ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

پرفروشترين كتاب سال آمريكا پس از حادثه يازده سپتامبر


20.04.2006 01:04


محمد

آنچه حق است ماندني خواهد بود

اين كتاب را به اين خاطر نوشتم كه در واقع افسوس مي خوردم كه سيماي محمد صلي الله عليه و آله و سلم براي مردم غرب فقط تصويري باشد كه كتاب رشدي ارائه مي دهد زيرا محمد را يكي از نوادر تاريخ بشريت يافته بودم
محمد صلي الله عليه و آله و سلم ، زندگينامه پيامبر اسلا م صلي الله عليه و آله و سلم
نويسنده: كارن آرمسترانگ
مترجم: كيانوش حشمتي
ناشر: انتشارات حكمت، چاپ اول 1383
درباره كتاب:
در زمان انتشار كتاب آيات شيطاني، اثر جنجال بر انگيز سلمان رشدي، با وجود عكس العمل ها ي شديد و به موقع مسلمانان در تقبيح مضمون آن، اين نكته به شدت آزار دهنده ذهن را به خود مشغول مي كرد كه چگونه انديشمندان و محققان مسلمان به اندازه كافي، كتاب هايي به زبان انگليسي يا ديگر زبان هاي رايج اروپايي در مورد واقعيات زندگي رسول گرامي اسلا م صلي الله عليه و آله و سلم منتشر نكرده اند تا بدان وسيله ذهن توده مردم مغرب زمين را نسبت به اهداف و تلا ش هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در براندازي ظلم و جور و خشونت از ميان اعراب بدوي و بت پرست دوران سياه جاهليت و ايجاد وحدت و امنيت و صلح در شبه جزيره عربستان ابتدائاً و نهايتاً در ميان همه ابناء بشر، روشن سازند.
باري، خواست خدا بود كه اين مهم به دست يك زن غير مسلمان محقق شود و به صورت كتاب Muhammad,A Biography of Prophet محمد صلي الله عليه وآله وسلم،زندگينامه پيامبراسلام وارد بازار كشورهاي انگليسي زبان گردد و بعد از حادثه يازده سپتامبر در رديف پر فروش ترين كتاب هاي سال امريكا و اروپا در آيد.
اين رخداد بار ديگر اثبات مي كرد؛ خدا محوري و حق گويي همواره چون گوهري ناب و درخشان است كه هيچ گونه غباري از باطل آن را كدر و كم اثر نكرده و با نسيمي ملا يم، حقيقت وجودي آن بر همه آشكار مي شود.
كارن آرمسترانگ Karen Armstrong كار نوشتن كتاب را حدود يك دهه پيش و در اوج درگيري غرب و مسلمانان درباره كتاب آيات شيطاني نوشت. نويسنده در اين باره مي گويد: از چندي پيش نحوه برخورد و تعصبات شديدي كه حتي در ليبرال ترين كشورها و گروه ها ي فكري بر ضد اسلا م ابراز مي شد فكر مرا مشغول كرده بود. به نظرم مي رسيد كه اتفاقات وحشتناك قرن بيستم نيز هنوز نتوانسته از توسعه نگرش انحرافي و نادرست عليه ديني كه حدود يك ميليارد و دويست ميليون نفر از آن پيروي مي كنند جلوگيري كند، و با صدور فتواي معروف آيت الله خميني عليه سلمان رشدي و انتشار دهندگان كتابش اين حملا ت بي محاباتر گسترش يافت.
در همان زمان بود كه سازمان هاي خبري غرب چنان وانمود كردند كه تمامي دنياي اسلا م تشنه خون سلمان رشدي است. نويسندگان و متفكران انگليس نيز از فرصت استفاده كرده چهره هايي غير واقعي و گاه وحشتناك از اسلا م معرفي مي كردند. از نظر آنان اسلا م، ذاتاً ديني مدارا ناپذير و متعصب بوده و حساسيت مسلمانان در مورد سيماي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در كتاب سلمان رشدي نيز امري بي مورد و غير منطقي است.
من اين كتاب را به اين خاطر نوشتم كه در واقع افسوس مي خوردم كه سيماي محمد صلي الله عليه و آله و سلم براي مردم غرب فقط تصويري باشد كه كتاب سلمان رشدي ارائه مي دهد. زيرا محمد را يكي از نوادر تاريخ بشريت يافته بودم.
زندگي پيامبر اسلا م بر اساس اصول وحي كه از طرف خداوند به او نازل شده است و در جهت قبول دستورات حقيقي خداوند براي تنظيم جامعه اي انساني است برنامه ريزي شده است. محمد صلي الله عليه و آله و سلم براي نابودي جاهليت، مسئله اي كه معناي آن در غرب برابر با بربريت و ناداني است، جنگيد وتوانست عربستان پاره پاره شده را متحد سازد، امري كه در آن زمان براي بسياري غير قابل باور و غير قابل درك بود.
كتاب محمد صلي الله عليه و آله و سلم ، زندگينامه پيامبر اسلا م در ده فصل نوشته شده است كه به ترتيب عبارتند از: محمد، دشمن محمد، انسان الهي ، جاهليت ، وحي ، بشارت دهنده ، آيات شيطاني ، هجرت: راه جديد ، جنگ مقدس، صلح مقدس و وفات پيامبر.
در هر فصل نويسنده كوشيده است با تكيه بر منابعي كه مورد تاييد مسلمانان است ، بخصوص قرآن ، برهه اي از زندگاني پر بركت پيامبر را توضيح داده و تيرگي هاي آن را رفع كند. براي مثال در فصل هشتم: جنگ مقدس، در مورد جنگ هاي پيامبر و جايگاه جنگ در پيشبرد اسلا م صحبت مي كند و در فصل نهم: صلح مقدس در مورد فتح مكه و صلح جويي به عنوان خصيصه اصلي دين مبين اسلا م سخن مي گويد. او در اين زمينه مي گويد: لغت اسلا م به معني تسليم بودن در برابر خدا است كه از ريشه سلا م به معني صلح گرفته شده است و روش عملي محمد صلي الله عليه و آله و سلم در پيشبرد اهداف اسلا م بيشتر به روش صلح طلبانه گاندي شباهت دارد.
در پايان كتاب نيز نويسنده نظريات محقق كانادايي ويلفرد كانتون اسميت را آورده كه نوشته هايش مايه الهامات بسياري براي نويسنده بوده است و از قول او مي گويد: غرب و دنياي اسلا مي نمي بايستي به سادگي از وقايع قرن بيستم بگذرند؛ مسلمانان بايستي قبول كنند كه پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيك غرب، واقعيتي است غير قابل انكار كه در نتيجه تلا ش و كوشش آنان به دست آمده است و غربيان نيز بايستي بدانند كه آنها نمي توانند در يك جهان مجزا و طبقه بندي شده به زندگي ادامه دهند. تا زماني كه تمدن غرب و اصول مسيحيت به اين نتيجه نرسند كه بايستي با سايرين نيز هماهنگ با اصول عقايد آنها برخورد كرد اين دو ( غرب و اسلا م ) به نتيجه مشتركي نخواهند رسيد. اگر غرب بخواهد در قرن بيست و يك با ساير مسلمانان كره خاكي همساز عمل كند ، مي بايستي عقايد، احساسات و روش هاي زندگي آنان را بهتر شناخته و با آنها هماهنگ شود، و بهترين راه براي اين شناخت، آشنايي با شيوه زندگي پيامبر اسلا م است.
همچنين نويسنده در جاي جاي كتاب كوشيده است با مطرح كردن شبهات كتاب سلمان رشدي و افسانه قرانيق، آنها را تقبيح و رد كرده، غبار جهل را از اذهان ناآگاه بزدايد و حقايق زندگي پيامبر را بازگو كند.
كار ترجمه كتاب، ويراستاري فني و ادبي ( توسط آقايان ابراهيم دادجو و مجيد حميد زاده ) و تطبيق گفتار آن با متون اسلا مي دقيق تر كه توسط حجت الا سلا م والمسلمين آقاي حاج شيخ عبدالله حقيقت صورت گرفته ( و زير نويس هاي فارسي كتاب همگي از اويند) ، حدود دو سال به طول انجاميده است.
درباره نويسنده:
كارن آرمسترانگ يكي از برجسته ترين صاحبنظران دين در سراسر جهان انگليسي زبان است كه هفت سال از عمرش را در مسلك راهبه اي كاتوليك سپري كرد. او احوالا ت خويش را در زندگينامه اي پرفروش با عنوان از ميان معبر باريك بازنويسي كرده است. آرمسترانگ مولف كتاب هاي پرفروش و نام آور تاريخچه اي از خدا ( كه تاكنون به بيش از سي زبان ترجمه شده است) ، اسلا م: تاريخي كوتاه و كتاب بودا از مجموعه كتاب هاي انتشارات وايدنفلد و نيكلسون است.
انگيزه اصلي او در نوشتن كتاب حاضر، دفاع از اسلا م و روشن كردن ذهن انسان غربي، نسبت به چهره نوراني پيامبر اسلا م است كه پس از انتشار كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي در غرب، به سختي دچار ابهام شده بود. او در سال 1999 مفتخر به دريافت جايزه رسانه شوراي امور عمومي مسلمانان گرديد.
آثار ديگر آرمسترانگ عبارتند از: در جستجوي خدا: بنيادگرايي در آيين يهود، مسيحيت و اسلا م ، در آغاز: تصويري نوين از پيدايش ، تاريخ اورشليم: يك شهر، سه دين ، از ميان معبر باريك ، خداشناسي از ابراهيم تاكنون و عارفان انگليسي در قرن چهاردهم.

·

کتاب      
معرفي بخشي از آثار و فعاليتهای نويسنده شهير افغانستان بصير احمد دولت آبادی ·
ترجمه مثنوي به 20 زبان زنده دنيا منتشر مي‌شود ·
پرفروشترين كتاب سال آمريكا پس از حادثه يازده سپتامبر ·
در باره یک کتاب ·
دوکتاب جدید ازسوی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی به چاپ رسید ·
تاریخ تحلیلی افغانستان درنگی در شط تاریخی پشتونها ·
پژوهشی در گسترهء زبان ونقدی بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان ·
جامعه شناسى سياسى افغانستان - قوم, مذهب و حكومت ·
نگاهی به نشر كتابفروش كابل ·
کتاب و نشرات ·
کتاب دوبیتی های هزارگی - از جواد خاوری ·
پيكره يك ميليون لغتی فارسی امروز ·
رفیع جنید شاعر افغانستان-مجموعه شعر ·
به بهانه اثر ·
مجموعه شعری با نام پیوند عمر ·
نام کتاب: در خط بي خاصيت زمان - مجموعه شعر ·
معرفی کتاب :پروازهای منحنی -مجموعه شعر ·

Login »