انتخابات پارلمان فنلند

مجتبی قانع زاده

فنلند یک کشو رمردم سالار یا همان دموکراسی است که
قدرت از طریق انتخابات توسط مردم تقسیم میشود .
در فنلند پنج انتخابات مهم و اساسی برگزار می گردد :
۱ . انتخابات پارلما ن
۲ . انتخابات شورای شهر
۳ . انتخابات منطقه ای / ناحیه ا ی
۴ . انتخابات ریاست جمهور ی
۵ . انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا
۶ . دیگر انتخابات ها به عنوان مثال انتخابات شورای کلیسا

انتخابات پارلمان، شورای شهر، منطقه ای هر چهار سال و انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا هر پنج سال و انتخابات ریاست جمهوری هر ۶ سال برگزار میشود.

 

 

 

چه کسانی میتوانند رای بدهند یا کاندید شوند؟

در تمامی انتخابات های فنلند کسانی که حق رای دارند میتوانند نیز کاندید شوند به جز انتخابات ریاست جمهوری که بعضی شرایط خاصی دارد به عنوان مثال متولد فنلند باید باشیم.

برای رای دادن یا کاندید شدن در انتخابات های پارلمان، ریاست جمهوری و پارلمان اتحادیه اروپا نیاز به تابعیت (سیتی زن شیپ/پاسپورت سرخ) نیاز داریم. ولی در انتخابات های شورای شاروالی و ناحیه ای معیار فقط مدت و زمان زندگی در یکی از شهر های فنلند میباشد. یعنی به طور قانونی ۵۱ روز پیش از روز انتخابات در یکی از شهرهای فنلند زندگی کرده باشیم.

فرق بین احزاب چیست؟

در فنلند نظر به سیاست های اقتصادی احزاب را به چپ و راست تقسیم میکنند. نوع دیگر تقسیم بندی لیبرال و محافظه کار میباشد.

احزاب چپ با مالیات های مختلف مخصوصا بر روی سرمایه دارها میخواهند اقتصاد دولت را پیش ببرد. قشر آسیب پذیر جامعه را حمایت و کمک کند تا شکاف بین فقیر و سرمایه دار زیاد نشود. به طور مثال حزب سوسیال دموکرات یکی از حزب های چپ در فنلند میباشد.

احزاب راستگرا با کاهش مالیات شرکت ها و سرمایه دار ها میخواهند جامعه را پیش ببرند. آنها به این عقیده هستند که خصوصی سازی و بازار آزاد قیمت های خدمات را پایین میاورند. و این بهترین شوه برای اداره دولت از نظر اقتصادی میباشد.

روش دیگری تا تفاوت های احزاب را درک کنیم تقسیم بندی احزاب به لیبرال و محافظه کار میباشد. از همه لیبرال تر حزب سبز و چپ گفته میشود و از همه محافظه کار تر حزب مسیحی دموکرات و فنلندی های اصیل میباشد.

احزاب لیبرال به حزب هایی گفته میشوند که افکار و نظریات آزادنه و باز نسبت به حقوق بشر، حقوق حیوانات، سیاست های خارجی و مهاجرت، حقوق همجنسگرایان، سقط جنین و مثلا ختنه پسران دارند. در مقابل حزب های محافظه کار افکار سنتی دارند.

 

مشارکت مهاجرین در انتخابات های گذشته چه طور بوده است؟

انتخابات پارلمان گذشته یعنی سال ۲۰۱۹ مشارکت و آمار رای دهی کل ۷۲٪ و در بین مهاجرین ۴۰٪

انتخابات شوارای شاروالی گذشته یعنی سال ۲۰۲۱ مشارکت و آمار رای دهی کل ۵۵٪ و در بین مهاجرین ۲۳٪

انتخابات شورای منطقه ای گذشته یعنی سال ۲۰۲۲ مشارکت و آمار رای دهی کل ۴۸٪ و در بین مهاجرین ۱۴٪

انتخابات ریاست جمهوری گذشته یعنی سال ۲۰۱۸ مشارکت و آمار رای دهی کل ۶۹٪ و در بین مهاجرین ۳۸٪

انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا گذاشته یعنی سال ۲۰۱۹ مشارکت و آماد رای دهی کل ۴۱٪ و در بین مهاجرین ۱۸٪

چطوری و در کجا میتوانیم رای بدهیم؟

نامه ی حق رای چندین هفته قبل از انتخابات به تمامی شهروندانی که حق رای دارد یا به خانه شان یا الکترنکی خواهد آمد. نامه دریافتی به معنای حق رای است که اطلاعات محل رای گیری روز انتخابات در آن ذکر شده است.

انتخابات پارلمان فنلند به ۱۳ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است. هر حوزه نامزدهای انتخاباتی مختص به خود میباشد.

انتخابات شورای شهر هر شهر حوزه انتخاباتی خود است.

انتخابات شوارای منطقه ای ۲۱ حوزه میباشد.

انتخابات ریاست جمهوری تمام فنلند یک حوزه انتخاباتی است.

انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا مثل ریاست جمهوری فنلند یک حوزه میباشد.

 

بودیجه کاندیدها و احزاب در انتخابات های مختلف چقدر است؟

در انتخابات های مختلف برای کمپاین و رای جمع کردن پول های زیادی خرج و مصرف میشود. به طور مثال در انتخابات پارلمانی دوره قبلی یعنی سال ۲۰۱۹ تنها احزاب  ۵۰۰ هزار الی ۲ میلیون یورو بودجه برای انتخابات پارلمان اختصاص داده بودند. میان گین بودجه هر نمایندگان مرد پارلمان حدود ۴۰ هزار یورو بوده و در بین خانم ها ۳۴ هزار یورو. پر هزینه ترین کمپاین را خانم الینا لپومکی داشت که بیش از ۱۱۵ هزار یورو خرج کرده بود و ارزان ترین کمپاین آقای یوسی هالاآهو با ۳۰۸ یورو وارد پارلمان شد.

 

انتخابات پارلمانی فنلند

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • جوزا
  • 1402
  • 5
  • June
  • 2023
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1444

عضویت در کانون