ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

درس آموزی از مکتب عاشورا


08.02.2006 01:13

با سکوت و سازش امام حسین، حکومت یزید فرصت پیدا می کرد، تا از فضای به وجود آمده بهترین بهره را در جهت تغییر دادن ذهنیت عمومی و توجیه موروثی ساختن حکومت و کاهش محبت، عشق و علاقه مندی مسلمانان به خاندان پیامبر و به خصوص شخص امام حسین (ع) نصیب شود و پایه های لرزان قدرت سیاسی خود را استحکام بخشد.
به هر حال هدف از ذکر انگیزه های قیام امام (ع) اثبات حقانیت و مظلومیت آن حضرت نیست؛ چه اینکه در این مورد هیچ اختلافی میان مورخین اسلامی وجود ندارد و همه یکصدا بر حقانیت حرکت انقلابی امام (ع) اقرار دارند و قساوت، بی رحمی و بی شرمی یزید و کارگزارانش را در صحنه کربلاء غیر انسانی و توجیه ناپذیر می دانند و همه معتقد اند که عاشورا، هیبت و شکوه از دست رفته اسلام را بار دگر بازگرداند و فرهنگ و اندیشه اسلامی را دوباره احیا کرد. بلکه منظور رد و انکار رویکردهایی است که در تحلیل بعضی از دوستان و پیروان آن حضرت به مشاهده می رسد. رویکردهای که ما را از اهداف بلند و انسانی قیام کربلا منحرف نموده و توجه ما را به ابعاد کم اهمیت تر آن معطوف می سازد.
بنا بر این بزرگترین رسالت و مسؤلیت ما و بخصوص عالمان و مبلغان دینی در ایام محرم این است که:
- با استفاده از منابع تاریخی و روایی معتبر، انقلاب امام حسین(ع) را از خرافه ها، انحراف ها و افسانه سازی ها پاکسازی نمایند و مردم را از ارتکاب اعمال خلاف و منافی با اهداف انسانی آن حضرت و ماهیت دادگری و ظلم ستیزی حماسه جاویدان کربلا باز دارد و از نقل احادیث مثکوک و جعلی خود داری ورزند.
- باید تبیین شود که سوگواری، عزاداری و برگزاری مراسمهای ویژه برای امام حسین(ع) گرامیداشت یاد و نام او و زنده کردن خاطره فداکاری ها، ایثار گری ها، پایداری های یاران بزرگوارش در راستای پاسداری از حقیقت و عدالت و به منظور جاودانه سازی انقلاب و آشنا ساختن و همراه کردن مردم با اهداف عاشورا و برقراری ارتباط محکم و ناگسستنی عاطفی آنان با امام شان است. و این همه ممکن نمی گردد؛ مگر با درک و شناخت درست از شخصیت قهرمانان کربلا و بخصوص سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و ارزش ها و پاکی های که امام (ع) حامل آن بود. بنا بر این هدف از برگزاری مجالس عزاداری و مصیبت داری که مورد تأکید ائیمه معصومین و پیشوایان و رهبران دینی بوده اند، در قدم اول زنده نگه داشتن مکتب حسینی و حفظ ارزشها، اهداف و آرمانهای آن و فراهم سازی زمینه تحقق و عملی ساختن آنها در زندگی فردی و اجتماعی ما است. یعنی با اقتداء به سیره امام (ع) و الگو پذیری از خصوصیت ها و خصلت های اخلاقی او، تلاش نماییم تا خود و سایر افراد جامعه حسینی تربیت شوند.
- آنچه در فهم درست از قیام حسینی و فلسفه و انگیزه برپایی محافل سوگواری و عزاداری ایام محرم و عاشورا، کمک می نماید، توجه کردن به ابعاد و جلوه های مختلف این حماسه است. توجه به ضرورت آشنا ساختن مردم به صفحات سیاه، تاریک و جنایت آمیز کربلا از یکسو و صفحات نورانی، معنوی و انسانی آن از سوی دیگر، یکی از راهکارهای صحیح و معقول شناخت و آگاهی از مکتب عاشورا و کم کردن زمینه های پذیرش خرافات و انحرافات خواهد بود.
متأسفانه یکی از موارد انحرافات در تاریخ کربلا، برجسته سازی و فربهی جنبه های تاریک و سیاه آن به حدی است که جنبه ها و جلوه های روشن و نورانی عاشورا را در سایه قرار می دهد. همانطوری که نماد بیرونی و ظاهری سوگواری امام حسین(ع) در ایام محرم به سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن سرک ها، خیابانها، کوچه ها و حسینیه ها آشکار می گردد، در تبیین و تفسیر ماهیت و محتوای آن نیز اغلب به صفحات جنایت آمیز آن پرداخته می شود، که قساوت، خصومت، پستی و فرومایگی دشمنان را در برابر امام (ع) و یارانش به نمایش می گذارد و حاصل آن تحریک احساسات و عواطف است که در هیئت عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی، مرثیه خوانی و با جریان دوامدار اشک از دیدگان مشتاقان، تجلی می یابد و دوستی، محبت و دلسوزی را نسبت به امام حسین(ع) و حسینیان و نفرت و انزجار از یزید و یزیدیان را در دل عزاداران بر می انگیزانند. اما باید توجه داشت که بیان پاکی، معصومیت و مظلومیت امام حسین(ع) و زشتی ها و پلیدی های لشکر یزید تنها انعکاس ناقصی است از همان صفحه تاریک عاشورا که بیشتر حوادث و وقایع تاریخی کربلا را نمود می بخشد و از تصویر سازی و نمایش حقیقت و روح آن قیام بزرگ و الهی، وجلوه های حماسی، شور انگیزی، هدایتگری، هدف آفرینی و نهادینه کردن ارزشهای معنوی و خصلت های انسانی آن عاجز می ماند.
عاشورا صرفاً یک حادثه تاریخی نیست که داوریهای تاریخی را به دنبال داشته باشد و در نهایت به حقانیت امام حسین(ع) و حرکت شهادت طلبانه اش و بطلان یزید و نامشروع بودن حکومتش ختم گردد؛ بلکه عاشورا فراتر از جنبه های تاریخی آن خود، یک مکتب است که در مرحله اول باید او را شناخت و در مرحله بعدی آموزه های او را در حیات فردی و اجتماعی خود پیاده نمود و به تمام معنی حسینی شد و به همین دلیل باید در ایام محرم، عاشقانه و آگاهانه کوشید تا از پوسته ها و لایه های بیرونی عاشورا عبور کرده و به اعماق روح و حقیقت قیام دسترسی پیدا نماییم و درس زندگی کردن و چگونه زیستن را از آن بیاموزیم. مهمترین و با ارزشترین محورهای که می توان از مکتب عاشورا آموخت و در رفتار و گفتار خود پیاده کرد و روح و روان و فکر و اندیشه خود را به آن صیقل زد و فراتر از پیوندهای عاطفی، ارتباط روحی و معنوی و فکری با امام حسین(ع) برقرار نمود و واقعاً حسینی شد، عبارتند از: خدا محوری و خدا مداری که در لحظه لحظهء آن قیام شکوهمند مشهود است و اندکی به فراموشی سپرده نمی شود و یا تحت تأثیر جریانات دیگر قرار نمی گیرد. استقامت و پایداری در راه حق و سازش ناپذیری در برابر ستمگران و زور مداران، عزت نفس و استقلال رأی، صبر و شکیبایی، ایثار و فداکاری، آزادی و آزادمردی، عدالت و دادگری و .. از ویژگیهای دیگری است که این حرکت عظیم الهی از آن برخوردار می باشد و حسینی شدن و از آموزه ها و الگوهای اخلاقی، معنوی و مبارزاتی آن حضرت پیروی کردن به این معنا است که ما خود را به خوی و خصلت های آن حضرت بیاراییم و سیرهء اخلاق او را در ابعاد مختلف زندگی خود زنده و پایدار نگه داریم.
آنچه در بعضی از کشورها در جریان سوگواری ها به مشاهده می رسد، متأسفانه، نه تنها جنبه درس آموزی از مکتب عاشورا ندارد که جنبه های بد آموزی و نمایشی آن بسیار پر رنگ و برجسته است. اگرچه این امر بارها از طریق علما و مجتهدین تذکر داده شده، اما در عمل چندان تأثیری بر نحوه عزاداریها به وجود نیاورده است. آزار و اذیت بدن با شمشیر، قمه، زنجیر و ... که سبب خراش، زخم و خون ریزی بدن می گردد و اعمال و حرکاتی که جنبه های نمایشی آن بیشتر از جنبه های معنوی آن است چه بسا از لحاظ شرعی حرام و مورد اشکال است و انجام عمل خلاف و منافی با شرع با ماهیت عزاداری حسینی ناسازگار می باشد.
امیدواریم که مبلغان دینی با آگاهی بخشی مردم از فلسفه عزاداری، برنامه های محرم و عاشورا را به سمت و سوی جهت دهند که موجب تقرب به خدا و دوستی واقعی به خاندان پیامبر(ص) و شهدای کربلا و معرفت روشنتر از اهداف و انگیزه های انسانی قیام عاشورا و نیز گرامیداشت ها و سوگواری ها گردد، و گرد و غبار بدعت ها و انحراف ها از ساحت مقدس آن زدوده و تصویر روشن و واقعی کربلا برای مردم نمایانده شود.

حفیظ الله زکی


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »