ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

وضعیت اطفال افغانستان در سال 2005


31.12.2005 22:33

اقتباس از سايت کميسون مستقل حقوق بشر


نفوس در افغانستان تقریبا 25.8 میلیون نفر تخمین گردیده است .

از هر پنج طفل یک طفل قبل از رسیدن به سن پنج سالگی میمیرد ( یعنی 257 نفر از هر 1000 نو تولد .

سالانه در حدود 85000 طفل از اسهالات جان خود را از دست میدهند .

مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در حدود 1600 الی 1900 از هر صد هزار تخمین زده شده است . که از جمله آن از 87% ان توسط پروگرام های یونسف جلوگیری به عمل آمده است .

در حدود 33% الی 35 % اطفال از خدمات صحی برخوردار هستند. در حالیکه که 85 % خانم ها تحت نظر دایه های محلی کم تجربه ولادت میکنند .

برای هر 50000 طفل یک داکتر تخمین زده شده است .

اوسط عمر در افغانستان 44 سال است .

در حدود 12 % نفوس کشور به آب صحی اشامید نی تنها در شهر ها دسترسی دارند .

درسال 2005 از شش ساله الی 18 ساله یعنی از صنف اول الی صنف دوازده جمعا 6546848 شاگرد به مکتب میروند . که از آن جمله 5707683 شاگردان دوره ابتدائیه و متباقی دروره ثانوی هستند .

به اساس سروی های دفاتر یونسف و حمایه اطفال سویدن 60 % اطفال اعضای فامیل شانرا ازدست داده اند .

به اساس سروی یونسف 35 % اطفال خویشاوندان و یا رفیق های شانرا از دست داده اند .

در حدود 700000 زن دراثر جنگ ها بیوه گردیده اند .

در حدود 60000 طفل فعلا در روی سرک کار میکنند .

در حدود 8 میلیون ماین هنوز هم در افغانستان موجود است که برای هر. 3.2 نفر یک ماین میرسد .

ساحات پاک شده از ماین در سال 2004

خطوط اول جنگ 547861066 متر مربع الی دسمبر 2004

مناطق غیر جنگی 301574537 متر مربع دسمبر 2004

تعدادماین های باقی مانده در افغانستان به 8 ملیون میرسد

تلفات ماین روزانه به 10 نفر در افغانستان میرسد که از جمله 40% ان را اطفال تشکیل میدهد.

از جنوری 2002 الی دسامبر 2004 در حدود سی ونیم. میلیون مهاجر دوباره به وطن برگشت کرده اند .

در حدود 200000 نفر هنوز هم در داخل افغانستان بیجاشده گان داخلی هستند .

توقع میرود که در سال 2005 700000 مهاجر به کشور عودت کنند .

تعداد افراد معلول و معیوب در افغانستان است که ان را اطفال تشکیل میدهد.

تعداد اطفال معتاد به مواد مخد راستند.

مقدمه :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس موافقت نامه بن با صدور فرمان مورخ 16 جوزای 1381 ، محترم حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان ، تاسیس گردیده است .

هدف اساسی کمیسیون را نظارت ، حمایت وانکشاف حقوق بشردر کشور تشکیل میدهد .

کمیسون در پنج بخش فعالیت میکند : که عبارت از بخش انکشاف حقوق زن ، بخش حمایت از حقوق طفل ، بخش نظارت و بررسی از تخطی ها ، بخش عدالت انتقالی و بخش تعلیم وتربیه میباشد که کار و فعالیت این بخش ها توسط بخش مطبوعات و بخش تحقیق و برنامه ریزی حمایت میگردد.

بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همکاری هشت دفترساحوی یک دفتر مرکزی وسه دفتر ولایتی در سرتاسر افغانستان وضعیت اطفال را از فبروری 2003 نظارت ، حمایت وپروگرام های هماهنگ کننده واگاهی دهنده از حقوق اطفال را به راه انداخته است .

بخش حمایت از حقوق اطفال طوریکه متذکر شدیم یکی از بخش های اساسی کار کمیسون میباشد که از بدو تاسیس کمیسیون تا کنون فعالیت های متعدد را در راستای تامین و حمایت از حقوق اطفال کشور به انجام رسانیده است.

به تاسی از هدف عمومی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، هدف بخش حمایت از حقوق اطفال را نیز حمایت ، نظارت وارتقای حقوق بشری اطفال تشکیل میدهد که از طریق وسایل و شیوه های ذیل عملی میگردد .1- آموزش

2- تحقیق

3- نظارت و بررسی

4- هماهنگی با سایر نهاد هانگرانی های موجوددرمورد اطفال در افغانستان :1. قاچاق و اختطاف :قاچاق و اختطاف اطفا ل در افغانستان مشکلات و نگرانی های جدی را برای مردم افغانستان دولت و به خصوص خانواده ها به وجود آورده است تعداد زيادی از اطفال در افغانستان توسط قاچاق بران برای مقاصد بهره برداری جنسی کار اجباری بردگی و غلامی قطع اعضای بدن به خارج از کشور قاچاق می شوند تنها در سال 2004 تعداد واقعات قاچاق در حدود سه صد طفل تخمين شده است پولیس و مسوولین برای جلوگيری از همچو واقعات به نسبت عدم مسلکی بودن و کمی وسايل به موافقيت چندان قابل ملاحظه نايل نگرديده اند.

به خصوص در سيستم عدلی و قضايي هنوز هم مشکلات زيادی موجود است خوشبختانه با تلاش های کميسيون مستقل حقوق بشر، دولت افغانستان و جوامع بين المللی پلان ملی مبارزه عليه قاچاق اطفال ترتيب و توسط دولت افغانستان در ماه اسد سال 1383 مطابق جولای 2004 به تصويب رسیده است . که مکلفيت ها و مسوليت های دولت جوامع بين المللی ، NGO های داخلی و خارجی و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در آن به طور مشخص و جدا گانه ذکر شده و شاخص های ان برای عملی کردن و تطبيق پلان يکی از وظايف مهم نهاد های فوق الذکر می باشد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از تعهد کنندگان و نظارت کننده تطبیق پلان ملی علیه قاچاق اطفال میباشد و همچنان در پروسه ادغام مجدد اطفال قاچاق شده که از کشور عربستان سعودی رد مرز شده اند نقش فعال و ارزنده داشته رد مرز شدن اين اطفال از کشور های خليج نماينگر پديده قاچاق اطفال است که هنوز هم ادامه دارد و نماينگر تهديدی است برای اینده اطفال افغانستان .2. اطفال کارگر:اطفال در افغانستان به خصوص آنهای که در جريان جنگ تولد يافته اند اکنون متکفل خانواده خويش می باشد موجوديت هفصد هزار بيوه ، دو صد هزار افرادی معلول و معيوب ناشی از جنگ ، انفجار مين و مرمی های منفجرنا شده باعث آن گرديده است که اطفال والدين خود را حتی خواهر و برادر کلان سال خود را از دست داده اند و ناچار اکنون نان آور خانه خويش می باشد اين اطفال در شرايط نهايت مشکل نا مصوون و خلاف نورم های حقوق اطفال در کار خانه ها فابريکه ها و صنعت قالين بافی در روی سرک ها به کار مشغول اند تنها در شهر کابل در حدود 60000 طفل مصروف کار اند يکتعداد از اين اطفال فاصله های زيادی را برای پيدا کردن کار طی می کنند تعداد زيادی آنها توسط کار فرما های نا مطمين و محيط نا ناسالم به انواع و اقسام بهره برداری فزيکی و جنسی و حتی قاچاق قرار می گيرند.3. اطفال مهاجر عودت کننده و بيجاه شده های داخلی :در اثر جنگ های طولانی در افغانستان تعداد زیاد فامیل ها به کشور های همسایه مهاجرت کرده اند . تعداد زیاد اطفال این فامیل ها با کلتور بیگانه آشنا گردیده و عده زیاد دیگر در حالت مهاجرت تولد شده اند .

به اساس یک احصائیه تقریبا در هر خانواده مهاجر در حدود 5 الی 7 نفر طفل تولد گردیده است .

هر چند بعد از تغییرات سیاسی درافغانستان در حدود سه نیم میلیون مهاجر دوباره به وطن عودت نموده اند. ولی اطفال این خانواده ها به نسبت نبودن سرپناه ، دسترسی به خدمات صحی ، آب آشامیدنی ، تعلیم و تربیه و عادت به کلتور بیگانه به مشکلات زیادی مواجع هستند که ادغام دوباره آنها در مناطق مسکونی آبایی شان نیز مشکلاتی را در بر دارد . که میتوان مشکلات بی جاشده گان داخلی را بر انها آفزود .

اکثریت این خانواده های عودت کننده اطراف و اکناف شهرها را برای بود و باش انتخاب میکنند که در همچو حالت دسترسی به خدمات اولیه و اساسی برای آنها مشکل و حتی موجود نیست .

یک تعداد از این اطفال بخاطر امرار معیشت تلاش برای تعلیم و تربیه به محلات دور دست میروند که خود خطرات ماین ، قاچاق و اختطاف را در قبال دارد .4. اطفال معلول و معيوببه اساس احصائیه دفتر ا ومر تقریبا 200000 معلول و معیوب ناشی از جنگ موجود است که 50% آنرا اطفال تشکیل میدهد این 50 % شامل اطفال قربانی ماین ،حوادث ترافیکی ، حوادث طبعی ، قربانیان امراض پولیو و غیره میباشد.

این اطفال به خدمات صحی ، تعلیمی و تربیتی دسترسی نداشته و از نداشتن سرپناه رنج میبرند تا اکنون به اطفال معیوب مراکز تعلیمات خصوصی و حرفوی موجود نبوده و حتی کلنیک های اورتوپیدی که تولید اعضای مصنوعی مثل دست و پا را برای شان عرضه دارد موجود نبوده که خود اثرات منفی جنگ و معیوب بودن در اذهان آنها بصورت دوامدار تداعی است .

هنوز هم در افغانستان در حدود 8 میلیون ماین موجود است که روزانه در حدود 10 نفر قربانی دارد که 40 فیصد انرا اطفال تشکیل میدهد که برای آوردن آب و چیدن هیزم و چرانیدن مواشی ، رفتن به مکاتب وبازی وساعتیری در میدان های هموار و نامصون میپردازند.5. اطفال يتيم و بي سرپرستقرار احصائیه دفتر یونسف در حدود 700000 بیوه فعلا در افغانستان موجود است . اکثر این ها کسانی هستند که شوهران شان را در جنگها از دست داده اند . ودر هر فامیل در حدود 4الی 6 طفل بی سرپرست زندگی میکند .

با وجود تلاش های دولت بخصوص وزارت کار و امور اجتماعی فعلا در 29 ولایت افغانستان دارالایتام وجود دارد که در اکثر این مراکز، اطفال به خدمات صحی دسترسی ندارند وضعیت معیشتی اطفال قناعت بخش نمیباشد .

فعلا در افغانستان در حدود 9165 طفل بی سرپرست در پرورشگاهای دولتی ساکن اند درحالیکه در حدود 300 طفل در شلتر های موسسات خیریه غیر دولتی به سر میبرند .

تا اکنون در افغانستان برای فامیل های همچو اطفال معاشی و یا پروگرامهای حرفوی روی دست گرفته نشده جز خدمات محدودی که برای یک عده انها در یک تعداد از دارالایتام ها برای انها صورت گرفته حتی یک تعداد از فامیل ها به اثر فقر و تنگدستی اطفال خود را به دارالایتام ها میفرستند .6. اطفال متخلف از قانونطوریکه میدانیم عوامل اقتصادی اجتماعی و غیره بالای روان اطفا ل تاثیرات سؤ به جا میگذارد و یک تعداد اطفال را به تخلفات میکشاند . این کته گوری اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشوند که ا ز سهولت های خوب و کافی برخوردار نیستند هنوز هم در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ا ز خطرا ت چون بهره برداری فزیکی و جنسی مصون نیستند . وضعیت اطفال در افغانستان در مراکز اصلاحی نگران کننده میباشد .در حدود 134طفل متخلف در مراکز اصلاح و تربیت اطفال ساکن هستند درحالیکه در 12ولایت مرکزاصلاح و تربیت وجود ندارد و اطفال با کلان سالان غرض تجدید تربیت یکجا ساکن ساخته میشوند. که وضعیت ایشان نگران کننده است .7. اطفال در گير در فعاليت های مسلحانه.

در طول دو دهه جنگ تعداد زيادی از اطفال در زمان جنگ تولد يافته و در همين زمان به سلاح و مهمات حنگی آشنايي حاصل کرده اند . در افغاستان اطفال پايين تر از سن 18 و حتی پايين تر از سن 15 سال در فعاليت های جنگی گروپ های مسلح استخدام گرديده اند که خوش بختانه تعداد زيادی از اين اطفال توسط پروسه DDRخلع سلاح گرديده اند و به زندگی ملکی پيوسته اند اين در حالی است که افغانستان متعهد به قوانين بين المللی حقوق طفل بوده و در تشکيلات اردوی ملی و پوليس ملی بعد از ایجاد دفاتر و شعبه های از حقوق بشر استخدام و موجوديت اطفال پايين تر از سن 18 سال صورت نمی گيرد مگر هنوز هم تعداد از اطفال نزد قومندان های محلی موجود است که جهت بهره برداری فزیکی جنسی و جنگی از آنها استفاده میگردد که نگرانی های را در مورد سر نوشت آينده ایشان به وجود آورده است .8. اطفال معتاد به مواد مخدر :

جنگ های دراز مدت در افغانستان و پیامد های که ناشی از ان بروز کرده یکی هم معتاد شدن اطفال به مواد مخدر است . که در اثر عدم حاکمیت قانون و نبودن ثبات در کشور تعدادی زیاد ی از قاچاقچیان مواد مخدر برای کشت و ساختن هیرویین افغانستان را بهترین و مناسب ترین جا ی برای تجارت این پدیده ناپسند انتخاب کرده اند افغانهای که هم در داخل و خارج کشور های همسایه با وضع اقتصادی فوق ا لعاده خراب مواجع بودند توسط قاچاق مواد مخدر در کشت و تجارت تولید و تورید مواد مخدر استخدام گردیده اند که با استخدام دوامدار افراد درهمچو مزارع بعدا این کارمندان اطفال نیزجهت بدست اوردن پول با خود در مزارع با پول کم استخدام کردند .

گروپ دیگری از اطفال در مارکیت ها و فابریکه ها بطور یک جای و گروپ واردر داخل و در کشور های همسایه زندگی می کنند که در میان انهااعتیاد یک نفر با عث مبتلا شدن دیگران میگردد اکنون د رافعانستان به تعداد افراد معتاد در کشور موجود است که ازجمله آنرا اطفال تشکیل میدهد.دست آورد ها در رابطه با بهبود وضعیت اطفال در افغانستانo ترتيب و تصويب پلان ملی و عملی قاچاق اطفال از طرف دولت افغانستان سهم و نقش فعال کميسيون درتطبيق شاخس های آن.

o شامل ساختن موضوعات کنوانسیون حقوق طفل درنصاب تعلیمی جديد افغانستان.

o تطبیق و شامل ساختن کتاب آموزشی حقوق طفل و تدريس آن در موسسات عالی تعليمی و تربيتی به خصوص اردوی ملی و پوليس ملی .

o آرايه پيشنهادات در مورد قانون مبارزه عليه قاچاق اطفال از طرف موسسات حمایه اطفال به وزارت عدليه .

o تجليل از روز های بين المللی و همبستگی ملی اطفال بعد از گذشت 15 سال به سطح کشور .

o ایجاد هماهنگی جهت حمایت از اطفال بین دولت ، جنبش جهانی اطفال GMC و شبکه عملکرد اطفال یا CPAN

o ایجادهمکاری و هماهنگی ارگان های دولتی و غیردولتی با شبکه مبارزه با قاچاق اطفال کشور های جنوب آسيا.

o ایجاد مرکز تراتزیت برای اطفال رد مرز شده به فامیل های شان به همکاری دولت و یونسف و کمیسیون

o نظارت و بررسی از پروژه اطفال رد مرز شده از کشور عربستان سعودی و نظارت از ادغام مجدد اطفال قاچاق شده به فاميل های شان .

o تدوير ورکشاپ ها جهت آگاهی حقوق طفل برای منسوبين اردوی ملی ، پوليس ملی ،مسولين دولتی ،معلمين ،استادان پوهنتون، علما و والدين به سطح ملی تو سط دولت و ارگان های غیر دولتی

o تسجيل کميسيون مستقل حقوق بشر در ماده 58 قانون اساسی افغانستان.

o نشر پوستر ها و مواد طباعتی از اسناد بين المللی در رابطه با حقوق طفل با تيراژ هزار ها جلد .

o ساختن فلم های مستندو سينمای در مورد حقوق طفل ونشر ان از طریق شبکه ملی تویزیون اطفا ل وایجا دپروگرام های موثر برای انها.

o جمع آوری اطفال گدا از طرف دولت

o تاسیس مکتب ناشنوایان در افغانستان

o نشر اخبار اشاره برای ناشنوایان از طریق تویزیون ملی

o استراتیژی و روش های پیشنهادی برای صحت نوجوانان از طرف دولت و ارگان های غیر دولتی

·

کودکان      
مشق اول : بابا آب ندارد بابا نان ندارد ·
آمار تكان‌دهنده فروپاشي خانواده در اروپا:از هر سه كودك، يكي نامشروع ·
اطفال‏تان را دوست دارید؟ ·
با كودكان خود چگونه رفتار كنيم ·
وضعیت اطفال افغانستان در سال 2005 ·
كمك يونيسف به راديو و تلويزيون ملي ·
'شش ميليون کودک' هرسال قربانی گرسنگی می شوند ·
به وضعیت کودکان افغانی توجه گردد ·
سال گذشته 300 کودک در افغانستان به خارج قاچاق شدند ·
طراوت کودکانه، در مجموعه کتابهای طراوت ·
حمايت از كودكان در برابر ايدز ·
چگونه كودك را به كتاب خواندن علاقه مند كنيم؟ ·
خودکشی به خاطريک روپيه ·
جنگ ، فقرو کودکا ن ·
يك ميليارد كودك فقير در دنيا، ·
خريد و فروش سالانه 3 میلیون کودک در جهان ·
دومیلیون کودک درجهان مبتلا به مرض ایدز هستند ·
هشدار يونيسف: چهارده ميليون کودک زير خطر فقر ·
کنوانسیون حقوق کودک ·

Login »