گزارش از زمین لرزه هرات

از اثر سه زلزله مرگبار که ۷ و ۱۵ اکتبر که با بزرگی ۶.۳ تا ۶.۵ در ولایت هرات تخمین شده است و دها پس لرزه که ادامه دارد، تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شده اند.
براساس سروی ابتدائیه نهاد بین الملی اوچا ( تنظیم کمکهای بشر دوستانه بین الملی در افعانستان)
از اثر زلزله هرات آسیب دیده گان با تفکیک واحد اداری قرار ذیل اعلان گردیده است:
۱، ولسوالی انجیل ۲۳۰۰۰ نفر
۲، ولسوالی زنده جان ۷۵۰۰ نفر
۳، ولسوالی کشک و رباط سنگی ۸۵۴۱ نفر
۴، ولسوالی گلران ۳۴۲ نفر
۵، ولسوالی کهسان ۱۳۲ نفر
۶، شهر هرات ۷۱۷ نفر
منظور از آسب دیده گی تخریب کامل و قسمی منزل و نداشتن سرپناه میباشد.
مردم در ولایت هرات از ۷ اکتبر تا کنون از وحشت پس لرزه ها در خیابان ها، دشتها و پارک ها در زیر چادر بسر میبرند و خانواده های فقیر و مستضعف که توان تهیه خیمه را ندارند در فضای باز شب و روز شان را می گذرانند.
کمک ها در مقابل بزرگی حادثه متاسفانه کافی نیست.
چشم دید اینجانب عبدالله انصاری ازاکثر از مناطق زلزله زده که سروی نمودم و کمک های ناچیز را توزیع کردم. مناطق زیادی شدیدا آسب دیده است ازاینکه از مرکز زلزله دور تر موقعیت دارد، تا کنون نهاد های مدد رسان آنجا نرفته است.
کمک ها در مرکز وقوع زلزله که بیشترین آسب را دیده است متمرکز است و مناطق دور تر از مرکز زلزله متاسفانه آن مناطق از چشمها و کمره های رسانه پنهان مانده است.
عکسهای فوق از مناطق خواجه سربر، شکوفان، مسلخ، نوآباد، شهرک احمدی میباشد که توسط کمره خودم کنده شده است
عبدالله انصاری یکی از موسسان شبکه نهاد های جامعه مدنی ولایت هرات و عضو مدافعان حقوق بشر

2 دیدگاه