ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع


27.04.2006 01:40

صادقیبحث شخصيت زن در اسلام از جمله بحثهای بسیار جنجالی در میان علما و دانشمندان اسلامی بوده است تا آن جای که عده ای زن را انسان دسته دوم دانسته و او را از بسیاری از حقوقی که باید یک انسان بر خور دار باشد محروم ساخته اند، ازجمله حق انتخاب، حق اعمال نظر، حق حضور و فعالیت در اجتماع ...

سوال اینجاست که آیا واقعا اسلام نیز چنان نظری داشته و زن را که نیمی از اجتماع بشری است از بسیاری از حقوقش محروم ساخته است و شخصیت انسانی او را نادیده گرفته است؟!

آیا از نظر اسلام آزادی تنها زیبنده مردان است و فقط مردان باید از امتیاز عدالت و تساوی برخوردار باشند؟ یا خير از نظر اسلام زن و شخصیت انسانی او به همان میزانی مورد توجه است که شخصیت مرد قابل توجه بوده است؟

کسی که از اهداف اسلام اندکی آگاهی داشته باشد و آنها رامورد دقت قرار دهد نمی تواند بپذیرد که اسلامی که يكي از مهمترین اهداف آن تحقق عدالت و برابری میان انسانها است حقوق نیم از جامعه انسانی را نادیده گرفته و شعار عدالت را منحصر به مردان نموده باشد و آنکه تاریخ و سیره پیامبر (ص) و بزرگان دینی را خوانده باشد هیچگاه به زن به عنوان یک بشری که در رتبهء پایین تر از مرد قرار دارد؛ نمی نگرد و حقوق او را به عنوان يك انسان دسته دوم مورد سوال قرار نمی دهد بلکه زن را موجودی می داند که همپای پیامبر(ص) و یاران دیگر او در تمام صحنه های اجتماعی و سیاسی حضور داشته است و به خلق افتخارات پایدار و فراموش نشدنی دست یافته اند که "سمیه" یکی از نمونه های آن زنان است که همدوش با پیامبر(ص) رسالت بزرگ بشری و الهی خود را تا آنجای که جانش را در آن راه از دست داد پیش برد و بر اندیشه های سیاه و ننگین جاهلیت که زن را مایه ننگ می دانستند و جز ارضای شهورت موردی برای ماندن آن نمی دیدند و بابی رحمی و قساوت او و تمام آرزوهایش را زنده به گور می کردند؛ پانهاد و زهرا(س) آن بانوی که با همت ستودنی و عظم استوار خود سخنان و اندیشه های نجات بخش و بشری علی(ع) را در میان اجتماع مسلمانان به بیان می گرفت و با منطق رسابه تشریح حقیقت می پر داخت و با حضور در صحنه های مبارزات سیاسی از ایده های شوهرش به دفاع می پرداخت و ... مگر اینها زن نبودند؟

مگر نه اینکه عایشه (ر) خود کاروان حرکتی را رهبری نمود و بادعوت بسیاری از مسلمانان محور یک جریان سیاسی در آن زمان قرار گرفت؟ (البته در اينكه موضع عايشه در آن حركت از نظر ما چگونه است خود بحث جادايي دارد و ما فعلا در بيان آن نيستيم).

کی می تواند نقش حماسه ساز زینب(س) را در نهضت آزادی خواه حسین(ع) نادیده بگیرد او که در مقطعی از تاریخ به اتفاق همهء علما رهبری کاروان بزرگترین قیام اسلامی و ماندگار ترین نهضت تاریخی را بدوش گرفت و با حضور در صحنه های سیاست با شمشیر زبان و منطق رسای خود یزید آن خلیفه مقتدر وقت را مجبور به تغییر موضع نمود چرا در آن زمان که بسیار نزدیک با زمان پیامبر بود کسی نگفت که نباید صدای پای "سمیه"، "زهرا" ،" عایشه" و "زینب" شنیده نشود و آنان حق اشتراک و حضور در اجتماع مردان را ندارند و مبارزات اجتماعی و سیاسی تنها لایق مردان است و بس؟!

دلیلش معلوم است، زیرا پیامبر(ص) همان دیدی را که نسبت به مردان داشت زنان را نیز به همان دید می نگریست اما تفاوتهای فزیکی و توانمدیهای و جودی که مردان دارند و او را متناسب با بعض از فعالیتها توانمند تر ساخته بالمتقابل در زن نیز توانمدیهای است که مردان از آن محروم اند و این هر گز دلیل بر این نمی شودکه ما انسانیت او را زیر سوال ببریم.

خداوند وقتی از خلقت انسان صحبت می کند و بزرگی و توانمندی او را به بیان می گیرد از مرد و زن به هیچ تفاوتی نام می برد: "انا خلقناکم من ذکر و انثی"ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم یعنی ریشه شما همان مرد و زن است و بعد: "جعلناکم شعوبا و قبایل" شما را ملتها و قبایل گردانیدیم و از آن اقوام مختلف و ملیتهای گوناگون بوجود آوردیم اما آنچه که با عث امتیاز شما است نه قوم و نه ملیت و نه جنسیت است از این نظرها همه ي شما يكسان هستيد بلكه امتیاز این است که " لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقی کم" اول مساله شناخت را پیش می کشد و عنصر معرفت را و سپس تقوا و پرهیز گاری را و می گوید آنکه در نزد خدا امتیاز دارد کسی است که تقوا دار ترین شما باشد، مراعات حقوق انسان و شناخت برای تشخیص مزیتهای که انسان را از ملائک بالا تر می برد جزء تقوا است و اگر نه خدا هرگز به عبادت تنهای ما و شما احتیاجي ندارد زیرا او غنی است و تقوای که او می گوید اگر یک سر آن به خدمت خلق الله وصل نگردد تقوا نخواهد بودو مراعات حقوق مردم از بالا ترین خدمت به آنان است که مسلما زن را نیز نمی توان از آن استثنا کرد.

بنا بر این ، این سوال مطرح می شود : وقتی اسلام به انسانیت زن صحه گذاشته و حقوقی برای او همپای مرد در صحنه های اجتماعی و سیاسی قایل شده، پس چرا چهره زن در جوامع اسلامی در هاله ای از ابهام و حتی در بسیاری از موارد انکار قرار گرفته است؟

متاسفانه باید بگوییم وجود بسیاری از نصوص غیر معتبر روایتی و تاریخی که حتی در کتب معتبر فرقه ها و مذاهب اسلامی و جود دارد و ثبت شده است باعث شده این شبهه بوجود آید و نیز تمسک به ظاهر بعضی از روایات معتبر که باید با تکیه بر نصوص قرآن و سیره پیامبر و روایات محکم و صریح تفسیر گردد این شبهه را تشدید کرده است، به همین خاطر کار در این موضوع از یک سو هم جنجالی است و هم بسیار ضروری و از سوی دیگر بسیار مشكل.

جنجالی است به خاطر آنکه ما را مواجه با بسیاری از سنتهای غلط و نادرستی قرار می دهد که ریشه در جهالت مردم و اجتماع و تصور نادرست آنان از زن دارد که بعض از علما متاسفانه با تمام توان خود از آن حمایت می کند و مشكل است به خاطر اینکه احتیاج به بررسی عمیق روایتی و تاريخي و استدلال محکم اصولی و فقهی و همچنین فلسفی دارد، به همين خاطر عده اي كه توان درك درست و شناخت كافي از اسلام را نداشته راه افراط را در پيش گرفته و در تلاش شده اند تا روايات را بر اساس سليقه و زوق خود وپسند روز تفسير نمايند و به نظر پردازي و اجتهاد!؟ بپردازند.

به همين خاطر ما در اين بخش( نيمه ديگر) مي كوشيم تا مقام و شخصيت زن را از ديد گاه اسلام به بررسي گيريم و وظيفه بزرگ و انساني او را به بررسي گيريم.

در ضمن در اين ستون محققين، علما و دانشمندان مي توانند مقالات، نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان نموده و يا به طرح سوالاتي در مورد نيمه اي ديگر از اجتماع بپردازند.·

زنان      
'وضع زنان در افغانستان تغييری نيافته است' ·
ترور یکی از مدافعین حقوق زنان در قندهار ·
نيمى از مهاجران زنان هستند ·
ممنوعيت چاپ تصاوير زنان در روزنامه‌هاي عربستان ·
خشونت خانگی علیه زنان ·
مینا زن شهیدیکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد ·
حجاب، فطری و مشترک بین ادیان ·
اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع ·
بحران اجتماعي زنان عرب و فتواي مجمع فقهي ·
در پي حضور زني محجبه در تلويزيون دانمارك : ·
از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره ·
تاریخچه روز بین المللی روز زن ·
سهم خورشید از مردان پنجشیر ·
وضعیت اسفبار روسپيان در اروپا از زبان خودشان ·
فاطمه ، فاطمه است : گزیده کوتاه از علی شریعتی ·
سخنرانی ملالی جويا در پارلمان افغانستان ·
زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند ·
سیمیناررفع خشونت علیه زنان درهرات دایرگردید ·
زنان افغاني پشت فرمان اتومبيل ·
ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان ·
نخستين كتابخانه زنان افغانستان از سوي ايران در كابل گشايش يافت ·
براي اولين بار زنان عربستان نمايشنامه اجرا مي‌كنند ·
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟ ·
پیام نهاد بین المللی زنان سویدن ·
قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام ·
پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی ·
گزارش ژيلا بني‌ يعقوب از دختران ايران در هرات ·
ورزشکاران انا ث عازم ایران شدند ·
جايگاه زن در خانواده و جامعه ·
بازتا ب های ستم بر زن هزاره در سراج التواریخ ·
اولين زنان افسر پوليس در باميان ·
زنان‌ ايراني‌ كه‌ همسر افغاني‌ دارند ·
رای دادن مادر کرزی در قندهار ·
والى باميان اجازۀ استعمال راى خود را نيافت ·
برسی وضعیت زنان در گفتگو با سیما سمر ·
چهل چهار درصد زنان در انتخابات ·
حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی ·
مرکز آموزش قابلگى در باميان تهداب گذارى شد ·

Login »