ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

نوروز عید فرهنگی ما:ازنبی قانع زاده


18.03.2008 19:50

درفرهنگ غنی وکهن حوزه تمدنی ما پدیده ها ی جالب وارزشمندی وجود دارد که بیانگر غنامندی این محدوده وسرزمینهای باستانی می باشد.
سالهای سال است که نوروز دراین ساحات تجلیل شده است همانطوریکه ازنام این جشن بزرگ فرهنگی معلوم میگرددکه با کلمه نو آغازشده است ، نوروز یعنی روزی جدید ، سال جدید وفصل جدید ، نوروز یعنی خاتمه زمستان ورفتن سردی ، برف وسختی ها و دشواریها .

نوروز یعنی آغاز بهار شروع فصل طراوت ، شکوفه وشبنم .

نوروز یعنی جشن طبیعت وشگوفایی.

نوروز که با بهارو شگوفه آغاز میگردد شروع بالندگی وآغاز زندگی ورقم خوردن فصل جدیدی درجهان وطبیعت به حساب می آید .

ابتکار وخلاقیت این حوزه تمدنی که نوروز را به عنوان آغاز سال انتخاب کرده است بیانگر دقت و بالندگی این تمدن به شمار می رود.

تجلیل از عید نوروز از زمانهای قدیم تا به امروز بصورت متوالی برگزار شده است نسل اندر نسل این روز را گرامی داشته وخوشی های خود را تقسیم کرده اند بعد از آنکه اسلام دراین ساحه تمدنی آمد مهر تایید براین سنت فرهنگی نهاد واین روز آغاز سال هجری شمسی قرار گرفت.
درهرسرزمین که از نوروز تجلیل میگردد و اسلام درآنجا استقرار یافته تعامل بین آن فرهنگ و اسلام ایجاد شده است ، از نوروز بارنگ بوی جدید وشکل فرم دیگر تجلیل بعمل آورده اند.

درافغانستان امروز (خراسان دیروز) با حفظ همان عنعنات گذشته ، ایده های مذهبی نیز درآن دخیل شده از قبیل خواندن دعا ها :
که درهنگام تحویل سال این دعا خوانده می شود درکتب ادعیه آمده است :

یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول والاحوال
حوّل حالنا الی احسن الحال

مناجات ومناقب خوانی ونسبت دادن نوروز به حضرت امام علی (ع) که درافغانستان اکثرا درمزار شریف ،کابل و........بامحافل مناقب خوانی درشبهای عید نوروز برگزار میگردد.

صورت رسمی تجلیل از عید نوروزقبل از ظهر اول برج حمل میباشد که با حضور مقامات بلند پایه کشوری ولشکری باتلاوت آیات قرآن مجید و مارش نظامی و بیست یک فیر توپ درروضه مسمی به شاه ولایت ماب حضرت امام علی (ع) درشهرمزارشریف برگزار میگردد مشابه این مراسم درکابل در دامنه کوه علی آباد در زیارتگاه مسمی به سخی با اشتراک جمعی کثیر اهالی شهر کابل وروحانیون وبعضا مقامات کشوری برگزار می شود ودراکثر معابد مذهبی شبیه این مراسم را مردم به پا می دارند درهمین روز جشن دهقان ، مسابقه بزکشی و ........با شکوه خاصی دایرمی گردد .

درایران ، کشورهای آسیای میانه ، ترکیه و آذربایجان به شکلی و ویژه گی های دیگراز این روز باستانی تجلیل میگردد .
این جشن بزرگ و باستانی درهرسرزمین همررنگ با آداب و رسوم آن مردم بطور با شکوهی دایر میگردد،ولی قدرمسلم اینست که این جشن باستانی درافغانستان و ایران باشکوه خاصی برگزارمیگردد.

عید وخوشحالی انسانها همگام می شود با جشن طبیعت ، پیوند وعلایق انسان وطبیعت درآغاز سال بیانگر بالندگی این فرهنگ است .

درسالهای اخیر بعد ازبوجود آمدن پدیده مهاجرت به غرب حداقل کوشش شده تا نام از نوروز گرفته شود و یاد آوری ازاین روز دربین پناهندگان و مهاجران افغانی ، ایرانی و کرد و.....بصورت کنسرتهای موسیقی و دید باز دید ها از این روز یادآوری میگردد .

ولی اغلبا انگیزه نسل اولی های مهاجر و پناهنده برای تبین این روز و سایر روزهای های فرهنگی و غیر فرهنگی به نسل های بعدی دیده نمی شود تا پدیده های این چنینی را باز گو کنند تا نسل های رشد یافته در دنیای غرب با فرهنگ اجدادی خود آشنایی داشته باشند متاسفانه به نظر می رسد که کدام تلاش هم برای آشنانمودن نسل های جدید بافرهنگ ملی ،میهنی و پدری شان صورت نگرفته است .

نگارنده این سطور چند سالی است که از بدی حادثه دریکی از کشورهای فرنگ مقیم است وشاهد بوده است درمراسم تجلیل از این روز نزدیک چهار الی پنج ساعت وقت گذاشته می شود تا از نوروز و یا مثلا سالروز استقلال کشور تجلیل گردد وکمتربه پدیده بنام نوروز وفلسفه برگزاری ازاین روز وسایرروزهای تاریخی پرداخته می شود .

می بینیم که چهارساعت برنامه دایرمی شود سه ساعت پنجاه دقیقه آن فقط موسیقی نواخته میگردد شاید از ده ها پارچه موسیقی و آهنگ که اجرا می شود به ندرت دیده شده است که به مناسبت نوروز و یا جشن استقلال آواز خوان محترم چیزی بخواند ویا بگوید و شاید هم .......

برگزار کننده ها این گونه مراسمها یا توجه ندارند یا اینکه بکلی از اینگونه حرفها پرت هستند .

بطور مثال دراینگونه محافل کسی نیست که چند دقیقه پیرامون این پدیده فرهنگی گپ بزند و یا روشنی انداخته شود تا یک جوان و یا نوجوان متولد شده درغیروطن خود بطور واضح و روشن بفهمد که فرهنگ غنی اجدادی اش دارای درون مایه های قوی ودارای توانمندی های شایسته ای دراین وادی ها میباشد ولی بی توجهی ها و ......باعث می گردد که جوان رشد یافته درفرهنگ غیر خودی از فرهنگ خودی بی اطلاع یا کم اطلاع باشد.
اگردست اندرکاران این محافل انگیزه های جهت یافته ای فرهنگی و دغدغه ها فکری داشته باشند می توانند از این فرصت ها استفاده خوبی نموده عامل انتقال نمادهای خوبی فرهنگ خود ی به آنها خواهندشد .

اکثرانجمن های بنام فرهنگی که دایرکننده چنین محافل و گردهمایی های بوده اند هیچ طرحی دررابطه با مسائل فرهنگی برای نسل رشد یافته درغرب نداشته وندارند که البته بعضی نهادهای فعال فکری فرهنگی وجود دارد که تلاشهای شایسته شان قابل قدر است.

درآینده امید می رود که فرهنگیان و دوست داران فرهنگ وادب کشور دررابطه با نمودهای فرهنگی کشور برای نسل های بعدی گامهای موثری و از پیش تعین شده بردارند تا اینها با فرهنگ که همراه با آن رشد می کند ازفرهنگ خود نیزبهره مند باشند .

فرهنگیان ، دولتمردان فرهنگی و فرهنگ دوست درشرایط کنونی با پاسخهای مستدل جوابگوی قشر نیمه سرگردان جامعه خود چه در داخل و چه خارج از کشور باشند.

به امید آن روز

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »