ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

روزه؛ ضيافت عشق و عطش!


15.10.2005 00:29

بمناسبت ما ه مبارک رمضان این مقاله را برگزیده ایم ، تقدیم میگردد
------------------------------------------------------------------------------
روزه؛ ضيافت عشق و عطش!
محمد عزيزي
نقش ديانت و معنويت در زندگي انسان، همچون نقش آب وآفتاب است در پرورش گلها وگياهان؛ كه با شستن تيرگي هاي روح و رو شن كردن تاريكي هاي روان، جوهرهء وجودآدميت را در آميزه يي از ايمان و اعتقاد، آرايش و پالايش مي دهد و نظام حيات و حركت انسانهارا در روش متعادل و منش متكامل، رنگ و بو مي بخشد!
انسان مدرن، در دنياي مدرن و در برخورد باپديده هاي مدرن، بيش از هر زمان ديگر، نياز مند ديانت و معنويت است؛ مدنيت مهاجم و مهار گسيختهء معاصر، انسانيت را در عطش شهوت و ثروت، از ظهور و حضور خدا در زندگي شان بي بهره كرده و به خلأ عظيمي از اخلاق و اعتقاد، به جاهليت جديد و مدرن سوق داده است؛ امراض گوناگون جسمي و فيزيكي و آشفتگي هاي روحي و رواني انسان مدرن؛ از خودكشي ها گرفته تا خودسوزي ها، همه و همه نتيجهء روشن خالي بودن جاي ديانت و معنويت در جانها و روانهاست. انسان متمدن در دنياي مدرن، چون اميد به فرداي روشن ندارد، در ادامه و نتيجهء زندگي، مايوس ومستاصل، احساس هيچي و پوچي مي كند و درجبران كمبود آن جهان، اين جهان را باهمه خوبي ها و بدي هايش دربست مي پذيرد و هرچه ميداند و مي تواند، انجام ميدهد و با بريدن دامان عفت و دريدن گريبان فضيلت، در هرفتنه و فجوري مي درايد و دست به هر جور و جنايتي مي آلايد تا نامدار وكامگار گردد! برعكس، انسان متدين، با ايمان و اميد به فرداي روشن و مهيمن؛ جهان مدرن را آيينهء دين مي بيند و با استقبال از ارجها و ارزشهايش، از زشتي ها و پلشتي هاي آن، دوري و بيزاري مي جويد و با تاكيد بر حفظ كرامت و فضيلت آدمي، حرمت و سلامت جامعهء انساني را ميخواهد و به برخورداري اين جهان و رستگاري آن جهان در پرتو ديانت و معنويت، مي انديشد!
اسلام، آخرين دين و متكامل ترين آيين آسماني براي بشراست كه برشخص پيامبر خاتم، عرضه شده و به جامعهء انساني هديه گرديده است؛ تاهنوز بيهودگي هيچيك از احكام الهي اسلام، ثابت نشده و برعكس، پا به پاي ترقي زمان و تمدن جهان و انكشاف علم و عقل انسان، فلسفه هاي بزرگ روحي و رواني هريك از احكام، كشف و مورد تاييد و توجه دانشمندان قرار گرفته و جهانيان را در برابر اعجاز خويش به اعجاب واداشته است.
\"روزه\"، يكي از احكام اوليهء الهيه است كه در اديان تو حيدي، با شرايط مختلف و تكليف متفاوت وجود داشته اما در دين مبارك اسلام، با شأن و عظمت بي نظير و وصف ناپذير در ماه مبارك رمضان، بر مسلمانان عز وجوب يافته است؛ از \"روزه\" در قرآن كريم، با \"صيام\" و \" صوم\"، تعبير شده است كه در لغت عرب، ظهور بر سكوت دارد و چون در دوران عيسي مسيح، روزهء سكوت رواج بود، قرآن مجيد با ياددهاني اين پيوند تاريخي وتشريعي، اديان توحيدي را درطول هم، متمم هم و مكمل هم ميخواند و جامعهء انساني را در روند رو به رشد زمان، به دين كامل و شريعت متكامل اسلام دعوت مي نمايد و امت هارا به پيروي از آن، هماهنگ مي فرمايد؛ در زبان فارسي و دري، چون اين عمل عبادي خاص، از اولين طليعهء خورشيد فلق تاغروب آخرين درخشش آن در شفق، تمام طول روز را در بر مي گيرد؛ به\"روزه\" مسمي گرديده است!
\"رمضان\" نيز لغت عربي است، از \" رمض\" به معناي شدت گرما و تابش خورشيد بر رمل(ريگ)؛ كه انتخاب چنين واژه اي نيز براي چنين ماهي، از لطافت و ظرافت خاصي برخوردار است؛ يعني كه گداختن و دگرگون شدن در التهاب گرم و سوزان نفس امارهء ابليسي سركش، و مقاومت در برابر آتش هواها و هوسهاي سيري ناپذيري كه پيوسته، آدمي را درتلاش خستگي ناپذير جهت ارضاي تمايلات خود وا مي دارد! و چنين است كه روزهء ماه رمضان، بر هر روزه يي در هر وقت ديگر، فضيلت دارد و به قول نبي اكرم(ص): \"جنه من النار\" مي باشد. پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفي(ص)، در جمعهء آخر ماه شعبان، به تجليل از ماه رمضان و فضيلت روزه داري و بهره مندي امت اسلام از فيض آن، فرمودند: \" اي مردم به درستي كه ماه خدا با بركت و رحمت وآمرزش، به سوي شما رو كرده است. وآن ماهي است كه به مهماني خدا دعوت شده ايد. دراين ماه، نفس هاي تان تسبيح و خواب تان عبادت است. در اين ماه، اعمال شما مورد قبول و دعاهاي شما مستجاب مي شود. شقي و بدبخت كسي است كه در اين ماه بزرگ، از بخشش خداوند محروم گردد. با گرسنگي و تشنگي در اين ماه، گرسنگي و تشنگي قيامت را به ياد آوريد، به فقرا و مساكين كمك كنيد، به بزرگترها احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد. صلهء رحم نماييد. مواظب زبان تان باشيد و چشم ها وگوشهاي تانرا از چيزي كه ديدن و شنيدنش برشما حلال نيست حفظ كنيد. به يتميان مردم نيكي كنيد تا ديگران هم به يتيمان شما نيكي كنند و نسبت به گناهان خود توبه كنيد و هنگام نمازها، دستهارا براي دعا به درگاه خدا با ميل و رغبت بلند نماييد. هركس در اين ماه بر من زياد صلوات بفرستد، خداوند ميزان اعمالش را در روزي كه ميزانها سبك است، سنگين مي كند. هركس نماز را در اين ماه با ميل و رغبت بخواند، خداوند برائت از آتش را براي او مي نويسد.\"
علي عليه السلام نيز درحديثي جانبخش از رسول گرامي اسلام(ص) درمورد فضيلت و دستاوردهاي مادي و معنوي روزه ماه رمضان فرمودند:\" هيچ مؤمني نيست كه ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگيرد؛ مگر آنكه خدا هفت پاداش را براي او واجب و لازم گرداند: هرچه حرام در بدنش باشد محو و ذوب كند! به رحمت خدا نزديك گرداند! خطاي پدرش آدم را بپوشاند! لحظات جان دادن را براي وي آسان نمايد! از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان نگهدارد! از بهترين خوراكي هاي بهشت نصيب او كند! برائت و بيزاري از آتش جهنم را به او عطا فرمايد!
حضرت امام صادق، در تشريح فلسفهء وجوب روزه فرمودند:\" خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيلهء آن، بين ثروتمند و فقير، مساوات و برابري به وجود آيد و اين، براي آن است كه ثروتمندان، هرگز درد گرسنگي را احساس نكرده و به فقرا ترحم نمي كنند؛ زيرا سرمايه داران، هرگاه انواع خوراكي ها را اراده نمايند، براي شان آماده مي شود. پس خداوند روزه را واجب كرد تا سرمايه داران، دردگرسنگي را احساس كنند و برضعيفان، رقت آورند و به گرسنگان ترحم نمايند.\"
\"روزه\"، داراي سه درجه است: صوم العموم: يعني حفظ شكم از خوردن وآشاميدن و شهوت راندن! صوم الخصوص: يعني ضمن موارد فوق، از گوش و چشم و زبان و دست و پا و ساير اعضأ مواظبت كردن! صوم خصوص الخصوص: يعني علاوه بر مطالبي كه دربالا ذكر شد؛ قلب از هموم دنيوي و افكار پستي كه انسان را از خدا جدا مي كند، به دور باشد؛ كه اين عاليترين مرتبهء روزه داري است. و از همين رهگذر، امام صادق عليه السلام در زمينه فرمودند: \"چون خواستي روزه بگيري نيتت از ورود به اين مقام اين باشد كه نفس خودرا از شهوت خوردن و آشاميدن، شهوت جنسي و جاه طلبي، شهوت مال و منال، و شهوت شهرت و سلطه طلبي و...، حفظ كني و مواظب باشي كه از گامهاي شيطان پيروي نكني!

·

دين      
رابطه فرهنگ کار و کار شایسته از دیدگاه اسلام ·
به مناسبت سالگرد ولادت رسول گرامي اسلام ·
5 - اسلام و دموکراسی ·
4 - اسلام و حقوق زنان ·
3 - ثابت و متغیر در اسلام ، حد پوشش زنان در عرف و دین ·
2 - اسلام ، سکولاریسم و آخرت گرایی ·
اسلام و مدرنیته1 ·
تأثير شركت در مراسم مذهبي بر طول عمر ·
پيامبر صلح، هم عيسي هم محمد(ع ·
پس از شهادت -از دکتر شریعتی - بمناسبت ماهی محرم ·
دین وعقلانیت ·
افغانستان جولانگاه سنت گرایی افراطی با مدرنیسیم اسلامی ·
روزه؛ ضيافت عشق و عطش ·
علل ناكامي تاريخي مسلمانان ناشي از دينداري نيست ·
ساز گاری اسلام وحقوق بشر ·
ديــن ·

Login »