ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

بمناسبت بزرگداشت شهادت مرحوم محمد طاهر بدخشی


27.06.2006 15:36

نباشد همی نـیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگارقهرمان شهید وپیشوای افخم زحمتکشان و ستمدیدگان افغ6انستان مرحوم طاهر بدخشی در هشتم ماه عقرب سال 1312هش مطابق به سال 1933 ترسایی در بدخشان چشم بدنیا کشود. او باهزارتأسف که پدر و مادرش راخیلی نابهنگام و در همان آوان نوجوانی حینیکه هنوز از مراحل اولی تحصیلی فارغ نشده بودند ازدست دادند وبه اینصورت سردچار ناملایمات و گرفتاریهای هنوز هم فراوانی گردیدند.مرحوم طاهر بدخشی که از یکسو دریک خانواده نامدار و نیکو نام پرورش دیده بودند از سویی دیگر با فهم بلند و ذکاوت خدادادی که داشتند همان از نوجوانی مورد احترام و تفقد خاص مردم خود قرار داشته و حتی زمانیکه هنوز به رشد کامل سیاسی و فرهنگی نرسیده بودند هیچ روشنفکری نبود که با و جود اختلاف نظر, به شخصیت والا وبی آلایش ایشان احترام نداشته باشند.

مرحوم طاهر بدخشی علاوه از دروس مکتب طوریکه در زادگاه اش در بدخشان معمول بود علوم مروجه دینی را در آنجا فرا گرفتند وبعد از فراغت ازدوران تحصیلی ابتدائیه و متوسطه برای ادامه تحصیلات بلندتر در کابل مسکن گزین شده و در آنجا و در شرایط بالنسبه بهتر همچنان به ادامه پهناوری دانش دینی, عرفان و ادب ادامه دادند. ولی افکار دقیق] حساس, متجسس و عاشقانه اش به مسایل مردم ووطن ایشانرا هر روز بیشتر از روز دیگر با معضلات اجتماعی سیاسی قومی بیشتر آشنا میکرد و پنجره های جدیدی از خوب وبد وضع سیاسی اجتماعی روزگارش را به رویش میکشود, ولیاوباید جامعه اش را به اقتضای زمان و تاریخ پربار شش هزار ساله اش هنوز هم بیشتر وبهتر می شناخت و هم باید جوابگوی سوالات زیادی و روشنگریهای فراوانی در مسیر راه مبارزاتش می بود. سوالاتیکه متداوم و روزافزون ذهن کنجکاو و دقیقش را بخود مصروف میداشت و اورا با هزاران چون و چرا؟ وبرای چه؟ مواجه مینمود. در راستای همین معضلات و نابسامانیهای اجتماعی قومی سیاسی و تبعیضی نفرت آور بود که درکابل باگروههای زیادی از روشنفکران هرقوم و هر نظر داخل مراودات صادقانه وجرو بحثهای سیاسی گردیدند و در کمترین فرصت با نویسندگان, شاعران, تاریخ دانان, دانشگاهیان و اهل سیاست و فرهنگیان زیادی روابط فوق العاده صمیمی استوار و محکمی ایجاد نمود.مرحوم بدخشی درحزب تازه بنیاد دیموکراتیک خلق آوانیکه در مسند گردانندگی موقعیت داشتند, با سوال عضویت حفیظ الله امین درحزب که تازه از امریکا به کابل آمده بودند با اعضای حزب اختلاف نظر پیدا نمودند, چه بدخشی مرحوم وابستگی با هر کشور خارجی وبیگانه را بی تفاوت ازاینکه ازچه نوع رژیم سیاسی برخوردارهستند جداً رد مینمود و از همین سبب هم بود که رفته رفته جدایی خودرا از حزب دیموکراتیک در سال 1343هش روی همین اختلاف نظر اعلان نموده وبه تشکل جبهه متحد ملی وبه بنیانگذاری "محفل انتظار" همت گماشتندومسؤلیت اداره و گردانندگی آنرا بدوش گرفتند و از اینجا به تشجیع روحیه مبارزاتی و آموزش روشنفکران عاشق مساوات بین الاقوامی بدل توجه جدی نموده و از هیچگونه مساعی تنویری وسیاسی به سود وحدت دریغنورزیدند. مرحوم ظاهر بدخشی که از قدرت خارق العاده تشکیلاتی و ساختاری سیاسی برخوردار بودند در اندکترین فرصت توانستند که با گروههای مختلف و عظیم فرهنگی سیاسی ارتباط صادقانه و دردمندانه برقرار کنند.تن و روان بدخشی مرحوم را اوضاع نا بسامان سیاسی و از همه اولتر روند تبعیض گرایانه وقوم پرستانه ارکان و اعیان دولت بی کفایت شاهی و زمامدار بی کفایت آن آنهم در یک کشوریکه متشکل از اقوام مختلف با افتخارات تاریخی وفرهنگی مختلف وسرشار از مباهات], بحساب یکی از بزرگترین حوزه تمدنی جهان, درهم می فشرد و هیچ انسان آگاهی و روشنفکر بادرکی نبود که تا آخرین زوایای احساس وطندوستانه خود بخ جز از گروه خاصیکه شریک جرم افتراق و تبعیض بودند ازین روند خائینانه ناراضی و متألم نبوده باشند, ولی بدخشی بزرگ را به حیث یک ابر مرد واردوبا خبریکه قوم و فرهنگ شش هزار ساله اش را بدرستی می شناخت زیادتر از دیگران متأذی و متأثر مینمود. امروز جهانیان بیدار در سارسر جهان باین عقیده اند که معضلات قومی از سویی بنیان و اساس تمامی ناملایمات و اختلافات دریک کشور بوده و از سوی دیگر حل صادقانه و منصفانه این معضله و جلوگیری از عمل زشت و حیوانی تبعیض کلید درگنج سعادت, ترقی و وحدت خدشهناپذیر بین الاقومی و راه رسیدن به "مدینه فاضله" میباشد که نه تنها دروطن ما بلکه درتمامی کشورهای جهان که چون ما از بخت بد متشکل از اقوام مختلف باشتد میباشد.
معضلات بینالاقوامی به هیولایی شباهت دارد که ازدو عنصر متضاد آب و آتش تشکیل شده باشد, چه وقتی اگر به اختلافات قومی تبعیض گرایانه ووطن بردادانه دامن زده شود, مبدل به آتش خانمانسوزی میشود که راه دفع رهایی از فجایع آن هیچ دوای دیگر غیر از آب عدالت و مساوات بین الاقوامی دیگر داویی نمیباشد, ولی خوشا به حال اقوامیکه فطرت آتشین و تبعیضگریانه هیولا را, با طینت وخاصیت آب زندگی بخش و نجات بخش عدالت و مساوات قومی درک و مداوا نموده باشند. در غیر آن تبعیضگر و تبعیض دیده هردو دچار هزاران نا آرامی بوده ووطن بازیچه دست ومیدان بهره برداری اجانب بخون تشنه مردم ما, ترقی, همدلی ووحدت ملی خلاق وشگوفای مردم ووطن ما میگردند.بدخشی قهرمان و مرحوم که تن وروانش در آرزوی وحدت, مساوات وشگوفایی وطن بلند آوازه و فرهنگ گرانبارش میسوختباتمام ژرف اندیشی و ایمان کامل درک نموده بود که برای نجات مردمان یک کشور کثیر الملت اولاتر و ضرور تر از حل مسأله قومی دیگر هیچ مسألۀ وجودوجود ندارد و این دیگر وظیفه تمام اقوام کشور است که به تبعیضگران و افزونطلبان برای حفظ وحدت, آبادانی و اخوت بین الالقوامی اجازه تعمیل سیاستهای قومگرایانه و تبعیض طلبانه ایکه ناشی از تحریک دشمنان داخلی و اختلاف اندازان خارجی میباشد ندهند.

طاهر بدخشی مرحوم مانند ملیونها انسان دیگر از ستم یک قوم بر اقوام دیگر مانند همه انسانهای باوجدان و هم بر مبنای تعلیم دین محمدی نفرت داشت, و ازهمین سبب بود که مردانه علم ضد تبعیض قومی را به سود وحدت غرور آفرین اقوام برادر در کشور عزیز مابدوش کشیدند و درین راه مقدس همراه و مانند دیگر مدافعان برحق و مصمم اقوام تبعیض دیده ستم کشیده از حقوق ستمدیدگان عملاً داخل مبارزه مقدس حق طلبانه شدند.

شهید قهرمان بدخشی روزی از روزها ستکگری قبیلوی سلطنت را با فریاد بلند چنین خطاب میکند: "دیگر بس است, به شکرانه گی تاریخ آفتابی ماباید رستاخیزی برپا شود که ملت از ذلت بگذرد و حقیقت در نبر عزت بنشیند. فضیلت ما در عدالت است و دشمنی ما با خیانت, معنی خدمت آنست که خیانت را بر زمین زنیم و عدالت را به حاکمیت مبدل کنیم, جزاین هرچه باشد عبث است"

اما به قول بعضیها از دوستان و آشنایان قهرمان شهید روز تولد وشهادت مرحوم بدخشی را از بار تصادف عین روز یعنی هشتم عقرب مصادف با سی ام اکتوبر میدانند, اما از آنجاییکه موضوع شهادتش از یک منبع موثق مانند شهادت اکثریتی از مبارزان که قصداً و عمداً توسط قاتلین به بادفراموشی و سردرگمی سپرده میشود تا بدست آوردن شواهد درست تاریخ شهادتش یک روزی از اواخر اکتوبر و اوایل نوامبر حدس زده میشود ولی کدام روز وچه وقت هنوز به یقین کامل نرسیده است. اما متأسفانه فراوان که بالاخره به امر دژخیم قرن حفیظ الله امین فاشیست و مزدور, همراه با هزاران انسان بیگناه دیگر از همرزمان خودش و از گروههای سیاسی دیگر به جرمی که نزد امین بالاتر از همه رزمندگان جام شهادت نوشدند و مانند دیگر گردان و چهلوانان نام گرامی خودرا ثبت اوراق تاریخ پربار وزرین مبارزان راه عدالت کردند, برای نسلهای آینده تا رفع تبعیض و ترد قطعی تبعیضگران مزدو, الگوی فراموش ناشدنی مبارزه برای عدالت و مساوات قرار گرفتند. روحشان شاد, راه ایشان سبز و مملو از وحدت طلبان و عدالت خواهان مصمم و آشتی ناپذیر.
از دکتر وفا احد معصومی
بر گرفته از سایت خراسان


شخصيتهای افغاني      
بمناسبت بزرگداشت شهادت مرحوم محمد طاهر بدخشی ·
نظریات برخی از مقامات عالی دولت افغانستان در مورد شهید مزاری ·
یازده سنبله 1332پنجشیر قزیه جنگلک -مردی از قبیله ی آب و آفتاب -بقلم مهسا طایع ·
میر محمد صدیق فرهنگ ·
ابونصر فارابی ·
ابو علی سینا ·
ابوريحان بـيـروني ·
شادروان داکتررضوی -از داکتر موسوی ·
ملا فیض محمد کاتب هزاره ·
امیر علی شیر نوایی - صباح ·
زندگی نامه حبیب کلکانی ·
میرغلام محمد غبار ·

Login »