پیرامون دانشنامه هزاره

استاد حاج کاظم یزدانی
مدتی است به خاطر مشکلات صحی, مشغول معالجه و تداوی هستم.
امروز فرصت شد به صفحات مجازی سری بزنم که متوجه شدم بحث دانشنامه هزاره داغ و جنجالی شده است. از طرفی هم عده ای از دوستان با توجه به این که اسم من هم جزو کارشناسان علمی، مشاوران وارزیاب دانشنامه هزاره آمده است، پرسیده بودند که موضعم را مشخض کنم.
عجالتا به عرض دوستان می رسانم این جانب نه تنها در هیج بخشی از دانشنامه هزاره عضویت نداشته ام، از ابتدای مطالعه جلد اول آن متوجه شدم که این دانشنامه ربطی به هزاره و داشته های فرهنگی و تاریخی و شخصیب ها و رجال واقعی و صادق هزاره ندارد. بنا بر این به هیچ عنوان این دانشنامه مورد تایید این جانب نمی باشد و به همین خاطر در یکی از کشورهای اروپایی وقتی با آقای اسدالله شفایی مواجه شدم به شدت به او انتقاد کردم که چرا چنین چیزهایی را به نام هزاره ختم می کنید؟
تفصیل دیدگاهم در مورد دانشنامه هزاره در یک فرصت مناسب تقدیم دوستان عزیز خواهد شد و ان شاالله اگر زندگی بود خواهم نوشت که دانشنامه فعلی اصلا ربطی به هزاره ندارد .

1 comment