ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

بیانیه داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر


02.04.2006 21:59

بنام خداوندآزادی و برابری!روز جهانی حقوق بشر و پنجاوهفتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را به همه مردم جهان تبریک و خصوصاً مردم افغانستان تبریک عرض میداریم.البته باید گفت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تامین اصول و ارزش های حقوق بشری ثمره و پیامد مبارزه تاریخی انسان در جهت تامین عدالت، احترام به کرامت و حیثیت انسانی، محو خشونت، تبعیض، شکنجه و کشتار و دسترسی به حقوق و آزادی های انسانی میباشد.هنوز مبارزه جریان دارد، تا ایجاد جامعه ایده آل انسانی که در آن اصول و ارزشهای حقوق بشری رعایت گردد، فاصله زیادی وجود دارد. اگر امروز جدی ترین نیازبشری رسیدن به جامعه ایست که در ان انسان ها زندگی انسانی و آبرومند داشته باشند، رسیدن به چنین جامعه ای بدون دموکراسی، رفاه، عدالت اجتماعی و حقوق بشر ناممکن است.با آنکه در رابطه به ارزش ها و اصول حقوق بشر تعبیرات و نظریات مختلف و گوناگون وجود دارد، ولی با هر تعبیر و جهتی که در نظر گرفته شود. هدف حقوق بشرایجاد جامعه انسانی مرفه و آزاد که در آن انسان بدون ترس، تحقیر و تبعیض زندگی کند.اگر امروز تلاش افغانستان در جهت بازسازی ، توسعه و دموکراسی متمرکز است ، بدون توجه به اصول وارزش های حقوق بشر و گسترش حقوق و آزادی های اساسی بشری رسیدن به توسعه پایدار و دموکراسی با ثبات ممکن به نظر نمی رسد. زیرا پایه های اساسی هر حرکتی بسوی انکشاف و ترقی ، باید انسان و توجه به نیاز های مادی ومعنوی وی باشد.از آنجائیکه حقوق بشر دستاورد مهم بشری است، اصول و ارزش های حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی دارای جایگاه ویژه در تاریخ و فرهنگ کشور ماست که مردم افغانستان سهم شان را در جریان مبارزات و مجاهدات تاریخی عدالت خواهی و آزادی خواهانه شان در جهت تامین حقوق انسانها اداء کرده اند.امروز یاد 57 مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز بین المللی حقوق بشر را گرامی میداریم، این بدان معنی نیست که ما به وضعیت مطلوب حقوق بشری در افغانستان و جهان دست یافته ایم.وضعیت مطلوب حقوق بشر مستلزم باور وجد وجهد های بسیار از جمله هم اهنگی و همکاری فعالین حقوق بشر و دولت ها در سطح کشور، منطقه و جهان میباشد.در افغانستان وضعیت اسفبار حقوق بشری زنان، فقر گسترده، عدم دسترسی به امکانات صحی ابتدائی، آب آشامیدنی و سرپناه ، عدم رعایت آزادی بیان، موجودیت شکنجه، عدم رعایت و تطبیق قانون، عدم موفقیت در آوردن اصلاحات اساسی در سیستم های اداری ، عدلی و قضائی، ادامه فرهنگ معافیت ازتعقیب قضائی جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر، نشاندهنده آنست که باید برای بهبود ، انکشاف وحمایت از حقوق بشر کار زیاد جدی و پیگیر صورت گیرد.

که درین راستا تلاش دولت افغانستان و جامعهء بین المللی و بدوش گرفتن تعهدات مشخص در رابطه به محوری کردن اصول و ارزش های حقوق بشری در استراتیژی های ملی توسعه و انکشاف امر ضروری به نظر می رسد.با استفاده از فرصت توجه کنفرانس بین المللی لندن را که قرار است درماه جنوری سال آینده برگزار گردد، به نقش اهمیت ومحوری بودن حقوق بشر در افغانستان خواهانم. چون بدون گنجانیدن اصول ها و ارزش های حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی انسانها در این پلان ، پلان و استراتیژی ناقص خواهد بود.حضار محترم:طوری که اطلاع دارید از تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقریباً چهار سال میگذرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تمام امکانات دستداشته ، کوشیده است تا وظایف و مسئولیت هایش را در جهت بهبود، نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور با صلاحیت و ایمانداری اجرا نماید.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عقیده دارد که تامین اصول و ارزشهای حقوق بشر در کشور تنها نمی تواند بوسیله یک نهاد صورت گیرد. بدین منظور همکاری مردم، نهاد های مدنی و سیاسی، دولت افغانستان و جامعه جهانی لازمی و حتمی به نظر می رسد.برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی، امضای توافقنامه همکاری میان کشور های اتحادیه اروپا و افغانستان که تاکید بر بهبود وضعیت حقوق بشر دارد و همچنان روی دست گرفتن طرح و تطبیق پلان عمل عدالت انتقالی توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می تواند به عنوان مثال های مهم درجهت گسترش دموکراسی و حقوق بشر نام گرفته شود.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اصل شفافیت و پاسخگوئی و اصل مشارکت مردم درتصمیم گیری های عمده و همچنان اصل دسترسی مردم به اطلاعات و معلومات باور کامل دارد. کمیسیون با در نظر داشت اصول فوق از همان بدو تاسیس خویش در پهلوی اطلاع دهی دوامداربه مردم راجع به فعالیت های کمیسیون، گزارش کارکرد ها ، فعالیت ها و همچنان هزینه های خویش را بصورت منظم و مدون در هرسال چاپ و بیرون داده است.امروز نیز با استفاده ازین فرصت تاریخی، یکبار دیگر بصورت فشرده گزارش فعالیت ها و کارکردهای کمیسیون را ارائه میدارم. البته گزارش مفصل اجراات بصورت چاپی در اختیار شما قرار گرفته است.کمیسیون به منظور حمایت، نظارت وبهبود حقوق بشر طی سال گذشته فعالیتهایش را در پنج بخش عمده متمرکز ساخت است:

بخش تعلیمات و ترویج حقوق بشر:

کميسيون مستقل حقوق بشر ترويج حقوق بشر را منحيث يک پروسه دراز مدت در جهت رشد و انکشاف فرهنگ تحمل و احترام به کرامت ذاتی انسانها پنداشته و ترويج حقوق بشر را از طريق تعليم و تربيه، آموزشها ، تحقیقات و سياستگذاري ها به پيش ميبرد. که بسياري از فعاليت هاي آن از طريق همکاري به ادارات و نهاد ها انجام ميشوند.کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمينه بهبود نصاب درسي در سطح ملي و دولتي با از ميان برداشتن پيام هاي خشن، تبعيض آميز و تعديل مواد درسي کار نموده تا آنها مطابق به اصول و معيارهاي حقوق بشر عيار گردد. براي معلمين و آموزگاران تعليمات حقوق بشر فراهم گرديد تا آنها به شاگردان شان موضوعات حقوق بشری را تدريس نمايند.در سال گذشته، بخش تعليم و تربيه حقوق بشر در همکاري نزديک با وزارت تعليم و تربيه روي تکميل نصاب درسی مکاتب ابتدائيه کار نمود و کار روي نصاب درسي و تربيه معلمين در سطوح عالي آغاز گرديد.فعالیت های بخاطر بلند بردن سطح آگاهی:

در سال گذشته، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان يک سلسله مسائل مهم حقوق بشری را به منظور بلند بردن سطح آگاهي و ترويج و توسعه حمايت و احترام به حقوق بشر مد نظر گرفت. که از جمله اين مسائل برجسته سازي عملکردهاي سنتي نامشروع و غیر قانونی، مشکل خودسوزي های زنان و سؤ استفاده جنسي از اطفال بود.در جريان سال گذشته، بخش حقوق زنان و بخش تعليم و تربيه حقوق بشر بصورت مشترک با وزارت حج و اوقاف کار نمودند تا آنها را تشويق نمايند که پيام هاي آگاهي دهي در مورد پايان بخشيدن به خشونت عليه زنان را از طريق مساجد انتشار بدهند.بخش رسانه ها و مطبوعات 40 نشريه مختلف حقوق بشر را با تيراژ 500.000 نسخه به چاپ رسانيده و توزيع کرده است و نيز 26 برنامه راديوئي را به نشر رسانيده و در پهلوي آن 26 برنامه تلويزيوني را پخش نموده است. همچنان سه فلم کوتاه در مورد حقوق اطفال و زنان را تهيه نموده که در آن موضوع "بد" دادن انعکاس يافته است.طی 675 ورکشاپ ، سیمینار ها و جلسات آگاهی دهی، بیشتر از 24765 اشتراک کننده از آموزش های حقوق بشر مستفید گریده اند که از آن جمله افسران پولیس ملی، علما، روحانیون، کارمندان امنیت ملی، نگهبانان زندان، ژورنالیستان ، قضات، حارنوالان، اعضای سازمان های جامعه مدنی، دانشجویان پوهنتون ها، شاگردان مکاتب و معلمین وافراد نظامی ایکه به پروسه DDR پیوسته اند.بخش نظارت و بررسی:بخش نظارت و بررسی در همه دفاتر ساحوی کميسيون بصورت منظم، دوامدار و پلان شده در جريان سال از زندانهاي دولتي ، توقيفگاه ها و مراکز اصلاح نوجوانان نظارت نموده است.

همچنان این بخش از زندانهاي شخصی، از عملکرد پوليس ملي در جريان تظاهرات و از روند قضائي در جريان محاکمات نیز نظارت میکند.

کميسيون حدود 2698 شکايت حقوق بشري را دريافت نمود، که نمايانگر 4236 تخطي در موارد مختلف حقوق بشري ميباشد. 492 قضيه ديگر از طريق مأموريت هاي نظارتي تشخيص گرديده است. به بیشتر از 85% این موارد رسیدگی صورت گر فته و منتج به نتایج مطلوب جلو گیری از نقض حقوق بشری گردیده است.

در مورد نیرو های ائتلاف:

با وجود شواهدی در مورد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه هاي نيروي ائتلاف و با وجود اينکه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال گذشته 113 شکايت مبني بر نقض حقوق بشر از سوي نيروهاي ائتلاف را دريافت نموده است ولي تا هنوز اجازه نيافته که از بازداشتگاه هاي نيروي ائتلاف ديدن نمايد.

کميسيون در تلاش است که به مراکز بازداشت تحت کنترول نيروهاي ائتلاف دسترسي پيدا کند تا بتواند از آنها نظارت نمايد و تقاضاي تعيين يک افسر نظامي امريکائي را بحيث رابط نموده است که شکايات مبني بر نقض حقوق بشر را مطرح سازد.

در اوايل ماه ثور، سال 1384 يک افسر رابط تعيين گرديد و توافق به عمل آمد که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و نيروهاي ائتلاف در رابطه به شکايات تخطي هاي حقوق بشر تشريک اطلاعات نمايند، اين رابط نيروهاي ائتلاف، اطلاعات را با مسؤوليت فراهم مينمايد و در ارائه پرسشها و تقاضاهاي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و دسترسي به مقامات مربوطه در کابل و يا در واشنگتن کمک ميکند.


بخش حقوق اطفال:

بخش حقوق اطفال نظارت های خویش از وضعيت عمومی اطفال در مراکز اصلاح نوجوانان را ادامه داده و از مراکز اصلاح نوجوانان در کابل، هرات، پروان، کاپيسا، گرديز، مزارشريف، کندهار و جلال آباد ماهانه دو بار نظارت نموده اند. در جريان اين مدت گزارش دهي، بخش حقوق طفل حدود 45 قضيه خشونت عليه اطفال را حل و فصل نموده است.


بخش حقوق اطفال همچنان وضعيت 315 طفل ردمرز شده را نظارت نموده و پيوست مجدد آنها به خانواده هاي شان را در سال 1383 دنبال کردند. اين اطفال به عربستان سعودي قاچاق گرديده بودند و از آنجا دوباره به افغانستان ردمرز گردیده بودند.


بخش حقوق زنان:

بخش حقوق زنان مأموريت هاي نظارتي خویش را از زندانهاي سراسر کشور بشمول کابل، جلال آباد، مزارشريف، هرات داشته است.

در جريان سال گذشته بازديد از زندانهاي زنانه بصورت ماهانه انجام ميشد. همانند بخش حقوق اطفال، بخش حقوق زنان نيز توجه اش را به تشخيص و شناخت نيازمندي هاي زنان در زندان، دلايل ارتکاب جرمي آنها، برخورد با آنها در زندان و دسترسي آنها به اطفال شان متمرکز ساخته بود.

نتيجه اين مأموريت هاي نظارتي به جهت فعاليتهای تحقيقاتي و مدافعوي و مشوره ای و روشهاي آموزشي جنسيت توسط ساير بخش هاي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد استفاده قرار ميگيرد و در اين راستا سفارشهايی نيز به دولت ارائه گرديد تا وضعيت زنان را در زندانها و توقيفگاه ها بهبود بخشد.

این بخش با برگزاری سیمینار ها، ورکشاپ ها و تجلیل از روز های هشتم مارچ و 25 نوامبر تلاش نموده است تا آگاهی بیشتر به زنان در رابطه وضعیت حقوق بشری آنان بدهد . تحقیقات در رابطه زنان زندانی و عوامل جرمی آنان نیز انجام گرفته است.بخش نظارت از انتحابات:

در حوت 1382 در برلين، حکومت افغانستان و جامعه بين المللي از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا نمود که يک بررسي از حقوق سياسي را بمنظور آمادگي براي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني به انجام برساند. مسؤوليت هاي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در جريان انتخابات دوبعدي ميباشد: يکي نظارت و ارزيابي فضاي سياسي و امنيتي که آيا براي انتخابات آزاد و منصافانه مساعد ميباشد و ديگر نظارت مشترک با سازمانهاي جامعه مدني از روند انتخابات است.کمیسیون در جريان انتخابات با بیشتر از 300 نفر انتخابانات پارلمانی را نظارت نموده است.بخش عدالت انتقالی:

بخش عدالت انتقالی در این عرصه مسئول کار حساس و پیچیده میباشد، که جهت پیش برد این وظیفه از لحاظ استراتیژیک ترکیبی از فعالیت ها را در پیش گرفته است.

راه اندازي نظرخواهي عامه جهت سنجش حمايتها از عدالت انتقالي

ترتيب نشست ها با مأمورين عالي رتبه دولتي و رئيس جمهور بخاطر جلب حمايت جهت پيگيري عدالت به عنوان وسيله دست يابي به مسؤوليت پذيري و مصالحه،

فراهم آوري اسناد، شواهد و مدارک جهت تقويت يادداشت هاي تاريخي و مستندسازي جرايم جنگي و جرايم ضد بشريت در افغانستان.

طرح و تطبیق برنامه های مدافعوی و لابی کردن برای تامین عدالت در سطح ملی و بین المللی.برنامه عمل ملی عدالت انتقالي

در عقرب 1383، بخش عدالت انتقالي نظرخواهي ملي در مورد نقض حقوق بشردرگذشته را تکميل نمود. نظرخواهي بصورت دو پروژه تحقيقي طولاني انجام شد. اين گسترده ترين نظرخواهي تاريخي بود که در افغانستان انجام يافت. يافته ها و پيشنهادات در زمينه طي گزارشي تحت عنوان" صداي مردم براي تأمين عدالت" به نشر رسيد، که در 9 دلو 1384 به جناب رئيس جمهور کرزي ارائه گرديده و اکنون منتظر اقدام رياست جمهوری ميباشد.

موازي به کارهاي بخش عدالت انتقالي، کميسيون همچنان يک فعال کليدي در هیئت اختصاصی براي عدالت انتقالي که به تعقيب ارائه صداي مردم براي تأمين عدالت بر اساس تقاضاي رئيس جمهور کرزي تأسيس گرديد، ميباشد.

اين هیئت متشکل از يک مشاور از دفتر رياست جمهوري، يک نماينده از يوناما، و یک کميشنر از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميباشد. هدف آن ايجاد برنامه عمل ملي براي عدالت و صلح ميباشد، که مسوده نهايي آن به يک کنفرانس بين المللي به ميزباني دولت هالند در مورد صلح و عدالت در افغانستان در هاگ به تاريخ 6- 7 جون 2005 پيشکش گرديد. هدف اساسي کنفرانس کسب حمايت هاي سياسي براي برنامه عمل در سطح ملي و بين المللي بوده که اين يک قدم اساسي ديگر براي تحقق برنامه عمل ملي بوده که به ابتکار کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بنياد گذاري گرديد.

نظارت از وضعیت حقوق بشری هموطنان که شامل حقوق سیاسی، مدنی، افتصادی، اجتماعی و فرهنگی که توجه بیشتر در آن به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی است نیز صورت گرفته که سراسر افغانستان را تحت پوشش قرار داده و بزودی راپور آن تکمیل و در دسترس مردم افغانستان قرار داده میشود. این راپور نقش بسیار کلیدی در پیاده نمودن و ارزیابی تطبیق پلان های توسعوی استراتیژی ملی خواهد داشت.

به امید روزی که حقوق بشر برای مردم افغانستان به یک حقیقت تبدیل گردد و فرهنگ حقوق بشری در جامعه ما نهادینه شود.--------------------------------------------------------------------------------

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2002-2005

·

حقوق بشر      
گوانتانامو چهره آشكار ليبرال دموكراسى ·
قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر ·
بیانیه داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ·
در بلخ دوهزار و دوصد و پانزده شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت شده ·
گزارشگران بدون مرز محکومیت علی محقق نسب را محکوم کرد ·
درخواست عفو روزنامه نگار افغان رد شد ·
محکمه دو کارمند خاد را در هالند ·
-سومين راپورکميسيون مستقل حقوق بشر نشر شد ·
ديده بان حقوق بشر: رای دهندگان و نامزدان افغان مرعوب می شوند:بی بی سی ·
اعلاميه جهاني حقوق بشر ·

Login »