ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

تاریخچه روز بین المللی روز زن


07.03.2006 22:30

بدون تردید، هشتم مارچ بعنوان روز بین المللی زن، یکی از روز های مهم در تاریخ سده های اخیر جامعه بشری در تلااش برای تساوی حقوق، دستری و مستفید شدن حتی الامکان عادلانه ریزف ها و امکانات مادی و معنوی جهان بوسیلهء تمام باشندگان سیارهء ما، محسوب می گردد. در اینجا بخاطر یاد بود و قدردانی از هشتم مارچ، مختصری در مورد تاریخچهء این روز می نگاریم.چرا هشتم مارچ؟

طبقهء کارگر از جمله گارگران اناث در مراحل ابتدایی انقلاب صنعتی و رشد نظام سرمایداری، زندگی نهایت مشکلی داشته و مواجه به فقرجدی بودند. از این رو در هشتم مارچ سال 1857 میلادی بود، گه کارگران اناث صنایع نساجی در نیویارک در اعتراض علیه این وضع، دست به اعتصاب زدند. منابع دیگری از انتخاب این روز بخاطر یادبود از 129 کارگر اناث حکایت دارند، که در هشتم مارچ سال 1908 میلادی به اشتراک سایرکارگران فابریکهء کتان بافی شان در نیویارک به اعتصاب متوصل شدند. حوادث بگونهء انکشاف نمود که، مالک و نگهبانان فابریکه، بخاطر جلوگیری از همبستگی اعضای اتحادیه صنفی و سایر کارگران با ایشان، کارگران اناث اعتصاب کننده را در داخل فابریکه محاصره نمودند. بنا به عللی که معلوم نگردید، فابریکه را آتش گرفته و کاملاً تخریب گردید. صرف عده کمی از این کارگران اناث موفق به فرار شدند. در نتیجه 129 تن آن ها در آتش جان های شان را از دست دادند.در سال 1909 میلادی 20000 تن بافندگان اناث در منهتن ، به اعتصاب پرداختند. مالکان فابرکه ها باوجود زندانی شدن هزاران تن از کارگران، مجبور گردیدند در برابر مطالبات آنها، بعد از اعتصاب مصمم دوماههء شان، عقب نشینی نمایند. انها قشر نسوان سوسیالست های امریکای شمالی بودند؛ که برای اولین مرتبه در سال 1909 میلادی در سطح ملی، یک روز مخصوص مبارزهء زنان را سازماندهی نمودند.اولین روز بین ا لمللی زن در 19 مارچ 1911

برای اولین بار، در 19 مارچ 1911 بود که از روز بین المللی زن در دنمارک، آلمان، اطریش، سویس و ایالات متحدهء امریکا، تجلیل بعمل آمد، که در آن ملیون ها زن شرکت ورزیده بودند. انتخاب این تاریخ، میبایست که خصلت انقلابی این روز را برجسته می ساخت؛ زیرا 18 مارچ، روز یادبود از قربانیان انقلاب سال 1848 در برلین بود و برعلاوه خاطرهء کمون پاریس رادر ماه مارچ ، نیز بیاد می داد.

از آن پس، از روز جهانی مبارزهء زن، همواره بتاریخ های متفاوت در فاصله های اواخر ماه های فبروری و اپریل، تجلیل بعمل می آمد.از سال 1921 هشتم مارچ بعنوان روز بین المللی زندر سال 1921 بود، که 8 مارچ در طی کنفرانس دوم کمونستی زنان، بحیث روز بین المللی زن تثبیت گردید و آنهم به یاد بود از عمل اعتراضیه کارگران اناث در 8 مارچ 1857 و حادثه خونین 8 مارچ 1908، که در بالا از آن ها تذکر بعمل آمد.بر علاوه، برگزیدن 8 مارچ بعنوان روز بین المللی زن، باید که خاطره آن کارگران اناث اعتصاب کننده بخش نساجی را در پترسبرگ زنده نگهاه میداشت، که اعتصاب شان، دیگر بخش ها را نیز فرا گرفته بود. این اعتصاب در هشتم مارچ سال 1917 میلادی صورت گرفت که با 23 فبروری جنتری سابقهء روسی در مطابقت قرار دارد. این اعتراض انگیزهء ، برای آغاز انقلاب فبروری، گردیدبعد از جنگ دوم جهانی در اروپای شرقبعد از جنگ جهانی دوم، در ساحهء تحت اشغال شوروی، مجدداً در سال 1946 از روز بین المللی زن، تجلیل بعمل آمد. در کشور های سوسیالستی، رهایی اجتماعی زنان را جشن گرفتند. تجلیل از این روز با رخصتی عمومی سازماندهی گردید، تا دست آوردهای اجتماعی دولت، برای زنان برجسته گردد.بعد از جنگ دوم جهانی در اروپای غرب

در کشور های اروپای غربی، طی مدت طولانی ای برای تجلیل از این روز، دیگر محافل بزرگی دایر نمی گردید.بعد از گذشت چهل سال، 8 مارچ قربانی به اصطلاح صلح گردید. صرف از خانواده بعنوان هسته جامعه، ستایش بعمل آمد و از مقام مادر تقدیر شد.

رشد اقتصادی، مشارکت تمام احزابی که خود را با شرایط عیار نموده بودند در سیستم سیاسی، غیر سیاسی ساختن شعور طبقاتی از طریق " دولت اجتماعی"، موجب گردید که 8 مارچ از یک روز مبارزه برای تحقق منافع زن ها، به یک روز عمومی جشن آن ها، مبدل گردد.هشتم مارچ مجدداً در اروپای غربی در سال های 80 قرن گذشته، اهمیت کسب نمود. زن ها از این روز بخاطر اعتراض بمقابل برخورد تبعیض مآبانه، استفاده می نمایند.بعد از " اولین جنگ قرن بیست و یکم "بدون شک وظایف مطروحهء که کنون در برابر روز بین المللی زن در مقیاس کل و در مقابل سازمان های متنوع زنان و بالاخره در برابر هر زن بطورخاص پیشکش می گیرد، عمدتاً در زیر سایهء هولناک آنچه که بمثابهء " اولین جنگ قرن بیست ویکم " عنوان شده است، قرار می گیرد. این حقیقت و فضای ناشی از آن، مهمترین وظایف زن بصفت مادر، خواهر و همسر، را معین ساخته و آن را جهت می ده.این جنگ که توسط زورمندان جهان ما از جمله به بهانهء دفاع از حقوق زن در آغاز قرن 21 شروع گردیده است، بیم آن می رود که تمام این قرن را و در قدم اول مادران، خواهران و همسران را ، همرای نماید.

اگر این جنگ واقعاً هم از جمله، بخاطر حقوق زن به پیش برده می شود، باید که سازمان دهند گان آن، حقوق آن زنی را که ایشان بخاطرش " می جنگند"، در قدم اول تعریف نمایند و این تعریف نیابد از روی لغتنامه نامه های مدرن اقتباس گردد و از دید گاه یک زن " مدرن" لندن، پاریس ویا نیویارک، صورت بگیرد. و در قدم دوم این اواقعیت را در نظر داشته باشند، که آیا یک مادر، خواهر و همسر حاضر خواهد گردید در برابر بهترین مزایای " حقوق و آزادی زن "، پسر جوان، برادر و شوهرش را قربان نماید؟بنابر آن و با توجه به تغییر جدی در اوضاع جهانی، وظایف جدیدی در برابر نهضت جهانی زن قرر می گیرد و از آن جایی که زن رنج و فلاکت جنگ را قبل از هر کس دیگر در تار وپود وجودش احساس می نماید و از آن رنج می برد، فکر می شود، که مخالفت با جنگ، دهشت افگنی وسیاست های استیلاگرانه، به یکی از مسایل اساسی تجلیل از روز بین المللی زن و خواست زن ها در مقیاس جهانی، مبدل خواهد گردید.و آن چه که مختص به موضوع حقوق و آزادی زن ارتباط می گیرد، باید خاطرنشان ساخت که مسالهء حقوق زن و مقام شایان وی در جوامع مختلف، به انکشاف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارزشهای قبول شده در هریکی از کشورها ارتباط می گیرد و برای آن نمی توان چنان نسخهء واحدی را تجویز نمود، که قابلیت تطبیق در همه جا را داشته باشد. همان طوری که بگونه مثال چادری پوشاندن جبری زن ها عمل نادرست و ناموفقانهء می باشد،، نمی تواند لغو اجباری چادری و در مغایرت با خواستهء زن ها، نیز کاری را از پیش ببرد و مورد پشتیبانی قرار بگیرد.

بناً، نیاید از مقام والای مادر و زن درکشمکش های سیاسی در سطح ملی و بین المللی، بعنوان یک حربه سیاسی و ایدیالوژیکی، بهره برداری صورت گیرد و زن جامعه که حکم مادر را دارد، قربانی تحمیل تفکرات ذهنیگیرانهء این ویا آن گروه واقع گردد.


--------------------------------------------------------------------------------

سایت 28اسد

·

زنان      
'وضع زنان در افغانستان تغييری نيافته است' ·
ترور یکی از مدافعین حقوق زنان در قندهار ·
نيمى از مهاجران زنان هستند ·
ممنوعيت چاپ تصاوير زنان در روزنامه‌هاي عربستان ·
خشونت خانگی علیه زنان ·
مینا زن شهیدیکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد ·
حجاب، فطری و مشترک بین ادیان ·
اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع ·
بحران اجتماعي زنان عرب و فتواي مجمع فقهي ·
در پي حضور زني محجبه در تلويزيون دانمارك : ·
از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره ·
تاریخچه روز بین المللی روز زن ·
سهم خورشید از مردان پنجشیر ·
وضعیت اسفبار روسپيان در اروپا از زبان خودشان ·
فاطمه ، فاطمه است : گزیده کوتاه از علی شریعتی ·
سخنرانی ملالی جويا در پارلمان افغانستان ·
زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند ·
سیمیناررفع خشونت علیه زنان درهرات دایرگردید ·
زنان افغاني پشت فرمان اتومبيل ·
ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان ·
نخستين كتابخانه زنان افغانستان از سوي ايران در كابل گشايش يافت ·
براي اولين بار زنان عربستان نمايشنامه اجرا مي‌كنند ·
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟ ·
پیام نهاد بین المللی زنان سویدن ·
قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام ·
پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی ·
گزارش ژيلا بني‌ يعقوب از دختران ايران در هرات ·
ورزشکاران انا ث عازم ایران شدند ·
جايگاه زن در خانواده و جامعه ·
بازتا ب های ستم بر زن هزاره در سراج التواریخ ·
اولين زنان افسر پوليس در باميان ·
زنان‌ ايراني‌ كه‌ همسر افغاني‌ دارند ·
رای دادن مادر کرزی در قندهار ·
والى باميان اجازۀ استعمال راى خود را نيافت ·
برسی وضعیت زنان در گفتگو با سیما سمر ·
چهل چهار درصد زنان در انتخابات ·
حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی ·
مرکز آموزش قابلگى در باميان تهداب گذارى شد ·

Login »