ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس


19.02.2006 15:51

در سال 2002 وزارت صحت عامه کشور طی درخواستی از سازمان يو.ان.اف.پی.ای خواست که شفاخانه ی 52 بستر خيرخانه در شهر کابل را به 102 بستر ارتقا دهد. سازمان يو.ان.اف.پی.ای نيز حاضر به انجام دادن اين پروژه شد. بخش خارجی دولت ايتاليا با پرداخت پولی معادل دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی تمويل اين پروژه را بر عهده گرفت. پروژه پس از پيدا شدن پول مورد نياز توسي سازمان يو.ان.اف.پی.ای به سازمان ديگر ملل متحد يو. ان. ا. پی. اس واگذار شد. يو. ان. ا. پی. اس در افغانستان نيز با کسر مبلغ دوصد و هفتاد هزار دالر آمريکايی، اجرای پروژه را به شرکت ايتالياوی اينترساس واگذار کرد. اينترساس در حقيقت شرکتی می باشد که با نام ان. جی. او در افغانستان فعاليت می کند و دفتر آن در شهر نو کابل می باشد. پروژه توسط شرکت اينترساس به پايان رسيد اما نتيجه کار چه بود؟ آيا براستی دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی که به اين پروژه اختصاص داده شده بود، برای همين کار به مصرف رسيد؟ در اين باره آقای صمدی رييس تحقيق جرايم لويی سارنوالی افغانستان ضمن برشمردن نکات فوق چنين می گويد:
شرکت اينترساس خودش کار را شروع نمی کند و با شرکت احيای مجدد چهاردهی به رياست انجينر امين قرارداد بسته می کند. مبلغ قرارداد نيز نهصد و بيست هزار دالر می باشد و يک ميليون و ده هزار دالر را خود شرکت اينترساس حيف و ميل می کند. قراری که ما از پرسونل شفاخانه معلومات گرفته ايم، اين شرکت با يونيفورم اينترساس کار می کرده است. ما به اين نتيجه رسيديم که شرکت احيای مجدد چهاردهی در زدوبند با اينترساس بوده است. اگر تعمير را برآورد کنيم بيشتر از دوصدو پنجاه تا سيصد هزار دالر بيشتر قطعا مصرف نشده است.
سارنوالی ادعا می کند که در اين باره مدارک قاطعی بدست آورده و اکنون بدنبال انجينر محمد امين می باشد که بخشی از جرم اختلاس متوجه اوست. او اکنون متواری می باشد و آقای صمدی می گويد که يکبار با تلفون سارنوالی را تهديد کرده است که اين دوسيه را پيگيری نکنيد.
آقای صمدی می گويد که برای تخريب دو اتاق دم دروازه شفاخانه مبلغ هشتاد هزار دالر آمريکايی اختصاص داده اند. وقتی از وی پرسيدم که چرا شما افراد خارجی دخيل در اين دوسيه را احضار کرده و بازرسی نمی کنيد، پاسخ داد:
برد مشورتی و حقوقی رياست دولت مکتوبی برای ما فرستاده که صلاحيت خود شما است و شما می توانيد در محکمه افغانستان اقامه دعوا کنيد. ما با سفارت ايتاليا در تماس شديم و گفتم که شما اگر بی تفاوتی نشان دهيد، ممکن ما اين دوسيه را از طريق وزارت امور خارجه و ملل متحد به محکمه هاگ بکشانيم. چرا که اين مبلغ هنگفتی است که اختلاس شده است.
حال بايد پرسيد که چرا سارنوالی افغانستان علی رغم اختيار قانونی خود و جدا بودن قوه قضائيه از مجريه همچنان تحت تاثير دولت می باشد.آيا افراد خارجی دخيل در اين دوسيه مصونيت سياسی دارند و نمی توان آنها را تحت تعقيب قرار داد؟ واضح است که سارنوالی می تواند مطابق قوانين داخلی کشور افراد خارجی را نيز تحت پيگرد قانونی قرار دهد و تنها سفرا، ديپلمات ها و رده های سی و دی در سازمان ملل متحد مصونيت سياسی دارند. بنابراين تمام افراد شرکت ايتالياوی اينترساس طبق قوانين کشور می توانند تحت تعقيب قرار گيرند و به محکمه فرستاده شوند.
در حالی که سارنوالی هنوز از آدرس دفتر اينترساس در کابل اطلاعی نداشت کوشش کردم و آدرس اين شرکت را در شهر نو کابل يافتم. وقتی به دفتر شرکت اينترساس مراجعه کردم، تنها آقای مارکو روتللی را يافتم و او حاضر نشد که به چند سوال ساده و روشن پاسخ دهد و می گفت که به سازمان يو. ان. او. پی. اس مراجعه کنيد. طی چند روز تلاش کردم تا با مقامات يو. ان. اف. پی. ای و يو. ان. او. پی. اس در افغانستان به تماس شوم. وعده ديدار با سخنگو و رييس يو. ان. اف. پی. ای گذاشته شد و هر سه نفر به اتفاق به دفتر يو. ان. او. پی. اس رفتيم و قرار شد با آقای گری هلست ديداری داشته باشيم. گری هلست قاطعانه هرگونه اختلاس در پروژه شفاخانه خيرخانه را رد کرد و گفت: اين پروژه به بهترين شکل موفقيت آميز بوده و ما از آن راضی هستيم. وی علاوه کرد که در پروژه شفاخانه خيرخانه ما يک انجينر خارجی و يک داخلی استخدام کرديم. همچنين تمام قرارداد ها در نيويارک صورت گرفته است. چهار سال پيش ما نمی توانستيم با شرکت ها و و ادارات افغان کار کنيم، در حالی که اکنون می توانيم روی اين شرکت ها حساب کرده و با آن ها قرارداد ببنديم.
وی درباره نحوه به مصرف رسيدن دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی گفت: از اين پول دوميليون دالر را شرکت اينترساس گرفت که پروژه را انجام دهد. دوصد هزار دالر را ما برای سفرها و معاش کارمندان و متخصصان در اين پروژه مصرف کرديم. شرکت اينترساس را دولت ايتاليا به ما معرفی کرد.
وقتی پرسيدم که آقای هلست چرا شرکت اينترساس با شرکت افغان احيای مجدد چهاردهی قرارداد بسته و خودش پروژه را انجام نداده، پاسخ داد:
اين درست نيست. اينترساس با شرکت های مختلفی قرارداد بسته و پول توسط چندين شرکت مصرف شده است. اسنادی ما داريم که نشان می دهد کار به خوبی انجام گرفته است.
وقتی از رييس يو. ان. او. پی. اس در افغانستان پرسيدم که آقای هلست گرانتی يا ضمانت اين شفاخانه چقدر بوده و چرا برای تخريب تنها دو اتاق دم دروازه هشتاد هزار دالر آمريکايی اختصاص داده شده، گفت:
اين پروژه يکسال گرانتی شده که در افغانستان چند سال پيش ما نمی توانستيم بيشتر از يکسال آن را گرانتس کنيم. بيشتر پروژه ها در افغانستان بيشتر از سه يا چهار ماه گرانتی نمی شود. درباره اختصاص هشتاد هزار دالر من با شما موافقم که اين مبلغ بسيار زياد می باشد. من اسناد را بايد نگاه کنم.
آقای گری هلست! لطفا دالر به دالر اين پروژه را حساب کنيد و اسناد آن را در اختيارم قرار دهيدو در پاسخ به اين درخواست وی جواب مثبت داد.
پس از چند روز آقای گری هلست يکشب تلفن کرد و با خوشحالی گفت که: من درحدود ده کيلوگرم اسناد برای شما جمع آوری کردم که نشان می دهد پروژه به بهترين شکل موفقيت اميز انجام شده است. خوشحال می شوم که در اين تاريخ و اين زمان به دفتر کارم بياييد. وقتی در زمان معين به دفتر ايشان مراجعه کردم به من گفتن که اسناد در حال کپی شدن است و زمان می برد و قرار شد اسناد را برايم به دفتر کليد ارسال کنند. اسناد روز بعد روی ميز کارم بود و پس از مرور به سراغ چند کارشناس رفتم تا اسناد را ارزيابی کنم. کارشناسان در به درخواستم ضمن ارزيابی خواستند که نامشان افشا نشود. يکی از آن ها که با يو. اس. ايد کار می کند و تاکنون چندين پروژه را برای آن ها به اتمام رسانده است پس از ارزيابی اسناد آقای گری هلست گفت که:
ارزش اين پروژه تنها ششصد و چهل و شش هزار و نهصد دالر آمريکايی می باشد که در مقايسه با دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی، رقم اختلاس در اين پروژه يک ميليون و پنجصد و پنجاه و سه هزار و يکصد دالر برآورد می شود. لازم به ذکر است که کارشناس مذکور تاکيد کرد که اين قيمت اختصاص به سال 2002 دارد، در حالی که اکنون اين قيمت بيشتر شده است


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »