ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

روابط استراتژيك افغانستان و هند


27.04.2006 00:38
سفر اخير حامد كرزي به هند، بدنبال سفرهاي متقابل مقامات بلند پايه دو كشور، تاكيدي است بر ايجاد مناسبات نيك و همكاري هاي دوستانه دو كشور در زمينه هاي مختلف. نكته مهم در اين است كه روابط افغانستان و هند با پس زمينه هاي خوب و مثبت تاريخي مي تواند بعنوان يك موضوع يا اقدام استراتژيك در سياست خارجي كشور مطرح باشد. فاكتورهاي بسيار و مهمي وجود دارد كه ضرورت و نيازمندي دو كشور را از سطح تعارفات سياسي به مرحله استراتژيك در روابط خارجي دو كشور ارتقا مي بخشد.

نيازمندي هاي افغانستان به هند:

علاوه بر اينكه افغانستان با هند روابط ديرينه و تاريخي دارد، نكته قابل توجه آنست كه اين روابط هميشه با حسن نيست و خاطرات خوش همراه بوده است. شايد بتوان گفت، روابط افغانستان با هند، از نوادر فاكتورها در روابط خارجي كشور است كه در آن مشكل جدي وجود نداشته است. بنابر اين قبل از همه تحكيم روابط با هند، تاكيدي است بر دوستي و اعتماد متقابل تاريخي دو كشور.

موضوع ديگري كه شايسته يادآوري مي باشد آنست كه افغانستان اكنون در مرحله بازسازي قرار دارد. مراحل بازسازي، از ايجاد ثبات و تامين امنيت آغاز مي گردد و بدنبال خود رونق اقتصادي، ثبات سياسي و احياي ساختار اداري و آموزشي و را مي طلبد. در اين مسئله جاي ترديد وجود ندارد كه افغانستان به تنهايي و با دست خالي قادر به گذار از اين مرحله نمي باشد. بنابر اين همكاري همه جانبه و بخصوص مساعدت هاي مالي كشورهاي دوست و جامعه جهاني از شروط اساسي موفقيت در احياي افغانستان مي باشد. كشور هند، از زمره دولت هايي است كه در طي چند سال اخير، با اعطاي قريب به ششصد مليون دالر كمك به افغانستان، نقش و جايگاه عمده خود را در بازسازي افغانستان نشان داده و مورد اعتماد واقع شده است . كمك هاي هند در زمينه هاي اقتصادي، آموزشي، و ترانسپورتي و بهداشت و درمان قابل توجه و تقدير مي باشد.

بنابر اين با توجه به پيوستگي متقابل ثبات و بازسازي، افغانستان با سعي و تلاش اگر قادر شود كه در زمينه جلب و جذب سرمايه گذاري، تاجران و سرمايه گذاران هند موفق گردد، گام مهمي در راستاي بازسازي كشور برداشته شده است. اين نكته از آنجا داراي اهميت مي باشد كه هند در مجموع داراي عملكرد مثبت در افغانستان مي باشد. لذا تاكيد بر روابط دوستانه با هند و توسعه آن، در واقعيت يعني تلاش در جهت جلب و جذب كمك ها و امدادهاي كشورهاي دوست در عرصه بازسازي كشور.

هم چنين كشور هند علاوه بر كمك هاي بلاعوض هم پاي ديگر كشورها، از لحاظ تجارب عالي در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي و نيز تحقق دموكراسي الگوي خوبي مي تواند باشد، هند يكي از كشورهاي عمده و موفق جهان در عرصه توسعه اجتماعي و اقتصادي ياد مي شود. بدون شك دست يافتن به اين موفقيت جهاني ثمره طرح ها، سياست ها، و شيوه هاي موثر دولت و حكومت هند است. با توجه به هم خواني و اشتراكات فراوان افغانستان و هند، آن سياست ها و روشها و طرحها مي تواند به گونه اي الگوي توسعه اجتماعي و اقتصادي براي افغانستان نيز قرار گيرد.

در عرصه سياسي نيز هند، بزرگترين دموكراسي جهان خوانده مي شود. اين واقعيت از آنجا سرچشمه مي گيرد كه هند از لحاظ تركيب جمعيت، تنوع عقايد، و تكثر آداب و سنن و وسعت جغرافيايي در جهان كم نظير است. نظام سياسي در آن كشور از چنان مطلوبيتي برخوردار است كه همه آن تركيب ها و تنوع ها و تكثرهاي جامعه هند در ساختار و سياست آن كشور بازتاب يافته است. بنابر اين اين نوع دموكراسي، در جامعه متنوع و متكثر افغانستان نيز مي تواند قابل الگوبرداري باشد. بنابر اين با استفاده از تجارب هند در زمينه هاي اين دو موضوع يعني توسعه اجتماعي و اقتصادي و تحقق دموكراسي، افغانستان قادر خواهد بود كه با دشواري هاي كمتر و گذار از خطرها و ريسك هاي كمتري مسير خود را به سوي نظام سياسي مطلوب و جامعه توسعه يافته بپيمايد.

نيازمندي هاي هند به افغانستان:

آنچه بديهي به نظر مي رسد اينست كه روابط دول و ملل يك امر متقابل و بر اساس نيازها و ضرورت هاي دو جانبه مي باشد. در اين ميان در عرصه روابط هند و افغانستان، منافعي براي كشور هند نيز نهفته است. اهميت عمده افغانستان براي هند از جمله در اين مورد نهفته است كه يك هم سويي واقعي و به دور از تعارفات ميان افغانستان و هند وجود دارد. اين هم سويي را مي توان نيازمندي به صلح و ثبات، توسعه روابط سياسي و اقتصادي در منطقه، تنش زدايي و مقابله با پديده شوم تروريزم و افراطي گري، حركت به سوي تحقق پيمان هاي منطقه يي و ذكر نمود. موضوع پاكستان در روابط ميان دو كشور نيز حايز اهميت است. افغانستان و هند از ديرزمان شرايطي مشابه در روابط با پاكستان داشته اند و آن نوعي روابط همراه با نوسانات پياپي مي باشد. در مقابل، هند و افغانستان از روابط گرم سنتي برخوردار بوده اند. اين موضوع سبب مي گردد كه نوعي توازن در منطقه ايجاد گردد . تحكيم روابط هند و افغانستان مي تواند مقامات پاكستاني، بخصوص برخي حلقه هاي ماجراجوي آن را از خواب بيدار سازد كه زندگي ماجراجويانه ميان دو همسايه امكان پذير نيست، هم چنين سياست هاي كشور هاي منطقه در رابطه با موضوعات بايستي از شفافيت هر چه بيشتر برخوردار باشد.

اهميت ديگر افغانستان براي هند از لحاظ اقتصادي است. با توجه به رشد روز افزون اقتصاد هند (رشد اقتصادي 6 تا 8 درصد) آن كشور نيازمند بازارهاي مصرف مي باشد. با در نظر داشت اين نكته كه كالاهاي توليد شده هندي تا اندازه يي از لحاظ كيفيت و قيمت نسبت به كالاهاي وارداتي از كشورهاي دوردست مقرون به صرفه و قابل توجيه مي باشد ، تحكيم و توسعه روابط دو كشور مي تواند بازار مطلوب هند را در افغانستان فراهم آورد. هم چنين زمينه رشد اقتصادي منطقه را هم در پي خواهد داشت. كه در اين ميان افغانسان نيز مي تواند با درايت منافع و موقعيت خود را در آن دنبال نمايد.

موضوع ديگر در روابط هند و افغانستان، دست يابي هند به انرژي عظيم آسياي ميانه مي باشد. هند براي توسعه اقتصاد و صنعت خود نيازمند به انرژي زيادي است، كه انرژي نهفته در آسياي ميانه مي تواند براي هند مقرون به صرفه و قابل اعتماد باشد. دست يابي به اين انرژي فقط از طريق افغانستان ميسر است و بس. لذا تاكيد بر تحكيم روابط دو كشور و توسعه آن مي تواند به اين نيازمندي هند پاسخ دهد. تامين انرژي هند از آسياي ميانه درآمد خوبي براي افغانستان شمرده مي شود.

مهار بحران كشمير يكي از ضرورت هاي اساسي هند شمرده مي شود. زيرا سالهاي طولاني است كه بحران كشمير بر ثبات سياسي و اقتصادي آن منطقه سايه افكنده است. ظهور برخي گروههاي افراطي در كشمير كه هم براي هند و هم براي افغانستان مضراند فقط زماني قابل كنترل اند كه ثبات و امنيت در منطقه حاكم گردد. لذا توجه به استقرار آرامش و صلح در كشمير و سعي در حل منطقي و مسالمت آميز آن مي تواند ضرورت و نيازمندي مشترك هند و افغانستان تلقي گردد.

در نهايت مي توان تاكيد كرد كه مقامات افغانستان بايستي از چنين فرصت هاي طلايي براي تحكيم موقعيت افغانستان در عرصه سياست و اقتصادي منطقه و جهان بهره لازم را ببرند. تحكيم و روابط با كشورهايي چون هند، بايستي بعنوان يك استراتژي دوام دار در مشي سياست و روابط خارجي قرار گيرد.

عبدالشكور اخلاقي


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »