کلاس های داستان نویسی کانون!

 

حفظ زبان مادری هویت است و اموختن زبان جهانی ضرورت.
روز های یکشنبه از ساعت 17.00 – 18.00 در مرکز فعالیتهای کانون
سال تحصیلی 2023-2024
kunnantie 3
00700 Helsinki

1 comment