ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

همایش نهضت میهنی و دموکراسی افغانستان دراروپا


19.10.2005 02:38

همايش شکوهمند طرفداران پایه گذاری نهضت ميهني ، دموکراسي وترقي افغانستان

همايش شکوهمند و وسیع طرفداران پایه گذاری نهضت میهنی درست پس از یک سا ل و اندی بعد از اعلام طرح نهضت میهنی بتار يخ٢٩فبروري٢٠٠٤ درشهرآرنهم هالندبرگزار گرديد . دراين همايش بیش از پنجصدتن اعم از زن و مردشامل اعضای کمیسیون های منتخب و فعالان هواخواه طرح نهضت میهنی از کشور هاي هالند،انگلستان ، فرانسه ، آلمان ،فنلند، سويدن ، سويس ، بلجيم ، دنمارک ،اتریش و ناروي به نما ينده گي از افغانهاي طرفدار نهضت میهنی اشتراک نموده بودند . عده اي هم بنا برمشکلات اسناد مسافرت نتوانستند دراين همايش اشتراک نمايند که باارسا ل پيام ها، همبستگي و پشتیبانی کامل شانرا ابراز نمودند .
همايش رامحترم نوراحمد نورافتتاح نموده و ضمن ابراز قدردانی وخوش آمدید مهمانان مختصراًدرمورد هدف همايش صحبت نمودند که باکف زدن هاي ممتد اشتراک کننده گان قرار گرفت . محترم نوراحمد نوربه منظورپيشبرد امور همايش محترم محمد بشير بغلاني را که يکي ازسابقه داران راه مبارزه وازفعالان سياسي کشور مااست به حاضرين معرفي واز ایشان خواستند تارياست اين همايش راپيش ببرند .
طبق گزارش خبرنگار مشعل آقای بغلاني مورد استقبال گرم ودوستانه اشتراک کننده گان قرارگرفته وبه نوبه خوداشتراک کننده گان راخوش آمديد گفتند . سپس يک کمیسون تحريربا ترکیب پنج تن پيشنهاد گرديد که به اتفاق آراء مور تائيد قرارگرفت .محترم بغلاني در آغازمختصراً درمورد خطوط فکري نهضت وضرورت تشکل آن صحبت نموده اضافه نمودند که هنوز اين طرح نهايي نيست ، دوستان وطرفداران نهضت بايد نظرات ، سوالات وپيشنهادات سالم خودرا جهت تکمیل هرچه بيشتر آن طي صحبت هادراين همايش ويادر نشست وگردهمايي هادرکشور هاي مختلف الي ايجاد يک تشکل ارائه نمايند . محترم بغلاني ابراز داشتند که به همه نظرات وداوري هابايد با واقع بيني توجه وعمل نماييم، با حلقات وگرايشهاي سياسي وفرهنگي مشابه که درفاصله قرار دارند بايد به گفتمان به نشينيم ، نهضت ميهني اتحاد همه روشنفکران ونيرو هاي روشنگر را مي طلبد.محترم بغلاني درمورد پرابلم هاي کشور بخصوص حل مسئله ملي روشني انداخته وابراز داشتند که طرح نهضت میهنی دراين زمينه روشن وشفاف بوده و در واقع یگانه طرحی می باشد که راه حل این مسله را نشان داده است .موصوف درپايان صحبت شان به آنهائي که انسان دوست ، ترقي پسند وعدالت جو هستند ودرهر کشوريکه قرار دارند خطاب نموده گفت لازم است که توانايي خود را چه بصورت انفرادي وچه گروهي در خدمت مردم ووطن قرار دهیم واز همه اشتراک کننده گان تقاضا نمود که درجهت زمينه هاي همکاري واتحاد عملي روشنفکران تلاش نمايند .رئيس همايش اجندا وپيشبرد کارجلسه راکه صحبت پيرامون طرح و انتخاب يک کميسون تفاهم وتدارک را احتوا مي کرد به حاضرين پيشنهاد نمود که مورد تائيد قرار گرفت .بعداًمحترم داکتر حبيب منگل بیانیه یی در باره ديدگاه ها و اهداف نهضت فراگیرسیاسی (نهضت میهنی دموکراسی و ترقی افغانستان) ارائه نمودکه از طرف اشتراک کننده گان همایش به گرمی استقبال و مورد حمایت قرار گرفت. (اين بیانیه درهمين شماره به نشر رسيده است ) متعاقباًبيش از ٢٠نفراز شرکت کنندگان همایش بالترتیب آقایان محمد داود رزمیاراز فنلیند، مهدي حيدریان از انگلستان ، عزيز احمد خوار مل از بلجيم ، امان الله استواراز هالند، محمد ولي ازدنمارک ، حسام الدين حسام ازهالند ،محمد فاروق پاسدار ازآلمان ، عبدالشکورخوشه چين ازهالند، قدير حبيب ازآلمان، محمد يوسف ازدنمارک ، غلام رباني ازآلمان ، محمد بصيردهزاد ازهالند، محمدصديق وفاازهالند، عبدالجليل پرشورازسويدن ، حفيظ روند ازدنمارک ، اسدالله کشتمند ازانگلستان ، سمیع عديل ازفرانسه , نجم الدین کاویانی ومحمود بریالی صحبت نموده باتائيد ازطرح پایه گذاری خطوط فکری باورها ودیدگاهای نهضت فراگیر سیاسی (( نهضت دموکراسی وترقی افغانستان )) نظریات وپيشنهادات خودرا ارائه نمودند که درهرقسمت بااستقبال گرم اشتراک کنندگان قرار گرفتند .
درآغاز محترم محمدداؤد رزميار به نماينده گي از طرفداران نهضت ميهني از کشور فنلند صحبت نمود. آقای رزميار همايش را يک سرآغاز خوب پس ازيک مدت سکوت سياسي قدم ارزشمند خوانده ودراين مقطع زماني ضرورت نهضت ميهني را که همه نيروهاي وطندوست را بتواند درخود متمرکز سازد مثبت ارزيابي نمود . وی علاوه نمود که همایش امروز نشان داد که علی الرغم نیات شوم دشمنان ما در داخل و خارج از کشور که می پنداشتند که آخرین میخ ها را بر تابوت سیاسی ما کوبیده اند،ثابت ساخت که ما نمرده ایم،حرکت می کنیم،جان داریم و به پیش می رویم .در شرایط دشوار کنونی نشست امروز یکی از موفق ترین نشست های روشنفکران و ترقی خواهان کشور می باشد، دوباره به پا ایستادن در اوضاع و احوا ل بغرنج کنونی کار ساده یی نبود،ما با تأخیر ولی پرافتخار حرکت کردیم . در این سالون کسانی گردهم آمده اند که تمام زنده گی شان را وقف مبارزه به خاطر وطن و مردم ساخته اند.اقدام رفقا زمینه را برای کار منسجم سیاسی مساعد ساخت .بعد ازمحترم رزمیار آقای ذکریا یوسف زی رشته سخن را گرفته ودر یک قسمت از صحبتش بر دموکراسی حیات درونی نهضت تاکید ورزید وگفت :راه وشیوه های دموکراسی راباید بیاموزیم وانرا تطبیق کنیم . ما باید بالای ساختار های کار کنیم وبیاندیشیم که تضمین کننده دموکراسی در حیات سیاسی باشد . در دموکراسی است که استعداد ها بالا کشیده میشود وراه برای رقابت سالم باز میشود .تفکر نهضت میهنی زمانی به تشکل مبدل شده میتواند که همه نیروهای ترقی خواه وگرایش ها به پروسه ایجاد ان جلب گردد .
سپس محترم حیدریان رشته سخن را بدست گرفته در حالیکه از خطوط فکری و دیدگاه های نهضت فراگیر سیاسی حمایت به عمل اورد ,ابتکار تدویر این جلسه را یک گام ارزنده درراستای پایه گذاری نهضت توصیف نمود . او از ضرورت مبارزه به خاطر روشنی وروشن گری دربرابر جهل وخرافات , ازادی ودموکراسی دربرابر اسارت واستبداد تاکید ورزید وایجاد نهضت را یک وظیفه مبرم ملی ووطنی همه ترقی خواهان وروشن فکران کشور خواند وبردن اندیشه نهضت رابه همه نیروهای ملی ومترقی کشور تاکید کرد . بعدا به محترم عزیز خوارمل مدیر مسول جریده ((ملی تړون )) نوبت سخن داده شد . خوارمل طرح ایجادنهضت فراگیر سیاسی واقدامات درین زمینه را یک اقدام بزرگ وطندوستانه خواند وعلاوه نمود : زمونږ لرغونۍ او ګران افغانستان دخپل سياسي تاريخ په خاص پړاو کې واقع دی . خلک او وطن سولی او امنيت ، ازادۍ او دموکراسي غواړي مګر ددي مو خو واقعي پلويان په سياسي ډګرکې د حضور امکان نلري . اوږما په نظر اصلي مشکل هم دغه دي . سياسي مبارزه په هيواد کې شدت مومي او دا پداسې حا ل کې ده چه دهيواد مترقي ځواکونه تيت او پرک دي . پدئ ډول اوضاع کې دااړتيا رامنځته کيږي چه يو داسي سياسي حرکت رامنځته شي چه دهيواد ملي اومترقي ځواکونه يو اوسياسي ډګر ته راوباسي . هيوادني غورځنګ همدا ډول غورځنګ بايد وي او شي ، کوم چه د جوړولو کاريي روان دی .زه پداسې حا ل چه دهيوادني غورڅنګ دجوړولو دابتکار څخه کلک ملاتړ کوم او دغورځنک دکار په ايجاد کې پراخه برخه لرم وړانديز کوم چه راځۍ دا کار افغانستان ته ورسوو ترڅو دننه په هيواد کې ددي غورځنګ اساس کيږدو . تر کومه چه معلو مات وجود لري دهيواد دننه دوستان دداسې يو غورځنګ د ايجاد ليوا ل دي . اوپدي هيله چه دهيوادني غورځنګ په وجود کي زمونږ بيرغ بيا ورپيږي .
سپس محترم امان الله استوار رشته سخن را گرفت،وی در حالی که ازطرح ایجاد ، دیدگاه ها واهداف نهضت قاطعانه پشتیبانی به عمل اورد , تدویر این جلسه را که در ان گروه وسیعی از روشن فکران وفعالان سیاسی افغان اشتراک ورزیده اند یک گام مهم درر استای تشکل نهضت ارزیابی کرد . محترم استوار با اظهارات همه جانبه به مهمترین نکات وجهات کار درر ابطه به ایجاد نهضت فراگیر سیاسی تماس گرفته تاکید نمود که این ایده ها درمیان تمام نیروهای ملی- مترقی , گرایش ها وگروه ها وبدون استثنا همه انهایی که برای صلح وثبات , ازادی ودموکراسی , وحدت ملی ومنافع علیای وطن محبوب ومشترک ما افغانستان می اندیشند ومیرزمند درمیان گذاشته شود ودرزمینه یک دیالو گ وسیع براه انداخته شود وسعی شود که در حد ممکن بیشترین نیروهای ترقی خواه کشور درین نهضت متحد ساخته شوند . او علاوه نمود نیروهای وسیع ملی وجود دارد که اهمیت یک جمع امد بزرگ ملی رادرک مینمایند وبه این امر دلبسته اند . اما کار درین راستا قناعت بخش نیست . طرفداران نهضت میهنی میتوانند به کار تشدیدی وموثر به امرتامین همبستگی ترقی خواهان کشور تسریع ببخشند . ما باید ساختار های کاری ودایما فعا ل را در رابطه به کار تشکل نهضت ایجاد نماییم وبه همه نیروهادرداخل وخارج کشور مراجعه نماییم . برای سیاست ومبارزه سیاسی البته دنیای ما اکنون بسیار کوچک شده وکدام(( دیوار چین )) وجود ندارد اما کار درداخل کشور از اهمیت جدی برخوردار می باشد . بعدا محمد ولی از دنمارک صحبت نموده اظهارداشت که پس از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان همه نیروهای ارتجاع به این خیا ل خام بودند وفکر میکردند که نیروهای این حاکمیت ومتحدین ان از بین رفته ونیست ونابود شده اند . اما اینک دیده میشود که ما وجود داریم ومبارزه دوام دارد . شکست در مبارزه یک امر عادی است اما با شکست سیاسی مبارزه پایان نمی یابد . تکامل توقف نمی پذیرد وبا شکست سیاسی ار مانها باطل نمیشود. استقلال و ازادی، دموکراسی ،عدالت وبهروزی انسان وهر خانواده افغان وعظمت میهن ما ارمانهای جاودان ما بوده ومیباشند . نهضت میهنی درست به خاطر تحقق این مبارزه ودوام مبارزه ترقی خواهانه ایجاد میشود . من از طرح ایجاد ودیدگاها واهداف این نهضت نه فقط دفاع میکنم بلکه دراه ایجاد ان از هیچنوع مساعی دریغ نمی ورزم .

طرفداران نهضت وسمتدهی کار درین زمینه ساختار های دایما فعا ل تاسیس گردد. زیرا بدون تشکیل ایجاد چنین ساختار ها کار ایجاد نهضت امکان ندارد . من پشنهاد میکنم که کار این ساختار ها با اعانه ها وکمک های مالی حمایت شود .
سپس حسام الدین حسام صحبت کرد ودریک قسمت بیانیه خود چنین گفت : هیوادني غورځنګ دأفغانستان په تاريخ کې هغه ستر ملي غورځنګ دي چه ددې هيواد په تاريخ کې جوړيږي . ږه ددي غورخنګ دايجاد اودهغه داهدافو او ديدګاو څخه چه دلته وړاندې شوي کلک ملاتړ کوم او علاوه کوم چه ددي غورځنګ په رامنځته کولو کي بايد لويه سينه او ستري خړښيله ولرو. دهيواد ټولو مترقي کړيو ته بايد مراجعه وکړو او تول دې ستر کار ته را وبولو او دنهضت دجوړولو په کار کې يي شريک کړو. زه پدي باور يم چه دستري مبارزي اړبريالی مبارزي سازمان يوازي دهمدې هيوادني غور ځنګ په وجود کې رامنځته کيدلي شي . او پوره ډاډه يم چه دهيواد اکثريت مترقي کړي به پدې غورڅنګ خامخا را ټوليږي . مګر زيات کار او منډو ته اړتيا وجود لری . زما په نظر هيوادني غورځنګ تنها يو روشنفکري غورځنګ ندي اونبايد وي .لکه چه د ي ځرکت ته دغورځنګ نوم ايښودل شوي نو بايد په غورځنګ بدل شي اودا مسلما هغه وخت کيدلي شي چه دهيواد براخو پرګنو ته هغو ته چه دهيواد دننه پراته دي غږ ورسول شي دابايددټول ولس غورځنګ لکه د کلي دوروڼو قومونو ، دديني عالمانو او روحانينو، دهقانانو او کارګرانو ، روشن فکرانو اومامورينو معلمانو اواستادانو ، ملي سوداګرو او تجارانو سياسي سازمان وي او دهغوي دګټو دفاع وکړی .بعدا به آقای پاسدار نوبت سخن داده شد اودر حالیکه از اشتراک درین گردهم ایی بزرگ وبی سابقه در خارج کشور اظهار خرسندی کرد وانرا یک گام دیگر ارزشمند وموثر درراه پایه گذاری نهضت خوانده , علاوه نمود : من صحبتی مفصل داشتم ومیخواستم همه انچه که دررابطه به نهضت داشتم با شما در میان بگذارم . اما پس از بیانیه رفیق منگل در باره دیدگاه ها واهداف نهضت همه مطالب که من می خواستم اظهار دارم بیان شد.بنابران من نه فقط ازین بیانیه حمایت میکنم بلکه با تمام انرژی درراستای ایجاد نهضت فراگیر سیاسی کار وفعالیت میکنم . موصوف اضافه نمود درحالیکه دربیانیه دیدگاه ها وخطوط فکری نهضت فورمول های بسیار اصولی وجامع دررابطه به حل مسله ملی گنجانیده شده است , بااین وجود پیشنهاداتی درین رابطه دارم که درتدوین اسناد اساسی مدنظر گرفته شود . اسناد به کمیسیون تحریر سپرده شد .
سپس به محترم خوشه چین نوبت سخنرانی داده شد .آقای خوشه چین تدارک این گردهم ایی تاریخی را گامی مهم درراستای ایجاد نهضت فراگیر سیاسی خواند . اودر حالیکه از طرح خطوط فکری وبیانیه دیدگاه هاواهداف نهضت میهنی حمایت نموده و انرا ازجمله مهمترین طرح ها ارزیابی و علاوه کرد که : میهندوستی , دموکراسی وترقی خواهی ارمانهاوارزش های اند که تمام نهضت های ترقی خواهانه کشور بر پایه ان به میان امده ومبارزه کرده اند . بدین جهت است که نهضت میهنی خودرا ادامه دهنده این نهضت ها میخواند. مشکل افغانستان مشکل التر ناتیف یا بدیل است . حرف بر سر یک بدیل است، بدیلی که مردم ونیروهای مترقی افغانستان را برای حل مسایل امروز وفردای کشور متحد وبسیج سازد و طرح ایجاد نهضت میهنی درست ازین نیاز نشئت نموده است .پس بیایید دوستان که به همه ترقی خواهان کشور مراجعه نماییم و خانه هر افغان را که به افغانستان ومردم رنجدیده ان می اندیشند دق الباب کنیم .
بعد اً آقای قدیرحبیب رشته سخن را گرفت . محترم قدیر حبیب در حالیکه ابتکار تدویر این گردهم ایی راگام مهم درر استای ایجاد نهضت خواند اما فعالیت درین راستا را به نقد کشید . بعدا محمد یوسف ازدنمارک نوبت سخن گرفت . محترم محمد یوسف نیز از طرح ایجاد نهضت ومبانی فکری وسازمانی ان درحالیکه کشور به چنین نهضت یک نیاز دارد , ابتکار بزرگ ارزیابی نمود واز ان حمایت کرد . محمد یوسف بر تامین وحدت ملی ملیت های با هم برادر افغانستان تاکید ورزید ومبارزه نهضت را درین عرصه مهم خواند وبه ترکیب ملی این گرد هم ایی که دران نحبه گان همه ملیت ها واقوام ومناطق کشور از جنوب تاشمال از شرق تاغرب حضوردارند اشاره نموده علاوه کرد . که ما از موضع گیری نهضت درابطه به حل مسله ملی حمایت میکنیم وتاکید مینماییم که نهضت ما باید ممثل وحدت ملیت ها واقوام وطن محبوب ما افغانستان باشد .
سپس محترم محمد ربانی درحالیکه ازطرح ایجادو بیانیه دررابطه به دیدگاه هاواهداف نهضت قاطعانه حمایت کرد , انرا در نوع خود یکی از طرح های علمی وجامع خواند که به اساسی ترین مسایل تیوری وپراتیک مبارزه ترقی خواهانه و وحدت و همبستگی نیروهای نهضت ملی ومترقی کشور پاسخ ارایه نموده است . هویت نهضت در مرکز مسایل وشوروبحث است . او از هویت چپ وترقی خواهانه نهضت که در دیدگاها واهداف نهضت بیان شده حمایت کرد وانرا انتخاب درست خواند . اودرباره برخورد نهضت دررابطه به ایدیالوژی نیز نقاط نظر داشت که بر ای تدوین اسناد اساسی ( برنامه واساسنامه ) نهضت باید در نظر گفته شود .
بعدا آقای دهزاد رشته سخن را گرفت .آقای دهزاد ازدیدگاه های نهضت حمایت کرد وبه اصل انساندوستی واینکه انسان در مرکز اندیشه ومبارزه نهضت قراردارد ارج بزرگ قایل شد. این اساسی ترین اصل ومسله تیور ی وپراتیک نهضت ها و مبارزات اجتماعی وترقی خواهانه بوده ومی باشد . جوهر اندیشه ما انسان ونوع بشر , فردیت واجتماعیت می باشد . او گفت من از موضع گیری وبرخورد نهضت در ابطه به جایگاه انسان دراندیشه ومبارزه نهضت ارج بزرگ قایلم وانرا یگانه انتخاب درست میدانم . زمانی که از انسان صرف نظر ازینکه به کدام قوم مربوط است حرف درمیان است , دیگر جای برای میارزه برای قوم نگری باقی نمی ماند . اوقوم گرایی وقوم پرستی را مظاهری از عقب ماندگی ذهنی ویک گرایش ارتجاعی خواند واصل انتخاب فرد برای همه وهمه برای فرد وایجاد یک جامعه مدرن وباز ,پیشرفته وعادلانه به مثابه ستراتیژی نهضت کاملا حمایت کرد و علاوه نمود که این اصولی ترین انتخابی است که به بحران فکری وسر درگمی در جنبش پاسخ به موقع ارایه مینماید .بعدآ آقای صدیق وفا بطور بسیار فشرده درر ابطه به خصلت و هویت نهضت میهنی که طرح ایجاد ان ریخته شده است گفت :چنانچه در دیدگاه های نهضت امده است ن نهضت میهنی یک سازمان گسترده سیاسی طیف گرایش های ترقی خواه می باشد که در تطبیق پروگرام خود از تمام اندیشه های پیشرو بهره می جوید، نه ازکدام سیستم خاص فلسفی وفکری . این یک حرکت مسالمت گراست وضد هر شکل خشونت سیاسی قرار دارد . نهضت منافع ملی ومصالح علیای کشور را اساس فعالیت خود قرار میدهد نه منافع کدام گروه خاص اجتماعی وقومی را . نهضت یک جریان انسان گراست وسعادت انسان در مرکز فعالیت آن قراردارد . شان وشرافت انسان , ازادی وحقوق سیاسی , اجتماعی واقتصادی انسان افغانستان وجهان ارمان نهضت میهنی است . اما انسان زمانی خوشبخت بوده میتواند که از هر نوع ستم رهایی یابد .
بعد ا محترم عبدالجلیل پر شور رشته سخن راگرفت وی در حالیکه از پایه گذاری ، دیدگاه ها واهداف نهضت حمایت کرد وتدویر این همایش را یک اقدام مهم درین راستا ارزیابی نمود , بر خصلت چپ نهضت تاکید ورزید وگفت : ماچپ بودیم , بر چپ بودن خود افتخار میکنیم وچپ خواهیم ماند . ما به ارمانهای شهیدان گلگون کفن راه حق وعدالت , راه استقلال وازادی , دموکراسی وعدالت وبهروزی انسان زحمتکش وفادار هستیم وبه خاطر تحقق همین ارمانها وارزش ها تا پیروزی نهایی می رزمیم . ما نهضت میهنی را به مثابه یک حرکت گسترده سیاسی چپ افغانستان می شناسیم . چنانچه در بیانیه تصریح یافت که نهضت میهنی یک جریان چپ است وبه این هویت وفادار میباشد . اما چپ را با انقلابی گر ی وافراطیت چپ نباید مغالطه کرد . ازنگاه ما چپ همه انهایی اند که برای تجدد وازادی , دموکراسی ومردم سالاری ، ترقی وعدالت وبهروزی انسان مبارزه میکنند .در ست است که ما شکست خوردیم اما شکست سیاسی شکست حقیقت وبطلان ارمانهانیست . مبارزه دوام دارد وروز های دشوار سپری میشود واینک ما به پا می ایستیم. من از دیدگاها واهداف انسانی وملی نهضت میهنی حمایت میکنم وبدین عقیده هستم که با ایجاد این نهضت خلای فکری وتشتت تشکیلاتی که ازشکست سیاسی چپ به میان امده رفع خواهد شد . البته ما سست می جنبیم . اگر کار ها بدین منوا ل ادامه یابد ما از کاروان عقب میمانیم . ما باید ساختار های کاری ایجاد کنیم و وارد صحنه سیاسی شویم . توده وسیع از فعالان ترقی خواه کشور منتظرصدای ماست . اما صدای رساوانسجام هر چه بیشتر امور . اگر امروز به پا نخیزیم فردا ناوقت است . سپس حفیظ روند صحبت کرده از مفکوره ایجاد نهضت میهنی ودیدگاه های ان حمایت نمود وهمایش فعالان نهضت را که از نظر کمیت وکفیت نظیر نداشت , یک گام بزرگ خواند . او بر ایجاد ساختارهای کاری شورا ها ومحافل نهضت در همه کشور وگرد هم ایی های درین زمینه تاکید ورزیده , علاوه نمود که باید برای امور نهضت یک فوند ما لی ایجاد کرد . بعداز وی محترم اسدالله کشتمند رشته سخن راگرفت . آقای اسد الله کشتمند طرح ایجاد نهضت میهنی را درنوع خود یک اقدام بزرگ درراستای اعاده نهضت ترقی خواهانه ونهضت چپ کشور خواند واز ان حمایت همه جانبه اش را ابرازکرده گفت : خوشحال هستم که دوستان ورفقا را بعد از سالهای زیاد اینک در فضای شور وهیجان آشنا برای انجام امری بزرگ باردیگر میبینم؛ ما از راه دور تا اینجا آمده ایم، ما از میان خاکستر برخاسته ایم. اینک نهضت فراگیر میهنی در اثر تلاشهای فداکارانه عده ای از پیش کسوتان جنبش چپ وترقی خواهانه افغانستان جان میگیرد. نهضت بر زمینه تجارب وافتخارات جنبش چپ ومترقی افغانستان راه خود را باز میکند ولی نباید این نهضت را با سازمانهائیکه در گذشته نقش اساسی را در تاریخ معاصر سیاسی افغانستان ایفا کرده اند و اعضای سابق آنها هم اکنون در کادرنهضت در راه تشکل قراردارند، یکی گرفت؛ نهضت پدیده ای جدید وغیر از اینها است. من با رفقا کاملا" هم عقیده هستم که جنبش چپ وعدالتخواه افغانستان نه تنها افتخارات بزرگی دارند بلکه با اطمینان باید گفت که قاضی عادل وبیباک تاریخ آنرا تبرئه خواهد کرد. امر مسلمی است که هر یک از پیچ وتاب های شاهراه تاریخ مقتضیا ت نوینی را در برابر مبارزین قرار میدهد. باآنچه امروز، در مقطع کنونی تاریخ، د ربرابر ما قرار دارد باید با وسایل وامکانات امروزی برخورد کرد. درد امروز را نمیتوان با نسخه دیروزین ، مداوا کرد.
نهضت میهنی ایجاد گر آرزوها وتحرک جدید در مبارزه بخاطر بهروزی انسان رنج کشیده وطن ما است. این نهضت همچنان مروج فرهنگ نوین سیاسی مبتنی بر حوصله وبر دباری وفراخ دلی وقبول تفاوت نظر خواهد بود. نهضت متکی بر نو اندیشی در عین تداوم سنتهای عدالت خواهانه وترقی پسندانه خواهد بود.
بعداً محترم نجم الدین کاویانی صحبت شفاهی نموده و در آن روی ضرورت گفتمان سياسی تاکيد کرد و از جمله گفت: يکسال و اندی از اعلام طرح نهضت ميهنی دموکراسی و ترقی افغانستان سپری گرديده است. اين طرح در بستر يک گفتمان سياسی جدی و سازنده شکل گرفت و به مثابه تفکر نوين سياسی به فعاليت هواخواهان نهضت ميهنی سمت و سو داد. در جريان گفتگوها روی طرح، نتيجه گيری های جديد در رابطه به واقعيگرائی سياسی بوجود آمد، ديدگاه های هواخواهان نهضت با هم نزديک شد، ضرورت تداوم گفتگو ها و بررسی ها در اين راستا پيش از پيش محسوس گرديد. همايش امروز در ادامه اين گفتگو ها و بررسی ها و اتخاذ تدابير در سطح گسترده تر برگزار شده است.
جريان گفتمان سياسی نشان داد که طرح خطوط فکری نهضت ميهنی برخاسته از يک ضرورت سياسی در شرايط تغيير يافته جديدا شکل گرفته در افغانستان می باشد. ارزيابی پيشرفت نسبی خطوط فکری نهضت در حوزه انديشه سياسی ضرورت گذار به مرحله تکاملی تری را پديد آورده است به نحوي که باورها، ديدگاه ها و انديشه های نهضت گسترش و تداوم يابد و بر بحران انديشه و پراگندگی غالب آید .
ما برای غلبه بر پراگندگی و بحران انديشه سياسی و همزمان به آن برای تدوين و تنظيم خطوط فکری يک برنامه سياسی به گفتمان جدی و پويا نياز داريم. مسلماً می توان در جريان همين ديالوک، استراتژی و نظريه جنبش دموکراتيک و مدنی را بدون نسخه برداری، مطابق به شرايط و واقعيت های افغانستان در همسوئی و همگرائی با منافع مردم کشور تدوين و تنظيم نمود. در روند همين مباحثات شفاف و سازنده می توان بر بحران اعتماد مشترکاً غلبه کرد و در زمينه ايجاد جامعه دموکراتيک و امر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راه و چاره انديشيد. مسلماً در اين ميان بايد پذيرفت که جای برای نگرش مطلق انديشانه نيست و هيچکس حقيقت را در انحصار خود ندارد. البته در اين گفتتگوها نبايد هيچ چيزی را تابو دانست. اما مهم اين است که محتوای آن متاثر از مولفه های مدنی همراه با لحن آرام، دوستانه، شفاف و سازنده و دور از افترابستن ها و پيش داوری ها باشد. پس بيايد که فعالانه در اين ديالوک سياسی شرکت کنيم، با طرح انتقادات، نظريات، انديشه ها، باور ها و ديدگاه های خويش طرح خطوط فکری نهضت ميهنی را که نهضت مستقل است و به آينده نگاه دارد، غنا و تکامل ببخشيم و با ساير دگرانديشان به گفتگو بنشینیم.محترم کاویانی در رابطه به جنبش ترقی خواهانه سخنانش راادامه داده وگفت : جای دارد که کارنامه و زمانه جنبش دادخواهانه روشنفکران در کشور ما بيانگر اين امر است که اين جنبش برغم پاره از اشتباهات و خطاها، بدون ترديد منشا خدمات با اهميت اجتماعی گرديده است. اين جنبش قبل از همه با عدالت اجتماعی، تکيه بر فرودستان و توسعه اقتصادی تعريف ميگردد. البته بدون ترديد انديشه های دادخواهانه متحول گرديده اند. در چنين اوضاع و احوال زمان آن فرا رسيده است که نسل جديدی از کادر ها و هواخوهان نهضت ميهنی در امر پيشبرد و گسترش خطوط فکری نهضت و پياده نمودن آن در عمل مسؤوليت بيشتری بعهده بگيرند. اين امر ريشه در برخورد دموکراتيک وآينده نگری به مساله دارد و تسلسل تفاهم، انتقا ل تجربه و دانش را بين نسل ها تامين می کند و موجب ادامه کاری و تداوم جنبش ميگردد."
سپس نوبت سخن به محترم محمود بريالي داده شد.محترم محمود بريالي صحبت هائي را که طي اين گردهمايي ارائه شد مثبت وارزشمند ارزيابي نموده وگفت : مسرورم ازینکه در میان یاران مبارزه ,دوستان ورفقای روزهای دشوارسال های کار وپیکار مشترک به خاطر وطن دوست داشتنی ماافغانستان وسعادت مردم کشورما که از هیچ نوع قربانی دریغ نورزیده واکنون نیز راه پر افتخار مبارزه را با سر بلندی تعقیب مینمایند،حضور دارم .دوستان! ما امروز گرد هم امده ایم تا درباره طرح ایجاد نهضت فراگیر سیاسی (( نهضت میهنی))باهم تبادل نظر کنیم . طرحی که یک سال قبل از امروزبه منظور تبادل نظر،تکمیل وتعدیل در متن آن برای هموطنان ماارائه گردیده بود.این طرح در شرایطی پیشکش شده است که کشور محبوب ماافغانستان در یک مرحله حساس تاریخ سیاسی خود قرار گرفته است . تامین صلح وثبات پایدار , دفاع از آزادی ودموکراسی استقلا ل،تمامیت ارضی،حاکمیت ملی،وحدت ملی و بازسازی ورشد اقتصادی وظایف مشترک ملی ومیهنی می باشد که در برابر طیف وسیعی از ترقی خواهان کشور قرار دارد . اما تحقق این آرمانهای شریفانه ازعهده هیچکدام از نیروها به تنهایی امکان پذیر نیست . در چنین شرایطی همچوضرورت ملی به میان می اید تا تمام نیروهای ملی و مترقی وهمه آنانی که به منافع ملی افغانستان , ترقی وبهروزی مردم آن می اندیشند ومی رزمندبه کار و پیکار مشترک متوسل گردند . نهضت فراگیر سیاسی که طرح ایجاد آن ریخته شده است درست ازین نیاز اساسی ناشی می گردد .ما همه نیروهای تجددگرا و ازادی دوست , ملی و دموکرات , مترقی وعدالت خواه کشور را برای ایجاد چنین نهضت سیاسی فرامیخوانیم . خطوط فکری ودیدگاه های این نهضت روشن است .از همین رو همه ترقی خواهان کشوررا برای دیالوگ پیرامون این طرح وخطوط فکری آن دعوت مینماییم . جلسه امروز ما نشان دادکه ما همگام با چرخ تکامل تاریخ رشد می کنیم .از سطح بسیار ابتدایی مبارزه آهسته،آهسته ولی با گام های متین و استوار وارد مرحله بعدی می گردیم. زیراهدفی را که ما در پیش گرفته ایم نه تنها وظیفه شریفانه و افغانی ما بلکه مسولیت خطیر ما ادامه دهنده گان راه دشوار ولی پرافتخارمبارزان سربه کف سده پسین خورشیدی کشورما می باشد. رفقاو دوستان!به خاطر حفظ تمام افتخارات و درخششی که تمام نهضت هاو نیروهای مترقی کشورما در راه دفاع از وطن و مردم ما انجام داده اند،و با ادای احترام عمیق به خون هزاران شهید گلگون کفن ما که در راه آزادی ،رفاه و شگوفایی کشور ماجان های شیرین شان را قربان نموده اند وسنگ و کوه وطن را با خون های پاک شان رنگین ساختند،مابه سوی ایجاد نهضت فراگیر سیاسی به مثابه ادامه دهنده راه ورسم مبارزه اسلاف ما به پیش می رویم . آقای بریالی به سخنان خو د ادامه داده ودر بخشی ازآن گفت :در این راه دشوارعوامل متعددمثبت و منفی موجوداست ،یکی از عوامل نامساعدهمانا اینست که ما در مهاجرت،غربت و دربدری زنده گی می کنیم ؛هر نوع بدبختی قابل تحمل است،لیکن بی وطنی بزرگترین بدبختی است .بی وطنی،زنده گی در ذلت و حقارت است . این بزرگترین شرایط نامساعد ما است . برای بعضی هاشکست پایان کار است،ناامیدی است،مرگ است و مایوسی است . در سیاست همان قسمی که پیروزی وجود دارد،عقب نشینی وجود دارد،شکست وجود دارد.اما ما در شکست به پا ایستاد می شویم،دو باره بر می خیزیم و به پیش می روییم.ولی عوامل مساعدی هم برای ما وجود دارد وان اینکه شما یک نیروی عظیم سیاسی هستید.شما بزرگترین ریزرف ملی کشورما هستید. امروز وقتی که ما از جبهه چپ گپ می زنیم هدف ما از حزب ما،سایر نیروهای که در کنار ما بودند از همین روست که ما امروز دست اتحاد و همبستگی را به تمام نیروهای مترقی و وطنپرست،به همه آنانی که قلب شان به خاطر وطن و مردم زحمتکش ان می تپد دراز می نماییم .زیرا عمران و بازسازی افغانستان جنگ زده به تنهایی ممکن نیست .هرگاه همه آنانی که زنده گی شانرا وقف مبارزه به خاطر وطن صرف نموده و دراین راه دشوار ولی پر از افتخار با صرف همه توان و انرژِ ی سرهای شان را سپید ساخته اند و قربانی های بیشماری را متقبل گردیده اند،به دور هم جمع نشوند،نمی توان به تنهایی سهم بارز و شایسته در راه خدمت به وطن و مردم انجام داد. چه خوب گفته اند که پیروزی ما در اتحاد ما نهفته است . همه می دانیم که اعمار مجدد کشور ما به تنهایی محا ل است . یک کشور خونین و ویران شده به کار و پیکار مشترک نیاز دارد.فقط در ان صورت است که ما می توانیم برای تحقق آرمانهای شریفانه ما که خدمت به مردم کشور ما است نایل گردیم .از همین رو نباید فرصت را از دست داد.تا جایی که به ما ارتباط می گیرد،ما از تک تک هموطنان ما،همه نیروهای مترقی و وطنپرست کشور ،همه احزاب ،گروه ها ،سازمانهای سیاسی و بالاخره همه وطنپرستان دعوت به عمل می آوریم تا به خاطر وفاق ملی،تامین صلح سراسری،ایجاد جامعه مدنی و مردم سالاری در راه ایجاد نهضت میهنی با تفاهم و هم آهنگی کامل در حرف و عمل با ما گام بگذارند.به خاطر عملی ساختن این مسولیت خطیرما باید به طرف توده ها برویم،به طرف مردم برویم،به طرف نیروهای چپ برویم . خانه به خانه رفته و هیچ انسان شریف کشور بلا کشیده ما را،هیچ عضو حزب ،هیچ نیروی چپ و هیچ سازمان چپی را بدون اطلاع از این فراخوان نگذاریم،تا وقتی که این آرمان مقدس خود را ،آرمان اعتماد خود را،آرمان خدمت به خلق راوآرمان نجات وطن رابه سهم آنان نرسانیم ،آرام نخوایم نشست!
رفقای عزیز! ما و شما تمام زنده گی و جوانی خود را در راه دفاع از وطن قربان کردیم،اکثریت ما حداقل بالا تر از چهل سا ل داریم .نیروی جوان در بین ما کم است .یک رفیق در همین جلسه گفت همه چیز را به جوانان بسپاریم،این اندیشه بسیار عالی و خوب است،بیایید همه چیز را به جوانان بسپاریم.
رفقا! زنده گی برای افراد و انسان ها به پایان خواهد رسید،اما مبارزه ادامه دارد. صحبت شفاهی آقای بریالی که در هر قسمت با کف زدن های ممتد حضار بدرقه می گردید،در اوج احساسات گرم اشتراک کننده گان همایش پایان یافت .
پس از آن کميسیون تفاهم وتدارک با درنظرداشت امکانات عجالتاً از کشور هاي مختلف اروپايي با ترکيب ٧٤ نفرازجمله ٨ زن به اتفاق اراء انتخاب گرديد .
در اخیر پیام همایش به همه نیروهای ملی،دموکراتیک و ترقی خواه کشور توسط محترم نصیرصدیقی قرائت گردید،که درهمین شماره به چاپ می رسد.
همايش بساعت هشت شام باشور وهلهله زايدالوصف اشتراک کننده گان به کار خودپایان بخشید.
محترم بغلانی که در جریان کار خود، همایش را موفقانه ومدبرانه پیش برد ومورد تحسین همه اشتراک کنندگان قرار گرفت . تدویر این همایش را یک رویداد مهم وبی سابقه فعالان سیاسی افغان در خارج کشور واشتراک فعال همه دوستان , نظم وفرهنگ عالی , سخنان ونظرات سازنده وارزشمند ارایه شده درین همایش را علمی وبی سابقه ارزیابی کرد , تاکید داشت که با تدویر این همایش کار ما به مرحله نوین سرنوشت ساز دراستای ایجاد نهضت وارد میگردد . اندیشهای نهضت به همه تجددگرایان وپیشروان جامعه به همه انهایی که بر افغانستان وانسان این سر زمین می اندیشند وبرای ان می رزمند برده شود .
انتخاب ما درست است , افکار وارمانهای ما انسانی وعادلانه است , درین امر هیچکس نباید تردید داشته باشد . مادر مبارزه در تامین صلح وثبات , دموکراسی وازادی ,ترقی وعدالت اجتماعی واعمار یک افغانستان ازاد ودموکراتیک , پیشرفته وسربلند طرح پایه گذاری نهضت میهنی را پیش کش نموده ایم . در پایان برای شما رفقا ودوستان ارجمند در کار بزرگ ایجادنهضت میهنی موفقیت ارزومیکنم .
مشعل

·

اتحاديه اروپا- افغانستان      
پنج هزارعسکر بریتانیا تا سه ماه دیگر در ولایات جنوبی کشور جابجا میشود ·
نيروهاي جمهوري استوني با نظاميان انگليسي در افغانستان همكاري مي‌كنند ·
نروژ يك پايگاه نظامي خود را در افغانستان جابجا مي‌كند ·
كمك 750 هزار يورويي اروپا براي بازگشت افغانيها ·
دنمارک 105 میلیون دالر کمک بلا عوض به افغانستان مینماید ·
سفير جديد انگلستان ·
وزیر دفاع آلمان در کابل ·
مقایسه دو انتخابات در افغانستان و آلمان ·
کنفرانس بین المللی کمک به مردم افغانستان درلندن برگزار می شود ·
اخراج مهاجرین که به اثر جنگ های داخلی وارد آلمان شدند ·
تمرینات ناتوبرای گسترش نیروهایش در افغانستان ·
متن اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان ·
‏حامد کرزی پس از سفر به کشورهای اتریش و فرانسه به وطن بازگشت نمود ·
متن بیانیه ای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در کنفرانس ویانا ایراد گردیده است ·
رييس وزراي داخله آلمان در ديدار با رييس جمهور ·
شموليت تركيه در اتحاديه‌ اروپاريامشکل بزرگ تاريخ ·
اعلاميه مشترك افغانستان و فرانسه ·
همایش نهضت میهنی و دموکراسی افغانستان دراروپا ·
کمک ده ملیون یوروی هسپانیا ·
حضور آلمان در افغانستان تمدید میشود ·
ملاقات کرزی با هیئت پارلمان اروپا ·
سفیر جدید فرانسه درافغانستان ·
قتل سرباز فرانسوی در قندهار ·
بی بی سی :اختلاف در ناتو بر سر اعزام نيرو به افغانستان ·
کمشنر روابط خارجى اتحاديه اروپا در ديدار با رييس جمهور ·

Login »