ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

پاكستان و ضرورت شفاف سازي سياست ها


24.01.2006 00:11

حفیظ الله زکی
افزايش و گسترش دامنه حملات تروريستي در سال جاري، پيامدهاي شديداً منفي و نامطلوبي را در عرصه امنيت داخلي و سياست خارجي كشور به وجود آورده است. جامعه و مردم ما پس از پشت سر نهادن گردنه هاي دشوار دوره هاي موقت و انتقالي، اميدوار بودند در فراز جديد از تاريخ كشور، امنيت و ثبات بيشتري را در حيات اجتماعي خود تجربه كنند و از آرامش روحي و رواني مطمئن تري برخوردار گردند، اما متأسفانه واقعيت هاي تلخ و دردناك كشته شدن تعدادي از هموطنان بي گناه ما در اثر حملات تروريستي و انتحاري، چشم انداز روشن فردا را بار دگر در تاريكي فروبرده و جوانه هاي سبز اميد را با خطر پژمردگي و نابودي مواجه ساخته است و اينك باز امنيت، آرامش و آسايش مردم برهم خورده و توانايي و كار آمدي نيروهاي مسؤول امنيتي را زير سوال برده است.
قضيه حملات انتحاري و پيامدهاي زيانبار آن تنها در ابعاد داخلي خلاصه و محدود نمي شود؛ بلكه گسترده و دامنه آن روابط خارجي ما را نيز برملا متأثر ساخته و نوسانات و دگرگوني هاي شديدي را بر روند سياست هاي صلح آميز، دوستانه و مبتني بر اصل حسن همجواري و احترام متقابل، به وجود آورده است.
اعمال ننگين و ضد اسلامي و بشري گروه هاي تروريستي طالبان و القاعده در ولسوالي سپين بولدك ولايت قندهار كه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از مردم بي گناه منطقه گرديد و واكنش هاي تند و خشم آلود مقامات دولتي و باشندگان آن ولايت در قبال اين پديده، به روشني تأثيرات عميق و ناخوشايند آن را در عرصه هاي داخلي و خارجي آشكار مي سازد.
پر واضح است كه عاملين اين گونه حملات، اغلب از آن سوي مرزها وارد كشور مي شوند و عمليات خرابكارانه خود را به انجام مي رسانند و بنا بر اين مشخص است كه مراكز تربيوي و آموزشي آنها در خارج از كشور قرار دارد و از همان جا سازماندهي شده و به مأموريت هاي خاص و ويژه فرستاده مي شوند. سوال اصلي اينجاست كه آيا فعاليت اين گروه ها در كشورهاي همسايه چگونه است؟ آيا اينها به صورت مخفي و غير قانوني و به دور از چشم نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي آن كشور كارهاي خود را به پيش مي برند؟ اگر پاسخ مثبت است آيا مقامات مسؤول بر حضور و فعاليت غير قانوني آنها آگاه هستند و اعتراف دارند؟ در صورت آگاه بودن ايا اقداماتي را هم براي نابودي شبكه هاي تروريستي و شناسايي و دستگيري رهبران و عاملان آنها به انجام رسانده و يا روي دست گرفته است؟ و چنانچه مسؤولان مملكتي و استخباراتي كشور همسايه از فعاليت اين گروه ها در داخل كشورشان آگاهي ندارند و يا به كلي وجود پايگاه هاي شبكه هاي تروريستي را در خاك خود، انكار مي كنند، پس چه توجيه و توضيحي براي حملات انتحاري در نزديكي مرزها دارند؟ آيا اين گونه حملات را به بقاياي القاعده و طالبان در داخل خود افغانستان نسبت مي دهند؟
پس اين توجيه تا چه حد قانع كننده است، آيا مي تواند همه حملات تروريستي را پوشش دهد يا نه؟ آيا...
پاسخ به اين قبيل پرسش ها تنها مي تواند يك بعد قضيه را توضيح دهد؛ اما بعد خطرناك و نگران كننده ديگر آن، همان چيزي است كه در خلال اين يك هفته بيشتر بر سر زبان ها جاري است و در محافل سياسي و مطبوعاتي كشور با حساسيت خاصي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و آن اينكه گروه هاي تروريستي با حمايت و هدايت خود مقامات دولتي و نيروهاي استخباراتي كشور همسايه به افغانستان اعزام مي شوند.
حامد كرزي رييس جمهور اسلامي افغانستان در پيام خود كه به مناسبت حمله انتحاري سپين بولدك انتشار داد، دشمنان افغانستان را مسؤول كشته و زخمي شدن تعدادي از مردم آن منطقه معرفي كردند. حامد كرزي در اين پيام تصريح نموده كه پديده شوم تروريزم بر افغانان و مناطق قبايلي از جانب ديگران تحميل شده است. و در پي اين حمله والي قندهار بار دگر پاكستان را متهم نمود كه براي ايجاد نا امني در افغانستان، اين گونه حملات را سازماندهي مي كند.
مردم قندهار نيز با راه اندازي تظاهرات، خشم و نفرت خود را نسبت به دولت پاكستان اعلام داشتند. مظاهره كنندگان با شعار: مرگ بر پاكستان، مرگ بر، آي، اس، آي و ملل متحد بايد قاتلين پاكستاني را به دست قانون بسپارند. آشكارا پاكستان را مسؤول كشته و زخمي شدن بيش از چهل نفر در سپين بولدك معرفي كردند. آنها معتقد بودند كه پاكستان علناً به امور داخلي افغانستان مداخله مي كند و به گروه هاي تروريستي اجازه داده تا در مناطق مختلف پاكستان مراكزي را جهت آموزش و تربيه نيروهاي داوطلب و سازماندهي آنان جهت اعزام در افغانستان، ايجاد نمايند.
مجموع اين قضايا از تيرگي روابط ميان دو كشور همسايه خبر مي دهد كه از افزايش حملات تروريستي در افغانستان تأثير پذيرفته است. آنچه مسلم است اين است كه سردي روابط دوستانه ميان دو كشوري كه منافع مشترك بسياري در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تجاري و امنيتي دارند، ضرر و زيان جبران ناپذيري را براي هردو كشور به دنبال خواهد داشت و لذا ضروري مي نمايد كه مسؤولان بلند پايه دو كشور با در نظرداشت منافع دوامدار و استراتيژيك افغانستان و پاكستان، تلاش نمايند تا از طريق ديپلماسي و شفاف سازي سياست هاي خارجي خود نسبت به طرف مقابل، زمينه هرگونه سوء تفاهم را از ميان بردارند و اين امر ممكن و ميسر نمي شود، جز آن كه هر دو كشور با صراحت، قاطعيت و صداقت موضع و جهت گيري خود را بر ضد شبكه هاي تروريستي روشن سازند و راهكار هاي امنيتي مشتركي را مبتني بر همكاري هاي اطلاعاتي و امنيتي در دو طرف مرز مشترك ميان دو كشور به اجرا در آورند. و تا زماني كه سياست پاكستان در قبال گروه هاي تروريستي به روشني معلوم نگردد و نيز استراتيژي آن كشور در روابط با افغانستان مشخص نگردد؛ ابهام در روابط دو كشور همچنان سايه خواهد افكند و فضاي بي اعتمادي جريان مذاكرات، برنامه ها و سياست هاي دو كشور را در قبال همديگر مختل خواهد كرد. تا هنوز سياست هاي دو پهلو و نا مشخص پاكستان در قبال افغانستان از يكسو و در مبارزه جدي و قاطع با پديده تروريزم از ديگر سو، بر روند سياست هاي دوستانه و تحكيم پايه هاي اعتماد ميان دو كشور، آسيب رسانده است. بنا بر اين چنانچه دولت پاكستان خواهان رابطه نيك، دوستانه و مبتني بر اصل احترام متقابل با افغانستان باشد، ضروري مي نمايد كه در مرحله اول استراتيژي مشخص و روشني را در برابر افغانستان در پيش بگيرد كه در پرتو آن تأمين منافع ملي هر دو كشور ممكن گردد. در ثاني به شفاف سازي سياست هاي خود در مبارزه عليه پديده تروريزم بپردازد و صداقت خود را عملاً در اين مبارزه نشان بدهد؛ زيرا نوع برخورد پاكستان با نيروهاي تروريستي، تا حدودي نشان دهنده استراتيژي آن كشور در قبال افغانستان نيز خواهد بود.
اميدواري و آرزومندي ما اين است که مقامات پاکستان در تعيين راهبردهاي ملي خود به اين درک درست برسند که برقراري ثبات وامنيت در افغانستان بيشتر مي تواند به دسترسي آن کشور به منافع ملي و منطقه اي اش کمک نمايد و روابط نيک و برادرانه افغانستان و پاکستان تأثيرات عميق و ماندگاري در سياست هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي دو کشور پديد مي آورد که با توجه به امکانات و ظرفيت هاي اقتصادي، نظامي و سياسي که کشور پاکستان در اختيار دارد، بيشترين بهره سياسي و اقتصادي و تجاري را از روابط با افغانستان نصيب خواهد شد. مسلماً حمايت پاکستان از گروه هاي تندرو به منظور نا امن سازي افغانستان تعقيب همان سياست هاي پر اشتباه و پر هزينه اي خواهد بود که در دوران طالبان در پيش گرفته بود.


·

کشورهای منطقه و همجوار      
مقامات پاکستان اکنون اعتراف نموده اند که اوضاع در مناطق قبایلی روبه طالبانی شدن نهاده است ·
اعلامیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ·
نخستين فرهنگ جامع فارسی براي ايران، تاجيكستان و افغانستان تاليف می‌شو ·
بالاخره گاز تركمنستان از افغانستان مي گذرد ·
پروژه خط گاز ترکمنستان تا دو سال دیگر تكميل مي شود ·
وزير انرژي افغانستان در ديدار با رييس جمهوري تاجكستان ·
وزیر اقتصاد عازم تاجکستان شد ·
پانجصد وشصت و دو تن افغان اززندان های پاکستان رها گردیدند ·
ليست مظنونان به پاكستان تحويل شد ·
وسایط باربری پاکستان باید هنگام ورود به افغانستان اجازه نامه داشته باشند ·
توافق رسمی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان ·
پاكستان و ضرورت شفاف سازي سياست ها ·
ما و همسايگان ·
كاسه گدايي، جيب خالي، پز عالي ·
مرز دوغارون ايران ، مرز زور و زر و تبعيض ·
سند همکاری مشترک ایران و افغانستان در تهران امضا شد ·
سفير هندوستان در ديدار با رييس جمهوري ·
کمک افغانستان به پاکستان ·
كرزي به ايران مي رود ·
كنفرانس اكو در كابل 18/8/1384 ·
اجلاس اكو در كابل ·
ازازبکستان تا ترکمنستان ·
نشست مسولان مرزي افغانستان تركمنستان ·
ديدار وزراي خارجه ايران و افغانستان ·
اخراج 15 تن پاکستانی از خوست ·
مذاکرات بر سر پلان پايپ لاين گاز ·
ايران از ارائه پيشنهاد كشت جايگزين ترياك پشيمان است ·
افغان هاي زنداني در عراق آزاد شدند ·
٢٢ بم دستى ومواد انفجارى در مرز تورخم دستگير شد ·
دو تبعۀ پاکستانى درکنر دستگير گرديدند ·
بی بی سی :پيشنهاد ايجاد حصار بين افغانستان و پاکستان ·

Login »