ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

حادثه وفاجعه ای بغلان را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :از نبی قانع زاده


11.11.2007 10:46

اتفاقی روزسه شنبه 15عقرب 1386 خونین ترین حادثه بعدازسقوط طالبان درکشور بحساب می آید وطبق اعلام رادیوبی بی سی بتاریخ 17/8/1386 (8/11/2007) آخرین آمار تلفات 66 نفر کشته و94 تن زخمی شده است درهمین تاریخ خبرنگارتلویزیون آزادی ازبغلان گزارش داد و آمارتلفات را 85 کشته و120 نفرزخمی اعلام نمود.گفته می شود که درمیان 45 نفراز کشته شدگان افرادی بین سنین 8 تا 18 ساله قرار دارد ودربین جان باختگان 8 تن زن نیزقربانی این حادثه شده است.هشت تن فقط از یک خانواده جان شیرنش از دست داده است دوطفل از یک مادر تکه تکه شده است.اما بعضی منابع ارقام تلفات را بیشتر میدانند ومنابع دولتی کمترمیگویند.

درجمع جانباختگان 6 تن از نمایندگان مجلس شورایی ملی ( سیدمصطفی کاظمی ،محمدعارف ظریف ،عبدالمتین ، نازکمیرسرفراز،صاحب الرحمن وصبغت الله ذکی ) نیزقربانی شده اند که بنظرمیرسد که هدف همین وکلای شورا بوده اند.برخلاف حوادث قبلی که دراین چندسال اخیررخ داده است این حادثه چون چراهای زیادی را همراه داشت و دارد.

قبلا حرکتهای این چنینی را طالبان بسرعت بعهده میگرفتند ولی طالب ها دراولین واکنش مسئولیت آنرا ردکردند.

همین واکنش طالبان سوالهای را مطرح می نماید که چرا طالبان مسئولیت این حادثه را رد کردند درحالیکه یک سوژه خوبی تبلیغاتی برای شان به حساب می آمد .شاید بعلت که این حادثه قربانیان زیادی ازکودک وزن و.......را درپی داشت مسئولیت آنرا رد کردند.شاید هم طالبان می خواهند تا به کشمکش های درون حاکمیت زمینه دهند تا علیه یکدگر صف بندی ها وجناح بندی ها شدید تر گردد وازاین فرصت به نفع خویش استفاده نمایند .

بعضی منابع گفته اند که حزب اسلامی مسبب این حادثه میتواند باشد ولی حزب اسلامی دخالت دراین حادثه رارد می کند.

اگر عامل این قضیه طالبان و هم حزب اسلامی حکمتیار نباشد کی می تواند باشد ؟

آیا دستگاه امنیتی افغانستان درآن حدوحدود است که حقیقت این قضیه راکشف نموده اعلام نمایند ؟

چنانچه تابه حال چندین قضیه رخ داده ودستگاههای امنیتی نتوانسته روشن یا کشف نمایند. مثل قتل حاجی عبدالقدیر عضو کابینه ومعاون ریئس جمهور وقتل وزیرهوانوردی .......و.......ویا چرا مسئله را اینطوری طرح نکنیم اصلا فلسفه وجودی نیروهای خارجی درکشور وجود امنیت است.

چرااینها درمدت 5سال نتوانستند درافغانستان امنیت برقرارکنند ؟

.چراروزبه روز وضع امنیتی کشور رو به خرابی می رود ؟اصلا این حادثه یک عمل انتحاری بوده یا نه ؟

درحول وهوش این خبر بعضی رسانه ها مدعی شدند که این عمل انتحاری نبوده ، ودرهمین حال بعضی رسانه ها ادعا کرده اند که درجسد تعدادی ازقربانیان مرمی نیزپیداشده است ولی منابع دولتی گفتند که عمل توسط یک انتحارکننده 25 تا 30 ساله انجام شده وجسدش را دراختیار دارند .ولی انگیزه ای طراحان این حادثه به نظری ما چنین تلقی میگردد:
۱- بغلان که از ولایتهای مهم شمال به حساب می آید این حادثه را بوجود آوردند ونشان دادند که تنها جنوب وجنوب غرب نیست که ناامن هستند بل شمال کشور را می شود ناامن ساخت وزنگ خطریست برای ولایات شمالی ومرکزی .۲-مسببین حادثه توانستند چندنفرازاعضای پارلمان را ازبین ببرند وتوانایی های خودرا به نمایش گذاشتند توان پلیس ونیروهای امنیتی حکومت رابه چالش گرفتند.۳- عاملین این قضیه توانستند دراین مقطع زمانی تسلط روانی وتبلیغاتی خودرا درداخل افغانستان درحد مطلوب تثبیت نمایند ، مردم که امید وار به آینده در بازسازی فعال و سهیم بودند هر روز با پدیدآمدن چنین حوادثی مایوس ونا امید میگردند.۴- عاملین توانستند یک فاصله بین معارف و مقامات ایجاد کنند بعد از قضیه بغلان وزارت معارف اعلام داشت که من بعد کسی حق ندارد تا از وجود شاگردان و دانش آموزان برای استقبال مقامات دولتی استفاده نمایند.۵- مسببین توانستند که بین مقامات کشور نوعی سوظن وبد گمانی ایجاد کنند که از سخنان بعضی از سران جبهه ملی از جمله برهان الدین ربانی رئیس جبهه ملی (اپوزیسیون) این موضعگیری کاملا آشکار میگردد.بلی !

طی چند سال گذشته مردم ایکه با یک دنیا امید درکنار دولت همگام بادولت در بازسازی فعالانه سهیم شدند وتعدادی زیادی مهاجرین به کشور برگشتند تا درکشور خود آزادنه زندگی کنند تجار ما سرمایه خود را از بیرون به داخل انتقال دادند همه با شوق وشعف در ساختن افغانستان بدون کدام توقع از دولت نقش گرفتند ولی می بینیم دراثرنا توانی های جامعه جهانی ودولت افغانستان ، تمام امید هادرحال به یاس تبدیل شدن میباشد،که نوعی زنگ خطر برای ملت افغانستان به حساب می آید.اگردولت افغانستان ودوستان بین المللی اش دروضعیت فعلی توجه جدی ( اعم از امنیتی،اقتصادی واجتماعی) نکنند وضعیت افغانستان بسوی بحران پیش خواهد رفت.

والسلام

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »