ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده


11.10.2005 21:44

درتاریخ 27سنبله ای 1384 انتخابات پارلمانی برگزار شد این دومین انتخاباتی بود که بعد از سقوط طالبان درکشور برگزارمی گردید سال گذشته اولین انتخابات ریاست جمهوری بر گزار شد صرف نظر از دیدگاههای که انتخابات ریاست جمهوری را به چالش گرفت در کل یک دست آورد خوبی برای مردم وحاکمیت بشمار میرود.
که از مجموع 5766 نفر 2753 نفر برای 249 کرسی پارلمان برقابت خواهند پرداختند ، 3013 نفر برای 420 کرسی شواری ولایتی رقابت نمودند. که از این تعداد 25درصد سهم زنان در پارلمان در نظر گرفته شده است.
در میان داوطلبان طیفهای مختلف اعم از چپ ، راست ، مجاهد، طالب ، فرهنگیان ، متنفذین ، اساتید دانشگاه ،عالمان دینی و.....برقابت پرداختند ، نفس این رقابت جدا از ضعفهای که درزمان تبلیغات وجود داشته بدین شکل کم سابقه یا بی سابقه بوده ، هرچند در بعضی مناطق قدرتمندان از نفوذ خود در تبلیغات بهره برده اند ، وهمچنین در شمارش ارا نیز ضعف ها وتقلبهای واعتراضهای به میان آمده است .
اما تاریخ 18 دسمبر( 27 سنبله) یک روز تاریخی وبیاد ماندنی در تاریخ کشور ثبت خواهد شد چرا که مردم با رای مستقیم در تعین سر نوشت خود در پروسه انتخابات اولین پارلمان بعد از چند دهه بحران و جنگ شرکت نمودند ، اما از دغدغه ها و دلواپسی ها و نگرانی ها وتقلبها در شمارش آرا را نمیتوان از چشم دور نگهداشت !
اما پارلمان آینده چگونه خواهد بود ؟ چه جریانهای سیاسی و اجتماعی را بخود جا خواهد داد ؟ که تا چند روز دیگر مشخص میگردد ! ویا تا حدوی هم مشخص شده هست ، تعدادی از سران مجاهدین سابق در اکثر ولایات از رای بالای بر خوردار میباشند هرچند از اقشار دیگر و گرایشهای دیگر در لیست کمسیون انتخابات نیزمشاهده میگردد.
چندین ترور قبل از انتخابات و بعداز انتخابات از کاندیدان و داوطلبان در مجلس شورای ملی باعث شد که امنیت ساحات که در انجا این ترورها انجام شد به چالش گرفته شود مخصوصا ترور محمد اشرف رمضان در مزارشریف که راه یافتن وی در پارلمان مسلم شده بود شک گمانهای را تقویت نمود که وی از طرف رقبای سیاسی خود بقتل رسیده هست چنانچه طرفداران اشرف رمضان بطور مشخص انگشت اتهام بسویی نشانه رفتند حالا این اتهام درست باشد یا نا درست ولی انچه مسلم هست که نبود امنیت در مزار شریف آشکارمیگردد وهمچنین ترور اشرف رمضان طوری رقم خورد که وی مدتی بود که از منتقدین وضعیت حاکم در مزارشریف بود براین اساس هست که شک گمانهایی را تقویت میکند.
فراموش نکنیم این پارلمان ظرفیتها و توانمندی های مردم ما را بعد از سه دهه بحران به انظار جهانیان به نمایش خواهد گذاشت آیینه ای خواهد بود که در آن جهانیان ملت ما را در ان خواهند دید ، ولی همه به این شکل باورمند نیستند بل باورشان اینست که چند دهه جنگ اثرات غیر مستقیم آن ملموس و مشخص می باشد فشار های مادی جنگ احیا نا اگر بر طرف شده باشد فشار های معنوی آن هنوز در جامعه باقی است که آن تاثیر را نباید از دید ها پنهان کرد .
با تشکیل پارلمان ( قوه مقننه ) قوای سه گانه کشور تکمیل خواهد شد - که مکمل قوه اجراییه و قضاییه خواهد شد - پارلمان یا مجلس شورای ملی عالیترین مرجع تصمیم گیری و قانون گذاری خواهد بود توجه داشته باشیم که قانون به تنهایی خود موثر نخواهد بود بل مجری خوب می تواند آن قانون را به مرحله عمل در اورد و به نفع مردم و جامعه اجرا نماید.
تعدادی از کمیسیونهای دائمی در پارلمان از ضرورتهای اولیه مجلس شورای ملی بحساب خواهد آمد هر چند شرایط اجتماعی و سیاسی کشورها متفاوت هستند ولی این چند کمیسیون شاید از ساختارهای اولیه و ضروری بحساب آید :
کمیسیون سمع شکایات
کمیسیون ارزیابی انتخابات
کمیسیون روابط بین المللی
کمیسیون امور داخله
کمیسیون حقوقی و عدلی
کمسیون کار وامور اجتماعی
کمیسیون امور دفاعی
کمیسیون مالی و بودجه
کمیسیون کار وامور اجتماعی
کمیسیون امور صحی
کمیسیون آموزش و پروش
کمیسیون علوم و فرهنگ
کمیسیون امور زنان و جوانان
کمیسیون راه سازی و خانه سازی و مخابرات وامور دهات و روستا ها
چند عنوان که ذکرش امد موارد خواهد بود که از اولویتها شمرده خواهد شد شاید عناوین اضافه و عناوین که ذکر شده محذوف گردد ، ولی مردم خسته از جنگ انتظارات زیادی از پارلمان دارند اگر بتواند این پارلمان ممثل اراده مردم باشد!که باید هم چنین باشد .
اگر پارلمان مرکز جنگهای زرگری و کشمکشهای درونی به شکل چند سال گذشته گردد باری دیگر مردم دچار یاس ناامیدی خواهند شد که امید میرود چنین نشود، در تشکیل کمیسیونها جنبه های مختلف اعم از لیاقت ، تخصص ، شعورسیاسی و اجتماعی ،شناخت بافت وترکیب اجتماعی افغانستان وبافت اقوام مختلف رعایت گردد تا پارلمان کاردان ومتوازن پابعرصه قانونگذاری بگذارد واز تشکیل کمیسیونهای که بصورت باندی ظهور نماید نمایندگان دلسوز جلوگیری نمایند وکمیسیونها را در جهت تعادل سوق دهند.
لزوم پارلمان دریک کشور از ضرورتهای یک جامعه خواهد بود که آن جامعه را بسوی نظم پیش خواهد برد از هرج مرج جلو گیری خواهدکرد تعادل در قسمت ساختن پروژه ها ی عام المنفعه بر قرار خواهد شد ، و از منحصر شدن قدرت جلو گیری می گردد ، با حضور نمایند گان مردم در پار لمان مردم خودرا در تصمیم گیری ها سهیم وشریک خواهند دید ، تمام اعضای کابینه و دولت در مقابل پارلمان پاسخگو خواهند بود یک پارلمان قوی و آشنا به قوانین و بر خاسته از متن مردم ، توان استیضاح دولت و کابینه راخواهند داشت ، حتی سلب صلاحیت خواهند نمود توان آنر خواهند داشت که گذشته ای چهار ساله حکومت کرزی را به چالش بگیرد.
چنانچه روز بروز می بینیم که فاصله میان فقرا و ثروتمندان بیشتر می گردد تعدادی بعد از مدتها رنج وسختی آنها را فقر و تنگدستی آزار دهنده گریبانگیر شان شده است وتعدادی هم هم ثروت شان را با پارو جمع کرده نمی توانند که این فاصله فقر و ثروت زنگ خطری برای مردم و نمایندگان آنان خواهد بود .
از وظایف عمده پارلمان آینده تعین سیاست داخلی و خارجی خواهد بود .
در روز های اولیه تشکیل پارلمان تایید و رد صلاحیت وزرای فعلی کابینه دولت کرزی خواهد بود ما منتظراعلام شمارش آرا مردم بصورت رسمی می مانیم که کمیسیون انتخابات چگونه وبه چه شکل اسامی برند گان را اعلام خواهند نمود ؟
نوزده میزان 1384
فنلند


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »