ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

گزارشی مشروح از کنفرانس لندن


31.01.2006 23:11

كنفرانس حمايت از افغانستان صبح امروز به وقت لندن كار خود را با سخنان توني بلر نخست وزير بريتانيا، حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان، كوفي عنان، سر منشي سازمان ملل متحد، كندوليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده آمريكا و وزير خارجه آلمان رسما كار خويش را آغاز كرد، كه ما در اين جا فشرده سخنان هر يك از آنها را ذيلا تقديم مي كنيم:
توني بلر:
صبح شما خوش و به كنفرانس لندن ازكشورهاي مختلف جهان خوش آمديد، به خصوص حضور آقاي عنان دبيركل سازمان ملل متحد، رئيس جمهور كرزي، وزراء و مهمانان عالي رتبه را خيرمقدم مي گويم، حضور شما در كنفرانس امروزي نشان دهنده تعهد كشورهاي شما و جامعه جهاني به منظور كمك به مردم افغانستان در جهت بازسازي يك افغانستان با ثبات و مرفه مي باشد، و همه چالشهاي بزرگي را كه افغانستان با آن روبروست، مي دانيم. هدف از برگزاري كنفرانس لندن البته، امضا موافقت نامه لندن مي باشد، كه از ما مي خواهد تا به آينده اين كشور هرگونه كه مي توانيم كمك كنيم.
كشور من ظرف سه سال آينده متعهد به ارايه كمكهايي به ارزش 500 ميليون پوند، به افغانستان مي باشد.
توني بلر در ادامه سخنانش تاكيد كرد كه: ما به كمكهاي مالي به افغانستان بسنده نمي كنيم.
نيروهاي مسلح كشورهاي مختلف جهان درافغانستان حضور دارند.
بريتانيا رهبري آيساف را به زودي به عهده خواهد گرفت و شمار بيشتري از نيروهاي بريتانيا در افغانستان خواهند بود.
آقاي بلر خاطرنشان ساخت كه همزمان با روبرو شدن با وظايف خطيري كه هنوز در افغانستان در پيش روست، مهم است كه پيروزيها و دست آوردهاي بزرگ و چشم گير چهارسال گذشته را در نظر داشته باشيم، نه تنها، پيشرفت در عرصه اقتصادي و بلند رفتن سطح زندگي مردم، بلكه همچنين پيشرفت در رابطه به آزاديهايي كه اكنون مردم افغانستان از آن بهره مند هستند.
شركت 8 ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري، 7 ميليون نفر در انتخابات پارلماني و برگشت ميليونها كودك به آموزش.
او افزود؛ اما هنوز مشكلات عظيمي، در پيش است از جمله، بحران مواد مخدر.
همچنين او گفت بريتانيا از استراتيژي ملي افغانستان در اين رابطه و ايجاد زمينه هاي معيشت جايگزين، براي دهقانان افغانستان حمايت مي كند.
او همچنين از تهديد، تروريزم ياد كرد و تهديد آنهايي كه مي خواهند افغانستان را به عقب برگردانند، او گفت، بنابراين ما بايد مردم افغانستان را كمك كنيم. زيرا مبارزه مردم افغانستان براي دست يابي به دموكراسي و ثبات بخشي از مبارزه جهاني براي تضمين دموكراسي و آزادي در جهان است. بنابراين مهم است كه جامعه بين المللي كاري را كه در افغانستان آغاز كرده است به انجام برسانند.
اين مهم است كه نشان دهيم، وقتي مردم برضد تروريزم اند، و خواستار دموكراسي هستند، ما در كنار آنها خواهيم بود.
بايد گفت كه ما با تعهد براي چشم انداز آينده مناسب به آن كشورهايي كه خواهان دموكراسي اند، تنها به تامين ثبات در كشورهاي آنها كمك نمي كنيم. بلكه انتظار خود براي تامين ثبات را نيز برآورده مي سازيم.
سخنران دوم اين كنفرانس وزير امورخارجه آلمان كشور ميزبان كنفرانس بن در چهار سال پيش بود.
او با برشمردن محروميت هاي مردم افغانستان در تحت حاكميت طالبان و مشكلات فراواني كه برسر راه افغانستان در چهارسال پيش قرار داشت گفت، تغييرات چشم گيري در افغانستان صورت گرفته است و ما شاهد هستيم كه تمام مواد توافق نامه بن عملي شده است.
تصويب قانون اساسي، انتخاب رئيس جمهور و آغاز به كار پارلمان جديد.
دلايل اين پيروزيها را وزير خارجه آلمان اين چنين برشمرد؛
1- توافقنامه بن كه در برگيرنده آجنداي روشن و سيستماتيك سياسي بود با ضرب الاجل هاي معين.
2- برخورد با افغانستان همه جانبه و هماهنگ بود، هم در عرصه نظامي و هم در عرصه توسعه.
3- دليل سوم براي اين پيروزي شركت كشورها و نهادهاي مختلف در اين روند بود. هيچ كشوري به تنهايي نمي توانست سهم در بازسازي افغانستان را به عهده بگيرد و بالاخره به نظر وزير خارجه آلمان چهارمين عامل دراين پيروزي، افغاني بودن اين بازسازي بود.
او افزود كه البته تاخيرها و عقب نشيني هايي در اين روند وجود داشت، اما بايد در نظر داشت كه همه مي آموزند و مي توانند، كه همكاريها و تشريك مساعي جامعه بين المللي و افغانستان اكنون به يك سطح عالي رسيده است.
وزير خارجه آلمان افزود؛ آنچه مهم است، اين است كه اكنون روند بن به روند كابل مبدل شده است. قرارداد افغانستان كه دراين كنفرانس به امضا مي رسد، درجاي ديگر از جهان تهيه نشده است، بلكه افغانها خود آن را در كابل تهيه كرده اند.
وزير خارجه آلمان با تاكيد بر تعهد جامعه بين المللي و آلمان در به سر رساندن بازسازي افغانستان خاطر نشان كرد كه ميزان و سرعت به سر رسيدن اين كار بيش از هر زمان ديگر به حكومت و پارلمان افغانستان بستگي دارد.
او همكاريهاي منطقه اي و جا داشتن افغانستان در ساختارهاي منطقه ايي را دراين پيروزي مهم خواند.
وزير خارجه آلمان در اخير كه به زودي تام كري از آلمان رهبري يوناما در افغانستان را به عهده خواهد گرفت ابراز خشنودي كرد.
كندوليزا رايس وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا، سومين سخنراني كنفرانس بود.
او تمام دست آوردهاي چهار سال گذشته را قبل ازهمه مديون مردم شريف افغانستان و رهبري حامد كرزي خواند.
خانم رايس گفت: آنچه ما را امروز گردهم آورده است دست آورد تاريخي، قرن جديد و جوان ماست، امروز اين دست آورد انتقال افغانستان از استبداد به سوي دموكراسي است. دست آورد اين پيروزي درقدم نخست به مردم شريف افغانستان و رهبري رئيس جمهور كرزي برمي گردد.
اين دست آورد نمونه اي است كه مي تواند از نتيجه همكاري كشورهاي جهان به دست آيد.
خانم رايس گفت، افغانستان ويران و منزوي و پناهگاه القاعده كه در آن حرمت و آزاديهاي انسان سركوب مي شد پس از سقوط رژيم طالبان با اراده مردم آن كشور، و با كمك جامعه بين المللي چهره عوض كرد. و امروز ما انجام پيروزمندانه آنچه را كه براي افغانستان در نظر داشتيم تجليل مي كنيم.
آنچه را كه چهارسال پيش در بن نمي توانستيم تصور كنيم. يك دولت فعال داراي حاكميت و استقلال، يك قانون جديد دموكراتيك، يك اقتصاد آزاد در حال رشد، يك ارتش چند مليتي درحال شكل گرفتن كه مي تواند مايه افتخار مردم افغانستان باشد، و دو انتخابات رياست جمهوري و پارلماني با شركت ميليونها نفر!
خانم رايس افزود؛ حمايت جامعه بين المللي همه جانبه و چشم گير بوده است. حمايت و همكاريهاي كشورهاي منطقه سازمان ملل و اتحاديه اروپا، و كشورهايي مانند جاپان، بريتانيا و آلمان را نام برد.
در عرصه امنيتي او افزود كه ناتو نيروهاي كمك به امنيت در افغانستان را رهبري مي كند، خانم رايس افزود؛ با پيشرفتهاي به دست آمده، عده اي مي توانند تصور كنند كه كار به انجام رسيده است.
اما او گفت كه : من و رئيس جمهور بوش و مردم امريكا به اين نظر نيستند. او افزود كه ايالات متحده امريكا، كاملاً به پيروزي دراز مدت افغانستان متعهد است. خانم رايس تاكيد كرد براي آمريكا، همكاريهاي استراتيژيك با افغانستان مطرح است.
خانم رايس گفت؛ برعلاوه تعهد موجود ما در مورد كمك تقريباً 6 ميليارد دالر، اعلام مي كنم كه رئيس جمهور بوش، از كنگره امريكا، تقاضا خواهد كرد تا 1/1 ميليار كمك ديگر به افغانستان در سال آينده را تصويب كند.
وزير خارجه امريكا از تجربه پيروزي افغانستان به عنوان يك تجربه بي سابقه در تاريخ آزادي ياد كرد.
در اخير او از همه خواست تا تلاشهاي خود را براي تامين افغانستان دو برابر كند، با در نظر داشت اينكه در يك افغانستان امن و با ثبات و دموكراتيك جهان يك دوست دائمي خواهد داشت و يك مبارز دائمي براي صلح!
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در صحبت خود در كنفرانس حمايت از افغانستان، كه امروز و فردا در لندن برگزار است گفت كه ما در يك مقطع مهم از سفر مشكل افغانستان از جنگ و ويراني به سوي دموكراسي، به سوي يك كشور داراي پارلمان انتخابي و رئيس جمهور مشروع گرد آمده ايم، خوش بيني ما در مورد آينده افغانستان با مشكلات عظيمي كه هنوز بر سر راه است همراه است، خشونت هاي اخير ياد آور شكننده بودن صلح و ثبات در افغانستان است، تروريزم، خشونت، توليد و قاچاق مواد مخدر و فساد نه تنها تلاشهاي جاري براي دولت سازي براي افغانستان را تهديد مي كند، بلكه ثمره هاي روند بن را نيز با خطر مواجه مي سازد.
او افزود اينها نگرانيهايي است كه مردم و رهبران افغانستان بايد به آن توجه كنند، آقاي عنان افزود كه آنچناني كه ما از تجربه آموخته ايم.
نگرانيهاي مطرح در افغانستان، براي جامعه جهاني نيز مطرح است.
اين به منفعت تمام كشورهاي جهان است تا افغانستان را در حاليكه به سوي صلح، ثبات و دموكراسي و ازهمه مهم تر استقرار امنيت كه از نظر اهميت در پيشاپيش تمامي موضوعات قرار دارد، كمك كنيم.
همكاريي كه در ارتباط به افغانستان دركنفرانس به ميان آمد و امروز بار ديگر تجديد مي شود بايد به حمايت از مردم اين كشور ادامه دهد.
در اين همكاري بايد مردم افغانستان هم در جهت داشتن يك دولت قوي، ايجاد يك نيروي مجهز امنيتي، احترام به رعايت حقوق بشر، ايجاد اداره سالم، نظام قوي و فعال قضا و توانايي براي براي رسيدگي به مشكلات اساسي كمك كند. آجنداي مندرج در توافق نامه افغانستان، نمايندگان كشورهاي مختلف را كه در اينجا گردهم آمده اند و اميد دارد تا در بازسازي آينده اين كشور نقش خود را ايفا كنند.
توافق نامه افغانستان موضوع نگرانيهاي امنيتي را در سرخط اجنداي خود دارد، به موضوع اساسي حاكميت قانون و اداره، توسعه و بازسازي و مواد مخدر توجه كرده است. اين توافق نامه داراي ضرب الاجل زماني و اولويتها مي باشد و به صورت خلاصه بايد گفت كه يك برنامه همه جانبه براي آينده افغانستان است.
آقاي عنان افزود همزمان با آنكه مردم افغانستان تحت رهبري مدبرانه رئيس جمهور كرزي و جامعه بين المللي براي عملي شدن مواد توافق نامه افغانستان كار مي كنند، سازمان ملل متحد آمده است تا به آنها كمك كند، سازمان ملل متحد به عنوان ناظر اجرايي اين موافقت نامه از تلاشهاي دولت افغانستان براي استفاده موثر و محسوس براي مردم و از كمكهاي بين المللي حمايت خواهد كرد.
آقاي عنان در اخير گفت كه مردم افغانستان مستحق دست يابي به صلح هستند و رئيس جمهور كرزي و آقاي مجددي رئيس سنا و آقاي قانوني رئيس ولسي جرگه افغانستان و ساير رهبران افغانستان در تمام سطوح بايد مطابق خواست مردم افغانستان عمل كنند، زيرا ثبات دراز مدت در افغانستان و اعتبار دولت افغانستان بستگي به اين امر دارد.
در پايان نشست قبل ازظهر امروز كنفرانس لندن، حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان از كمكها و حمايت به موقع جامعه بين المللي براي مردم افغانستان تشكر كرد و گفت؛ افغانستان به آنچه دست يافته ناشي از تلاشهاي مردم شجاع افغانستان و كمكهاي جامعه بين المللي است.
چهار سال بعد از كنفرانس بن مردم افغانستان تلاشهاي جدي و دست آوردهايي در جهت تامين صلح و ثبات و دموكراسي داشته اند.
ما اين دست آوردها را مديون تلاشهاي بي شائبه مردم افغانستان، در همكاري از سوي جامعه جهاني هستيم و در پرتو اين همكاري مشترك دست آورد ما بزرگ بوده است.
آقاي كرزي در مورد استراتيژي توسعه ملي افغانستان براي پنج سال آينده چنين گفت؛ براي فائق آمدن روي چالشهاي باقي مانده امنيتي و دولت سازي افغانستان، يك استراتيژي ملي را طرح كرده است كه امروز براي شما پيش كش خواهد شد.
با تطبيق اين استراتيژي و ادامه كمك هاي جامعه جهاني ما قادر خواهيم بود تا به اولويتهايي كه خود طرح كرده ايم در ظرف 5 سال آينده برسيم، ما مي دانيم كه صلح و ثبات پايدار در افغانستان مستقيماً وابسته به ايجاد زيربناهاي اداري است.
با ايجاد و بهبود اين زيربناها و بهبود ظرفيت آنها ما قادر به اجراي قانون و حمايت از حقوق مردم خود خواهيم بود. ما اصلاحات اداري و قضايي تسريع خواهيم كرد.
آقاي كرزي به سخنانش چنين پايان داد؛ امروز مردم افغانستان افتخار دارند كه با كمك شما ما توانستيم، در قطار خانواده هاي ملتهاي جهان قرار گيريم و از مقام و حيثيت با عزت برخوردار شويم.
آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »