ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

كزارش كاري وزارت مبــارزه علــــــیه مـــــواد مخـــــدر


25.11.2005 19:23


هموطنان گرامی!
اسلام علیکم ورحمت الله و برکاته!
مدت تقریباً یکسال قبل، بعد از ایجاد اولین دولت منتخب که از طریق آرای مستقیم مردم افغانستان بمیان آمد, اداره جدید بنام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برای اولین بار در کابینه حکومت جموری اسلامی افغانستان، روی ضرورت های عاجل و مبرم که در امر مبارزه علیه مواد مخدر در سطح ملی و بین المللی محسوس می شد ایجاد و تاسیس گردید.
با وجود مشکلات متعدد از نظر عدم موجودیت تشکیلات لازم در مرکز و ولایات، عدم موجودیت اسناد معتبر که ساحه کاری ، وظایف و مسولیت های پرسونل این وزارت را بایست مشخص می نمود، عدم موجودیت امکانات کافی، پرسونل این وزارت وظایف محوله خویش را به نحوی مطلوب ایفا نموده است.
وظیفه اصلی این وزارت عبارت از همآهنگی تمام فعالیت های ضد مواد مخدر به سطح دولت میباشد که از طریق تهیه و ترتیب ستراتیژی، مشوره، نظارت و ارزیابی از امور ارگانهای مستقل دولتی ، وزارت خانه های که در ساحات مختلف در امور مبارزه علیه مواد مخدر موظف میباشند، آنرا انجام میدهد.
چند هفته بعد از تشکیل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و انتخاب وزیر آن اولین گام که برداشته شد انکشاف پلان تطبیقی ضد مواد مخدر برای سال 1384 هـ ش بود، که شامل هشت ستون میباشد.
1: ایجاد ادارات:
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کار خویش را در یک تعمیر (٨) اطاقی آغاز نمود. در ابتداء به نسبت عدم موجودیت امکانات جای مناسب نتوانسته کار استخدام را آغاز نماید بعد از شش ماه وزارت به تعمیر جدید که در پهلوی مکروریان قرار دارد انتقال و پروسه استخدام پرسونل کلیدی خویش را آغاز نمود.
با وجود آن دستآوردهای قابل ملاحظه داشته که چنین خلاصه میشود.
دربخش ساختار تشکیلاتی :
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک تشکیل منظم و قابل تطبیق و مطابق نیازمندی خویش ترتیب و تنظیم نمود، و از طرف مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تائید و منظور گردید.
الف: مطابق تشکیل سال ١٣٨٤ کار احداث ریاست های کلیدی در چوکات وزارت آغاز و فعلاً در حدود (١٠) ریاست فعال دارند.
ب: استخدام کادرو پرسونل مطابق نیازمندی این اداره با درنظر داشت تمام معیار های کمیسون اصلاحات اداری عیار و افراد لایق و شایسته کار بوظایف محوله گماشته شده که فعلاً تعداد پرسونل این وزارت به (٨٤) نفر مامورین وبه تعداد (٤٤) نفر اجیر میرسد .
ج: جهت ایجاد هماهنگی و تطبیق منظم ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر، کمیته فرعی کابینه که بمثابه یکی از عالی ترین ارگان های دولتی بوده، ایجاد و تمام تصامیم در مورد تطبیق موثر ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر از طريق اين کميته طرح میگردد.
کمیته فرعی درمرحله اول تاسیس خویش درهر ماه طور هفته وارجلسات شان را تدویر و بعدا از آن تصمیم گرفته شد که جلسات مذکور در ماه دومرتبه دایر گردد.
جلسه کمیته مذکور در ماه یکمرتبه تحت ریاست جناب ریئس جمهور دایر میگردد، که بصورت منظم از پیشرفت های که در این راستا صورت گرفته است تحت بررسی قرار میدهند.
د: گروپ مشورتی مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد و منظماً به فعالیت خویش ادامه میدهند و از پروسه کار تطبیق ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر طور جدی نظارت مینمایند. در این گروپ برعلاوه اعضای کمیته فرعی کابینه، سفرای کشور های عمده تمویل کننده مبارزه علیه مواد مخدر و موسسات که در این راستا فعالیت می نمایند, عضویت دارند.
ه: هشت گروپ کاری ایجاد و بصورت منظم جلسات خویش را تدویر مینمایند. هدف از ایجاد همین گروپ های کاری جلب همکاری وزارت های کلیدی در انکشاف و تطبیق منظم ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر میباشد.
1-2: در بخش ارتقاء ظرفیت ها:
جهت بلند بردن و ارتقاء ظرفیت های کاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ووزارت های کلیدی دیگر که در مبارزه علیه مواد مخدر فعال هستند، قرارداد (٣) سه ساله با موسسه بین المللی ادم سمیت به امضاء رسیده است. همچنان پرسونل این وزارت به کورس های قصیر المدت و طویل المدت زبان انگلیسی و کمپیوتر معرفی گردیده که حدود (٣٥) نفر کارمند تا هنوز از آن مستفید گردیده اند.به تعداد (٤ ) نفر در بخش پروژه های معیشت بدیل به کشور تایلند فرستاده شده.
به تعداد (٢٠) تن از کارمندان این وزارت و وزارت امور داخله در بخش (تنفیذ قانون) به کشور ترکیه فرستاده شده است.
1-3 : ایجاد واحد های دومی:
دررابطه به ایجاد و تقویه ادارات دومی این وزارت در ولایات, که قرار بود در 12 ولایت ایجاد گردد، ولی بنابر دلایل که قبلا ذکر گردید، فقط در هفت ولایت کلیدی ادارات ولایتی این وزارت بصورت ابتدائی ایجاد و بتدریج به پایه اکمال خواهند رسید.
2: آگاهی عامه:
از شروع سال اضافه تر از16000 پوستر, به تعداد 140000 یکصد و چهل هزار قطی گوگرد که پیام ضدمواد مخدر درآن ضمیمه شده, به تعداد 31000 ستیکر و اوراق تبلیغاتی, 15000 کاپی فتوای علمای افغانستان که در آن کشت, استعمال و قاچاق مواد مخدر حرام دانسته شده, در ولایات مختلف توزیع شده. به تعداد 4322 بار پیام های ضد مواد مخدر از طریق 38 چینل رادیو در 22 ولایات کشور به نشر رسیده است.
به تعداد 1000000 ( یک میلیون) ستیکرو اوراق تبلیغاتی مواد مخدر همراه با پارسل های تخم بذری وکود کیمیاوی با همکاری وزارت محترم زراعت و مالداری همین حالادر تمام ولایات کشور در حال توزیع است.
به تعداد 18 جلسه با والیان, قومندانان امنیه, ولسوالان, متنفذین محل, مشران قوم در پایتخت و هم در مراکز ولایات تدویر یافته است. این ولایات عبارت از: ننگرهار, لغمان, بدخشان, سرپل, بلخ, کندهار, ارزگان, فراه, هلمند و سمنگان میباشند. در این جلسات معمولا وزرای کابینه, سفرای کشور های انگلستان, امریکا و بعضا کانادا و همچنان نماینده های مؤسسات بین المللی شرکت ورزیده است. در جلسات سعی به عمل آمده تا از طریق مشوره با اشتراک کننده گان راه ها و طرق هر چه موثرتر مبارزه علیه مواد مخدر در ولایات مورد نظر تشخیص وهم اینکه مردم ولایات مذکور هر چه وسیعتر وزیادتر از برنامه های انکشافی وبازسازی دولت و جامعه جهانی مستفید شوند.
همچنان در جریان سال به همکاری وزارت محترم حج و اوقاف دو سمپوزیم علمای کرام در پایتخت تدویر یافت که در اولی به تعداد 500 نفر عالم به سطح افغانستان و در دومی به تعداد نزدیک به 200 نفر عالم تنها از ولایت کابل شرکت نموده بودند. در هر یکی از این سمپوزیم ها تاکید بیشتر بر حرام بودن مواد مخدر وهم چنان اینکه علمای دین رول پیش آهنگ در تبلیغ و آگاهی عامه بخاطر مبارزه علیه مواد مخدر را رهبری کنند.
رهبری و مسؤلین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ده ها مصاحبه, کنفرانس های مطبوعاتی و نشست های مطبوعاتی در مواقع مختلف اشتراک نموده است.
3: بدیل معیشت:
اجراآت عمده که در این بخش تا حال صورت گرفته است.
ترتیب پلان تطبیقی معشیت بدیل برای سال 1384 به همکاری وزارت های محترم زراعت و مالداری، احیا و انکشاف دهات، انرژی و منابع اب و فواید عامه. در پلان تطبیقی بدیل معیشت شش ساحه ذیل منحیث هدف سرمایه گذاری تعین شده است:

1. انکشاف زراعت
2. کاریابی و ایجاد زیر بنای دوامدار در دهات
3. مساعدت مالی و تهیه نمودن قرضه های کوچک به دهاقین
4. احیای مجدد اقتصاد
5. رشد ظرفیت های کاری ادارات دولتی
6. ایجاد سیستم مصؤونیت غذایی

مطالعه مقدماتی امکانات انکشاف روستائی همه جانبه در ولایت ننگرهار از طرف تیم متخصصین کشور دوست هندوستان صورت گرفته است.
به همکاری وزارت زراعت و موسسه همکاریهای بین المللی امریکا به ارزش 25 میلیون دالر امریکایی برای پنجصد هزار دهقان کودکیمیاوی و تخم بذری در سرتاسر کشور در حال توزیع است.
بازدید های هیا ت عالیرتبه پروژه انکشافی دایتانگ کشور تایلند در مورد کاهش و کنترول مواد مخدر، غرض مطالعه وضیعت فعلی بعضی از پروژه های معیشت بدیل که در ولایات زابل، کندهار و هلمند صورت گرفته است.

تمویل پروژه های پیشنهاد شده معیشت بدیل وزارت خانه های محترم زراعت، احیا و انکشاف دهات و فوآید عامه به سرمایه گذاری 15 میلون دالر امریکای از صندوق وجهی امانتی در حال تمویل است.

برگذاری سیمنار معیشت بدیل که در ان وزارت خانه های ذیربط سکتوری ( زراعت مالداری و مواد غذای، احیا و انکشاف دهات، انرژی و منابع آب ، وزارت فواید عامه و سفارت های بعضی از دولت های دوست و نماینده گان منابع تمویل کننده مبارزه علیه مواد مخدر) اشتراک نموده بودند.

4: در بخش تنفیذ قانون و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر!
کوشش بعمل آمده است تا اجراآت ارگانهای مختلف تنفیذ قانون در مورد کشف، دستگیری ، حفاظت، انتقال و حریق مواد مخدر مطابق به احکام سترایژی ملی و قانون مبارزه علیه مواد مخدر عیار گردد.
از تاریخ ایجاد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر الی ختم برج میزان سالجاری در مدت ده ماه گذشته جمعاً در حدود (161) ټن مواد مخدر و مواد کیمیاوی مختلف النوع ، (387) نفر قاچاقبر ذکور ، (6) نفر قاچاقبر اناث، (86)عراده واسطه نقلیه مختلف النوع حامل قاچاق، و (188) باب لابراتوار پروسس هیروئین از طرف قوت های تنفیذ قانون ضبط گردیده و تعداد مجموعی ده ها ټن مواد مخدر و مواد کیمیاوی مختلف النوع در محضر هیئت مطابق به احکام قانون بعد از تدقیق و ارزیابی لازم به اشتراک هیئت تنفیذ قانون این وزارت در ولایات کابل، بلخ، زابل، هلمند و نیمروز حریق و امحا شده است.

5- اصلاحات قضایی وعدلی جنایی
فعالیت های عمده ای که تاکنون در این بخش انجام پذیرفته ذیلا خلاصه میگردد:

مسوده تعدیل شده قانون مبارزه علیه مواد مخدر در حال تکمیل بوده که عنقریب پروسه تصویب آن تکمیل خواهد گردید.
طی سه دوره آموزش اختصاصی قوه کاری عدالت جنایی طور مجموعی 141 نفر که درترکیب آن به تعداد 64 نفر مستنطق، 22 نفر قاضی و55 نفر څارنوال شامل میباشد، ازمرکز وولایات به کورس اختصاصی قضایی انتخاب که آموزش هرسه دوره تکمیل ، یک عده آنها درکابل قبلاً اشغال وظیفه نموده اند وتعداد دیگر ایشان در شش ولایت کلیدی چون بدخشان، بلخ، ننگرهار، هرات، قندهار و کندز به زودی اشغال وظیفه خواهند نمود.

درهمکاری با دفتر UNODC محلات کاری و تجهیزات دفتری برای قضات، څارنوالان و پولیس مواد مخدر فراهم شده و ساختمان محبس خاص برای مجرمین مربوط به قضایای مواد مخدر تحت کارقراردارد.
به اثر مساعی این وزارت و ارگان های ذیربط فرمان ریاست جمهوری درخصوص ایجاد دیوان خاص ابتدائی و استیناف قضایای مهم و خطیر مواد مخدر اعتبار از سوم ماه اسد سال جاری صادر شده است.
منبعد قضایای مواد مخدرکه حاوی 2 کیلو گرام هیروین ، مورفین و کوکاین باشد ، قضایای مواد مخدرتریاک که دربرگیرنده مقدار 10 کیلوگرام ویا بیشترازآن باشد، قضایای قاچاق مواد مخدرچرس و مواد کیمیاوی که دربرگیرنده 50 کیلو گرام ویا بیشترازآن باشداز سرتاسر افغانستان به کابل انتقال و طی مراحل قانونی میشوند.

تدویر کورس های آموزشی برای اعضای قوه کاری عدلی جنایی مرکز وولایات, متناسب به افزایش آنان ادامه داشته که الی سه سال آینده دوام خواهد یافت.

تا اکنون ازتمام کشوردرڅارنوالي اختصاصی 348 قضیه مواصلت ورزیده که از جمله 233 قضیه به محکمه ارسال شده است. تقریبا بالای 89 قضیه فیصله محاکم مربوطه صادر شده است. درارتباط به قضایا جمعاً 516 نفر دستگیر و 391 نفر محکوم به مجازات شده اند.

حد اصغری جزا که تا الحال صادر شده یکماه حبس تنفیذی بوده که در مقابل دستگیری 10 گرام چرس و حد اعظمی جزا حبس تنفیذی 16 سال بوده که در برابر قاچاق 192 کیلو گرام هیروئین صادر شده است.

5: محو کشت مواد مخدر:
در راپور که در ماه اسد سال 1384از طرف سازمان ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به نشر رسید امسال در کشت مواد مخدر 21 در صد(135000 جریب) کاهش رونما گردیده است.این یک دستآورد بسیار بزرگ برای افغانستان بود که در جهان بسیار کم نظیر آن دیده شده که یک کشور درظرف یک سال بتواند به چنین یک دست آورد بزرگ دست یابد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از طریق پروگرام محو کشت کوکنار که بنام ( Popp y Elimination Program( (PEPهم یاد میشود، بخاطر بلند بردن ظرفیت کاری ولایات عملا دست به کارشده تا پروسه محو کشت کوکنار، کمپاین آگاهی عامه و تشخیص پروژه ها بمنظور ایجاد بدیل معیشت را تسریع نماید.

6:كا هش تقا ضا و تداوی معتادین به مواد مخدر:
بمنظور معلوم کردن تعداد معتادین به مواد مخدر در کشور، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری اداره ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، از چند ماه بدینطرف سروی را در کشور براه انداخته است.
امید است بعد از جمع بندی، نتایج این سروی در هفته آینده از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برسد.
در حال حاضر چند مرکز تداوی و احیای مجدد معتادین در ولایات کابل ، قندهار ، هرات ، مزار شریف بدخشا ن ، ننگرهار لوگر و پکتیا فعال بوده که بعد از اعلام نتایج سروی تعین تعداد معتادین مواد مخدر، میتوان اقدامات دقیقتر وموثری در ایجاد مراکز صحی و معالجه معتادین اتخاذ نمود.
در عرصه بلند بردن ظرفیت کاری و تجربوی:
1- 50 نفر از علمای کرام دین در ما لیزیا 15 نفر خانم که در وقایه مواد مخدر مصروف خدمت هستند به کشور هندوستان 30 نفراز پرسونل مصروف تداوی معتادین در کشور به کشور پا کستان و 3 نفر از جوانان به کشور مالیزیا سفر نموده است تا از تعلیمات کوتاه مدت درین مورد مستفید شوند.
2- در 25 مساجد مربوط به ولایت های مختلف کشور مراکز وقایه و تداوی روحیی معتادین تا سیس گردیده که علمای محترم مربوطه در این رابطه تعلیمات اختصاصی دیده اند. برعلاوه آن 30 نفر از علمای کرام در کابل بخاطر جلوگیری از استعمال مواد مخدر ازطریق تبلیغات دینی، تربیت اختصاصی دیده اند.
3- به واسطه همکاری مستقیم ارگانهای دولتی و غیر دولتی در یک تعداد از ولا یا ت کشور صد ها نفر از معلمین مکا تب ، علمای دین ، مشران قومی و افسران پولیس در کاهش تقا ضا به مواد مخدر تربیت اختصا صی دیده تا در این رابطه کار نماید.

 ترتیب لوایح و مقررات با همکاری ارگانهای زیربط برای بهتر عرضه نمودن خدمات صحی به معتادین مواد مخدر.

همکاریهای منطقوی:
جلسه سه جانبه در ماه حوت سال 1383 هـ ش بین افغانستان, پاکستان و امریکا صورت گرفت.در این جلسه فیصله گردید که در مورد تبادله اطلاعات موضوعات مبارزه علیه مواد مخدر بین ادارات مربوطه دو کشور موافقت صورت گیرد. جلسات سه جانبه در هر ربع یکبار صورت گیرد.
در برج ثور 1384 هـ ش جلسه دیگر سه جانبه در راولپیندی پاکستان دایر گردید, جانب پاکستان به تبادله اطلاعات تاکید کرده در مورد یک شبکه منطقوی قاچاق مواد مخدر معلومات ارایه نمود و همچنان از موجودیت 620 پوسته در سرحدات افغانستان که در جلوگیری قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی که در تهیه مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیرند (Precursors) مؤظف اند, به جانب افغانی معلومات داد. و همچنین فیصله شد تا ستراتیژی جمع آوری اطلاعات از شبکه های مخفی قاچاق مواد مخدر بوجود آید و شواهد استوار علیه این گروهها جمع آوری گردد.
با کشور های همسایه دیگر چون تاجکستان جلسات کاری صورت گرفته و تقاضا بعمل آمده است که از ورود مواد کیمیاوی که در تهیه هیروین بکار برده میشود از طریق سرحدات آنها به افغانستان جلو گیری به عمل آورند.
اجرات که در بخش سروی نظارت صورت گرفته است:

 تهیه پلان برای محوه کشت کوکنار.
 استخدام 24 تیم پرسونل فنی مشترک با وزارت محترم داخله وتحت اموزش قرار دادن ایشان به میتودهای بررسی(Verification ). این تیمها بعداٌ به 28 ولایت اعزام تا از چگونگی محوه کشت مواد مخدر راپور خویش را به این وزارت گسیل دارند.
 استخدام همآهنگ کننده گان ساحوی فنی،مسلکی و تحصیل یافته و تحت آموزش قرار دادن ایشان با آلات ووسایل تخنیکی مورد ضرورت.

پلان های آینده دیپارتمنت سروی و نظارت:
 سهم گرفتن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در قسمت انجام سروی سالانه زرع کوکنار در تمام ولایات افغانستان به همکاری مالی دفترUNODC(ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد). ختم

·

مواد مخدر      
طبق آمار ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر ، یک ملیون معتاد در افغانستان وجود دارد ·
سیمینار مبارزه با مواد مخدر برای یازده کشور دایر شد ·
دستگیری دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مرز پاکستان ·
آلايش ايدز و اعتياد ·
دوصد و ده کیلوگرام تریاک در بلخ کشف وضبط شد ·
کشت مواد مخدر در سال روان نسبت به سا ل گذشته بیست و یک فیصد کاهش یافته است ·
'اقتصاد افغانستان، معتاد به مواد مخدر شده است' ·
كزارش كاري وزارت مبــارزه علــــــیه مـــــواد مخـــــدر ·
یک میلیون معتاد در افغانستان ·
یکصد شصد تن مواد مخدر کشف شد ·
دوتبعه نایجریا به اتهام قاچاق مواد مخدر درکابل دستگیر شدند ·
مر کز آگاهى وتداوى معتادين ·
افزايش كمك انگلستان براي مبارزه با مواد مخدر ·
سازمان ملل متحد :تولید تر یاک کاهش یافت ·

Login »