ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

متن بیانیه ای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در کنفرانس ویانا ایراد گردیده است


17.11.2005 19:53

بسم الله الرحمن الرحیم .

جلالتمابان !

مهمانان گرامی !

خانمها وآقایان !

اجازه دهید صبح را با عرض سلام که معنی صلح ، سازش و مصالحه را میرساند ، آغاز نمایم . در جهان اسلام از کلمه سلام برای ادای احترامات به دوستان ، همسایگان و بیگانگان استفاده شده وپیام صداقت و راستی را میرساند . افتخار دارم که امروز که به تاسی از این روحیه دراین گردهمایی معزز سخنرانی مینمایم . فکر میکنم که اتریش با میزبانی این کنفرانس مهم ، فهم مارا در رابطه به اسلام و طبیعت کثرت گرایی آن عمیق میسازد .

همچنان امید وارم که بعد از اشتراک دراین کنفرانس ما انرا با قدر دانی عمیق تر، ارزش های مشترک بشری و رفع اختلاف ، ترک نمائیم .

خانمها و آقایان !

دین اسلام امروز دین بیش از یک ملیارد نفر از جوامع ، فرهنگ ها و اقتصاد های مختلف بوده ودین اسلام یکی از ادیانیست که بسرعت در حال توسعه میباشد . جهان اسلام از اروپا گرفته تا افریقا ، مشرق و آسیای میانه که متشکل از جوامع مختلف فرهنگی و مذهبی در جهان اند تشکیل شده است .

اسلام بدون در نظر گرفتن نژاد ، قوم ، ثروت و حس جامعه دوستی را تقویت می بخشد در دین اسلام ، تمام گروه های قومی و نژادی حق مساوی دا شته آنان با اعمال و کردار شان از همدیگر تفکیک میگردند .

یکی از همراهان نزدیک حضرت محمد / صلی الله علیه و سلم / بلال نام داشت که یک افریقایی بود وقبلا" یک بر ده بود سابقه اختلافات نژادی و اجتماعی ، حضرت محمد / صلی الله علیه وسلم / را از اعطا ء لقب موذن به بلال وانداشت . با درنظر داشت شرایط و حالات دوره همان وقت که اختلافات نژادی و برده گی یک نورم بود ، بلال یک شخصیت قوی و دارای ارزش های اسلامی بود .

طبیعت تحمل پذیری اسلام ، مسلمانان را می آموزاند تا سایرین را که خارج از قلمرو دین اسلام قرار داشته باشند ، قبول نمایند .

در قرآن مجید ضمن شناسایی طبیعت کثرت گرا بشر آمده است که :-

ما شما را از یک زن ویک مرد و بشکل قبایل و ملت ها آفریده ایم و شمایکدیگر را می شناسید متقی ترین فرد شما نزد خداوند کسی است که صادق و راستکار باشد .

در آیه دیگر قرآن مجید آمده است :

ما به تمام مردم یک قانون ویک دین داده ایم و اگر خداوند چنین اراده میداشت تمام شمارا بشکل یک اجتماع می آفرید . ولی این اراده خداوند است که شما را آزمایش میکند

تحمل پذیری اسلام به ادیان قبلی وضاحت دارد . احترام گذاردن به کتب مذهبی قبلی و پیغمبر ان آن یکی از اصول اساسی در قران مجید میباشد .

دین اسلام به یک فرد مسلمان اصولی را در نظر گرفته تا به حضرت موسی / علیه السلا م / و حضرت عیسی / علیه السلام / اعتقاد داشته باشند زیرا انکار از انها ارتداد شمرده میشود .

تاریخ نویسان گواهی میدهند که گسترش اسلام در سایر نقاط جهان نسبت به سازش با تمدن ها وفرهنگ ها کمتر از طریق اجباری صورت گرفته است .

در شهر های مسلمان نشین همواره مردم از مذاهب و نژاد های مختلف زیست داشته که از طریق تبادل نظریات و ملاقات های فیلسوفها و دانشمندان فرهنگ ها و اقلیت های مذهبی باهم متحد ساخته شده اند .

شهر نشینان محیط مناسبی را برای انکشاف علم ، ادبیات ، فلسفه ، موسیقی و هنر ها ایجاد نموده اند.

،، ال اندالوس ،، مثال برجسته آن است که چطور جوامع کثرت گرا را که در آن دین اسلام حکمفرما بوده بمیان آورد ، در حالیکه آن جوامع قبلا" یک مرکز ضد تمدن ها بود .

در ،، کوردوبا ،، که مرکز روشنفکران در اروپا بود ، کارهای علمی در عرصه های مختلف به رشته تحریر در آمد .

مسلمانان فهمیدند که تحقیقات علمی با دین شان در تضاد نبوده بلکه انرا طبیعتا" تقویت می بخشد . بزرگترین دست اورد مسلمانان در ،، ال اندالوس ،، اعاده تفکر علمی وکشف قوانینی است که پدیده طبیعت را اداره میکند .

این اولین دانشمند مسلمانان بود که برای اولین بار عنعنات کلاسیکی یونان را کشف و عملی نمودو آنان که برای اولین بار نوشته های سقراط ، بلو تو و ارسطو را ترجمه نمودند و بعدا" در مورد آن با اروپایی ها تبادل معلومات نمودند مسلمانان بودند .

قرن ها بعد نیوتن از اکتشافات بیشتر سخن گفت زیرا او با کشورهای بزرگ جهان اسلام در تماس بود ، از جمله دانشمندان بزرگ بلخی رومی دوازدهمین فیلسوف بزرگ و شاعر افغانی بود که ر اه های متعدد وجود دارد ولی هدف یکی است برای بعضی افراد ، جاده ها از روم اغاز می گردید ولی به یکتعداد جاده ها از مصر ، فارس یا چین اغاز میگردد ، اگر شما راه های مختلف را بررسی میکنید ، تنوع و اختلافات بی کران است ، اگر شما هدف را بررسی میکنید ، هدف تماما" در سازش و همآهنگی نهفته شده است . قلب های هریک برای یک هدف ساخته شده است .

هر قلب از خود عاطفه ، عشق و دوستی داشته و دران بخش تضاد گرایی وجود ندارد .

خانها و آقایان !

مسلمانان در تمام جهان برا ی پیشرفت فرهنگ ها ، هنرها و علوم کمک های زیادی میکنند ، ولی این مسئله واضح است که بر خلاف اسلام کهن بخش های از جهان اسلام امروز از تشدد ضعف موسسات دولتی رنج می برند که این امر باعث آن میگردد تا تقاضا های جمعیت های مسلمانان بر آورده نگردد .

با انهم چالش های اعمار یک جامعه پلورالیستیک جهان امروز برای جامعه مسلمان نه محدود هست ونه در حقیقت باید زمانیکه دولت ها و جوامع برده بار و پلورالیستیک میشوند ، عقیده و فرهنگ مورد ملامت قرار گیرند .

امروز چالش های واقعی به پلور الیزم در سطوح پیشبینی ناشده ر شد نفوس ، فقر ، بیکاری ، جنایت سازمان یافته تنزل محیط زیست و غیره ریشه دارد . در راس همه اینها ، چالش های وجود دارند که از مشروعیت کالونیالیزم ، مداخله خارجی و رقابت های منطقوی که با تعریف تنگ نظرانه نفع ملی ، دنبال میشود ، نشئت مینماید و البته در دنیای امروز چالش تروریزم بین المللی که مردمان بیگناه از تمام فرهنگ ها وعقاید را متاثر میسازد قر ار دارد .

خانمها و آقایان !

دراین جا اجازه بدهید تا در باره رابطه بین مداخله خارجی و افراط گرایی با شریک ساختن تجربه افغانستان ، جائیکه مردم افغان برای قرنها با شکیبایی و مدارا زنده گی نموده ولی ترکیب و آمیزش مداخلات و تهاجمات بر کشور ما درد وویرانی آورد و حرکت مارا بسوی انکشاف و دموکراتیزه کردن مختل ساخت ، ارزیابی نمایم .

در افغانستان ما پدیده پیامد های نا گوار پالیسی های کشور های دیگر مبتنی بر تعریف تنگ نظرانه نفع ملی را مشاهده و از آن خیلی زیاد رنج کشیده ایم .

قبل از تهاجم و مداخلات ، افغانستان با خود و جهان یک کشور صلح بود ، کشور ما به اعمار زیر بنا و تاسیسات عصری ، پیوسته در حال انکشاف بود . تمام اینها در سال 1979 میلادی زمانیکه اتحادشوروی تجاوز کرد تا امپراطوری کمونست خود را توسعه داده و ا یدیالوژی بیگانه را برمردم ما تحمیل نماید تغییر کرد .

شوروی بر کشور ما تاخت ، یک جنگ فجیح را گشود که قسمت زیاد کشور مارا ویران ساخت، ملیونها تن از مردم ما را کشت، معیوب و بیجا ساخت.

تهاجم متذکره همچنان جنبش بنیاد گرائی و تفرقه جامعه مارا پدید آورد.

در پاسخ به این تهاجم، قسمت زیاد بقیه جهان با ما کمک کرد که ما سپاسگذار آن هستیم و ولی برخی ازین کمک با یک اجندا یعنی برای تقویت رادیکال های مذهبی و افراطیون در میان قوای مقاومت به منظور بوجود آوردن هواخواهان متعصب که علیه قوای شوروی باشدت بسیار زیاد جنگ خواهند کرد ، وارد شدند.

در حقیقت ، برخی تروریستان مشهور و پیروان آنها امروز به کشور ما آورده شده اند زیرا آنان پالیسی های دیگران را بدون اینکه عواقب و خیم آنرا به مردم افغانستان در نظر گیرند، دنبال میکنند. بعد از آنکه ما تهاجم شوروی سابق را در هم شکستیم، جهان به جای اینکه مارا در باز سازی کشور ما کمک نماید،ماراتنها گذاشت، که در نتیجه آن افغانستان بدست بنیاد گرایان افتاد و افغانستان به سرزمین ستم و ظلم و مرکز تروریزم بین المللی تبدیل گردید که بلاخره ما شاهد عواقب و خیم آن بودیم.

از جانب دیگر، تجارب چهار سال گذشته در افغانستان نشان میدهد که همکاری، جاگزین مداخله میگردد و صلح و همزیستی جاگزین منافع شوم میگردد و اختلافات مذهبی و فرهنگی میتواند موانع سرسخت برای باز سازی و ایجاد یک جامعه عادل و کثرت گرا باشد.

در حقیقت ، کار کرد های افغانستان طی چهار سال گذشته نشان میدهد که دین اسلام و عنعنات ما کثرت گرائی را رشد و انکشاف میدهد و ما برای اعمار مجدد موسسات دولتی خود بزرگترین دارائی هارادر اختیار داریم، ما امروز در افغانستان، اداره در حال یپشرفت داریم که مبنی بر دین اسلام ایجاد گردیده و در عین زمان حقوق مساوی زنان و مردان را تضمین میکند.

اداره ما تمام انواع جوامع و لسانها و حقوق زنان و مردان را به رسمیت شناخته و تمام لسانهارا رسمیت داده و چار چوبی رابرای اداره دموکراتیک تهیه نموده است.

مردم افغانستان از طریق قانون اساسی با اشتراک در زنده گی اجتماعی و سیاسی از حقوق شان مستفید شده اند.

ما اخیرآ انتخابات پارلمانی خود را که در آن بیش از شش هزار کاندیدزنان و مردان شرکت نمودند ، دایر نمودیم .

این یک مساله برجسته است که اسامبله ملی کرسی ها ی خاصی را به زنان اختصاص داد و یکتعداد دیگر زنان خود انتخاب شدند. امروز افغانستان یک جامعه مدنی دارد که دارای رسانه های مختلف و سازمانهای بزرگ مدنی میباشند.

افغانستان یک کشور فقیر و عمیقا" مذهبی بوده ولی در عین حال افغانستان یک کشوراست که کثرت گرائی ودموکراسی را مشتاقانه می پذیرد، افغانستان نشان داد که در این محله جهانی سازی دید گاهای سیاسی ماباید بیشتر از بنادر ملی ما وسیع ترباشد..

افغانستان به اثبات رسایند که دیگرنمیتواند مرکز خشونت باشد وبدون موجودیت صلح در جهان، صلح و پیشرفت در کشور ها امکان پذیر نمیباشد.

خانمها و آقایان:

امروز جهانی سازی مردم و فرهنگ هارا باهم نسبت به گذشته نزدیکتر میسازد.

تشکر از پیشرفت های تکنالوژی ، نظر که اکنون اخبار و نظریات را با سرعت فوق العاده به تمام گوشه های جهان میرساند.

اکنون مردم در دور دستترین قریه ها میتوانندبرنامه های تلویزیونی را که اکنون مردم در ویانا، نیویارک و توکیو مشاهده میکنند، تماشا نمایند.

نزدیکی جهان از یک طرف و نیاز مندیها ازطرف دیگر ایجاب میکند تا ما به سایر فرهنگ ها احترام قایل شویم.

ماباید باپیوستن و همآهنگی، ارزشهای مشترک و اصول جهانی، زمینه رشد دیالوگ را در میان فرهنگ ها و تمدن ها فراهم سازیم طوریکه برادر عزیزم محمد خاتمی بامن موافق خواهدبود.

اصول مذهب بزرگ، منشور ملل متحد،اصول حقوق بشر و نیازمندی جدی ما آنست تا علیه خشونت و تروریزم برزمیم که اساس نیاز مندی مارا برای نیل به این هدف نهاد های تشکیل میدهد که ما بتوانیم جهان کثرت گرا صلح آمیز و عادل را ایجاد نمائیم.

همچنان ضروری است تا با هر دو دید گاه و پالیسی های ما با اصول اخلاقی و ارزش های مشترک انسانی، رهبری شود، بلاخره ما اعضای یک جامعه بشری هستیم طوریکه شاعر بزرگ فارسی سعدی گفته است:بنی آدم اعضای یکدیگر اند : که در آفرینش زیک جوهر اند

جوعضو بدر آورد روزگار : دیگر عضو هارا نماند قرار

توکه از محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمی.


خبر گزاری باختر·

اتحاديه اروپا- افغانستان      
پنج هزارعسکر بریتانیا تا سه ماه دیگر در ولایات جنوبی کشور جابجا میشود ·
نيروهاي جمهوري استوني با نظاميان انگليسي در افغانستان همكاري مي‌كنند ·
نروژ يك پايگاه نظامي خود را در افغانستان جابجا مي‌كند ·
كمك 750 هزار يورويي اروپا براي بازگشت افغانيها ·
دنمارک 105 میلیون دالر کمک بلا عوض به افغانستان مینماید ·
سفير جديد انگلستان ·
وزیر دفاع آلمان در کابل ·
مقایسه دو انتخابات در افغانستان و آلمان ·
کنفرانس بین المللی کمک به مردم افغانستان درلندن برگزار می شود ·
اخراج مهاجرین که به اثر جنگ های داخلی وارد آلمان شدند ·
تمرینات ناتوبرای گسترش نیروهایش در افغانستان ·
متن اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان ·
‏حامد کرزی پس از سفر به کشورهای اتریش و فرانسه به وطن بازگشت نمود ·
متن بیانیه ای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در کنفرانس ویانا ایراد گردیده است ·
رييس وزراي داخله آلمان در ديدار با رييس جمهور ·
شموليت تركيه در اتحاديه‌ اروپاريامشکل بزرگ تاريخ ·
اعلاميه مشترك افغانستان و فرانسه ·
همایش نهضت میهنی و دموکراسی افغانستان دراروپا ·
کمک ده ملیون یوروی هسپانیا ·
حضور آلمان در افغانستان تمدید میشود ·
ملاقات کرزی با هیئت پارلمان اروپا ·
سفیر جدید فرانسه درافغانستان ·
قتل سرباز فرانسوی در قندهار ·
بی بی سی :اختلاف در ناتو بر سر اعزام نيرو به افغانستان ·
کمشنر روابط خارجى اتحاديه اروپا در ديدار با رييس جمهور ·

Login »