بيانيه مطبوعاتي مجمع سیاسی راه نو در رابطه به رأي اعتماد به اعضاي کابينه

بيانيه مطبوعاتي مجمع سیاسی راه نو در رابطه به رأي اعتماد به اعضاي کابينه

21 January 2010


مجمع سياسي راه نو

اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا

اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا

2 December 2009


اطلاعیه مهم برای پناهجویان افغانی دراروپا

سالروز استقلال افغانستان مبارک!

سالروز استقلال افغانستان مبارک!

20 August 2009


سالروز استقلال افغانستان مبارک

به دریا ریختن هزاران جلد کتاب ، توسط وزیراطلاعات و فرهنگ و والی نیمروز را کانون افغانستانیهای فنلند محکوم می نماید

به دریا ریختن هزاران جلد کتاب ، توسط وزیراطلاعات و فرهنگ و والی نیمروز را کانون افغانستانیهای فنلند محکوم می نماید

1 June 2009


به دریا ریختن هزاران جلد کتاب ، توسط وزیراطلاعات و فرهنگ و والی نیمروز را کانون افغانستانیهای فنلند محکوم می نماید

بيانيه فرهنگيان مهاجر افغانستان، راجع به واقعه در آب افکندن هزاران جلد کتاب در ولايت نيمروز

بيانيه فرهنگيان مهاجر افغانستان، راجع به واقعه در آب افکندن هزاران جلد کتاب در ولايت نيمروز

27 May 2009


بيانيه فرهنگيان مهاجر افغانستان، راجع به واقعه در آب افکندن هزاران جلد کتاب در ولايت نيمروز

پیام کانون افغانستانیهای فنلند, به مناسبت نوروز 1388 هجری  شمسی

پیام کانون افغانستانیهای فنلند, به مناسبت نوروز 1388 هجری شمسی

21 March 2009


پیام کانون افغانستانیهای فنلند, به مناسبت نوروز 1388 هجری شمسی

پیام کانون افغانستانیهای فنلندبه مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت رهبرشهیداستادمزاری

پیام کانون افغانستانیهای فنلندبه مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت رهبرشهیداستادمزاری

12 March 2009


پیام کانون افغانستانیهای فنلندبه مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت رهبرشهیداستادمزاری

هشتم مارچ روز بين المللي زن به همه ی زنان به ویژه زنان افغانستان مبارک باد!

هشتم مارچ روز بين المللي زن به همه ی زنان به ویژه زنان افغانستان مبارک باد!

8 March 2009


پيشرفت  زنان در طول تاريخ افغانستان هميشه با موانع و مشکلات رو برو بوده است. جامعه افغانستان يک