانگی علیه زنان ·
مینا زن شهیدیکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد ·
حجاب، فطری و مشترک بین ادیان ·
اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع ·
بحران اجتماعي زنان عرب و فتواي مجمع فقهي ·
در پي حضور زني محجبه در تلويزيون دانمارك : ·
از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره ·
تاریخچه روز بین المللی روز زن ·
سهم خورشید از مردان پنجشیر ·
وضعیت اسفبار روسپيان در اروپا از زبان خودشان ·
فاطمه ، فاطمه است : گزیده کوتاه از علی شریعتی ·
سخنرانی ملالی جويا در پارلمان افغانستان ·
زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند ·
سیمیناررفع خشونت علیه زنان درهرات دایرگردید ·
زنان افغاني پشت فرمان اتومبيل ·
ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان ·
نخستين كتابخانه زنان افغانستان از سوي ايران در كابل گشايش يافت ·
براي اولين بار زنان عربستان نمايشنامه اجرا مي‌كنند ·
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟ ·
پیام نهاد بین المللی زنان سویدن ·
قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام ·
پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی ·
گزارش ژيلا بني‌ يعقوب از دختران ايران در هرات ·
ورزشکاران انا ث عازم ایران شدند ·
جايگاه زن در خانواده و جامعه ·
بازتا ب های ستم بر زن هزاره در سراج التواریخ ·
اولين زنان افسر پوليس در باميان ·
زنان‌ ايراني‌ كه‌ همسر افغاني‌ دارند ·
رای دادن مادر کرزی در قندهار ·
والى باميان اجازۀ استعمال راى خود را نيافت ·
برسی وضعیت زنان در گفتگو با سیما سمر ·
چهل چهار درصد زنان در انتخابات ·
حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی ·
مرکز آموزش قابلگى در باميان تهداب گذارى شد ·

Login »