سیما سمر: زنان نیاز دارند ظرفیت خویش را افزایش دهند

سیما سمر: زنان نیاز دارند ظرفیت خویش را افزایش دهند

8 March 2018


سیما سمر: زنان نیاز دارند ظرفیت خویش را افزایش دهند

زوج پزشکی که خدمت در مناطق محروم ایران را به زندگی در کانادا ترجیح دادند.

زوج پزشکی که خدمت در مناطق محروم ایران را به زندگی در کانادا ترجیح دادند.

27 January 2018


پرداخت حق ویزیت با رطب، گوجه و غذاهای محلی

زمانی برای خودِخودِخودت ( مصاحبه)

زمانی برای خودِخودِخودت ( مصاحبه)

22 December 2017


زمانی برای خودِخودِخودت ( مصاحبه)

ناگفته‌های کنفرانس بن

ناگفته‌های کنفرانس بن

22 December 2017


ناگفته‌های کنفرانس بن

هیچ شهروندی حاضر نیست تاوان توهم «اتک‌خواهی» را بپردازد

هیچ شهروندی حاضر نیست تاوان توهم «اتک‌خواهی» را بپردازد

11 December 2017


هیچ شهروندی حاضر نیست تاوان توهم «اتک‌خواهی» را بپردازد

چطور می‌توان خود را برای نویسنده شدن آماده کرد؟

چطور می‌توان خود را برای نویسنده شدن آماده کرد؟

11 November 2017


زیاد خواندن و زیاد خواندن و زیاد خواندن. خواندن بسیار ضروری است. شما باید خیلی بخوانید. برای این‎که نویسنده خوبی شوید باید خواندن را دوست داشته باشید. چون نوشتن نه با شما شروع می‌‎شود، نه از چیز دیگری سرچشمه می‌‎گیرد و نه از نقطه صفری آغاز می‌‎شود.

“بوف کور” از دید تاریخی • مصاحبه با داریوش آشوری

“بوف کور” از دید تاریخی • مصاحبه با داریوش آشوری

30 October 2017


بوف کور” از دید تاریخی • مصاحبه با داریوش آشوری

مهاجرت با رنج افغان، گفتگو با فرهاد بیتانی

مهاجرت با رنج افغان، گفتگو با فرهاد بیتانی

26 October 2017


مهاجرت با رنج افغان، گفتگو با فرهاد بیتانی

آلمان : گفتگو با کارمند سابق اداره مهاجرت در «بامف» چه خبر است؟

آلمان : گفتگو با کارمند سابق اداره مهاجرت در «بامف» چه خبر است؟

26 October 2017


آلمان : گفتگو با کارمند سابق اداره مهاجرت در «بامف» چه خبر است؟

مصاحبه اختصاصي با داکتر سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مصاحبه اختصاصي با داکتر سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

25 October 2017


مصاحبه اختصاصي با داکتر سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان