ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

سالروز استقلال افغانستان


22.10.2005 04:32

نبی قا نع زاده

28 اسد سالروز استقلال کشورعزیز ما افغانستان میباشد ضمن گرامیداشت این روز تاریخی ، مطلب مختصرومرتبط دراین راستا تقدیم میگردد .
استقلال واژه ایست که با اراده و گذشته ای مردم این سر زمین کهن گره خورده و در نهاد و سرشت شان از جایگاه والا و بر جسته بر خوردار میباشد استقلال و آزادی برگ زرین است که بر تارک تاریخ پر از حماسه و مقاومت میهن مانند خورشید می درخشد اجداد و نیا کان ما طبق درک و شرایط زمان شان از وجیبه ای که بر خاسته از باورهای درونی شان بوده حراست و پاسداری نمودند.
ملت که با این روحیه اینگونه تاریخ ساخته اند میتوانند در ابعاد مختلف توانمندی هایشان را تبارزدهند در استقلال خواهی و استقلال طلبی این مردم هیچگونه بحث نیست اما راهی به سعادت رسیدن وترقی یک جامعه تنها همین روحیه کفایت می کند ؟ مسلم است که تنها همین کافی نخواهد بود .
کدام جامعه را میتوان گفت که به استقلال رسیده است ؟ چه تعریف می توان از یک جامعه مستقل ارائه نمود ؟چگونه استقلال را میتوان یک استقلال جامع نامید ؟ و استقلال واقعی کدام است ؟
وآیا ما توانسته ایم اینهارا بشناسیم ؟ استقلال یا انزوا و..........موارد از این قبیل سئوالها وجوداردکه صاحبنظران علوم اجتماعی و سیاسی جامعه می توانند پاسخ دهند، نگارنده این نبشته در باره این موضوع سطوری را در نظر گرفته هست که تقدیم میگردد .
که بااندک دقت استقلال را به چند بخش عمده میتوان تقسیم نمود
1- استقلال فکری
2-استقلال فر هنگی
3-استقلال سیاسی
4-استقلال نظامی
5-استقلال اقتصادی و......

1- استقلال فکری - انست که یکفرد ویا یک جامعه از نظر اندیشه و فکر مستقل باشد .
2-استقلال فرهنگی- آنست که آن جامعه دارای توانمندی های باشد که هویت اصلی خودرا حفظ نموده تحت تاثیرفرهنگهای دیگرقرار نگیرد.
3-استقلال سیاسی-یکفرد و یا یک جامعه خود با داشته های فکری فر هنگی خو د تصمیم بگیرد .
4-استقلال نظامی - یک جامعه برای دفاع از خود و منافع ملی و ارزشهای والای که توافق جامعه در آن نهفته است از آن دفاع نماید .
5- استقلال اقتصادی- آنست که یکفرد و یا یک جامعه برای گردش در آوردن چرخهای حیاتی و بقا زندگی خود سیرو حرکت نماید نیاز مندیهای خود را بر طرف نماید.
دراین پنج اصل که مطرح شد در هر کدام آن بحث های طولانی وموشکافی عمیق لازم دارد ومورد نظر هم نمی باشد.
آری ! چنانچه درچند دهه اخیر جریانهای در منطقه که مبنای مبارزات شان ایدئولوژیک بوده، تعریف استقلال را بسیار زیبا ارائه می نمودند اما در عمل حرکتهای شان زیر سوال قرارداشته که
در این چند دهه تاخت تاز های زیادی نمو دند همگی شان رقبای خودرا متهم به وابستگی می نمودند همه میدانند که اکثریت این جریانها وابستگی های فکری،اقتصادی ، نظامی و یا سیاسی و..... داشته اند ولی در بین عموم رایج هست که از استقلال بیشتر استقلال سیاسی اراده میگردد که آنهم ریشه در تبلیغات گرو ه های سیاسی داشته ،که استقلال سیاسی در نوع خود با اهمیت می باشد .
دقت گردد اگر بخواهیم یک تعریف کامل از جامعه مستقل ارائه شود جامعه استقلال مند جامعه ایست که که در تمام ابعاد مستقل باشد ، جریانها وحلقات مختلف در منطقه و حتی کشور های که استقلال را سر لوحه خود قرارداده بودند پایبند به آن باشند و یا اینکه فقط این یک شعار بوده و بس ؟ ویا اینکه تعریف که خود نموده بودند طبق آن عمل نمایند ولی شرایط و مقتضیات زمان بر خلاف آن از آب در آمد نتوانستند که در تنگناه هااز استقلالیت خود دفاع و حراست کنند بدور از انظار مردم با دشمن استقلال وارد معامله شدند که ما در صدد نیستیم که در این زمینه بپردازیم.
ولی نکته با اهمیت در اینجا اینست که جامعه ماو مردم ما در این سال های بحران و جنگ ، متاسفانه قربانی اهداف استقلال شعار ها شدند ملت که زندگی و سر نوشت خودرا با این کلمه گره خورده میدانسته عده توانسته از این روحیه استفاده نمایند .
بلی ! ملت ما گذشته ای شان نشان داده که با دشمن استقلال خوب مبارزه نموده و دشمن را دفع کرده اند و بعد از ان فاقد یک طرح مدون بوده که بعد از این چه ؟
بعد از تجاوز انگلیس ها در افغانستان که با فدا کاری ها و مبارزات مردم ، دشمن شکست خورد اما جای یک طرح خالی بود
بقول شاعر
آنروز که کا ر همه می سا خت خدا و ند ما دیر رسید یم و ، بجا ئی نر سید یم
* مسیح کاشی*
ویا اینکه بعد ازآنکه روسها در افغانستان شکست را پذیرفتند فرار را بر قرار ترجیح دادند جای یک طرح جایگزین خالی بود اجلاس راولپندی و پشاور نتوانستند طرح فرا گیر و جامع ارائه نمایند .
وهمچنان درهول هوش سقوط رژیم داکتر نجیب و فعال شدن معاملات سیاسی بین عوامل آن رژیم و احزاب و تنظیمهای جهادی ، امید واری های ایجاد شد که منجر به معا هده ای جبل السراج گردید در صورت اجرای ان توافقنامه به احتمال قوی کمتر شاهد رنج غم مردم در یک دهه می بودیم.
که در زمینه میتوان حرف هایی گفت که می گذاریم و می گذریم.واما پروژه بوجود آمدن گروه طالبان که عوامل متعدد دست بدست هم داد ند تا این گروه متحجر و اسلام شعاررا در صحنه بحرانی کشور بوجود بیاورند این گروه مرتجع و و اپسگرا که از نظر عقیده و افکار وابسته به دیو بند و از جهت سیاسی تحت حمایت پاکستان و.... قرار داشتندبا نام صلح، حاکمیت خو درا در سر تا سری افغانستان گسترش داد و خودرا امارت وشخص مجهول الحال بنام ملا عمر را امیر المئومنین خواندند و به قتل عامهای گسترده دست زده تصفیه حسابهای قومی و قبیله ای را با غیر قبائل خو د انجام دادند هزاران انسان بیگناه را در مزار ، با میان ، یکا ولنگ ، شمالی و...... قتل عام نمودند هزاران جریب زمینهای حاصل خیز مردم شمالی را تخریب و در ختان را از ریشه سوزانیدند آن ساحه حاصل خیز را به سر زمین سو خته مبدل نمو دند . بلی! این اسلام شعار ها حاکمیت خدا را در سر زمین خدا این گونه پیاده نمو دند!
مجسمه های بودای بامیان که از افتخارات تاریخی سر زمین افغانستان بحساب می امد تخریب وبگلوله بستند این گروه متحجر ، حقوق انسانی ، کرامت بشری ، وحدت ملی واستقلال کشور ضربه زدند دهها سال کشور را از قافله تمدن به عقب راندند.
از اصل بحث دور نرویم ، کشور های زیادی بودند که همزمان با آزادی افغانستان به استقلال رسیدند که بعضی از ان کشوها اکنون در جهان حرف اول را میزند یا خیلی از کشور ها بودند که حتی دیر تر از افغانستان به استقلال رسید ند اما امروز توانمندی خوبی درقسمت های مختلف در عرصه جهانی دارند .
در حالیکه کشور ماار نظر منابع طبیعی بکر و نادر میباشد در عین حال مردم آن سخت کوش و کم توقع که این خود بستری خوبی بود وهست برای رشد و شکوفائی این و طن .
ملت که روحیات بلند پروازانه در جهت مبارزه با متجاوزرا دارد چرا از این رو حیه مثبت در جهت اساسی و تثبیت استقلالیت این مردم استفاده نگردید ونمیگردد ؟
سر زمین بنام افغانستان با تمدن کهن و تاریخ غنا مند ، مردم سلحشور و زحمت کش ولی امروز در صحنه بین المللی محتاج بکمک جامعه جهانی ، که متاسفانه امروز ادامه حیات مردم و ابسته بکمک جهانیان گردیده فقر وتنگدستی مردم بیداد می کند هزاران خانواده بقا زندگی شان وابسته به چند کیلو لوبیا و گندم فلان موسسه خیریه جهانی میباشد حد وسط معاش یک مامور دولت ویا یک کار گر ساده به چهل دالردر برج میرسد آن کسی که تو انسته به چنین کاری و چنین معاش رسیده باشد شاید آدم خوش بختی باشد زمستان سال گذشته در یک کیلو متری ارگ ریاست جمهوری در چمن حضوری چند نفر از شدت سرما جان باختند دهها موارد دیگر.......
بقول شاعر
بر دیده من خندی ؟ کا ینجا ز چه می گرید؟ خند ند بر آ ن دید ه کاینجا نشود گر یا ن
مردم خسته از جنگ تا حدودی از این و ضعیت اظهار رضایت می کنند چون دو دهه جنگ بعضا تحمیلی و بعضا هم ....... . بر شانه های ضعیف و نا توان این مردم سنگینی می کند ولی این را فراموش نکنیم که مبارزات استقلا ل طلبانه ملت فدا کار ما در تاریخ کشور مانند خورشید می درخشد ،که فعلا ما از این منظر نمی پردازیم.
میخواهیم از زوایه دیگر به این مسئله دیده که آن عبارت از تثبت حرکت بسوی یک سیستم که مارا در جهت خو دکفایی واستقلال واقعی سوق دهدباید جستجو گردد تجربه گذشته را سر لوحه امور قرار داد . به چند دهه بحران و نا بسامانیهای سیاسی ، فر هنگی ، اقتصادی ، نظامی و..... که نیاز به باز سازی و نو سازی دارد توجه گردد .
درگام نخست جامعه و فضای افغانستان نیاز به آرامش روحی روانی دارد حد اقل دودهه جنگ در گیری و خانه بدوشی و.....برشانه های مردم سنگینی میکند نسل جوان امروز که از طفو لیت تا به اوان جوانی یکسره خشونت و در گیری را دیده و لمس کرده ویا در مها جرت کشورهای همسایه تحقیر شده برای این نسل مظلوم با طرح و پلان مشخص اقدامات صورت بگیرد ،هر چند میتوان ادعا کرد که یکی از دست آوردهای همین سه سال گذشته که یک گام بسوی استقلال خواهد بود ایجاد امید دربین عامه ای مردم میباشد که ایجاد امید شاید بتواند گوشه های از آن خلا ها را پر نماید وهمین امید واری ها باعث گردیده که نمود های بازسازی در جای جای وطن توسط مردم تبارز کند . در گام بعدی اصل ایجاد امنیت و آرامش میباشد امنیت درست است که نیاز به سر باز ، پو لیس ، ارتش ، و.... ایساف و.... دارد که خود ضرورت است ولی راههای امنیت را در جاهای دیگر باید جستجو نمود علل عدم آرامش و خشو نت را باید به ارزیابی گرفت که چه عوامل دست در دست هم داده است که بعضی ها آ رامی خود را در نا آرامی می بینند ؟ یکی از علتهای را که عجا لتا میتوان یاد آور شد عدم اشتغال خواهد بود که البته سنتی بودن جامعه وقبایلی بودن را هم از نظر دور نداشت ،اگر زمینه کار، بازسازی ، زمینه تحصیل برای اطقال ، نوجوانان و جوانان بصورت درست فراهم نگردد باعث نگرانی خواهد بود که یک بار دیگر کشور به شکل جدیدی به بحران کشانده شود.باید به ریشه های بحران و نا امنی توجه کرد علل و عوامل را شناخت بطور مثال از مبارزه با کشت مواد مخد ر خیلی جدی بحث میگردد ولی کمتر روی کشت جایگزین صحبت میگردد
در این راستا رسالت علما ، دانشمندان ، دانشگاه ، مدارس ، مکا تب ، فر هنگیان با همکاری دولت ایجاب می نماید که جامعه و کشور را از فر هنگهای غیر معقول بطور منطقی و علمی بیرون آورد وکشوررا بسوی صلح، آرامش،امنیت و آبادانی سوق دهند نسل جوان کشور را با علم و دانش و آشنا به علوم ، فنون که نیاز این وطن هست تربیه نمایند نسل جدید طوری تربیه گردد که در بازسازی نقش گرفته و افغانستان را بسوی استقلالیت و خو د کفایی سوق دهند .
در حرکتهای امروزی مان دورنمای استقلال ، آبادی ، توسعه ، انکشا ف و تمدن در آن تر سیم گردد ریشه های اسارت ، وابستگی ، فقر ، جهل ، فساد ، تبعیض ، انحصار ، بر تری طلبی ، تما میت خواهی ، تفر قه جویی در آ ن خشکیده باشد .
به امید آنروزی که ملت افغانستان هم ماننداکثرملتها و کشورهای جهان گامهای در جهت تثبیت استقلال برداشته با وحدت ملی که درآن بوی از استبداد ، انحصار ، تبعیض راه نداشته باشد و این جشن سترگ بر گزار گردد و به امیدآنروز .
نبی قانع زاده
28 اسد 1384


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »