ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

اولين نشست سه كشورهمزبان، براي همدلي بيشتر : محمدامین میرزاد


31.05.2008 00:55

در دنياي پهناورما تنها سه كشور است كه به زبان شيرين فارسي يا دري سخن مي گويند. ايران، افغانستان و تاجيكستان. اين كشورها علاوه برآن كه هم زبان هستند و از يك فرهنگ مشترك برخوردارند، به دليل همسايگي تاثيرات متقابلي در سايه تحولات سياسي، نظامي،اقتصادي و فرهنگي در طول چندين دهه برخوردار بوده اند.
زماني كه افغانستان در اشغال نيروهاي شوروي سابق درآمد، مهاجرت و آوارگي مردم افغانستان آغاز گرديد، اين تحول سبب گرديد كه مردم ما به كشور همسايه، همزبان و هم فرهنگ خود ايران پناهنده شوند، تحولي كه سه دهه است آغازشده و هنوز هم ادامه دارد و پديده مهاجرت افغانها از اين كشور تاكنون پايان نيافته است. دركنار اين مسئله زماني كه تاجيكستان درگير جنگ هاي داخلي بود، دهها هزار از مردم آواره تاجيك به افغانستان پناهنده شدند و در ولايت هاي بدخشان، تخار و بلخ ساكن گرديدند. پس از پايان جنگ داخلي در تاجيكستان و حمله گروه طالبان به سمت شمال كشور، اين بار نوبت افغانها بود كه به تاجيكستان پناهنده شود، اين كشور نيز علیرغم مشكلاتي كه داشت براي مهاجرين در داخل تاجيكستان پناه داد.
اين گونه مهاجرت ها نمونه اي از تاثير پذيري تحولات سياسي و نظامي ميان كشور هاي همسايه و هم فرهنگ است كه هيچ يك را بدون تاثير در سايه اين تحولات نمي گذارد. با توجه به اين مهم، همانطوري كه تحولات منفي و خشونت بار كه در يكي ازاين كشور ها اتفاق مي افتد برديگري تاثیر گذار است؛ اين اصل مطرح مي گردد كه هرقدر كه روابط ميان كشور هاي هم فرهنگ و همزبان بيشتر گردد، رشد و پيشرفت و غناي فرهنگي و علمي و اقتصادي در سايه همكاري هاي مشترك، بيش از پيش روز افزون مي گردد.
به همين دليل با توجه به برخي از چالش هاي سياسي كه ممكن است ميان دولت هاي سه كشور وجود داشته باشد. نشست مشترك معاونان وزارت هاي خارجه سه كشور فارسي زبان افغانستان، ايران و تاجيكستان مي تواند گام ارزنده در رفع تنش ها و گسترش همكاري هاي فرهنگي واقتصادي ميان اين كشور ها باشد. هرچند كه با اذعان به اين نكته كه اگر سه كشور هم زبان ياد شده تلاش كنند كه روابط مشترك را گسترش بدهند، زمينه هاي بسيار گسترده اي وجود دارد كه اين روابط مشترك گسترش يابد و تحول بزرگ را در زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي به وجود آورند، اما متاسفانه سياست هاي بين المللي و منطقه اي اين كشورها سبب گرديده كه توسعه روابط ميان سه كشورهمسايه، همزبان وهم فرهنگ، در زمينه هاي مختلف آنطور كه بايد و شايد رشد كند و شكوفا گردد، تحقق نيافته است و متاسفانه هنوز هم موانع زيادي وجود دارد كه مانع پيوند هاي واقعي ميان سه ملت هم زبان گرديده است. به هرحال سياست چيزي است كه قلب مشترك ملت ها را دونيمه مي كند و برپيوند قلب هاي ماندگار موانع ايجاد مي كند، چنانچه كه دو ملت هم زبان و هم نژاد كوريا را به دوكشور كورياي شمالي و جنوبي تقسيم كرده است. اماخواست ها و تحولات سياسي براي هميشه نمي تواند رابطه هاي زباني و فرهنگي و تاريخي را ميان ملت ها قطع كند و اين پيوند ها در فراز و نشيب بازي هاي سياسي ادامه پيدا مي كند. درچنين شرايطي نخستين نشست مشترك معاونان وزارت خارجه سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان دركابل مي تواند، پايه گذار روابط ماندگار فرهنگي وتوسعوي ميان آنان باشد، روابطي كه مي تواند زمينه هاي گسترش روابط مشترك را ميان آنان چندين برابر افزايش بدهد.

آقايان محمدکبیر فراهی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان،عبدالله یولداشف معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان وعلیرضا شیخ عطارقايم مقام وزیر و سرپرست معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع ایران روز سه شنبه به اولين نشست مشترك شان در كابل پايان دادند و بيانيه مشتركي را منتشر كردند.در این بیانیه طرح احداث شبکه راه های زمینی و خط آهن که هر سه کشور را به هم متصل می کند، مورد تاکید قرار گرفت و براي پيگيري آن نشستي در تهران برگزار خواهد شد و نيزدر مورد طرح احداث خط انتقال برق قوی میان سه کشور که در بیانیه مشترک وزرای خارجه سه کشور مورد تاکید قرار گرفت، مقرر شد نشستی در شهر دوشنبه با حضور مسوولان ذیربط وزارت انرژی و آب افغانستان، وزارت نیروي ایران و وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان تشکیل شود. طبيعي است احداث جاده و راه آهن كه سه كشور را به هم پيوند مي دهد؛ مي تواند تحول بزرگ ميان سه ملت هم زبان باشد و تسهيلات بيشتري را براي پيوند با يك ديگر فراهم مي سازد. هم چنين افغانستان نياز اساسي به انرژي و برق دارد، نبود برق سبب گرديده كه توسعه اقتصادي و صنعتي اندكي درطول شش سال درافغانستان، بوجود آيد و يكي از عوامل اصلي اين چالش نبود برق و انرژي است، گسترش روابط ميان سه كشور همسايه سبب مي گردد كه افغانستان از اين نعمت بيشتر بهره مند گردد وميزان بيكاري و فقر اجتماعي را در سايه گسترش كارخانه ها جبران نمايد. مهمترازهمه اين ها توافق فرهنگي سه كشور همزبان درباره راه اندازي يك تلويزيون مشترك براي هرسه ملت است واين تلويزيون مي تواند تحول بزرگ در راستاي تفاهم فرهنگي ميان آنان باشد. قرارشد اين موضوع در نشست مشتركي كه دوشنبه برگزار مي گردد بررسي شود. در صورتي كه اين تلويزيون تاسيس گردد نشرات خود را آغاز نمايد، مي تواند پيوند هاي زباني مشترك را ميان سه ملت تقويت نمايد. اصطلاحات و كاربرد هاي ناب فارسي دري كه ممكن در برخي از شهرها فراموش شده باشد دوباره زنده خواهد شد ونيز مي تواند رشد كمي و كيفي زبان فارسي تاثير فزاينده اي داشته باشد. در شرايط فعلي مشكلي كه مردم تاجيكستان در مورد زبان باآن مواجهند اين است كه آنان فرايند تغيير الفباي شان را از لاتين به عربي و يا فارسي تجربه مي كنند و چنين فرايندي نياز به كمك دارد تا كشور هاي ايران و افغانستان آنان كمك نمايد تا اين مرحله را پشت سربگذارند. مشكل اساسي زبان فارسي دري در افغانستان اين است كه متاسفانه تاكنون هيچ موسسه و ارگاني براي رشد زبان فارسي دري در كشور فعال نيست وحتي دست هايي براي تضعيف زبان فارسي دري درافغانستان مي كوشند و به همين دليل زبان فارسي دري را چه از نظر ساختاري و نيز ورود واژگان غيرفارسي با مشكلات زيادي مواجه ساخته است. درچنين وضعيتي براي برون رفت از اين چالش هاي زباني تاسيس يك تلويزيون مشترك كه همه گويش هاي رايج فارسي دري در آن نشر مي گردد و نيز رايج شدن اصطلاحات ناب فارسي كه در اقصا نقاط اين سرزمين به كار برده مي شود، مي تواند كمك زيادي انجام دهد. به هرحال تاسيس اين تلويزيون مي تواند نويد خوبي براي پيوند ميان سه ملت هم زبان باشد و دل ها را به يك ديگر بيشتر ازبيش نزديك سازد زيرا هم دلي و هم زباني راههاي اصلي پيوند هاي مشترك ميان انسانها مي باشد.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »