ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

آلايش ايدز و اعتياد


26.12.2005 02:56

محمد عزيزي
يكي از آلايشهاي خطرناك و خانمانسوز صحي كه امروز دامنگير جامعهء افغاني گرديده و صحت و سلامتي عامه را تهديد مي كند،اعتياد به ترياك و مواد مخدراست كه متاسفانه طي يك دههء اخير، افزايش وگسترش يافته كم كم مي رود كه به طور تكاندهنده و ترسناك، عمومي و همگاني گردد و مثل نسوار و چلم، دروازهء هرخيمه و خانه را بكوبد و در جيب هرجامه و جليقه جاي بگيرد و همچون اژدها، هستي زن و مرد وكودك و بزرگ اين مملكت را نفس به نفس ببلعد و به آتش بكشد!
اعتياد به ترياك و ترويج كشت و قاچاق مواد مخدر، هم اكنون تقريبا همگاني گشته و مردم، آهسته و بيصدا به اين استخوانسوزي عمومي تشويق و تحريص مي شوند و بي اختيار و با اختيار به آن رو مي آورند و رفته رفته، غيرت و هويت ديني و افغاني خويش را نيز، حلقه به حلقه دود مي كنند و به هوا مي فرستند!
متاسفانه، قدرت هاي مؤثر در تحولات افغانستان در دههء اخير، با استفاده از شرايط و فرصت مساعد، به نام مبارزه با كشت خشخاش و جلوگيري از توليد ترياك و مواد مخدر، مستقيم و غيرمستقيم، روند افزايش آنرا تقويه كرده اند؛ ادامهء نا امني ها و تمديد نفوذ ناپذيري دولت در ولايات توليد كنندهء ترياك و پرداخت ميليونها دالر براي دهاقين به بهانهء كشت بديل و خودداري از زرع خشخاش، دليل عمدهء تشويق و تقويت پروسهء كشت و توليد ترياك و مواد مخدراست؛ زيرا وقتي يك دهقان، در ازاي خودداري از كشت ترياك، سالانه هزاران دالر، مفاد مفت و مجاني به جيب مي زند، مگر ديوانه است كه به كشت بديل رو بياورد و اين باج بي خراج را از دست بدهد؟ او بايد براي ادامهء اين پروسه، بيشتر تلاش وتقلا كند و به كشت خشخاش بپردازد؛ اگر مزرعه اش محوشد، لااقل تاوان سنگينش را از دنيا و دولت مي گيرد و اگر نشد، پول سرشار از توليد ترياكش به دست مي آورد و اگر كمي هم بخت يارش بود، هردو را كمايي مي كند؛ هم پول بديل و هم حاصل ترياك!
ادامه اين پروسهء پرخطر و زيان آور، همانقدر كه جيب مافياي جهاني مواد مخدر را از سود سرشار پر مي كند، به همان ميزان، خانه مردم گرسنهء افغانستان را نيز خالي و خراب مي نمايد؛ ده سال پيش اگرده درصد مردم كشور، به كشت و استعمال ترياك مبتلا بودند، هم اكنون يقينا پنجاه درصد آنان، به كشت و توليد و استفاده از آن، دچار وگرفتار اند.
عليرغم ميليونها دالري كه دركاهش كشت كوكنار، به دهاقين بذل شده و ميشود، متاسفانه عملا شاهديم كه دهاقين، به جاي كاهش، برعكس آنرا افزايش دادند و با استفاده از امكانات سرشار دالري، به اكمالات مدرن كشاورزي از تراكتور گرفته تا حفرچاه هاي عميق و تهيه وسايل و سامان آلات مورد لزوم شان، پرداختند و دشت هاي باير ولم يزرع مملكت رانيز شخم زدند و تخم ترياك ريختند و با نصب دستگاه هاي شيره كشي ترياك و تبديل آن به هيروئين و مورفين وكاكائين، افغانستان را به محور توليد ترياك و مواد مخدر درجهان معروف نمودند!
مقامات صحي و سازمانهاي بهداشتي كشور از ساليان گذشته تاكنون، در تبليغات و آگاهي دهي از اضرار موادمخدر و همچنين جلوگيري از افزايش كشت كوكنار وگسترش اعتياد در جامعه افغاني، خيلي خونسرد و بيطرفانه برخورد كرده اند؛ گويا كه اين موضوع اصلا در اجنداي پروگرامهاي صحي شامل نمي شود و وزارت صحت عامه مسئوليتي در قبال ندارد!
اگر وضع بدين منوال پيش برود وكشت خشخاش، همچنان با بذل دالر استقبال گردد، آيندهء تيره و ترسناكي از اعتياد، افغانستان را در آتش ودود خويش خواهد سوخت و صحت وسلامتي مردم غريب و فقيرش را به خاكستر خواهدكشيد.
ازسوي ديگر؛ ايدز يا ويروس H.I.V، آلايش خطرناك ديگري است كه سلامتي و صحت جامعهء انساني را در جهان به خطر افگنده و همچنان رو به افزايش است؛ متاسفانه آزادي هاي مهارگسيختهء جنسي در جهان بي خدايي و دين گريزي، اين تاوان بزرگ را بر بشريت معاصر تحميل كرده و امروز ميليونها انسان در سراسر زمين، خواسته و ناخواسته به ويروس آن مصاب اند و در آتش معصيت و مصيبت گناهكاران مي سوزند. اين ويروس در جامعهء افغاني تا چند سال پيش، بيگانه و ناشناخته بود؛ اما طي ساليان اخير، با بازشدن مرزهاي كشور به روي دنياي به اصطلاح متمدن، و بازگشت مهاجرين از ممالك مختلف به وطن، ايدز هم وارد افغانستان شد و قرار راپورهاي مختلف سازمان هاي صحي، هم اكنون چهل ونه نفر واحتمالا تا هزار و چهارصدنفر، مبتلا به اين ويروس مي باشند؛ اين در حالي است كه بنا بر بعضي اطلاعات، هم اكنون ده ها مركز فحشا در كابل و ولايات وجود دارند كه نه كنترولي از آنها صورت مي گيرد و نه كدام برنامهء بهداشتي در آنها رعايت مي گردد؛ همچنين ده ها فاحشهء خارجي بخصوص چينايي ها، در افغانستان وعمدتا شهركابل در رستورانت ها و مهمانخانه ها، براي جلب و جذب مشتري پرسه ميزنند و به فساد اخلاقي و آلايش هاي صحي مي افزايند؛ گرچه يكبار بعضي از اين مراكز كه متصدي امور اين فاحشه بازي ها بودند، از سوي وزارت داخله بسته شد؛ امامتاسفانه، فاحشه ها از كشور اخراج نشدند و در مراكز و منازل ديگري تغيير مكان داده به همان شغل و پيشهء خويش همچنان مشغول ماندند!
اينكه وجود مراكز فحشا و ورود فاحشه هاي خارجي براي تجارت جنسي، چقدر به ضرورت و مصلحت است؟ بايد مقامات مسئول، غور بفرمايند؛ اما آنچه كه مربوط به صحت عامه و سلامتي جامعه ميشود، اين است كه بايد مقامات صحي كشور، در برابر اين آلايش خطرناك صحي، بي تفاوتي نشان ندهند و اقدامات لازم و ضروري را در راستاي پاكي و پيراستگي جامعه رويدست بگيرند؛ يقينا صحت و سلامتي جامعه اسلامي افغاني، بسيار مهمتر و ضروري تر از ارضاي خاطر چند خارجي بوده و بركليه مصلحت ها، اولويت و ارجحيت دارد. اين خواست مردم مسلمان افغانستان است؛ خواست اكثريت عظيم خاموش جامعه يي كه در فضيلت هاي ديني و اخلاقي بزرگ شده اند و در عنعنهء ملي و فرهنگ شهر نشيني شان، چنين آلودگي ها و بيهودگي ها، هرگز جايي نداشته و از آستانهء اخلاق و آزادگي شان، بارها و بارها به دور است!


·

مواد مخدر      
طبق آمار ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر ، یک ملیون معتاد در افغانستان وجود دارد ·
سیمینار مبارزه با مواد مخدر برای یازده کشور دایر شد ·
دستگیری دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مرز پاکستان ·
آلايش ايدز و اعتياد ·
دوصد و ده کیلوگرام تریاک در بلخ کشف وضبط شد ·
کشت مواد مخدر در سال روان نسبت به سا ل گذشته بیست و یک فیصد کاهش یافته است ·
'اقتصاد افغانستان، معتاد به مواد مخدر شده است' ·
كزارش كاري وزارت مبــارزه علــــــیه مـــــواد مخـــــدر ·
یک میلیون معتاد در افغانستان ·
یکصد شصد تن مواد مخدر کشف شد ·
دوتبعه نایجریا به اتهام قاچاق مواد مخدر درکابل دستگیر شدند ·
مر کز آگاهى وتداوى معتادين ·
افزايش كمك انگلستان براي مبارزه با مواد مخدر ·
سازمان ملل متحد :تولید تر یاک کاهش یافت ·

Login »