ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

بحران اشتغال


23.12.2005 17:25

چهارسال از عمر دولت ملي گذشت؛ مليونها دالر در اين كشور، سرازير گرديد، اما آدمي اگر چشم خود را بر روي ايجاد دولت نسبتا ملي، تصويب قانون اساسي واقعا دموكراتيك و تشكيل پارلمان كه اين روزها شاهدش هستيم، ببندد، ديگر هيچ دست آوردي را كه بتوان به آن متوسل شد و نمونه داد، در برابر آن همه دالر وارد شده، نمي توان مشاهده كرد.
واقعا ايجاد اين سه نهاد در كشور، همه آن ملياردها دالري كه جامعه جهاني چه در قالب كمك هاي بلا عوض و چه در قالب قرضه هاي با سود و بي بهره و... را در كام خود بلعيد و مصرف شد يا اينكه به قول آن قديميها كه در آفتاب مي نشستند و قصه هاي آفتابي از روزهاي سياه و تار زندگي شان را در چله زمستان مي كردند و مي گفتند؛ بازهم زير اين كاسه نيم كاسه اي هست!!
بگذريم، از اينكه چه كرده اند و چه نكرده اند؟ كي كار كرده است و كي كار نكرده است؟ اما واقعيت اين است كه جامعه را شايد بتوان به مثلثي تمثيل كرد كه زواياي آن را؛ سياست- اقتصاد- امنيت تشكيل مي دهد.
در جامعه اي كه عرصه سياست آن تنگ، نا متعادل، نا برابر و ظالمانه باشد، طبيعي هست كه حوزه هاي اقتصادي و امنيتي آن نيز نا امن و ظالمانه خواهد بود. در تاريخ كشور ما متاسفانه حوزه سياست آن همواره بيمار و ظالمانه بوده است، به همين خاطر مي بينيم؛ كه افغانستان نه تنها در دنيا كه در ميان ممالك همجوار نيز عقب مانده تر مانده است! اين در حالي است كه از قديم مي گفتند كه يا \"سيال گم؛ يا سيال برابر\" اما افغانستان هم باقي ماند، و هم اينكه سيال برابر نشد!!
در حوزه اقتصاد شاهد هستيم كه زير بنا هاي اقتصادي ما از اساس ويران مي باشد، شما در طول صد سال اخير شاهد هستيد كه در همه ممالك اطراف؛ جاده، ريل آهن، ميدانهاي هوايي كه از اساسي ترين بنياد هاي توسعه محسوب مي شود ساخته شده است، اما در افغانستان ما فقط بعضي از حاكمانش جاده اي را از مركز كار خويش تا خانه خود، احيانا تا ولايت مربوطه خويش كشيده اند، شايد به اين دليل كه در بين همولايتي هاي خود يك سر و شانه بالا تر بگيرد كه جاده بنياد مدنيت معاصر را تا دم دروازه آنها كشيده است و...!!
تصور بفرمائيد در دوراني كه همه بخشها دولتي بوده است، يعني عملا ما با نظام اقتصادي دولتي مواجه بوده ايم، تنها 62 تصدي دولتي داشته ايم، به عنوان نمونه از تصدي جن و پرس مزار كه نگارنده در هفته قبل بازديد نموده است مي توان ياد آور شد كه اين يكي از بزرگترين تصدي هاي دولتي بوده است در حاليكه در كشورهاي ديگر به مراتب كلان تر از اين تصدي، وسيع تر آز آن و با امكانات فراوان تر را يك فرد دارا مي باشد! اما دولت افغانستان در طول تاريخ خويش فقط توانسته است، كه 62 تصدي را ايجاد كند كه آن هم به بركت دولت هاي \"نا ملي\" به جاي رشد عقب گرد داشته است.
در حوزه امنيتي نيز در گذشته ما همچون حوزه اقتصادي و سياسي با بحران روبرو بوده ايم، اما نبايد از ياد برد كه موضوع امنيت، در يك كشور، بسته به فاكتورهايي داخلي و خارجي مي باشد، در بخش فاكتورهاي خارجي اساسا كارشناسان تجويز مي كنند، كه بايد زمينه را براي ممالكي كه از لحاظ امنيتي همواره بحران خلق مي كند، آنها را به سوي سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي كشانيد، چيزي كه در افغانستان هيچ گاه صورت نگرفته است، و آنچه را كه اين ياد داشت مي خواهد به آن بپردازد بيشتر همين موضوع است. ما پس از سقوط طالبان عملا در حوزه سياسي به يك نوع تعادل رسيده ايم، اما در حوزه اقتصادي و امنيتي همچنان با بحران مواجه مي باشيم. وقتي عدالت سياسي بيايد، اما دولت مردان براي مردم نتواند بستر كار را فراهم كند، مردم با مشكل معيشت و در آمد دست و پنجه نرم كند، طبيعي است كه ما با بحراني ديگر كه در پشت آن هزاران نفر وجود دارد، مواجه خواهيم شد، اين در حالي است كه افغانستان در منطقه عملا به بازار مصرف براي بسياري از كشورها تبديل شده است، از لحاظ اقتصادي مسلم است تداوم وضعيت فعلي براي كشورهاي صادر كننده مقرون به صرفه خواهد بود كه براي حفظ همين وضعيت مصرفي؛ آنها مليونها دالر را شبانه به مصرف رسانند، بنا بر اين دولت بايد در حوزه امنيت و اقتصاد تجديد نظر نمايد.
دولت مي تواند بررسي كند كه بيشترين اقلام از چه كشورهايي وارد مي شود، دولت براي ايجاد اشتغال با آن كشور وارد مذاكره شود، كه ما بستر فعاليت شما را در افغانستان فراهم مي كنيم، شما بيائيد از نيروي كار ارزان در افغانستان بهره ببريد و با انتقال ابزار آلات صنعتي خويش اقلام مورد نياز بازار را در داخل افغانستان توليد كنيد.
كاري را كه در بسياري از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا انجام داده اند، و از آن طرف بايد با همه عوامل نا امن كننده برخوردي جدي صورت بگيرد تا بستر سرمايه گذاري فراهم شود.
ما امروز با فقدان برق، راه و... مواجه هستيم، اين پيشنهاد چيز به جايي خواهد بود كه دولت اقدام كند به اجاره دادن بخشها به دولتها و شركتهاي خصوصي خارجي، از قبيل ساختن راههاي اصلي مابين ولايات، كه پس از ساختن آن براي مدت معلوم و معين، عوارض آنها را از محل عبور و مرور موترها جمع آوري نمايد، كه تا مدت معلوم هم آن شركت نفع خود را برده است و هم مردم افغانستان صاحب جاده و امكانات حمل و نقل شده اند.
همين طور دولت مي تواند به سرعت روي فازهاي بند برق كار كند، ساختن هر بند برق را به يك كشور و يا يك شركت خارجي بدهد، و بخش خصوصي را فعال كند، تا از محل در آمد آنها هم مفادي به دولت برسد و هم بستر كار براي مردم فراهم گردد.
اگر امروز دولت مردان ما نتواند در رابطه با ايجاد اشتغال براي مردم، اقدامي عملي نمايد، قطعا عوامل بحران زا در كشور كارهاي خويش را آغاز كرده است، و يقينا كساني كه به بهانه مظاهره دست فروشان اقدام به شكستن شيشه هاي وزارت و به آتش كشيدن اموال عمومي و يا خصوصي مي نمايند، اينها افراد عادي دست فروش نيستند، اينها همه مي توانند عوامل جريانها و حلقات بحران آفرين در كشور باشند، كه احتمال داشتن ريشه در خارج از مرزها وجود دارد. دولت بايد با تلاش در جهت فعال كردن شركتها و بخشهاي كار آفرين كمك نمايد، تا مردم از اين فقر موجود نجات بيابند.

يونس حيدري


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »