ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

اطلاعیه وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم !


22.09.2005 23:37

اطلاعیه وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم !

وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به منظور غنامندی هرچه بیشتر گنجینه نگارستان ملی در نظر دارد آثار هنری نقاشی و صنایع دستی را خریداری نماید.
از عموم هنرمندان نقاشی و صنایع دستی خواهشمند است تا آثار شانرا الی یازدهم میزان سال روان بریاست نگارستان ملی تسلیم نمایند.
همانطوریکه همشهریان عزیز مشاهده می کنند تعدادی از اماکن در پایتخت کشور نام های نامانوس خارجی و در مواردی کلمات خارجی را با الفبای وطنی به صورتی که فضای فرهنگی شهر را ناگوار ساخته است ، بکار برده اند.
وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم از همه صاحبان رستوران ها ، هوتل ها ، فروشگاه ها و سایر اماکن تقاضا می کند تا به منظور احترام گذاشتن به فرهنگ ملی ما در ظرف دوهفته نام های اماکن مذکور را تغیر داده به یکی و یا دو زبان رسمی کشور بنویسند و اسامی مذکور را به زبان خارجی در پایان ان بنگارند.
و نیز از بکاربردن بیجای کلمات خارجی و یا بکار بردن الفبای افغانی در نوشتن کلمات بیگانه اجتناب نمایند.
به ریاست افغان اعلانات وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم هدایت داده شده است .
همجنين وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم گام دیگری را بخاطر احترام و رعایت فرهنگ ملی در کشور به جلو گذاشت.
وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم در یک اقدام از همه صاحبان فروشگاه ها و سایر اماکن تقاضا کرد تا به منظور احترام گذاشتن به فرهنگ ملی ظرف دو هفته نام های اماکن را که با بکار برد کلمات خارجی و تحریر ان با الفبای وطنی در لوحه ها نوشته اند دور سازند.
در اکثر نقاط شهر کابل لوحه های مثل بلو پیرل، خوست تاور، ولی خان پلازا، مارکیت چلسی، گست هاوس، چکن سوپ، چیف برگر، کراکری، پراپتی و جود دارد که در نخستین چشم انداز، خوانده را کمراه می سازد که در کجاست، در بازار های گرد آلود شهرکابل و یا در ملکی دیگر، چه خوش گفته اند زاغ رفتار کبک را تقلید کرد ولی راه رفتن خود را فراموش نمود.
گذشته از ان تکرار عمل به عادت تبدیل می گردد، اگر ما امروز چکن، چکن بگوئیم، فردا شاید مرغهای خانگی را چکن های خانگی و یخنی را سوپ خواهیم گفت.
انگاه سالخورده های ما نیشخند خواهند زدند و حکم تهاجم فرهنگی را صادر خواهند کرد.
فرهنگ هر کشوری میراث ملی می باشد، حفظ آن کاریک نهاد و یک اداره مشخص نیست.
چقدر با حلاوت است که بگوئیم ظروف کرائی و چقدر نامانوس و بیگانه است که بجای آن بگوئیم کراکری، به همین منظور بخاطری که رفتار و گفتار خود را فراموش نکنیم وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به ریاست افغان اعلانات هدایت داده است که درین زمینه با مالکان اماکن همکاری نماید.
این همکاری اگر از جانبی احترام به فرهنگ ملی پنداشته می شود از سوی از تداول کلمات بیگانه به زبان های ملی ما جلو گیری به عمل می آورد.

·

صنايع دستي      
قالين افغانى جايگاه قالين ايرانى را دربازار هرات بدست آورده است ·
نگارستان هنرى در مزار شريف ·
اطلاعیه وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم ! ·
معافیت محصول بر مواد قالین ·
11/4/1384نمایشگاه قالین در افغانستان ·

Login »