ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و مساله فقر


15.01.2006 17:45


سجاد ولدي
نشست سالانه نمايندگان ۱۸۴ كشور عضو صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، آخر هفته گذشته در واشنگتن تشكيل شد. فضاى اين اجلاس، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بازار نفت بود و شركت كنندگان در آن به پيشنهاد آلمان و انگلستان از آژانس بين المللى انرژ ى خواستند كه در زمينه شفافيت بيشتر بازار نفت تلاش كند.
شركت كنندگان نشست سالانه صدوق بين المللى پول و بانك جهانى اعتقاد داشتند كه افزايش بهاى نفت، در كنار عوامل ديگر، ناشى از گمانه زنى هاى غير شفاف در زمينه آينده تامين اين ماده خام است و به اين دليل است كه براى مهار بازار، آژانس بين المللى انرژى مى بايست تدابيرى براى شفاف ساختن اين امر اتخاذ كند.
در بخشى از برنامه نشست امسال، مذاكرات جداگانه ميان هفت كشور بزرگ صنعتى جهان پيش بينى شده بود. اما امسال، براى نخستين بار، نمايندگان چين نيز در مذاكرات هفت كشور شركت كردند و اين امر نشان مى داد كه جمهورى خلق چين، در پى رفرم هاى اقتصادى گسترده، وزن سنگينى در اقتصاد جهان يافته است.
بدهى هاى خارجى عراق
بحث بر سر بخشش بدهى هاى خارجى عراق، يكى از مهمترين فرازهاى مذاكرات نمايندگان هفت كشور صنعتى را تشكيل مى داد. آن ها، در عين حال كه ضرورت بخشودگى بدهى هاى عراق را مورد تاكيد قرار دادند، نتوانستند در زمينه ميزان اين بخشودگى ها به توافقى اصولى دست يابند. به گزارش روزنامه نويه سورشر تسايتونگ، قرار شد كشورهاى بستانگار تا پايان سال جارى پاسخى براى اين پرسش بيابند، در حالى كه تحقق اين امر چندان ساده به نظر نمى رسد. در حال حاضر، آمريكا با پشتيبانى انگلستان و متحدان غير اروپائى خود، خواستار بخشش ۹۰ درصد بدهى هاى خارجى عراق است، اما آلمان، فرانسه و روسيه، موافق اين امر نيستند و رقم بسيار پائين ترى را پيش بينى كرده اند. در نشست امسال، فرانسه پيشنهاد كرد كه ۵۰ درصد از بدهى هاى عراق به ۱۹ كشور عضو كلوب پاريس، كه حدود ۴۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است، فورا بخشوده شود. در حالى كه اين پيشنهاد با استقبال نمايندگان هفت كشور صنعتى و بسيارى ديگر از ۱۹ كشور عضو كلوب پاريس روبرو شد، نمايندگان آمريكا، با توجه به اين نكته كه مجموعه بدهى هاى عراق را ۱۲۰ ميليارد دلار پيش بينى كرده اند، پيشنهاد فرانسه را غير قابل قبول دانستند. آلمان و فرانسه تصميم دارند در سال جارى ۵۰ درصد بدهى هاى عراق را مورد بخشش قرار دهند و درباره بقيه مطالبات خود، سه سال بعد به مذاكره بپردازند.
بدهى كشورهاى فقير
نكته ديگرى كه در نشست صندوق بين المللى پول و بانك جهانى بحث برانگيخت، بخشودگى بدهى هاى كشورهاى فقير و در حال توسعه بود. انگلستان و اسپانيا اعلام كردند كه آماده اند بودجه كمك هاى عمرانى خود را تا سال ۲۰۱۳ به ترتيب به هفت دهم درصد و پنج دهم درصد توليد ناخالص ملى خود افزايش دهند. اما كشورهاى صنعتى ديگر، از جمله آلمان حاضر نشدند به اين ابتكار بپيوندند. روزنامه تايمز مالى به نقل از آقاى هانس آيشل وزير دارائى آلمان، در توضيح امتناع اين كشور نوشت: آلمان، با توجه به وضعيت نامطلوب بودجه خود، تنها مى تواند تا سال ۲۰۰۶ بودجه كمك عمرانى به كشورهاى فقير را از سطح فعلى ۲۷صدم درصد به ۳۳ صدم درصد افزايش دهد.
پيشنهاد ديگر انگلستان در زمينه بخشش بدهى كشورهاى فقير اين بود كه كشورهاى بستانكار بدهى اين كشورها را از صندوق خودشان بپردازند. اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان ساير كشورهاى ثروتمند شركت كننده در نشست واقع نشد، اما به تصويب رسيد كه امكان ارزشيابى تازه ذخائر مالى صندوق بين المللى پول مورد ارزيابى قرار گيرد تا از اين طريق بتوان امكانات بيشترى براى ترغيب برنامه هاى اقتصادى در جهان سوم فراهم ساخت.
چشم انداز مثبت كشورهاى صنعتى
به رغم افزايش سرسام آور بهاى نفت و كاهش درآمد صنعت توريسم در سراسر جهان، در نشست امسال، رودريگو راتو رئيس صندوق بين المللى پول چشم انداز اقتصاد جهان را، به ويژه براى كشورهاى صنعتى، روشن توصيف كرد. تايمز مالى به نقل از وزير اقتصاد پيشين اسپانيا نوشت: همه اعضاى صندوق بين المللى پول بر اين عقيده بودند كه سال ۲۰۰۵ به لحاظ اقتصادى سال خوبى خواهد بود. اما افزايش بهاى نفت بر كشورهاى فقير فشار وارد خواهد ساخت.
رئيس بانك جهانى نيز هشدار داد كه در مبارزه با تروريسم مساله تحرك اقتصادى كشورهاى جهان نبايد به دست فراموشى سپرده شود. وى گفت: اين خطر وجود دارد كه ما چنان روى تهديد تروريسم متمركز شويم كه عوامل درازمدت ناامنى جهان را نديده بگيريم. فقر، افسردگى و نااميدى، از ديد رئيس بانك جهانى، عوامل درازمدت ناامن شدن جهان امروز هستند.

موج

·

فقر      
نان آوران کوچک در هرات ·
ريشه‌ يابي فقر در جامعه ·
صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و مساله فقر ·
دولت، گرسنه گی و پیامد ها ی آن ·
هنر ناديده گرفتن فقرا ·
فقر ، سوخت تروریسم است :هشدار سازمان ملل ·
تظاهرات مردم جهان علیه فقر ·
فروش نوزادان دختر در هند ·
فقير ترين ودارا ترين كشور هاي جهان ·
گزارش سازمان ملل ·
بيائيد فقر را به تاريخ بسپاريم ·

Login »