ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

ما و همسايگان


24.01.2006 00:09

محمد سرور جوادی
نقطه اوج بسياري از بحرانهاي سياسي- نظامي در جهان، كشورهاي همسايه و پيوسته بهم مي باشند، دليل اصلي آن اين است كه نوعاً كشورهاي همجوار بر سر مسايل مرزي، منافع اقتصادي، موقف سياسي و ديگر موارد، دچار اختلاف مي گردند، زمانيكه آنها نمي توانند مشكل را از طريق منطق، ديپلماسي و راه حل معقول، حل نمايند متوسل به ابزاري مي گردند كه جانب مقابل را تحت فشار قرار دهند، نوعاً اين ابزار به خشونت و بحران تبديل مي شود.
افغانستان از جمله كشورهايي است كه همواره قرباني سياستهايي شده است كه همسايگان يا خود رأساً و يا بصورت آله قدرتهاي ديگر، به شكل خصومت آميز و تخريب كارانه، در پيش گرفته اند. جاي انكار نيست كه ما درگير بحرانهاي كشنده اي بوده ا يم كه در پشت صحنه و قسماً بر روي صحنه، همسايگان ما بازي گر و گرداننده بوده اند. اين حقيقت تلخ، به ما مي آموزد كه در قبال روابط خود با همسايگان، ديپلماسي فعال، زنده و كار آمدي داشته باشيم.
افغانستان مي بايست به يك استراتژي ثابت، پيرامون روابط خود با همسايگان، بدون استثناء در مورد هريك از كشورهاي همجوار دست يابد، چه اينكه موضع انفعالي، مي تواند خطرهاي جدي را در پي داشته باشد. جاي ترديد نيست كه روابط ما با همسايگان، كاملاً جدا از نوع رابطه ما و یا رابطه همسایگان ما با كشورها و دولتهاي دورتر مطرح است، نوع رابطه ميان ما و يا همجواران ما با ساير دول جهان، هرگز نمي تواند، در تنظيم رابطه هاي ما ملحوظ گردد. روابط ما با هم، فقط و فقط يك شاخصه دارد و آن منافع ملي ما است. ما زماني مي توانيم به يك استراتژي ثابت دست يابيم و از حالت انفعالي خارج شويم كه بتوانيم منافع ملي را درست تعريف نموده و دقيق شناسايي كنيم.
هيچ كشوري، بدون در نظرداشت منافع ملي خود رابطه اي با ديگران برقرار نمي كند، همكاري دنيا با ما و همكاري همسايگان ما بطور متقابل، در چارچوب منافع ملي هركدام قابل ارزيابي است. همكاري دنيا در سركوبي تروريزم و سهم گرفتن به بازسازي افغانستان، همكاري صرفاً از سر لطف نيست، بلكه همكاري بر اساس منافع است و منافع ملي ما هم اقتضا مي كند كه اين همكاري دوام يابد؛ ولي هرگز دوام همكاريهاي بين المللي با ما مانع روابط ما با همسايگان ما كه به قسم ديگر منافع جانبين در تقويه آن نهفته است، نمی گردد. هرگاه چنين توقعي، از سوي دولتي مطرح باشد، نشانگر آن است كه به روابط خود با ما يك سويه مي نگرد كه آن سوي، جانب منافع اوست نه ما.
افغانستان حق دارد، در چارچوب منافع ملي خود از دنيا و همسايگان، توقع همكاري داشته باشد و آنها نيز حق دارند درين همكاري، منافع خود را جستجو نمايند؛ ولي به هيچ وجه منطقي نيست كه نوع رابطه هاي شا ن با غير افغانستان را در رابطه با افغانستان دخيل سازند. چنان حالتي براي منافع ملي افغانستان آسيب هاي شديدي را به بار مي آورد.
به هر حال براي افغانها بسيار مهم است كه ديپلماسي خود را جهت دار بسازد و بر محور يك استراتيژي ثابت بچرخد؛ اما به نظر مي رسد كه دستگاه هاي تصميم گيرنده ما نه تنها به چنان مهمي دست نيافته اند؛ بلكه بقدر كافي دچار ضعف و سردرگمي هستند. آنهاييكه در مراكز ديپلماتيك و تصميم گيري ما داعيه كارداني را دارند، نتوانسته اند ديپلماسي كارايي را در قبال همسايگان فعال نمايند. مردم افغانستان از زبان كارگردانان سياست خارجي كشور نشنيده اند كه در قبال همسايگان و تحولاتيكه هر روز در سياست آنها رونما مي شود، چه موقفي داريم؟
براي اثبات ضعف و ناكار آمدي سياست خارجي، ضرورت به شكافتن بسياري از مسايل نيست، كافي است كه به وقايع اخير، نظير آنچه که در سپين بولدك و همچنین لغو یا تأخیر غیر مترقبه سفر رييس جمهور به ايران رخ داد، اشاره كنيم.
افغانستان در گذشته از رابطه منفعل با همسايگان، آسيبهاي فراواني ديده است، آنگونه كه اكنون به پيكر مجروح و در حال احتضار مي ماند، پيكري كه به چكاندن قطره هاي آب حيات در كامش محتاج است، پخته آبدار اما در دست دنيا و دولتهاي متعدد مي باشد و افغانها آرزو دارند كه دنيا بخاطر روابط ذات البيني شان حاضر نشوند، از فشردن پخته آبدار و چكاندن قطره هاي حيات بخش خود داري كنند و يا از پيكر مجروح و خسته ما در برابر هر قطره آب، كوبيدن مشتي بر رقيب بخواهند. ما حسن روابط با همسايگان را يك نياز مي دانيم و اين نياز هرچه بيشتر بايد درك شود و تصميم گيرندگان سياست خارجي كشور مكلف به تعريف دقيق از منافع ملي و ترسيم خط مشي ثابت و پايدار سياسي هستند.
افغانستان با همسايگان خود هر صبح و شام درگير است، هنوز بخش عظيمي از اتباع كشور در كشورهاي همسايه زندگي مي نمايند و دولت افغانستان به هيچ وجه آمادگي پذيرش آن عده هموطنان را در صورتيكه همسايگان ما اقدام به اخراج نمايند، ندارد، در صورت وقوع چنان حادثه اي، فاجعه بزرگ انساني، دامن گير افغانها خواهد شد، مشكلات مرزي، امنيت، تروريزم، قاچاق مواد مخدر، دخالت پيدا و پنهان و ده ها معضل ديگري كه هركدام چاشني يك بحران شده مي تواند، لاينحل باقي است و ما مجبوريم بگونه اي، اين مشكلات را با برقراري رابطه سالم همراه همجواران خود حل نماييم. رفع اين مشكل آيا يك نياز نيست؟ و براي بر آورده ساختن اين نياز تا چه اندازه جدي هستيم؟ جواب به ديپلماسي دولت ما مربوط است.

·

کشورهای منطقه و همجوار      
مقامات پاکستان اکنون اعتراف نموده اند که اوضاع در مناطق قبایلی روبه طالبانی شدن نهاده است ·
اعلامیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ·
نخستين فرهنگ جامع فارسی براي ايران، تاجيكستان و افغانستان تاليف می‌شو ·
بالاخره گاز تركمنستان از افغانستان مي گذرد ·
پروژه خط گاز ترکمنستان تا دو سال دیگر تكميل مي شود ·
وزير انرژي افغانستان در ديدار با رييس جمهوري تاجكستان ·
وزیر اقتصاد عازم تاجکستان شد ·
پانجصد وشصت و دو تن افغان اززندان های پاکستان رها گردیدند ·
ليست مظنونان به پاكستان تحويل شد ·
وسایط باربری پاکستان باید هنگام ورود به افغانستان اجازه نامه داشته باشند ·
توافق رسمی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان ·
پاكستان و ضرورت شفاف سازي سياست ها ·
ما و همسايگان ·
كاسه گدايي، جيب خالي، پز عالي ·
مرز دوغارون ايران ، مرز زور و زر و تبعيض ·
سند همکاری مشترک ایران و افغانستان در تهران امضا شد ·
سفير هندوستان در ديدار با رييس جمهوري ·
کمک افغانستان به پاکستان ·
كرزي به ايران مي رود ·
كنفرانس اكو در كابل 18/8/1384 ·
اجلاس اكو در كابل ·
ازازبکستان تا ترکمنستان ·
نشست مسولان مرزي افغانستان تركمنستان ·
ديدار وزراي خارجه ايران و افغانستان ·
اخراج 15 تن پاکستانی از خوست ·
مذاکرات بر سر پلان پايپ لاين گاز ·
ايران از ارائه پيشنهاد كشت جايگزين ترياك پشيمان است ·
افغان هاي زنداني در عراق آزاد شدند ·
٢٢ بم دستى ومواد انفجارى در مرز تورخم دستگير شد ·
دو تبعۀ پاکستانى درکنر دستگير گرديدند ·
بی بی سی :پيشنهاد ايجاد حصار بين افغانستان و پاکستان ·

Login »