ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

رنگ باختن احترام به والدین


21.09.2005 20:11

احترام به والدين در جامعه امروزى ما رنگ خويش را باخته است
کابل

آژانس خبرى پژواک ، ٢٩ سنبله
بى بى گل ٥٥ ساله درحاليکه دريک خريطه، چند جوره لباس را با خود داشت و در بى بى مهروى کابل آهسته ،آهسته راه ميرفت ، گفت : (( بچه هايم مرا از خانه بيرون کشيدند . ))

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که دو پسرش را با تحمل مشکلات زياد تربيه و کلان کرده و چون شوهرش ٢٠ سال قبل فوت نموده است ،وى نفقۀ اولادهايش را از طريق خامک دوزى و کالا شويى ديگران بدست مى آورد .

اين مادر ناراض از اولادهايش ، در حالى که اشک در چشمانش موج مى زد ، اضافه کرد : (( حالى که دوران آنها است ، عروسى کردند ، مرا به اشاره زنان شان از خود دور مى کنند . ))
بى بى گل ، د رحالى که سخنانش با هق ـ هق هاى گريه اش يکجا شده بود ، به سوى هدف نامعلومى راه افتيد و نخواست که در مورد معلومات بيشتر ارائه کند .

اما اين اشک هاى افسوس و نا اميدى ، ناشى از بى وفايى و بى احترامى اولادها ، تنها از چشمان بى بى گل نمى چکد ، بلکه تعدادى زيادى از والدين از بى احترامى اولادهاى شان شاکى اند .محمد ضمير خان ٥٠ ساله درحاليکه درمقابل هوتل سپين زر کابل گدايى ميکرد ، به آژانس خبرى پژواک گفت که شش بچه وسه دختر دارد و همه آنها عروسى کرده اند ، اما وى تنها زندگى مى کند

وى دردهاى دلش را چنين بيان کرد : (( جوان بودم ، نيروى کارداشتم ، همه بچه هايم را عروسى کردم ، همه خانه دار شدند ، حالى که قدرت کار ندارم از دست امو اولادهايم مجبور به گدايى شدم و آنها پرواى مرا ندارد . ))فيروزه زن ٥٤ ساله ، باشندۀ چهاردهى کابل ، که شوهرش ٨ سال قبل فوت کرده و در خانه پسرش زندگى مى کند، مى گويد که چندين بار پسرش او را لت و کوب نموده و اگر جايى پناه مى داشت در خانۀ پسرش به زندگى خود ادامه نمى داد .فراموش نکنيم که مادر و پدر نعمت هاى بزرگى اند که هميشه با کسى نمى مانند و تند باد اجل آنها را با خود مى برند ، اما اگر کسى با آنها روش بد و ناپسند نمايد ممکن تا آخر عمر ضمير و وجدانش ناراحت با شد .

زلمى امينى باشندۀ ولايت پنجشير ، يک تن از آن جمله پسرانى است که از روش بدى که با مادرش نموده است ، سخت پشيمان است .موصوف ، افزود : (( بخاطر خوشى هاى خانم ومادرخانم ام ، آن فرشتۀ ايرا که مرا به دنيا آورده بود ( مادر) لت دادم ، از خانه بيرون راندم وحتى ماه يک بار به ديدنش نميرفتم . ))به گفتۀ وى ، بعد از آن که مادرش را از خانه راند ، در خانۀ يگانه خواهرش در پنجشير زندگى مى کرد و پنج سال قبل درهمانجا فوت کرد .امينى در حاليکه گريان داشت گفت : (( پشيمان هستم اما حالى پشيمانى ام به چى درد مى خورد . ))وى براى آنعده جوانانى که والدين شان حيات ميباشند ، توصيه مى کند که قدر آنها را بدانند تا در آينده پشيمان نباشندخداوند (ج) در قرآن کريم مى فرمايد: (( ( اين طور ) فيصله کرده است پروردگارتو که جز وى کسى ديگرى را پرستش مکن و ( اين طور فيصله کرده است پروردگار تو) که با مادروپدرت احسان ونيکويى کن. ))مولوى محمد صديق مسلم يک تن از علماى دين ، ضمن اظهار اين مطلب اضافه کرد : (( جنت زير پاى مادران و پدران است . ))موصوف ، به اين باور است که درجامعه امروزى افغانى ، نسبت به ٣٠ سال قبل احترام والدين کمتر شده است .عبدالعزيز ٧٥ ساله ، باشندۀ قلعۀ فتح الله کابل ، نيز به همين باور است و مى گويد : (( بچه هايم بى احترامى مره مى کنند ، به نصيحتم گوش نميدهند ، زمانه به آخر رسيده، مه دربچه گى خود از صداى پدرم مى ترسيدم . ))عدۀ از مردم ، شرايط جنگى را که در بيشتر از دو نيم دهه گذشته در کشور حکمفرما بود و از اثر آن تعليم و تربيه به سطح خيلى پايين تنزل کرد ، يکى از عوامل برخورد ناپسند جوانان در برابر والدين و بزرگان مى دانند .دوکتور سيد عبدالاحد قريشى معاون شفاخانۀ صحت روانى ، ضمن تائيد اين مطلب خاطر نشان ساخت که نمايش و فروش فلم هاى هندى و غربى در بازار نيز در اين امر اثرات منفى به جاه گذاشته است .به گفته وى اکثر از نوجوانا ن و جوانان ، نقاط منفى فلم را متوجه مى شوند و با ديدن آن علاقه مى گيرند که آنر ا در زندگى واقعى شان نيز عملى مى سازند .وى پيشنهاد مى کند که بايد از طريق تلويزيون ها ، بيشتر پروگرام هاى تعليمى و تربيتى به نشر سپرده شود که اذهان جوانان کشور را نسبت به مسؤوليت هاى شان در برابر والدين و جامعه روشن سازند.

مولوى مسلم ، نيز عقيده دارد که بايد در مورد تعليم و تربيه نسل جوان ، توجه بيشتر صورت گيرد و در پهلوى نشر پروگرام هاى تعليمى و تربيتى بيشتر از طريق رسانه ها ، در نصاب تعليمى نيز به اين امر توجه شود .

اين در حالى است که در نصاب تعليمى جديد ، مضمونى به نام ( مهارت هاى زنده گى ) که شامل مسؤوليت هاى شخص در مقابل جامعه ، خانواده و غيره مى باشد ، اضافه شده است

زرغونه صالحى·

تعليم و تربيت      
مکتب خانه ها از اوج تا نزول ·
گزارش جشن رسمیت لیسه عالی معرفت ·
آموزش و پرورش، در يک سالگی دولت منتخب افغانستان ·
سنگ تهداب پروژه مرکز آموزش های فنی و حرفوی گذاشته شد ·
دو مکتب افتتاح شد ·
نگاهی کوتاه به مکتب و دانشگاه در باميان ·
تظاهرات معلمين در كابل ·
رنگ باختن احترام به والدین ·
باید و نباید های رفتار والدین با دختران ·
سمينار بررسی مشکلات آموزش و پرورش در افغانستان - بی بی سی ·
تعليم وتربيت ·

Login »