پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

10 May 2024


پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

6 April 2024


قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

کلاس های داستان نویسی کانون!

کلاس های داستان نویسی کانون!

25 October 2023


کلاس های داستان نویسی کانون!

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

14 October 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

27 July 2023


قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

کلاسهای داستان نویسی !

کلاسهای داستان نویسی !

22 February 2023


کلاسهای داستان نویسی !

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

14 November 2021


اطلاعیه!
اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

13 November 2021


اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

انتخابات شورای شهر در فنلند 13.06.2021!

انتخابات شورای شهر در فنلند 13.06.2021!

23 May 2021


انتخابات شورای شهر در فنلند 13.06.2021!