ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

تروريسم به روايت ارقام


25.02.2006 22:11

اين خبر كه تعداد حملات تروريستي به طور قابل ملاحظه اي در سال گذشته افزايش يافته به نظر بسيار تكان دهنده است. درحقيقت شمار اين حملات بسيار بالا رفت. از اين تعداد، 208 حمله قابل توجه در آمريكا يا به آمريكاييان و منافع آنها در سرتاسر جهان در سال 2003 به 651 در سال 2004 افزايش يافته است. اما اين گوشه از اطلاعات به شدت احتياج به اندكي تفسير دارد.
از سال 1995 تاكنون هرساله مسئولان وزارت خارجه ايالات متحده آمريكا گزارشي تحت عنوان الگوهاي تروريسم جهاني را چاپ كرده و در دسترس قرار داده اند. در گزارش سال 2004 آنها كه آمار سال 2003 را دربرمي گيرد. اين گونه ادعا شده است كه حملات تروريستي به تعداد بسيار كمي كاهش يافته است؛ يعني از 198 حمله در سال 2002 به 190 حمله در سال 2003 رسيده است. هنري وكسمن نماينده دموكرات ايالت كاليفرنيا با هدف بهره برداري سياسي، اين آمار را مشكوك توصيف كرد. مسئولان وزارت خارجه اين اتهام را به حساب اشتباهات اداري گذاشته و هشدار دادند كه اين گزارش 205 حمله تروريستي را در سال 2002 و 208 حمله را در سال 2003 نشان دهد. اما در گزارش امسال كه شامل اتفاقات 2004 مي شود، وزارت خارجه اساسا به هيچ عددي درخصوص حملات اشاره نكرده است. مسئولان اين كاستي را اين گونه توضيح دادند كه شيوه گزارش حوادث عوض شده است. بنابراين مقايسه سال به سال بي معناست. اين بار سناتور كارل لوين دموكرات از ايالت ميشيگان بود كه وزارت خارجه را به چالش كشيد. بنابراين وكسمن در اشاره به گزارش وزارت خارجه كه ويرتراز موعد مقرر منتشر شده و تعداد 651 حمله تروريستي را دربرمي گرفت گفت: ادعاهاي دولت درخصوص موفقيت در جنگ عليه تروريسم را جدي نگيريد.
آيا اين گونه بوده است؟
مسئله اين جاست كه آمار كل داستان را تعريف نمي كنند. پروفسور آدري كرانين متخصص مورد اعتماد سرويس تحقيقات كنگره در امور تروريسم ما را توجه را به اين مسئله جلب مي كند كه تعداد وقايع بين المللي در طول اكثر سال هاي دهه 1990 نصف تعداد مشابه در دهه 1980 بوده است. بين سال 1996، هنگامي كه القاعده وارد تجارت تروريسم شده تا يازده سپتامبر 2001 بسياري از تحليل گران به اعداد رو به كاهش اشاره كرده و اين گونه جمع بندي مي كنند كه تروريسم در حال افول است. ديگران در داخل و خارج دولت به بي توجهي به اين اعداد و خطر افزايش تروريسم هشدار مي دادند. البته روز پس از يازده سپتامبر همگان متوجه شدند كه گروه دوم درست مي گفتند.
اندازه گيري موفقيت يا شكست تنها از روي تعداد و شمار حملات حتي در آن زمان نيز چندان عاقلانه نبود همانگونه كه در حال حاضر نيز اين گونه نيست. عراق را در نظر بگيرد؛ بيش از 200 حمله از كل 651 حمله اشاره شده در گزارش در عراق روي داده است. آيا اين بدان معناست كه، در حال شكست در جنگ عليه ترور هستيم؟ خير اين بدان معني است كه ايالت متحده 25 ميليون انسان را در عراق آزاد كرد و تعدادي از بعثي ها نيز كه هنوز سعي مي كنند اين جمعيت را در وحشت تروريسم نگاه دارند مانع اصلي تحقق هدف غايي در اين كشور محسوب مي شوند. آنها دوباره خواستار در دست گرفتن امورهستند و سربازان ما در نهايت سربازان عراقي در سر راه آنها قرار دارند. اين موضوع روبه رو شويم: اگر شما جنگ را به سوي دشمن ببريد، همان گونه كه ما در جنگ ضد تروريسم انجام داديم ، بايد انتظار حملات خشمگينانه تر و متعصبانه تري را از جانب دشمن داشته باشيم. اما اين دشمن است كه با خطري مرگبار روبه رو شده و نااميد است.
و با در نظر گرفتن اين كه رهايي چنگال بعثي ها براي ملت عراق لذت آور است و اين مغاير است با اهداف دشمن، ممكن است موجب شود حملات براي مدتي ادامه داشته باشد. مطلبي كه حائز اهميت است اين است كه رژيم بعث مجددا قدرت نخواهند يافت و نكته مهم تر اين است كه آنها دوباره قدرت نخواهند يافت؛ زيرا بخش عظيمي از ملت عراق در مخالفت با آنها متحد هستند. كشورهايي با پيشينه طولاني مبارزات ضدتروريستي، همچون بريتانيا، آلمان، هند، ايتاليا و اسپانيا درك مي كنند كه چگونه يك جنگ تمام عيار موجب خواهد شد حملات و درگيري ها به شدت افزايش يابد.
بنابراين از اين موضوع متعجب نخواهند شد. آنها اين موضوع را نيز درك مي كنند كه كشورها نه تنها مي توانند در مواجهه با تروريسم پيشرفت هم خواهند كرد.
اگر اعداد و ارقام موجود حملات معياري مناسب براي ارزيابي دقيق موفقيت در جنگ در برابر تروريسم نيست پس چه اعدادي نمايانگر اين مهم هستند، شايد موارد ذيل بتوانند راه گشا باشند:
- تعداد كشورهاي پيرو الگوي طالبان كه پس از 11 سپتامبر شكل گرفته اند: صفر
- تعداد كشورهايي كه القاعده را به رسميت شناختند: صفر
- تعداد مللي كه حمايت دولتي از تروريسم را به عنوان سياست رسمي برگزيده اند: صفر
- تعداد كشورهايي كه به طور داوطلبانه از برنامه سلاح هاي كشتار جمعي خود پس از 11 سپتامبر دست كشيده اند: يك
- تعداد شبكه هاي قاچاق فراملي هسته اي كه پس از 11 سپتامبر از هم پاشيده شدند: يك
- تعداد كشورهاي خاورميانه ايي كه بيش از پيش به دموكراسي نزديك شده اند: پنج
اگر در جنگ جهاني دوم، كشور، از روش وكسمن يوين براي اندازه گيري موفقيت استفاده كرده بود احتمالا ما پس از شروع جنگ در اقيانوس آرام و شمال آفريقا تسليم شده بوديم. معاونان و دستياران هيتلر بر نيمي از جهان حكمراني مي كردند و پيروان هيروهيتو بر نيمه ديگر اما ما اين واقعيت را مي دانيم كه جنگ طولاني و پيشرفت بسيار آهسته و نابرابر است. 60 سال بعد نيز اين فرمول درست خواهد بود.
جيمز كارافانو
ترجمه نيما چيت ساز


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »