ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

ضرب المثلهای دری


19.09.2005 01:23

ضرب المثلهای دری

فصل الف مد دار ( آ )

1. آب از دستش نميچكه !

2. آب از سر چشمه گله !

3. آب از آب تكان نميخوره !

4. آب از سرش گذشته !

5. آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم !

6. آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !

7. آب زير پوستش افتاده !

8. آب كه يک جا بمانه، گنده ميشه .

9. آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !

10. آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه !

11. آب نمي بينه اگرنه آبباز قابليست!

12. آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد !

13. آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !

14. آدم خوش معامله، شريك مال مردمه !

15. آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه !

16. آدم زنده، زندگي ميخواهد!

17. آدم گدا، اينهمه ادا ؟!

18. آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه !

19. آرزو بر جوانان عيب نيست !

20. آستين نو بخور پلو!

21. آسوده كسي كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !

22. آهسته برو آهسته بيا كه گربه شاخت نزنه !

23. آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك !

24. آش نخورده و دهن سوخته !

25. آفتابه خرج لحيمه !

26. آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي !

27. آفتابه و لولهنگ هر دو يك كار ميكنند، اما قيمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم ميشه !

28. آمدم ثواب كنم، كباب شدم !

29. آمد زير ابرويش را برداره، چشمش را كور كرد !

30. آنانكه غني ترند، محتاج ترند !

31. آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

32. آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!

33. آنقدر استاده شو، تا علف زير پايت سبز شوه !

34. آنقدر سمن هست، كه ياسمن درش گمه !

35. آنقدر مار خورده تا افعي شده !

36. آن ممه را لولو برد !

37. آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟

38. آواز دهل شنيده از دور خوشه !


فصل الف ( ا )


1. از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !

2. از انجا مانده، از اينجا رانده !

3. از او نترس كه هاي و هوي داره، از او بترس كه سر به تو داره !

4. از اين امامزاده كسي معجزه نمي بينه !

5. از اين دم بريده هر چي بگويی بر ميايه !

6. از اي ستون به او ستون فرجه !

7. از بي كفني زنده ايم !

8. از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

9. از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !

10. از تو حركت، از خدا بركت .

11. از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

12. از خر افتاده، خرما پيدا كرده !

13. از خرس موئي، غنيمته !

14. از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!

15. از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هايت بدهد !

16. از دور دلَ ميبره، از نزديک زهره ره !

17. از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !

18. از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))

19. از كيسه خليفه مي بخشه !

20. از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !

21. از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !

22. از ماست كه بر ماست !

23. از مال پس است و از جان عاصي !

24. از مردي تا نامردي يك قدم است !

25. از نخورده بگير، بده به خورده !

26. از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !

27. از هر چه بدم آمد، سرم آمد !

28. از هول هليم افتاد دَ ديگ !

29. از يك گل بهار نميشه !

30. از اين گوش ميگيره، از آن گوش بدر ميكنه !

31. اسباب خانه به صاحبخانه ميره !

32. اسب پيشكشي رَ، دندانهايشه نميشمرند !

33. اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !

34. اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !

35. اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !


36. اكبر نته، خداي اكبر بته !

37. اگر بيل زني، باغچه خودته بيل بزن !

38. اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !

39. اگه بابيشه نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !

40. اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !

41. اگه تو مره عاق كني، مه هم تره عوق ميكنم !

42. اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !

43. اگه خاله ام ريش ميداشت، آغا مامايم بود !

44. اگه خير ميداشت، اسمشه مي گذاشتند خيرالله !

45. اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !

46. اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي ماند !

47. اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همان كنگر فروشي !

48. اگه علي ساربانه، ميدانه شترَ كجا بخوابانه !

49. اگه للو يا داری، چرا خوابت نميبره !

50. اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) بشكن !

51. اگه بگويه ماس سفيده، من ميگم سياهه !

52. اگه مهمان يكي باشه، صاحبخانه برش گاو مي كشه !

53. اگه نخورديم نان گندم، ديديم دست مردم !

54. اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته به شو ميته !

55. امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري !

56. امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !

57. انگور خوب، نصيب شغال ميشه !

58. اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

59. اول بچش، بعد بگو بي نمكه !

60. اول برادريته ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !

61. اول پياله و بد مستي !

62. اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !

63. اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !

64. اين حرفها براي فاطمه تنبان نميشه !

65. اين قافله تا به حشر لنگه !

66. اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !

67. ايره كه زائيدي بزرگ كن !

68. اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!

69. اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !


·

ضرب المثل های افغاني      
ضرب المثلهای دری ·

Login »