ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

هشدار سازمان ملل متحد درباره گرانی مواد غذایی : بخش فارسی بی بی سی


25.02.2008 21:43

سازمان ملل متحد می گوید افزایش قیمت مواد غذایی سبب شده است که درکشورهای بیشتری مردم گرسنه بمانند.

ژوزت شیران، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، به بی بی سی گفت گرسنگی به کشورهایی مانند اندونزی، یمن و مکزیک کشیده شده است و در کشورهای در حال توسعه برخی از مردم به جای سه وعده غذا در روز، تنها یک وعده غذا می خورند.

ژوزت شیران، هشدار داد چنانچه کشورهای کمک دهنده پول بیشتری در اختیاربرنامه جهانی غذا نگذارند، این نهاد ممکن است ناچار شود کمک های غذایی خود را جیره بندی کند.

گرانی قیمت مواد غذایی به طور فزاینده ای به صورت مشکلی برای طبقاتی از مردم به ویژه کسانی که درآمدشان کم است در می آید.

طبقه کم درآمد در برابر افزایش بهای مواد غذایی، آسیب پذیرتر از سایر طبقات اجتماع است چون معمولا بخش قابل توجهی از هزینه مصرفی افراد کم درآمد را خرید مواد غذایی تشکیل می دهد.

اگرچه برخی از کشاورزان از گران تر شدن قیمت مواد خوراکی سود می برند، این موضوع در مورد همه کشاورزان صدق نمی کند.

بسیاری از فقرا در آفریقا و سایر مناطق در حال توسعه، در نواحی روستایی دورافتاده زندگی می کنند.

آنان غالبا کشاورز هستند ولی حتی اگر بخواهند محصولات خود را بفروشند، به بازار دسترسی ندارند.

همچنین شواهدی در دست است که نشان می دهد در بخشی از کشورهای در حال توسعه، گرانی مواد غذایی، حتی طبقه متوسط را نیز تحت فشار قرار داده است. دلیل این امر این است که درآمد این طبقه به همان سرعت گران شدن مواد خوراکی افزایش نیافته است.

در کشورهای توسعه یافته جهان نیز افزایش قیمت مواد غدایی احتمالا به خانواده های کم درآمد صدمه خواهد زد.

پیامدهای چندین سال رشد اقتصاد قوی جهانی که سبب شده بسیاری از مردم مرفه تر زندگی گنند، یکی دیگر از دلایل گرانی مواد خوراکی محسوب می شود.

این عامل، همراه با افزایش جمعیت کره زمین، موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله گوشت شده است و این موضوع به نوبه خود در قیمت دانه هایی که برای تغذیه دام ها از آن استفاده می شود تاثیر گذاشته است.

سوخت زیستی، که غالبا برای حمل و نقل زمینی از آن استفاده می شود، عامل دیگری است که تقاضا برای محصولاتی را که به طور سنتی برای تغذیه به کار می رود افزایش داده است.

در حال حاضر مصر سیستم جیره بندی مواد غذایی را پس از 20 سال گسترش داده و پاکستان پس از سال ها کوپن های جیره بندی را دوباره به جریان انداخته است.

در همین حال چین و روسیه برای جلوگیری از گران تر شدن مواد خوراکی، سیستم کنترل قیمت ها را پیاده کرده اند.

تمام این عوامل سبب شده که سازمان ملل متحد هشدار دهد که گرسنگی اکنون در کشورهای بیشتری دیده می شود و نسبت به پیامدهای وخیم این واقعیت ابراز نگرانی کند.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »