ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

درخشيدن يک ستارۀ سينما


19.09.2005 22:48

درخشيدن يک ستارۀ سينما

ماريناى گلبهارى چهارده ساله، على الرغم آنکه درفلم نخست خويش مورد، ياوه سرائى وتحقيرعدۀ قرارگرفت ، اما با آنهم مقاومت نموده وبه وظيفه خويش بحيث بازيگر فلم متعاهد گرديد.

گزارش سهيلا محسنى خبرنگار آى دبليو پى آر درکابل.

کشف مارينا گلبهارى ، کسيکه فلم او جايزه بين المللى را بدست آورد، شبيه داستان فلمهاى هاليؤود ميباشد.

ماريناهنگام يازده سالگى دربيرون از يک هوتل درشهر کابل، گدائى ميکرد، که توسط صديق برمک يکتن از دايرکتران فلم افغانى شناسائى گرديد.

وى حکايت نمودکه او دريک هوتل سرد که درقسمت مرکزى شهر کابل موقيعت داشت نشسته بود برمک از من خواست تا دريک فلم اشتراک نمايم، اين يک حالت هيجانى ويک حرکتى بود، خاطرات کشته شدن دوخواهربزرگم که درايام تجاوز روسها توسط يک فير راکت کشته شده بودند، درذهنم خطورميکرد.اين لحظات احساساتى براى من بود، سيل اشک از چشمانم به حرک آغاز نمود، من فکرميکنم که اين بخاطر آن بودکه برمک برايم ، سهمگيرى ( درفلم ) را پيشنهاد نمود.

مارينا رفته ودرفلم اوسامه بحيث دخترفلم کارنمود، او درين فلم تصوير يک دختردوازده ساله را که جبرزمان غرض معيشت مادرومادرکلانش او را واداشته تا بحيث يک پسر بنام اوسامه درجامعه ظاهرشود، به نمايش گذاشته است، زيرا درزمان سلطه طالبان زنان از کارکرددرخارج از خانه وبيرون شدن ازخانه بدون موجوديت محرم شرعى ، محروم بودند.

اين فلم درسال ٢٠٠٣ جايزه هاى مختلف بين المللى را بشمول سه جايزه Cannes Film Festival ويک جايزه طلائى را بحيث يک فلم لسان خارجى کسب نمود.

کاميابى فلم اسامه، باعث گرديدتا مارينا مصارف تعليمات خويش را تهيه وفاميل خويش را کمک نمايد.

بعد از فلم اسامه ،مارينا دردوفلم وچهارنمايشنامه هاى کوتاه ظاهرگرديده است.

تصميم او مبنى برينکه بطوردوامداربحيث دختراول درفلم ها کارميکند، دريک کشوريکه زندگى هنوز هم تحت سايه زمان طالبان قراردارد، نمايندگى از جسارت وشجاعت وى مينمايد.

مارينا ميگويدکه او هنوز هم بامشکلات هنگفتى از نکته نظر اينکه يک تعداد مردم هنگام گشت وگذاراو درهمسايگى شان به او بديده حقير مينگرند، مواجه است.

وى ميگويد درابتداء که فلم اسامه درسال ٢٠٠٣ به نمايش گذاشته شد، خيلى بد بود، زيرا پسران جوان خراب بودند، آنها با صداهاى خيلى تحقير آميز(بالايک) صداميزدند، وآن بالاى من تاءثير گذاشته بود، من خيلى افسرده شدم، وقريب بودکه از اشتراکم متاءسف شوم، اما زمانيکه فلم جايزه ها را کسب نمود، من دانستم که من کارخوب انجام داده ام و تدريجاً روحيه ام قويتر شد.

مارينا درسال ١٩٩٠ بدنيا آمد، و همراى پنج خواهر ودوبرادرخويش دريک منطقه غريب شهر کابل ،جايکه پدر او يک دوکان کست فروشى داشت و آن هم با آمدن طالبان مسدود گرديد، زندگى ميکرد.

بخاطر آنکه درنفقه فاميل خويش کمک کند،او با يکتن از برادرانش درمنطقه مرکزى شهر کابل گدائى ميکرد.

اکنون وضيعت بهبود يافته است، او جوايز نقدى از چندين کشور بشمول ،مبلغ چهارهزار دالر از کشورکوريا، يک هزاردالر از کشورجاپان وپنج هزاردالر از کشورايران که براى خريدن يک خانه دريک منطقه بهتر شهرکابل کافى است، بدست آورد.

مارينا همينطور بکشورتاجکستان جايکه به او کارکردن درفلم هاى زيادى پيشنهاد گرديد ، سفر نمود.

رئيس جمهور افغانستان حامدکرزى او را به قصر رياست جمهور دعوت نمود.او همچنان توسط دوشيزه اول ايالات متحده، لورا بوش بکشور ايالات متحده دعوت گرديد.

وىگفت قراربودمن و برادرم درماه نومبر به ايالات متحده سفرنمايم، اما دردقايق اخير آن کنسل شد، آنها گفتند که برادرشما به زبان انگليسى نميداند.

اکنون مارينا ميخواهد تا آرزوى دومى خويش را دنبال نمايد، وى ميگويد من ميخواهم تا تحصيلات خويش را به پيش ببرم، ودرآينده يک داکترخوب شوم. من ميخواهم غريبان را طورى کمک نمايم که بامن کمک صورت گرفته بود.

وى به ادامه افزود ومن ميخواهم که هنر فلم را نيز به پيش ببرم. زمانيکه اول بار رفتم مضطرب بودم، من هميشه از ملاءها ميترسيدم، زيرا من نميدانستم که آنها بازيگران هستند.تدريجاً خيلى احساس آرامش نمودم، واکنون اين پيشه را دوست دارم، يک روز ميخواهم تا نقش رهبرى را بازى کنم.

تصميم او يک چند نفر را اندوه گين ساخته است ، وى ميگويد آنها از پدرم خواستندکه مانع کارمن شود، زيرا آنها ( فلم ) را نميذيرند

و حتى يکتعداد خويشاوندان واقارب آنها با فاميل مارينا قطع روابط نموده اند، زيرا وى در يک ساحه فلم اسامه دريک حمام عمومى درحضورداشت پسران ظاهر شده بود.

اما مارينا ازين کارخويش نادم نيست وى ميگويد خوشترين روزدرزندگى من آن بودکه طالبان سقوط نمودند، ما درغربت زندگى ميکرديم، ومن نيزمانندسائر دختران از مکتب باز مانده بودم، بهترى ديگر آن (سقوط رژيم طالبان ) بازى کردن نقش من درفلم بود.اگر طالبان تاکنون درقدرت ميبودند، ممکن تاکنون من دربيرون ازآن هوتل گدائى ميکردم.
·

فيلم      
مصاحبه با عبدالواحد نظری مسئول تلویزیون شمشاد ·
هام اختلاس به تلویزیون ملی سو تفاهم بود ؟ ·
شرکت فیلم مامه در فیستیوال ونیز ایتالیا ·
مصاحبه با صحرا کریمی، هنرپیشه‌ی سینما مقیم چک اسلواکی ·
نخستين جشنواره فيلمهای کوتاه افغانی و خارجی در کابل پايان يافت ·
زن در سينماى غرب ·
جشنواره فيلم الوان ميزبان كشورهاي اسلامي ·
احساس؛ فلمي در باره زندگي مهاجرين افغان در غرب ·
جنگ ستارگان، موفق‌ترين فيلم سال 2005 ·
سریال طنزایرانی شبهای برره و توجه مردم افغانستان ·
نه فلم کوتاه و هنری مستند افغانی درجاپان ·
شفاف‌سازي در هاليوود: مشاركت ستاره‌هاي آمريكايي در تأسيس فاحشه‌خانه‌ها ·
درخشش فیلم فصل سکوت وبنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
وينتربوتوم فيلمي درباره القاعده در ايران مي سازد ·
نمایش چهار فیلم در فستیوال فیلم انگلستان ·
قابل توجه فیلم سازان جوان افغانستان ·
افتتاح انجمن فیلم افغانستان درفینلند ·
تولي نهم ·
گفتگو با صدیق بر مک فیلم ساز افغان ·
برگزاري فيستيوال فيلم هاي افغانستان در آلمان ·
دریافت نشان طلایی یک فیلم ایرانی در فنلند ·
افغانستان، حقیقت گم شده ·
فیلم عشق از مخملباف در تاجکستان ·
نگاهی بساخته های برمک کار گردان افغان فلم ·
فیلم جرمانه داستان یک دختر افغان ·
درخشيدن يک ستارۀ سينما ·
فیلم مثل ماه شب چهارده ·
سينما در افغانستان ·

Login »