ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

نظري بر نظام صحي


16.05.2006 01:37

محمد عزيزي
ما هنوز از امراضي مانند فلج اطفال و توبركلوز در افغانستان و ساير نقاط جهان، رنج مي بريم. امراض ديگر نيز دامنگير مااست. ايدز، همهء ماو شمارا نگران ساخته است. انفلوانزاي پرندگان، درهمه جا ازچين گرفته تا افغانستان، جرمني، برتانيه، افريقا و هرجاي ديگر، درحال گسترش است؛ چگونه و چطور و با چه تلاش، براين دشمنان صحت خود پيروز شويم و چگونه زمينه را براي بهبود وضع صحت، مساعد سازيم؟
مطلب فوق؛ بخشي از سخنان حامدكرزي رئيس جمهوركشور و اظهار نگراني وي از اوضاع صحي در منطقه و بخصوص افغانستان است كه در جمع نمايندگان نه كشور منطقه و اعضاي برخي از سازمانهاي صحي جهان، طي كنفرانس دو روزهء \"صحت براي همه\" دركابل ايراد كرد و بالا بودن ميزان مرگ و مير اطفال و مادران، و رنج و آلامي را كه مردم و خانواده هاي افغاني متحمل مي شوند، بزرگترين تراژيدي خواند و از شركت كنندگان كنفرانس، خواست كه با استفاده از شرايط موجود؛ از شفاخانه هاي افغانستان ديدن نمايند و دريابند كه ماچه داريم و چه نياز داريم؟
نظري بر نظام صحي مملكت در شرايط حاضر؛ نشان مي دهد كه نگراني رئيس جمهور محترم، چقدر بجاست و صحت عامهء كشور، با چه چلنج هاي دشوار و دل آزاري از انواع و اقسام مشكلات و مصائب ناشي از كمبود امكانات و تامينات دوا درماني و مقابله با مكروب ها و امراض جاري در جامعهء افغاني، رو به رو است و چقدر كار و تلاش و تعهد و مسئوليت و درايت وكفايت و فرصت مي طلبد تا وزارت صحت عامه بتواند براين همه، فايق آيد و در پيشگيري از مرض ها و مكروب هاي مدرن دنياي متمدن، مركز و ولايات كشور را با امكانات مدرن درماني و سازوكارهاي مدرن صحي، مجهز كند و مردم افغانستان را از خطر و ضرر امراض و انتانات مهلك، ايمني و آگاهي بدهد و امكانات صحي و بهداشتي را در دسترس همگان، در همه نقاط بگذارد!
فعلا آنچه مسلم است اين است كه مردم افغانستان؛ گذشته از گراني نرخ دوا و درمان، از هيئت و وضعيت كلينيك ها و شفاخانه هاي دولتي و شخصي مركز و ولايات نيز راضي نيستند وكمبود معاش، بهانه يي شده براي پرسونل كاري شفاخانه ها كه قبل از پذيرش و معاينه و نجات جان يك مريض، بايد اول جيب و جوال شان پر شود و اگركسي پول دلخواه شانرا نداشت و نداد، دروازهء شفاخانه وكلينيك به رويش بسته شود و مريض مستمند و دردمند، همچنان از بي پولي در برابر چشم شان درد بكشد و به كام برود!
علاوه بر نبود كادرهاي مسلكي طبي وكمبود امكانات و تجهيزات پيشرفتهء پزشكي دنياي مدرن طب و طبابت امروزي؛ بهداشت داخلي شفاخانه ها هم، رضايتبخش نيست و چندان اثري از ترتيب و تميزي به چشم نمي خورد و تهويه هواي شان هم، مطبوع نيست و قديمي بودن سيستم و نقشهء ساختمان نيز به گرفتگي و دلتنگي فضاي راهروها و اطاق هاي آنان، افزوده و بسيار تاريك و تحمل ناپذير ساخته و مريض ها از وضعيت پذيرشي و رهايشي آنها، چندان راضي به نظر نمي رسند و در مجموع؛ مراكز صحي و بهداشتي پايتخت، خود با بحران صحي و بهداشتي مواجه اند و فرقي باساير اماكن عمومي ندارند؛ كما اينكه بهداشت داخل خود وزارت صحت عامه نيز بهتر از ديگر وزارتخانه ها نبوده و بعنوان مركز صحي مملكت، سمبلي از پاكي و صفايي به حساب نمي آيد!
در ولايات و ولسوالي ها و قريه جات؛ اولا در اكثر آنها شفاخانه وكلينيكي وجود ندارد و اگر دارد، باصد مشكل وكمبود مواجه است و جوابگوي نيازمندي هاي اوليهء مردم نيست و اغلب، كساني در آنها مؤظف اند كه جز جيب خود، هيچ تخصص و تعهدي در قبال مريض و مردم و جامعه و ملت و مملكت ندارند و از هيچ مرجع و منبعي امر و نهي و حساب و بازخواست نمي شوند و آزاد آزاد هرچه دل شان خواست، مي كنند.
در ولايات شمال از جمله در بدخشان؛ يكسال است كه سگ هاي ديوانه، به جان مردم افتاده و هر از چندگاهي، افرادي را مي گزد و سرو صدايي در مطبوعات مي پيچد و خاموش مي شود؛ در جوزجان و فارياب، چندين نفر را در زمستان گذشته، سگ ديوانه گزيد؛ هنوزهم صداي كودك مايوس و مضطرب ميمنگي، در گوش جان و فضاي وجدان جهان و افغانستان، طنين انداز است و مغز استخوانهارا مي سوزاند؛ كه از طريق يكي از تلويزيونها از شفاخانهء مزار، با صداي معصوم و ملتمس خويش مي گفت: \"مره سگ ديوانه گزيده؛ بستر استم، ميگن اگه تا چهل روز واكسن نشوم، مه خاد مُردُم!!\" درحاليكه واكسني هم وجود نداشت و شفاخانه هم جواب داده بود! اينكه كابينهء دولت و بخصوص وزيرصاحب صحت عامهء مملكت، صداي استغاثه و التماس اين كودك بينوا را شنيد؛ و اگر شنيد، براي نجات جان او و ديگر همسرنوشتانش در بدخشان و ميمنه و فارياب، اقدامي كرد يانه؟ و جامعهء جهاني و حاميان حقوق بشر؛ كه براي محو كشت كوكنار، سالانه ده ها ميليون دالر به مافياي مواد مخدر و زارعان و قاچاقبران ترياك، باج مي دهند و مخارج نظامي شان در روز، بالغ بر چند ميليون دالر مي شود؛ براي چهل نفر سگ گزيدهء به انتظار مرگ نشستهء اين مملكت، قيمت چهل دوز واكسين چهل دالري را كمك كرد يانه؟ خدا مي داند!!
گذشته از اين، هم اكنون برعلاوهء ايدز و انفلوانزاي اهداي دنياي مدرن؛ امراض ديگري از قبيل پوليو و توبركلوز و تيتانوس و كزاز و چيچك و سرخكان و سياسرفه و سالدانه و امثال آن نيز از پس ساليان سياه ويراني و نابساماني جنگ و تفنگ، سركشيده و صحت عامه را به چالش و چلنج طلبيده اند؛ چالش و چلنجي كه اگر خطر و ضرر شان براي جامعهء افغاني، به مراتب بيشتر از ترياك و طالب و تروريزم نباشد، هرگز كمتر از آنها نيست!
و بالاخره، ازين به بعد فصل گرما فرا مي رسد و سيلي از مكروب ها و مرض هاي ساري و واگير، در سطح جامعه جاري مي گردد؛ براي پيشگيري از گسترش و پرورش مكروبها و مرضها و مقابله با تمامي اين پديده ها، وزارت صحت عامهءكشور، به جبران چندسال گذشتهء غفلت و استراحت خويش، هم اكنون با تكيه بر صلاحيت و درايت وزير محترم در مسئوليت هاي تازه و مكلفيت هاي تازه، بايد فعاليت ها وكفايت هاي خويش را در عرصه هاي گوناگون؛ از وقايه گرفته تا تشخيص و تداوي و ريشه كني امراض، در مركز و ولايات، چندبرابر گسترش و افزايش دهد و هماهنگ با شاروالي و ادارهء محيط زيست، براي نظافت و پاكي شهر و صحت و سلامتي شهروند، طرح و برنامه بريزد و به مسئوليت هاي خود و مكلفيت هاي مردم در قبال صحت عمومي و بهداشت همگاني، بينديشد و سازمان صحي كشور را برابر با مقتضيات زمان و امكانات تازه و پيشرفتهء جهان، مجهز و مدرن فرمايد و از همه مهمتر اينكه وجدان شكسته و پرستيژ پول زدهء كنوني پزشكي را در سازمان صحت كشور، متحول كند و به نظام معالجوي و جامعهء طبي افغانستان، روح ملي و احساس انساني بدمد و به جاي تجارت و تاراج پول و مال مردم، صحت و سلامتي جان و روان مردم را در لوحهء وظايف شان بگنجاند و به مسئوليت هاي مهم مسلكي و اخلاقي شان در قبال صحت و سلامتي جامعهء افغاني، بيشتر از پيش، آشنا فرمايد!

·

صحت      
به ذهنتان استراحت بدهيد ·
ختنه ·
نظري بر نظام صحي ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
افتتاح فابریکه تولید ادویه در کابل ·
کارپروژه ساختمان شفاخانه جمهوریت درجریان سال نو عیسوی آغازمیگردد ·
وزير بهداشت افغانستان : شمار مبتلايان به مالاريا در اين كشور به 200 هزار نفر كاهش يافته است ·
شمار مبتلايان به ايدز ·
سمپوزیم شش روزه امراض مفاصل درکابل ·
داکترنورزایی عملیات خارق العاده طبی انجام داد ·
دومين مرحله واكسيناسيون اطفال آغاز شد ·
آنچه هر زن باردار بايد بداند ·
آيا افغانها نگران شيوع آنفولانزای مرغی هستند؟ ·
شفاخانه بلا سم در شهر نو کابل امروز افتتاح گردید ·
ایجاد مدرنترین مرکزتشخیص امراض ·
ايدز را بشناسيم ·
ختنه، عامل پيشگيري از ايدز ·
شکایت مسولین شفاخانه دولتی در بادغیس ·
اسهال و استفراغ درولسوالی یکاولنگ بامیان ·
ویتا مینها چیستند ؟ ·
Cholera ·

Login »