ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

حظه های آبی اشراق - از پرتو نادری


10.12.2005 00:18

لحظه هاي آبی اشراق


بانگ نايي ميرسد در گوش من

حيرت آيينه دارد هوش من

هوش من با آيينه مدهوش عشق

من ندانم خود چه باشد هوش عشق

عشق من از بانگ ني لبريز سوز

مي شگوفد در شبم گلهاي روز

بانگ ني ما را به بالا ميکشد

موج ما را سوي دريا ميکشد

بانگ ني فرياد جان آدميست

هاي و هويي از روان آدميست

بانگ ني با خون من آميخته

آتشي اندر روانم ريخته

بانگ ني دلتنگي جان من است

قصه هاي تلخ زندان من استنينواز جان آدم مولوي

آفتابي در بغل از مثنوي

در حقيقت مثنوي معراج عشق

دفتر انديشه را ديباج عشق

تادکان مثنوي بگشوده شد

بانگ ني از رنج تن آسوده شد

اي کلامت نردبان آسمان

آسماني برتر از هر کهکشان

تا حقيقت را نشانم داده اي

نردبان آسمانم داده ای

من زهش بيگانه و با دل قرين

آسمان در زير پايم چون زمين

آسمان را من زمين دلم کنم

من ز برگي صد چمن حال کنم

آفتاب از ذره مي آيد پديد

اي خوش ن ذره که برجايي رسيد

ذره را خورشيد روشن در نهاد

ذره و خورشيد با هم همنژاد

ذره و خورشيد همدستان عشق

مانده هر دو در خط فرمان عشق

عشق هر جايي که فرمان ميدهد

تيره گي گم ميشود جان ميدهد

عشق را با بانگ ني پيوند راز

عشق را با بانگ ني روي نياز

ني چراغ خلوت مرموز عشق

سينة من پر ز سازو سوز عشق

بانگ ني آيينة پرواز عشق

پرده هايش پرده هاي ساز عشق

بانگ ني از عشق بال و پر کشيد

زنده گي را در خط ديگر کشيد

بانگ ني از کوي يزدان ميرسد

از ديار سبزايمان ميرسد

تاشبان معرفت ني ميزند

رمة هوش مرا هي ميزند

رمة هوشم پريشان شد به دشت

کار هوشم از پريشاني گذشت

جان من از بانگ ني بيدار شد

گر چه منصور خرد بردار شد

ني حکايت از نيستان ميکند

آتشی در جان فروزان ميکند

روزني سوي خدا بگشوده ني

بين که ره را تا کجا بگشوده ني

هرکجا يي ني نوا انگيخته

جان ودل را تا خدا انگيخته

تا به گوش من حديث ني نشست

کشتي انديشه را توفان شکست

تا که با دريا چنين همريشه ام

بي نياز از کشتي انديشه ام

ني چراغ برج ايمان من است

قصه گوي سوز هجران من است

ني سرود آسمانهاي بلند

شهپر سازش نمي آيد به بند

ني حديث ظلمت غم ميکند

قصه هاي کوچ آد ميکند

ني خبر از جمله گي اسرار حق

ني طراوتخانة گلزار حق

تا که با ني آشنا و همدمم

سور بيمانند باشد ماتمم

سينة من هيچ بي ماتم مباد

سوز و ساز عشق از من کم مباد

ميزنم آتشبه جنگلزار تن

تا رها گردم من از ادبار تن

ني ز حبس تن بنالد زار زار

تا که باغ جهان نماند بي بهار

تا سخن من از ني و دريا زنم

بر سر دنيا و عقبا پا زنم

ني به ساز حق سرود جان عشق

ني حريف جلوه هاي آن عشق

من ز ني ديوانة هشيار جان

بيخبر از خويش اما يار جان

ني چراغ معبد اشراق من

آشنا با انفس و آفاق من

تا که ني را قصه مي آيد به لب

ميشود درياي جان درياي شب

بانگ ني پرواز بي پايان دل

رقص آتشهاي آتشدان دل

بانگ ني سيمرغ جان را بال و پر

عشق را تا قاف هستي راهبر

بانگ ني سر خدا را قصه گو

جام جان را بادة صد هاي وهو

من ز ني روي خدا را ديده ام

وسعت بي انتها را ديده ام

عشق را از بانگ ني ساز و سرود

بانگ ني بر عشق ميخواند درود

ني ز غربتخانة تن در خروش

پنبة غفلت برون آور ز گوش

ني ز نيزار خدا آمد فرود

تو زبان ني نميداني چي سودکابل

آبان ماه 1369 خورشيدي

·

شعر      
دو شعر از ترانه جوانبخت ·
مهدي اخوان ثالث ·
دقيقی بلخی ·
ادبیات ترکی د رمسيرزمان ·
شاعر بزرگ و عارف سترگ سنايي غزنوي ·
يادي از ميرزا عبدالقادر بيدل ·
شمارى از سروده هاى تركى مولانا ·
ما روح تکه تکه -از شریف سعیدی ·
آيا شود بهار كه لبخندمان زند؟ ·
شعری بمناسبت نوروز 1385 از باغبانی ·
شاعران اسماعیلی ·
كعبه؛ يعنی تساوی حقوق انسان‌ها در چهار گوشه‌ی دنيا - بمناسبت عید قربان ·
لحظه های آبی اشراق - از پرتو نادری ·
بیدل شاعر بزرگ نا شناخته : از کاظم کاظمی ·
استاد خليل الله خليلی ·
نغمه ی همدرد : از مهدی اخوان ثالث ·
مسافر : از سهراب سپهری ·
دلم برای باغچه میسوزد -ازفروغ فرخزاد ·
برایت سبز میگردم ·
عيد در ادبيات مولانا جلال الدين بلخي ·
بزرگداشت از سید ابو طالب مظفری -در قند پارسی ·
مثنوی مولانا از دیدگاه روانشناسی وعرفان ·
دستمال يار :از سید ابو طالب مظفری ·

Login »