ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

ماه مبارک رمضان


15.10.2005 01:15

روزه

ماه مبارک رمضان ماه رحمت، پاکي و ايمان است. اين ماه برای تمام مردم جهان نام آشنا است طوريکه همه مي دانند در اين ماه مسلمانان روزه ميگيرند و از گناه دوری مي جويند.

در اين ماه هر مسلمان بالغ روزه مي گيرد و بيشتر از هروقت ديگر به نيايش خداوند مي پردازد. در اين ماه انسان مهمان خداوند است و طاعات و عباداتش بهتر قبول درگاه حق مي گردد. در دهه دوم ماه مبارک رمضان حضرت علي (ع) به شهادت رسيده است و در دهه سوم آن قرآن بر انسان نازل شده است و از اين جهت دهه دوم و سوم آن از اهميت بيشتری برخور دار مي باشد. روزه گرفتن بر هر مسلمان بالغ واجب است و پس از نماز مهمترين وجيبه ای ديني مسلمانان مي باشد

روزه گرفتن علاوه بر انجام يک وظيفه ديني، فوايد بسياری برای خود شخص روزه دار و جامعه انساني دارد. اول اينکه روزه و نماز روح انسان را تطهير و پاک مي کنند. هر موجود زنده نياز به استحمام دارد و انسان با روزه گرفتن به امر خدا، خود را پاک از گناه مي کند و يکماه را با انجام فرايض ديني و کارهای شايسته ثابت مي کند که از هر نوع گناه دوربوده است و اين عادتش ممکن است در کل سال ادامه يابد

دوم اينکه روزه گرفتن برای سلامتي انسان مفيد است، مشروط به اين که در شبها پر خوری مفرط نکند. اعضای بدن ما نياز به استراحت و شستشو دارند و در اين ماه مي توان با ايجاد يک رژيم غذايي مناسب به سلامتي خويش کمک کنيم. در صدر اسلام مسلمانان با استفاده از آب و کمي نان خشک که اغلب نان جو و خرما بوده است با ايمان راسخ روزه مي گرفتند و همه مي دانيم که نان جو و خرما و آب چه فوايد ارزنده برای بدن انسان دارند و از طرف ديگر آنها پر خوری نمي کردند. پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) فرموده است که هميشه پيش از آنکه سير شويد دست از خوردن غذا بکشيد. اين نشان مي دهد که چقدر به سلامتي انسان توجه مي شده است

سوم اينکه روزه گرفتن انسان را مقاوم در برابر سختيهای زندگي مي سازد و صبر و طاقت را بيشتر مي کند. چهارم اينکه احساس و درک انسان را نسبت به گرسنگان و فقيران که هميشه از کمبود غذا رنج مي کشند بيشتر مي سازد و انسان وقتي مي تواند گرسنه را خوبتر درک کند که خود گرسنه باشد

پنجم اينکه صرفجويي در مواد غذايي مي شود، زيرا صدها ميليون مسلمان يکماه را روزها غذا نمي خورند و اين کار اثر زياد در جمع شدن مواد غذايي مي شود، چون مطابق آمار سازمان جهاني تهيه خوراک در جهان قريب به يک ميليارد انسان از گرسنگي و فقررنج مي برند در حاليکه در بسياری از نقاط جهان ميليونها انسان از چاقي مفرط در عذاب اند و تنها در امريکا قريب به دو سوم مردم آن اين مشکل را دارند

ششم اينکه در اين ماه مسلمانان بيشتر از ماهای ديگر صدقات و خيرات مي دهند و در پي کسب صواب و اجر مي شوند و اقدام جمعي کمپاين بسيار خوب برای فقر زدايي است

همچنين روزه گرفتن بخشي از فرهنگ جامعه اسلامي است که همه ساله تکرار مي شود و در جامعه ای که مسلمانان در آن است صلح و آرامش همه جا را فرا مي گيرد و شبها مردم در مساجد و خانه هايشان ساعتها به نماز و دعا و نيايش خداوند مي پردازند و اطفال مسلمانان از برزگان مي آموزند و در اين مراسمات همراه مي شوند

مسئله مهم ديگر اين است که مردمان غير مسلمان با ديدن ايمان، مقاومت و اراده راسخ مسلمانان در روزه گرفتن و عبادت خداوند در تعجب و حيرت مي شوند. برای کساني که ايمان ضعيف دارند پر واضح است که روزه گرفتن يک امر بسيار دشوار است

افسوس اگر خشونتها و اعمال زشت کساني که بنام اسلام انسانهای بيگناه را مي کشند و باعث نام بدی اسلام و سر افکندگي مسلمانان مي شوند، نبودی و مسلمانان کردار و گفتار و پندار نيک را در عمل انجام مي داديم يقينا دلهای بسياری ازمردم غير مسلمان را دين مبين اسلام تسخير مي کرد و اسلام رشد بيشتر و خوبتر
مي يافت

من شخصا دو تن از دوستان فنلندی ام را که يکي مرد ميانه سال شاگردم در ورزش مي باشد ديدم که امسال بمن گفت مسلمان شده است و نامش را ادريس گذاشته است و روزه مي گيرد. من که هر گز با او در رابطه با دين صحبتي نکرده بودم در تعجب شدم که چگونه او علاقمند به اسلام شده و مسلمان شده است. فرد ديگر يک افسر عاليرتبه سپاه صلح فنلند در کابل است که پيش از رفتنش به افغانستان از من خواست تا به او زبان دری را آموزش دهم و در مورد فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان به او بگويم. ايشان پس از رفتنش به کابل بسيار علاقمند به فرهنگ افغاني شد و امسال برايم نوشته است که روزه مي گيرد و در آغاز برايش مشکل بوده ولي اکنون عادی شده است. اين دو مورد چيزی است که خودم شاهدش بودم و تاثير رابطه مسلمانان با غير مسلمان را ديدم

شفايي


·

رقصهای محلي و ملي      
ماه مبارک رمضان ·

Login »