ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

انتظار بشریت از قدرتهای بزرگ؛ تعاون بجای تحکم ! : دکتر همدرد


02.05.2008 23:48

همین اکنون دو قدرت بزرگ جهانی ایالات متحده امریکا و فدراتیف روسیه برای گزینش یک رهبری جدید آمادگی می گیرند، در آمریکا جورج بوش بحیث رئیس جمهور در مرحله پایان دوره کاری اش رسیده و در روسیه ولادیمیر پوتین از کرسی ریاست جمهوری کنار برود و اما با قدرت بیشتر بحیث رئیس حزب روسیه متحد و صدراعظم آن کشور کارش را پیش می برد که به این صورت من حیث کل اختیار امور در صحنه باقی می ماند و رئیس جمهور تازه انتخاب شده در دولت چهره سمبولیک خواهد داشت.
و اما این دور زعامت نوین با پیامهای نو و قریب سازگار به مزاج بشریت مسوولیت های سنگین سازماندهی امور را به عهده می گیرند. چهره های نامزد ریاست جمهوری امریکا بخصوص از جناح حزب دموکرات با شعار «تغییر» مبارزات موجوده شانرا پیش ببرند. تاکید بر این نکته به معنی آنست که رهبری نو در واشنگتن به نشانه پای رئیس جمهور بوش قدم نخواهد گذاشت. زیرا سیاست زعامت موجوده در امریکا مشکلات زیادی را برای مردم آن کشور پدید آورد، لشکرکشی به عراق و دوام خونریزی در آن کشور نه تنها بر اعتبار این قدرت بزرگ دموکراسی جهان لطمه زد، بلکه در داخل آن کشور نیز بر اقتصاد و روحیه مردم آن اثر منفی وارد کرد و همین عکس العمل های گسترده بود که فیصدی حمایت از سیاست بوش حتی از سی درصد هم در بین مردم آن کشور پایین آمد و در کانگرس در نتیجه انتخابات دموکرات ها نسبت به جمهوریخواهان پیشی گرفتند.
با اتکاء به همین روحیه اکثریت، اکنون هر دو نامزد پیشگام دموکرات ها برای احراز کرسی ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی از تغییر در سیاست کشورشان صحبت می کنند و طرف حمایت زیاد مردم نیز قرار گرفته و این احتمال را قوت می دهند که پله پیروزی به نفع آنان روز تا روز پایین می آید. اگر این جناح در پایان کار رای عامه را به دست آرند، که شاید چنین هم شود، واشنگتن سیاست نوی را پیش خواهد گرفت و آن اعاده اعتبار در جامعه بین المللی و بالابردن سطح اقتصاد کشور می باشد و این کار زمانی می تواند تحقق یابد که پای قشون امریکا از جنگ خونبار عراق بیرون کشیده شود و در سایر مناطق جهان با تبارز روحیه دموکراسی این کشور، ملل جهان طرف حمایت اخلاقی و اقتصادی امریکا قرار گیرند.
رهبری تازه روسیه فدراتیف نیز باید پالیسی خود را در صحنه جهانی در مسیری عیار کند تا در جهان اعتبارش را در همکاری و صلح جویی قایم کند. اکنون که طی یک دهه اخیر نظام تازه دیسکو قوام گرفته، صرف در حالی می تواند بحیث یک قدرت بزرگ چهره نمایی کند که در سیاست جهانی آن توالی با سیاست جهانی بخصوص رقیب دیروز خود ایالات متحده امریکا را داشته باشد، و آن زمانی میسر می شود که دست همکاری و همگانی آن به سوی کشورهای دیگر دراز باشد. چنین روشی سبب می شود تا مردم روسیه از ارزشهای دموکراسی بهره کافی برند و این کار خاطرات تلخ زندگی در زیر فشار استبداد قبلی را از خاطر آنان خواهد زدود. این روش در عین حال باعث جلب اعتبار ملل جهان نسبت به روسیه و زعامت آن شده، در نتیجه کشش های قبلی از فضای سیاست جهانی ناپدید می شود.
اکنون مردم روسیه فدراتیف میل قوی دارند، تا با جهان حرکت همسان داشته باشند و این میلان خود سبب می شود تا بحیث فشار درونی در شکل دهی سیاست آن کشور موثر باشد. روسیه فدراتیف نه تنها زرادخانه های بزرگ دیروزی را از قوای مسلح دوران جنگ سرد شوروی سابق به میراث گرفته، بلکه دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز می باشد و اگر از این منابع سرشار و قوای بشری آن در سطح جهانی استفاده نیک صورت گیرد، باور داریم که هماهنگی خاص در خانواده بشری زمینه های گسترده را برای آسایش و راحت انسانی فراهم خواهد کرد. برای جهان مایه راحت است که امروز از خوف قدرت بزرگ دوران شوروی سابق و ایدیولوژی آن در امان می باشند و در حال حاضر این نیروی بزرگ را با خود در یک راه روان می یابند.
ما اکنون فشارهای دوران قرن نوزده را بر اکثریت بشریت عقب گذاشته ایم و هم بشریت از رنج جنگ های خورد کننده و فرمانروایی دیر دوام به نام «جنگ سرد» خود را فارغ می یابد. زعامت قدرت های بزرگ در روزها و ماههای ورود به قرن بیست و یکم این شعار را بر زبان داشتند که ما باید به قرن نو با روحیه نو آمال نو وارد شویم و این آرزو زمانی تحقق می یابد که بشریت خود را در فضای گوارای صلح بیابد و وسایل و منابع راحت و پیشرفت آن میسر باشد. رهبران قدرت های بزرگ همین وعده را می پذیرند. اگر جنجال های عراق و افغانستان پدید نمی آمد و بعضی حوادث ناراحت کننده دیگر در افریقا، آسیا و امریکای لاتین صورت نمی گرفت، بشریت در آغاز این قرن امکان حرکت در فضای گوارایی را داشت. اما این بدان معنی نیست که ما از رسیدن به این آرزو ناامید هستیم. در برابر اراده نیک بشریت هیچ مشکلی نیست که آسان نشود؛ حتی جنگ های خونبار عراق و جنگ تحمیلی افغانستان.
اکنون که نزدیک به پایان دهه اول قرن حاضر می باشیم، می بینیم که ملل جهان آرزو و تلاش دارند بیش از این اختلافات سرحدی، برخوردهای سیاسی و رقابت های قدرت گیری مایه فساد و نزاع نشده و در نتیجه با جانب گرفتن قدرت های بزرگ صحنه نزاع چاق نشود. ما روش های دیگر را در برخورد و رقابت ها و جانب نگریها زیاد آزمایش کرده ایم، اکنون زمان آن است که از تجارب قبلی برای راحتی آینده استفاده شود. این مامول زمانی برآورده می شود که قدرت های بزرگ، قبول مسوولیت، توانایی و نفوذی که دارند پا به پیش گذارند و بشریت را در این طریق یاری کنند. بشریت نیازمند امروز توقع دارد که شیوه های نیک اداری و رهبری، وسایل پیشرفته تکنولوژی و اقتصاد قوی در خدمت آنان باشد. این کار صرف زمانی ممکن و میسر است که قدرت های بزرگ این امکانات را برای بشریت فراهم کند.
ملل جهان بخصوص خانواده نیازمند نیاز دارد تا منابع خود را درست به کار اندازد و قوای بشری آن در پیشبرد این خدمت قرار گیرد. صرف انگیزه های به کار گرفتن این امکانات را از دیگران توقع می برند و قدرت های بزرگ جمع ملل را قیم جهان نمی تواند این انگیزه و امکانات را به این خانواده بدهند. در عین حال برای قدرت های بزرگ نیز سربلندی نیست که خود از نعمات و امکانات زیاد برخوردار باشند و اکثریت از خانواده بشری در احتیاج و نامرادی.
امروز که بشریت تبارز ارزش های اخلاقی و انسانی را معیار قرار می دهند، خوش دارند که جناحها و قلمروهای قدرت را نه بحیث قدرت بزرگ نام دهند، بلکه بگویند کتله ها و جوامع پیشرو، زیرا در چنین شرایط قدرت دادن عزت و حرمت به دیگران است. با بلند بردن موقف آن از نگاه رهایی از فقر، بیماری، جهل و بی عدالتی. زیرا قدرت های بزرگ به مفهوم دیروزی آن اطلاق بر جناحهای می شد که نیروی بیشتر و سلاح مخرب تر داشتند و امروز اطلاق آن به کشور و قملروی می شود که در هر جای جهان برای دفع مصیبت می رسند و کم توان و ناتوان را در رسیدن به منزل مقصود یاری می کنند.
بنابراین جهان و جهانیان از قدرت های حال توقع و انتظار دارند که به جای تحکم بر بشریت ترحم داشته باشند و دراین جمله یکی با منابع و امکانات پیشرفته خود، دیگری با قابلیت و تولیدات خود و آن دیگر با تجربه و کارآیی خود خانواده انسان را کمک کند و دراین کتگوری از امریکا تا خانواده غربی آن، از روسیه تا کشورهای شرق اروپا و از چین امروز تا جاپان پیشرفته همه شامل می شوند و برای چنین امکانات و نیروهای گسترده حل این مشکل کار بسیار آسان است که اکنون همه در زمینه در انتظار آغاز کار و رقابت سلیم آنان می باشند.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »