پیام امتنانیه قنسولی،ازکانون افغانستانیهای فنلند

پیام امتنانیه قنسولی،ازکانون افغانستانیهای فنلند

20 April 2011


پیام امتنانیه سفارت افغانستان از ناروی برای کانون

بیانیه مشترک سه انجمن پناهندگان افغانی در هلسینکی به مناسبت عید نوروز

بیانیه مشترک سه انجمن پناهندگان افغانی در هلسینکی به مناسبت عید نوروز

21 March 2011


بیانیه مشترک سه انجمن پناهندگان افغانی در هلسینکی

پيام تسليت سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم  اسلو به مناسبت شانزدهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری

پيام تسليت سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت شانزدهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری

8 March 2011


پيام تسليت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت شانزدهمین سالگرد شهادت استاد مزاری

پیام جنرال دوستم به مناسبت جرگه مشورتی صلح

پیام جنرال دوستم به مناسبت جرگه مشورتی صلح

5 June 2010


پیام جنرال دوستم به مناسبت جرگه مشورتی صلح

بیانیه جمعی از روشنفکران وفرهنگیان کشور دررابطه با حوادث  بهسود

بیانیه جمعی از روشنفکران وفرهنگیان کشور دررابطه با حوادث بهسود

27 May 2010


بیانیه جمعی از روشنفکران وفرهنگیان کشور دررابطه با حوادث بهسود

بیانیه سرتاسری افغانستانیهای مقیم اروپا، امریکای شمالی و استرالیا درقبال هجوم کوچی ها

بیانیه سرتاسری افغانستانیهای مقیم اروپا، امریکای شمالی و استرالیا درقبال هجوم کوچی ها

27 May 2010


بیانیه سرتاسری افغانستانیهای مقیم اروپا، امریکای شمالی و استرالیا درقبال هجوم کوچی ها

پيام کانون افغانستانیهای فنلند بمناسبت نوروز 1389

پيام کانون افغانستانیهای فنلند بمناسبت نوروز 1389

21 March 2010


پيام کانون افغانستانیهای فنلند بمناسبت نوروز 1389

نامۀ سرکشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به  کنفرانس لندن

نامۀ سرکشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به کنفرانس لندن

3 February 2010


نامۀ سرکشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به کنفرانس لندن

بيانيه مطبوعاتي مجمع سیاسی راه نو در رابطه به رأي اعتماد به اعضاي کابينه

بيانيه مطبوعاتي مجمع سیاسی راه نو در رابطه به رأي اعتماد به اعضاي کابينه

21 January 2010


مجمع سياسي راه نو

اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا

اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا

2 December 2009


اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا