ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

فساد اداری در افغانستان بیداد میکند


19.10.2005 02:50

افغانستان که در این روزها شرایط سخت بحرانی و فساد همه گیر اداری و رشوت ستانی را تجربه میکند، فریاد و فغان خشماگین و پرخاشگر مردم به آسمان رسیده است. همه از اصلاحات و تغییرات جدی اداری و بوروکراسی فاسد، صحبت می کنند.حتی آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خشم وقهر خود رااز فساد اداری و رشوه ستانی پنهان نمی کند. درآخیر ماه حمل هیآت ارسالی دولت به ولایات دور افتاده، از رویدادهای و حشتناک و ناگواری پرده برداشت، که مو را در بدن انسان سیخ میسازد. طور مثال تفنگ سالاران و اشخاص صاحب نفوذ و مسلح در یکی از ولایا ت غربی حتی زنان شوهردار را در روزروشن به جبر و زوربه مردان بیگانه فروخته اند. همچنان هیات دولت در چند روز اقامت محدود، در حدود دو هزارقطعه عریضه شکایت و داد خواهی از زورمندان و قانون شکنان، عنوان رئیس جمهور ارسال شده است که بر افروخته گی و خشم بی حد او را فراهم کرده است. درماه های اخیر در ده ها مناطق مختلف کشور، مظاهرات و گردهمایی اعتراضی متعددی تشکیل داده شده و بدینوسیله مردم نفرت و انزجارعمیق خود را از نارسایی ها و بی عدالتی های روز افزون دولت ابراز کرده اند. البته فساد اداری نه تنها در اطراف افغانستان بلکه در پایتخت در کابل بیخ ریش دولت ازکنترول آنها خار ج است. زور آوران معاش خور دولت و حکومت چگونه قادر می شوند که از پول ناچیز معاش خود، خانه های دوصد وسه صد هزار دالری در شیرپور اعمار کنند، در صورتیکه از طریق نا مشروع پول ناجایز به دست نیاورده باشند؟ مامورین بلند پایه دولت نیز در ترویج فساد اداری و رشوه ستانی دست دارند، هنوز سیستم ضوابط بر روابط در دستگاه دولت چیره نشده است. پرسان و بازخواست قطعا و جود ندارد. در سطوح بالا در جریان کارهای فاجعه بار، از کسانی که دست به چورو وچپاول میزنند، پوشش وحمایت صورت میگیرد. تشخیص ادارات مقابله و مبارزه درسطح بالا و ایجاد سیستم بر مبنای ضوابط طویل المدت برای جلوگیری از فساد اداری، سوء استفاده شعبات حمایت از قانون، چون حارنوالی، مراجع قضایی یعنی محاکم و نیروهای پولیس کدام نتیجه مثبت به بار نمیاورد. زیرا مامورین بی صلاحیت، غیرمسلکی و بی کفایت بنابر روابط ها وزدوبند های بالایی در راس کار قرار گرفته اند و مشغول عیش ونوش هستند. بدون یک ریفورم بنیادی در سطوح دولتی از بالا به پائین، فساد و رشوت ریشه کن نمیشود، بلکه روز تاروز ساحه گسترش آن وسعت پیدا میکند. بالخصوص دوسیه های اختلاس بزرگ یک میلیون دالری، سه میلیون دالری و سیزده میلیون دالری نمایندگی های کمک رسانی خارجی با ادارات دولتی که مدت طولانی است، تحت تحقیق وبررسی قرار دارد به کدام نتیجه نهایی نرسیده است، این امر نشان میدهد که سوء استفاده ها و زدو خورد و اختلاس پول باد آورده کمک های خارجی تا کدام پیمانه بزرگ و مامورین بلند پایه در سطوح دولت به آن دست داشته و آلوده اند. به همین خاطر است که فغان مردم گوش فلک را کر میسازد. به گفته حضرت بیدل: آنچه البته بجایی نرسد فریاداست

مظاهرات و گردهمای اعتراضی روزافزون مردم بیانگر آن است: راهی که دولت میرود به ترکستان است.

اگر تعداد محدود کارمند بلند پایه دولت اشخاص پاکنفس، امین، صادق و دلسوز به آرمان خدمت به مردم و وطن باشند، در برابر سیل افراد فاسد، غیر مسؤول و اژدها نفس راهء بجایی برده نمیتوانند. زیرا در اقلیت قرار دارند و صدای نارسای شان به گوش ناشنوایی کسی اثرنمیگذارد. اگر دولت قادربه کنترول فساد نباشد و توانایی اداره و رهبری آنرا نداشته باشد، یگانه مرجعی که باید به دستگیری وداد مردم افغانستان باید اقدام ورزد، مجامع بین المللی اند. در غیر آن ما باید سالها درلجنزار فساد غوطه بخوریم و کوچکترین عمل مفید و مثبت به نفع مردم مظلوم افغانستان که بار سنگین سه دهه جنگ و ویرانی کمر آنها را شکسته است، انجام داده نمی توانیم.


از سایت اندیشه نو


·

مبارزه با فساد      
فساد اداری در افغانستان بیداد میکند ·

Login »