ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند


17.04.2006 14:45

ساعت هفت شام است، روشنى جايش را آهسته آهسته به تاريکى و سکوت ميگذارد، شهر از گشت و گذار مردم خالی ميشود ،جز غوغای سگ های ولگرد در جاده ها چیزی دیگر به گوش نمیرسد، اما ده ها فرد بى سرپناه، بيکارو گدا در چنين حالت دشوار و وحشتناک در پیاده روها و زیر دیوارهای روضه مبارک شهر مزار شريف، خوابیده اند.

اکثر اين گدايان و بينوايان باشنده هاى ولايات بلخ، باميان و فارياب اند ، آنها غذا براى خوردن را به مشکل پيدا مينمايند، در سرما فرش ندارند تا خود را بپوشانند . در گرمى از اثر پشه و حرارت زياد خواب کرده نمى توانند!کسی زیر درخت نشسته ،کسی بورى را بر سر خود پوشانده است.

تعداد انگشت شمارى مشاهده ميشوند که در زیر پلاستیک های سفید و زیر پتوها و کمبل های کهنه، چرکين و پاره بر زمین نمناک بدون لحاف و بالشت درکنج و زیر دیوار ها خوابیده اند .

مردى که فقط پیراهن و تنبان و کرتی فرسوده به تن داشت
سرو پاهایش لُچ و با چادر نازک تنش را پوشانده بود و درنزدیکش بقچۀ هم - معلوم می شد در کنج دیوارخود رایک پهلوانداخته خودش را مراد ٥٤ معرفی کرد .

به گفته مراد، او ده سال عمر عزيزش را در دور زیارت سخی ( روضه شريف ) سپری کرده و در این مدت به جز از گدايى ،کار ديگر نداشته است .

اين گدا میگوید:(( جای من از ولسوالی قرقین ولايت فارياب است، پدرو مادر یادم نیست خانه و فامیل ندارم، نانم را مردم راه گذر میدهند.))

این مرد که پاهايش را با لته ها و توته های چرم بسته بود، علاوه کرد که در جای که به سر میبرد، روی سرک است و پا هایش را نم زده و توانایی کار را هم ندارد.

وقتيکه انسان داخل ساحه ميشود فکر ميکند که شايد دو سه نفر مانند مراد در آنجا زيست داشته باشند، اما قدم به قدم در هر ٣ الی ٤ متر اطراف زیارت چنین افرادى جلب توجه ميکنند که قطار بسته اند.

محمد علی یکی دیگر از اين گدایان که از سه ماه بدينسو ،از ولايت بامیان به اطراف روضه شريف جا گرفته است و خود را درکنج دیوار از شمال و گرد پنهان کرده بود ، بیکاری و ضعیفی خود را عامل بدبختى خود دانسته و آنقدر احساساتی بود که هر لحظه، به دولتمردان دشنام میداد وميگفت:(( آیا ما انسان نیستیم، چرا ما بیچاره ها ره کس کمک نمیکند. ))

تنها مراد و محمد على نيستند که عمرگرانبهاى شان به هدر ميرود، بلکه بيش از پنجاه تن به شمول افراد سالخورده و اطفال در آنجا زيست دارند که بسیاری از روز ها قادر به دریافت یک قُرص نان هم نیستند.

مجاهد جوان ٢٢ ساله باشنده ولسوالى شولگره ولايت بلخ که به گفته خودش شش ماه ميشود برسر پیاده رو روضه در زیر دیوار میخوابد، ميگويد که مادرش بعد از فوت پدرش، با ازدواج دومی ،او را از خانه راند و فکر نکرد که سرنوشت پسرش چه خواهد شد.

اين جوان که بايد مانند ساير جوانان تعليم و تحصيل ميکرد و مصدر خدمت به خانواده و جامعه ميشد، مى افزايد: (( برای من کارپیدا نمیشود، چون تعداد کار گران در چوک های کار گری بی حد زیاد اند به همين خاطر، جزء یک جارو در زیر سر چیزی ندارم و هر روز مصروف جاروی پیاده رو های زیارت هستم .))

وقتى که انسان مينگرد که یکی دراز کشیده و دیگری سرخود را روی زانو های خویش گذاشته خواب هستند،تعداد دیگر، تکیه بر دیوار بدون چادر و کمپل دراز کشیده اند، شديداً متاثر و غمگين ميشود.

مصطفی ١٣ ساله که در زیر دیوار روضه شريف برایش پلاستیک میخ کرده است، با دهن پر ازنصوار گفت:(( من سه ماه میشودازولسوالى بلخ ولايت بلخ آمده ام ، پدرو مادرم در جنگ سقوط طالبان کشته شدند.))

اين نوجوان که سزاواربود مانند تعداد زياد نوجوانان ديگر در آغوش پرلطف والدين ميزيست و درس ميخواند، از حالت بى سرنوشتى اش شديداً رنج ميبرد و با لحن بسیار پریشان ميگويد که قبل ازآمدنش به مزار،در بلخ گدایی میکرد و شبها را در کافی ها میگذشتاند، مکتب نخوانده است و پنج ما ه میشود که به نصوار و سگرت عادت کرده است.

حالت فلاکت بار اين گدايان و بينوايان تا اين حد خلاصه نمى شود، بلکه گاهى باعث هلاکت آنان نيز ميگردد، طوريکه به تاريخ ١١ دلو سال گذشته به اثر برفبارى شدید که سه شبانه روز دوام کرد، دو تن از این گدایان جان خود را از دست دادند.

بره رک ٤٠ ساله که پای راستش قطع و به گفته خودش دو سال است ازولسوالى غورماچ ولايت فارياب به روضه شريف پناهنده شده است؛ خود را صاحب منصب سابقه وقت داکتر نجیب الله درولايت قندهار معرفی کرده وبه آژانس خبرى پژواک گفت: (( دوماه مکمل را در برف و باران زیر دیوار روضه گذشتاندام، همین پلاستیک من را زنده نگهداشت، وگر نه از بین میرفتم، پاهایم شل شده است . ))

وی که سرفه نیز میکرد، افزود که گا هگاه مردکاری میکند، اما آن هم به ندرت در دو هفته یکبار برایش پیدا میشود.

او راجع به زندگی اش میگوید:((وقتی پایم را از دست دادم، خانمم( ما ه جبین) من را رها کرد، تا به حال هیچ خبر از او ندارم.))

با اين حال، قدرت الله انصاری یکی از عساکر محافظوی اطراف روضه شريف، تعداد اين گدايان و بى سرپناهان را ٥٠ الی ٦٠ نفر خوانده و میگوید که بیشتر این افراد به اثر نبود کاربرای گدایی به شهرمزار شريف می آیند.

وى تعداد اين گدايان را در بهار نسبت به زمستان بیشتر دانسته و ميگويد:((من اکثر اوقات بخاطر شناسایی هویت آنان همرای شان صحبت میکنم.))

حسن على آمرپولیس که مسؤوليت گزمه شبانه اطراف روضه را بر عهده دارد چشمدید خود را چنین بیان میکند:(( تمام اين افراد سال از دوازده ماه اینجا میخوابند،حتی در برف و باران نیز همینجا میباشند.))

وی می افزاید که بعضی از آنها معتاد نیز هستند.

نامبرده راجع به مشکلى که پولیس با گدایان مواجه ميشود، میگوید:(( وقتی یکی از این گدایان میميرد یا هم مبتلا به مرض میشوند، چون وظیفه اتنقال آنان به دوش ماست ؛ شفا خانه حاضر نمیشود تا آنها را تداوی و جسد را قرنطين کند ، آنها بما میگویند بروید، وارثین این جسد را بیاورید در حالی که اگر آنها وارثین داشته باشند ،چه ضرورت است تا شب را روی میدان سپری کنند.))

اما غوث الدين انوری معاون شفا خانه يکصد بستر مُلکى مزار شريف میگوید که افرادی که میميرند، تا قضیه آنان رسمی نشود، آنها قرنطین شده نمیتوانند.

به گفته انورى در قرنطین شفاخانه حا لا هم جسدهای موجود است که هویت شان معلوم نیست.

اما اينکه مسؤولين ولايت بلخ به اين گدايان چه کمکى کرده است، هريک مسؤوليت کمک کردن را از دوش خود ساقط ميدانند.

فوزيه حميدى رييس کار وامور اجتماعى ولايت بلخ به آژانس خبرى پژواک گفت که اين گدايان ، کسانى اند که از يکسو کار نمى کنند واز سوى ديگر، رياست کار و امور اجتماعى مسؤوليت دريافت کار به آنان را به دوش هم ندارد.

به همينگونه هيچ ارگان دولتى تا حال حاضر نشده اند که اين گدايان و بى سرپناهان را از حالت فلاکت بار و بى سرنوشتى نجات بدهد.

در بین گدايان اطراف روضه شريف دختران خورد سن و زنان نیز دیده میشوند که روزانه سوال مينمايند و شبهنگام به منازل خود و يا دوستان شان برميگردند . آکثریت آنها مها جر تازه عودت کننده از پاکستان و ایران اند.

زرغونه ٥٥ ساله که شش ما ه قبل از پاکستان به وطن برگشته،میگوید که شوهر وی پیر شده، فرزند هم ندارد و هر روز در داخل شهر خیر ات میخواهد.

وقتی از او پرسیده شد که چرا این کار را میکند؛ اشک از چشمانش سرا زیر شده دست روی شکم خود گذاشت و گفت:((خی ازگشنگی بمیرم، شویم(شوهرم) چطور خواهد شد ؟ ))

تنها زرغونه دچار مشکل (گدایی) نیست بلکه ده ها خانم و دخترجوان دیگر،شکار این بد بختی هستند واین موارد باعث شده تا برخى آنها به فساد اخلاقی رو آورند.

فریبا مجید ریيس امور زنان ولايت بلخ در رابطه به ازدیاد زنان گدا و مسایل ضد اخلاقی آنان اظهار ميدارد:(( فقر خطرناکترین زمینه ساز برای هر عمل زشت است . بخاطر جلوگیری از این موارد و فراهم کردن کار برای آنان ،ما با مؤسسات خیریه تماس گرفتیم، اما این زنها علا قه نگرفتند((.

فريبا مجيد اضافه کرد که وقتی تیم شان را بخاطرجمع آوری زنان گدا و دیگر زنان فساد پیشه در داخل شهر فرستادند، کسی حاضر به اشتغال کار نشد و تیم مؤظف نتوانست تا قناعت این زنها را حاصل کند.

به گفته وى، آنها مدیریت جنایی را در جریان گذاشته اند تا زنان فساد پیشه را تعقیب نموده و آنها را به پنجه قانون بسپارند.

این در حالیست که خانم فضه حسینی مسؤول بخش معلوماتی دفترکمیشنری عالی ملل متحد UNHCR)) )) در امور پناهنده گان در ولايت بلخ اظهار ميدارد که آنها سال گذشته پروژه های کوتاه مدت توليدى را برای ٨٠ خانم روى دست گرفته بودند.

وی افزود کهآ کمک های نقدی نیز برای ٧٠ فامیل دیگراز خانم های مهاجر در سطح شهر داشتند و در آینده نزدیک در نظر است تا برای خانم های گدا پول نقد نيز کمک شود.

همچنان آصف خیر خواه ریيس مؤسسه هلال احمر ولايت بلخ، ميگويد که آنها در سال گذشته براى ٥٠٠ گدا و مستحق در نواحی مختلف شهر، براى هر نفر يک بورى ذغال توزیع نمودند .

فرید احمد" فضلی" اشتراک کننده ورکشاپ سى آى جى در مزار شريف

آژانس خبرى پژواک ، ٢٨حمل

مزار شریف


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »