پیام تست

پیام تست

20 hours before


پیام تست

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید قربان (2017)!

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید قربان (2017)!

31 August 2017


به نام خدای محبت ها و دوستی ها پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید

پیام تسلیت اتحادیه انجمنهای افغانی در فنلند به مناسبت حادثه تروریستی درشهرتورکو

پیام تسلیت اتحادیه انجمنهای افغانی در فنلند به مناسبت حادثه تروریستی درشهرتورکو

23 August 2017


با آرزوی صلح، امنيت، عدالت، دموکراسي و برابری در سراسر جهان

پیام کانون افغانستانی های فنلند، به مناسبت شهادت هفت تن از خبرنگاران رسانه ی” تلویزیون طلوع “

پیام کانون افغانستانی های فنلند، به مناسبت شهادت هفت تن از خبرنگاران رسانه ی” تلویزیون طلوع “

23 January 2016


پیام کانون افغانستانی های فنلند، به مناسبت شهادت هفت تن از خبرنگاران رسانه ی” تلویزیون طلوع “