فرهنگ کنسرت وبی فرهنگی مخاطبان – از لیلی آرزو

فرهنگ کنسرت وبی فرهنگی مخاطبان – از لیلی آرزو

4 March 2009


فرهنگ کنسرت وبی فرهنگی مخاطبان – از لیلی آرزو

اهمیت زبان آموزش زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر(1)

اهمیت زبان آموزش زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر(1)

25 February 2009


اهمیت زبان آموزش زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر(1)

نامه به گمنام ترین قهرمان تاریخ افغانستان-ازمصطفی رنجبر

نامه به گمنام ترین قهرمان تاریخ افغانستان-ازمصطفی رنجبر

18 February 2009


نامه به گمنام ترین قهرمان تاریخ افغانستان-ازمصطفی رنجبر

درویش علی خان هزاره اولین نایب الحکومه ء هرات در دولت درانیها ( محمد عوض نبی زاده)

درویش علی خان هزاره اولین نایب الحکومه ء هرات در دولت درانیها ( محمد عوض نبی زاده)

16 February 2009


درویش علی خان هزاره اولین نایب الحکومه ء هرات در دولت درانیها ( محمد عوض نبی زاده)

الهه سرور باید بداند جامعه اش خیلی پیچیده است! – از نبی قانع زاده

الهه سرور باید بداند جامعه اش خیلی پیچیده است! – از نبی قانع زاده

13 February 2009


الهه سرور باید بداند جامعه اش خیلی پیچیده است!

سیزده دختر افغان از ایران می نویسد – جواد طالعی

سیزده دختر افغان از ایران می نویسد – جواد طالعی

2 February 2009


سیزده دختر افغان از ایران می نویسد – جواد طالعی

سعی کن نخندی – از سکینه محمدی

سعی کن نخندی – از سکینه محمدی

1 February 2009


سعی کن نخندی

خالد حسینی و عتیق رحیمی نویسندگان افغانستان نیستند

خالد حسینی و عتیق رحیمی نویسندگان افغانستان نیستند

27 January 2009


خالد حسینی و عتیق رحیمی نویسندگان افغانستان نیستند

گفتگوهای تنهایی – ن.آ

گفتگوهای تنهایی – ن.آ

25 January 2009


گفتگوهای تنهایی – ن.آ

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه –  ن.آ

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

18 January 2009


خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ